IMG_7423

MODA NA RECYKLING W WĄBRZEŹNIE

Anna Kubisz zaprojektowała niesamowite stylizacje, a uczniowie dwóch szkół podstawowych w Wąbrzeźnie nadali elektroodpadom drugie życie. Wzięli udział w czwartej edycji akcji edukacyjno – ekologicznej „Moda na recykling” Europejskiej Platformy Recyklingu. Na terenie sali w Amfiteatrze na Podzamczu stworzyli gorset z miedzianych kabli, spódnice, bolerka, naszyjniki, bransoletki i wiele innych akcesoriów z elektroodpadów. Najpierw była lekcja przyrody prowadzona przez eksperta ERP Polska – Magdalenę Staśkiewicz, a następnie kreatywna i jakże pouczająca zabawa, w czasie której wypłynęli na szerokie wody. W wydarzeniu poza  dziećmi, młodzieżą i kadrą nauczycielską wziął udział Burmistrz Wąbrzeźna – Tomasz Zygnarowski. Wąbrzeźno jest jedynym miastem z województwa kujawsko – pomorskiego biorącym udział w tegorocznej edycji akcji.

Europejska Platforma Recyklingu od lat podejmuje działania edukacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Przykładem tych działań jest projekt „Moda na recykling”     realizowany we współpracy z projektantką Anną Kubisz. Ekspertka modowa zawitała najpierw do        zakładów przetwarzania elektroodpadów, w których wybierała bezpiecznie przetworzone surowce na bazę do stylizacji. Wyselekcjonowane materiały trafiły na wczorajsze warsztaty z dziećmi i młodzieżą.     Uczestnicy dowiedzieli się czym jest recykling, jak prawidłowo segregować odpady i jak być bardziej eko. Z warsztatów przygotowywany zostanie materiał wideo, który trafi na kanał YouTube ERPTV poświęcony edukacji ekologicznej. Można na nim znaleźć serię filmików, które w przystępny sposób tłumaczą jak  właściwie postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami oraz ze zużytym sprzętem elektrycznym, elektronicznym i odpadami opakowaniowymi.

W 2019 roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję akcji „Moda na recykling”. Warsztaty modowe i artystyczne polegające na nadaniu elektrośmieciom „drugiego życia” bardzo spodobały się uczestnikom. Dlatego postanowiliśmy kontynuować akcję w kolejnych latach. Odwiedziliśmy wiele miast i gmin z terenu całej Polski. Cieszymy się, że  w czasie każdego z wydarzeń młodzi ludzie choć na chwilę odrywają się od telefonu czy komputera, a przygotowując recyklingowe stylizacje uruchamiają swoją wyobraźnię i robią coś pożytecznego dla środowiska. Dzięki takim projektom widzimy, że edukacja ekologiczna, którą        prowadzimy ma sens i spotyka się ze wspaniałym odbiorem zarówno młodszych, jak i dorosłych – mówi Mikołaj Józefowicz, dyrektor generalny ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku  Opakowań S.A.

W 2023 r. wspólnie z projektantką mody – Anną Kubisz ekipa ERP.TV odwiedza nowe miasta i gminy        z terenu całej Polski. Wśród patronów honorowych znalazło się Miasto Wąbrzeźno na czele z Burmistrzem Tomaszem Zygnarowskim. Recyklingowe stylizacje zaprezentowane zostaną podczas wielkiego pokazu mody we wrześniu 2023 r. w Warszawie. Wśród znanych osób, które do tej pory wspierały akcję znalazły się: Anna Mucha, Basia Kurdej – Szatan, Katarzyna Cichopek,  Ida Nowakowska, Paulina Sykut – Jeżyna, Monika Richardson, Anna Powierza, Agnieszka Kaczorowska – Pela, Katarzyna Skrzynecka, Małgorzata Tomaszewska, Conrado Moreno, Zygmunt Chajzer i inni. Kto zaprezentuje projekty przygotowane przez dzieci i młodzież z Wąbrzeźna dowiemy się już wkrótce!

