729x308 (1)

11 Międzynarodowe Sympozjum Kredowe w Warszawie

170 uczestników z 39 krajów, z 6 kontynentów uczestniczy w Międzynarodowym Sympozjum Kredowym w Warszawie. Dyskusje koncentrują się na najnowszych wynikach badań naukowych dotyczących geologicznych aspektów systemu kredowego. W inauguracji wydarzenia, które odbyło się 22 sierpnia 2022 r. w Warszawie, wziął wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

Spotkanie odbywa się w 200 rocznicę ustanowienia sytemu kredowego. W trakcie swojego wystąpienia wiceminister Piotr Dziadzio, podkreślił szczególną rolę utworów kredy w historycznych i aktualnych pracach państwowej służby geologicznej, pełnionej przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB.

Prowadząc teraz nasze badania, musimy mieć świadomość, że tworzymy również historię, która za 50, 100 i więcej lat zainteresuje naszych następców. Stwórzmy możliwie najlepsze materiały źródłowe, wiedząc, że materiały konferencyjne, które dziś mogą być niezauważone, jutro mogą stać się punktem wyjścia lub kluczem do przełomowych badań

– mówił wiceminister Dziadzio.

Tegoroczna edycja sympozjum raz pierwszy odbywa się w naszej części Europy. W programie konferencji, która potrwa do 26 sierpnia 2022 r., przewidziano 118 referatów i 68 posterów, których tematyka dotyczy między innymi datowania osadów kredowych (biostratygrafia, chemostratygrafia, astrochronologia), zmian paleośrodowiskowych, paleoklimatu, paleotektoniki, paleobiologii, zjawisk tektonicznych w kredzie, a także dziedzictwa geologicznego.

Tags: No tags

Comments are closed.