Patroni medialni: magazyn „Biznes & ekologia”, ogólnopolski kwartalnik ekologiczny EkoNatura, portal www.polskaekologia.org.pl, portal www.ekoguru.pl, magazyn „Odpady i środowisko”, PSMM Monitoring & More.Europejska Platforma Recyklingu: https://www.facebook.com/erp.tv/, https://www.youtube.com/erptv,  https://www.instagram.com/erp.tv,  http://erp-recycling.org/pl-pl/

min2_obszar_roboczy_1_0

Interwencja Rolnictwo ekologiczne w 2023 roku

W dniu 21.02.2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało spotkanie informacyjne dotyczące interwencji Rolnictwo ekologiczne. Przedstawiono rozwiązania w zakresie wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Interwencja ta jest kontynuacją działania Rolnictwa ekologicznego w ramach PROW 2014-2020. Beneficjentami są rolnicy objęci nadzorem jednostki certyfikującej w ramach systemu kontroli i certyfikacji w Rolnictwie ekologicznym. Celem tego działania jest wspieranie rolników, którzy zobowiązują się utrzymać lub przejść na praktyki rolnictwa ekologicznego. Uprawy zgłaszane do rolnictwa ekologicznego podlegają kontroli jednostek certyfikujących. Zobowiązanie obejmuje okres 5 lat.

Wsparciem w ramach interwencji objęte są następujące grupy upraw: rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze podstawowe, jagodowe, sadownicze ekstensywne, paszowe oraz TUZ, prowadzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Od tego roku wprowadzono nowe rozwiązania, to m.in.:

  • płatność dla małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi do 10 ha – małe gospodarstwa mogą otrzymać wsparcie w ramach interwencji na uproszczonych zasadach – płatność do każdego hektara UR w jednakowej wysokości niezależnie od grupy upraw. Szacowana stawka wynosi 1640 zł/ha
  • premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą – wsparcie do każdego hektara zgłoszonego do płatności ekologicznej w przypadku posiadania obsady zwierząt od 0,5 do 1,5 DJP/ha na każdy hektar UR w gospodarstwie. Dedykowana premia dla posiadaczy zwierząt w okresie od 1.01. do 31.12. Kwota wsparcia to 573zł/ha.

Istotnym ułatwieniem dla rolników będzie możliwość deklarowania jedynie pakietu realizowanego na danej działce rolnej, bez konieczności wskazywania czy uprawa prowadzona jest w okresie konwersji, czy też jest już ekologiczna.

Dodatkowo przewidziano 11 pakietów pomocowych. Stawki płatności proponowane od 2023 r. są zróżnicowane w zależności od grupy upraw i okresów konwersji/po konwersji i są wyższe średnio o 35% w porównaniu do stawek z 2021 r. (i średnio o 84% względem stawek z 2015 r.). Szczegółowy wykaz stawek znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Istnieje możliwość łączenia na jednej powierzchni pakietów ekologicznych z większością ekoschematów i działań Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023- 2027.

Wymagania w ramach interwencji:

  • obowiązek produkcji ekologicznej i odpowiednie przeznaczenie zbioru.
  • uprawa gatunków roślin określonych na poziomie przepisów krajowych.
  • posiadanie zwierząt – w przypadku płatności do upraw paszowych na gruntach ornych oraz do trwałych użytków zielonych.
  • posiadanie zwierząt w obsadzie 0,5-1,5 DJP na każdy hektar UR – w przypadku premii za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej.
  • zachowanie trwałych użytków zielonych (nie dotyczy pakietu małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi w przypadku TUZ innych niż cenne przyrodniczo).
  • posiadanie planu działalności ekologicznej: w przypadku podstawowych upraw sadowniczych, ekstensywnych upraw sadowniczych oraz upraw jagodowych, uprawa gatunków w okresie owocowania, a w przypadku upraw niebędących w okresie owocowania – potwierdzenie, że do założenia tych upraw wykorzystano materiał nasadzeniowych odpowiedniej jakości; utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin z tolerancją do 10%; coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych.

Nabór wniosków o przyznanie płatności ekologicznej będzie realizowany w terminie 15.03 do 15.05. Wnioski składane będą przez aplikację ewniosekPlus.

Płatności ekologiczne będą przyznawane do powierzchni (ha) upraw prowadzonych metodami ekologicznymi (tj. upraw w okresie konwersji lub upraw już ekologicznych).

Płatności do powierzchni upraw w okresie konwersji – w ramach 5-letniego zobowiązania, przysługują nie dłużej niż przez okres pierwszych 3 lat realizacji zobowiązania.

Dodatkowo płatności mogą być powiększone o częściową rekompensatę kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kosztów kontroli gospodarstwa przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym. Ubieganie się o zwrot kosztów transakcyjnych będzie dobrowolne dla rolników.

Joanna Marciniszyn
Agata Dziedzic
Źródła: Plan Strategiczny
Notatki Strona agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

wideokonferencje_4_autoresize

Innowacyjne projekty łódzkich przedsiębiorców – ze wsparciem Funduszy Europejskich – zmieniają oblicze regionu

W 2021 roku na terenie województwa łódzkiego zarejestrowanych było ponad 130 tys. przedsiębiorstw. Choć w Łódzkiem tradycyjnie dominującą gałęzią przemysłu pozostaje włókiennictwo i segment odzieżowy, a sama Łódź jest jednym z ważniejszych ośrodków przemysłu farmaceutycznego, to nie brak w nim czynników sprzyjających także rozwojowi innych branż. Na znaczeniu w regionie zyskują m.in. sektor IT, nowe technologie, a także zaawansowana logistyka. Jakie nowoczesne rozwiązania wdrażają tam przedsiębiorcze firmy dzięki Funduszom Europejskim?

W ramach konkursów koordynowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), firmy z województwa łódzkiego pozyskały łącznie blisko 491 mln zł dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Dzięki zaangażowaniu tutejszych przedsiębiorców podpisano 651 umów, w ramach których możliwe było zrealizowanie wielu innowacyjnych pomysłów, odmieniających oblicze łódzkiej gospodarki. Wsparcie udzielone firmom to w dużej mierze efekt Programu Inteligentny Rozwój (POIR), który doczekał się swojej, właśnie startującej, kontynuacji w formie programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Nowoczesne technologie informatyczne i nie tylko
Działająca w sektorze informatycznym i specjalizująca się w tworzeniu oraz wdrażaniu rozwiązań webowych dla biznesu firma MakoLab – dzięki środkom z POIR, z konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” – zrealizowała zaawansowany projekt badawczy. Opracowana usługa powstała w oparciu o innowacyjne rozwiązania z dziedziny logiki, programowania logicznego oraz technologii blockchain – komponentu realizującego nowatorski, korzystający z metod logicznych protokół typu „smart-contract” (ang. „logic-based smart contract”) dla systemów blockchain. Innowacja produktowa polega na znaczącym ulepszeniu technologii GraphChain, opracowanej przez firmę i wdrożeniu nowych metod programowania logicznego. Dzięki realizacji projektu udało jej się zwiększyć konkurencyjność na rynku. Firma otrzymała 270 tys. zł dofinansowania.

Innym przykładem wykorzystania najnowszych rozwiązań technologicznych może pochwalić się firma Teamsoft, która opracowała innowacyjny system kontroli inwestycji budowlanej z wykorzystaniem dronów. Udział w „Bonach na innowacje dla MŚP” i otrzymane wsparcie w kwocie 332 tys. zł, pozwoliły opracować prototyp systemu z poprawionymi właściwościami użytkowymi i funkcjonalnymi. Nowe podejście do konstrukcji systemu, obejmującego założenia algorytmów poprzez wybór i ocenę błędów – na podstawie badania zachowań drona w trakcie przelotu, opracowanie systemu sterowania i stabilizacji jego lotu oraz opracowanie algorytmów umożliwiających fuzję obrazów z kamery HD oraz kamery termowizyjnej – umożliwiło uzyskanie końcowego produktu o wysokich walorach użytkowych. Ma to wpływ na jakość wykonywanych inspekcji budowlanych. Rozwiązanie to stanowi znaczne udogodnienie dla branży budowlanej i przyspieszenie czasochłonnych dotąd prac, wykonywanych przez specjalistów budowlanych.

Jak dowodzą łódzcy przedsiębiorcy, nowe technologie znajdują zastosowanie także w turystyce. Spółka New Apps postanowiła opracować innowacyjne algorytmy tworzenia i identyfikacji matryc 2D dla modułu AR (ang. Augmented Reality – rozszerzona rzeczywistość), z zastosowaniem w sektorze turystyki. Projekt miał na celu umożliwienie nałożenia różnych informacji na rzeczywisty obraz za pomocą cyfrowego peryskopu, co stanowi innowację produktową oferowaną w sektorze usług turystycznych. Opracowane algorytmy pozwalają na nałożenie danych, zdjęć czy tekstów na obraz np. gór, fasad budowli, starego miasta czy krajobrazu parku. Pozyskano 330 tys. zł ze środków unijnych, z konkursu „Bony na innowacje dla MŚP”.

Nowoczesne wzornictwo
Procesy wzornicze przez wiele lat stanowiły klucz do rozwoju przemysłu w województwie łódzkim. Nie inaczej jest dzisiaj. Wiele firm wciąż opracowuje nowe identyfikacje, czego dowodem są projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Spółka RC Design otrzymała prawie 680 tys. zł dofinansowania z Programu Inteligentny Rozwój („Design dla przedsiębiorców”) na opracowanie nowego projektu wzorniczego i wdrożenie nowej gamy mebli katalogowych, inspirowanych elementami otaczającego świata, takimi jak: fale oceanu, melodia, motoryzacja czy jachty. Pozyskane środki pozwoliły na przeprowadzenie audytu firmy, analizy otoczenia rynkowego oraz całego procesu projektowego. Dzięki tym działaniom powstały meble, które charakteryzują się unikalnym designem, dopasowanym zarówno do użytku domowego (kuchnie, sypianie, łazienki), jak i publicznego (hotele, biura, centra konferencyjne, restauracje). Wykonywane są z najwyższej jakości materiałów oraz posiadają zintegrowane rozwiązania elektroniczne.

Z konkursu „Design dla przedsiębiorców” skorzystała również firma MET-PRIM z sektora metalowego, specjalizująca się w wyrobach drucianych. Celem projektu był rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie nowych produktów, które powstały na bazie profesjonalnego procesu projektowego. Wprowadzono nowe produkty, tj. modułową półkę wiszącą, regał wolnostojący, stojącą półkę na buty, modułowy regał wolnostojący oraz elementy wyposażenia meblowego w formie wieszaka i uniwersalnego modułu konstrukcyjnego. Projekt zrealizowano w 4 etapach: od autytu, przez przygotowanie strategii działań, stworzenie i przetestowanie nowych projektów wzorniczych, po wprowadzenie rozwiązań na rynek. Dzięki projektowi możliwa była optymalizacja, automatyzacja i robotyzacja procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. Firma, dzięki środkom z Funduszy Europejskich w kwocie 853 tys. zł, zyskała także nowy sprzęt niezbędny do produkcji nowych elementów.

POLSKO-WŁOSKIE RPZEDSIĘBIORSTWO „MONDO-CALZA” dzięki wsparciu z konkursu „Design dla przedsiębiorców” otrzymało 289 tys. zł dofinansowania na opracowanie projektu oraz wdrożenie do produkcji kolekcji skarpet anatomicznych zwiększających komfort użytkownika. Produkt cechują właściwości antyalergiczne, bakteriostatyczne i antyzapachowe. Skarpety anatomiczne posiadają odpowiednie profile frottowe odwzorowujące kształt obu stóp. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn dziewiarskich wzbogacone są o dodatkowe wzmocnienia (wypukłości) w miejscach szczególnie narażonych na otarcia i ucisk podczas uprawiania aktywności fizycznej. Wdrożenie projektu pozwoliło na wzrost konkurencyjności firmy na rynku w zakresie asortymentu oferowanych wyrobów oraz zdobycie i ciągłe pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych tzw. wyrobami specjalistycznymi.

– Dofinansowania ze środków unijnych, takie jak te z programu POIR, były nie tylko szansą dla przedsiębiorców, ale również potężnym impulsem dla rozwoju regionu. Dzięki Funduszom Europejskim, przedsiębiorcy z województwa łódzkiego zyskali już szereg narzędzi do rozwoju swoich firm. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z regionu do korzystania z nowych unijnych programów wsparcia i realizowania kolejnych inwestycji, które przyczynią się do dalszego rozwoju regionu oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. W nowej ofercie tylko w 2023 r. uruchomimy 13 naborów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, na które przeznaczone zostanie blisko 7,4 mld zł dofinansowania a pierwszy z nich, Ścieżka SMART, dostępna jest dla przedsiębiorców już od 21 lutego – mówi Dariusz Budrowski, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji o nowym naborze Ścieżka SMART można znaleźć na stronie konkursu.

IMG_8581

Eco Studio ELECTRO – SYSTEM – 4 w Lidzbarku!

To było naprawdę mocne wydarzenie w ramach czwartego sezonu projektu edukacji ekologicznej Eco Studio ELECTRO – SYSTEM w województwie warmińsko – mazurskim. Pomimo złej aury pogodowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku było bardzo gorąco. A to za sprawą naszego spotkania. Do Lidzbarka zawitali eksperci od recyklingu oraz gwiazdy: Saszan i Kuba Adamiak. Przywieźli ze sobą dużo dobrej energii i zorganizowali ciekawą lekcję przyrody mówiącą o prawidłowym postępowaniu z elektroodpadami, połączoną z zabawą i koncertem.

WSZYSTKO O ELEKTROODPADACH

Drugie wydarzenie Eco Studio ELECTRO – SYSTEM, tym razem na terenie województwa warmińsko – mazurskiego odbyło się 21 lutego 2023 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Sądowej 23 w Lidzbarku. Lidzbark na czele z Burmistrzem Maciejem Sitarkiem udowodnił wielokrotnie, że jest miastem zaangażowanym ekologicznie.

W roku 2023 organizowanych jest 10 eventów ekologiczno – edukacyjnych, przedstawiających problematykę dbania o środowisko w kontekście szczególnego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Na wydarzenie w MGOK-u przybył zastępca burmistrza Lidzbarka – Janusz Bielecki oraz dzieci i młodzieży z siedmiu szkół z terenu całej gminy Lidzbark. Dowiedziały się jak prawidłowo postępować z elektroodpadami i przyniosły ze sobą drobne elektrośmieci na specjalną zbiórkę połączoną z konkursem. Łącznie zebrano ponad 700 kg drobnych elektroodpadów, a Szkoła Podstawowa w Bryńsku, która przyniosła ich najwięcej pojedzie w nagrodę do Warszawy na Wielki Finał akcji!

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego. Dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie. Przekazywanie wiedzy o prawidłowym postępowaniu z elektroodpadami to jedno z zadań Organizacji Odzysku ELECTRO – SYSTEM. Intensywny rozwój technologiczny i zmiany w nawykach konsumenckich powodują, że generowane są coraz większe ilości elektroodpadów. Elektrośmieci to z jednej strony cenny materiał, z którego w prawidłowym procesie recyklingu można odzyskać surowce, ale jednocześnie źródło niebezpiecznych dla ludzi i środowiska substancji. Dlatego elektroodpady powinny trafiać do właściwych punktów zbierania, a potem do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, gdzie zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. – mówiła Agata Wiśniewska, specjalista ds. edukacji ekologicznej ELECTRO – SYSTEM.

GWIAZDY INTERNETU EDUKUJĄ

Wszyscy razem z dziećmi i młodzieżą świetnie bawili się podczas show muzyczno – tanecznego Saszan. A eko quiz przy trójkącie recyklingowym z super nagrodami cieszył się tak samo dużym zainteresowaniem jak strefa, w której ambasadorzy projektu rozdawali autografy, robili zdjęcia i nagrywali TikToki. W kolejnych miesiącach gwiazdy i organizatorzy odwiedzą inne miejscowości z mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego i łódzkiego. Przez cały rok na kanale YouTube projektu www.youtube.com/EcoStudio dostępne są też materiały edukacyjne dla nauczycieli, którzy mogą je wykorzystać podczas lekcji przyrody i godzin wychowawczych.

Cieszę się bardzo, że zostałam ambasadorką tak potrzebnego projektu! Wraz z organizacją odzysku ELECTRO – SYSTEM i Kubą Adamiakiem opowiadamy o tym jak dbać o nasz Dom – Ziemię! Jest jedna prosta zasada, którą powtarzamy zarówno podczas spotkań „w realu”, jak i w naszych social mediach: „Nie wyrzucaj elektrośmieci do zwykłego kosza na śmieci! Przekaż je do recyklingu!” . Jestem przekonana, że te wyjątkowe lekcje przyrody nie tylko zwracają uwagę na problem właściwego postępowania z elektroodpadami, ale są też świetną zabawą za sprawą moich koncertó– mówiła Saszan.

Działania edukacyjne projektu wspierają zaangażowani ekologicznie patroni medialni: Zielony Newsweek, magazyn „Odpady i środowisko”, magazyn „Biznes & ekologia”, ogólnopolski kwartalnik ekologiczny EkoNatura, portal EkoGuru, PSMM Monitoring & More.

Organizacja odzysku ELECTRO – SYSTEM

ELECTRO – SYSTEM to organizacja odzysku, która tworzy i finansuje w Polsce system zagospodarowania elektroodpadów, a także podnosi świadomość Polaków w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami. Jednym z jej głównych celów jest dotarcie do jak największego grona odbiorców z apelem o nie wyrzucanie elektroodpadów do zwykłego kosza na śmieci. ELECTRO – SYSTEM edukuje i prowadzi różne programy, w ramach których można pozbyć się zużytego sprzętu. Jednym z nich jest program DECYDUJESZ.PL skierowany przede wszystkim do osób indywidualnych. Jeśli chcemy oddać duży sprzęt taki jak: lodówka, pralka lub kuchenka, możemy  skorzystać z programu bezpłatnych odbiorów dużego AGD prosto z domu. Wystarczy wejść na stronę www.DECYDUJESZ.pl i wypełnić formularz. Usługa jest  dostępna w całej Polsce. Innym ważnym ogólnopolskim programem dostępnym dla różnych grup społecznych jest eko-PROFIT – REcycling to się opłaca! Uczestnicy programu (np. Koła Gospodyń Wiejskich w projekcie ekoGospodynie lub Ochotnicze Straże Pożarne w projekcie ekoREmiza) biorą aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez propagowanie ekologicznych postaw wśród lokalnej społeczności oraz organizację zbiórek zużytego sprzętu przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów, ochrony środowiska, a dodatkowo uzyskują fundusze na swoją działalność. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.eko-profit.pl .

PackagingInnovations_B

15 Edycja Targów Packaging Innovations

Oczy są najważniejszym zmysłem człowieka – dzięki nim poznajemy świat i ludzi, reagujemy na otoczenie i wyrażamy emocje. Wiedzą to dobrze projektanci i producenci opakowań, starając się ich designem wpływać na nasze decyzje zakupowe; śledząc jednocześnie zmiany w nastawieniach rynku i trendy, kształtowane przez młode pokolenia nabywców. Wiedzą również, że to właśnie podczas Targów Packaging Innovations mogą zweryfikować swoje projekty, zaprezentować je szerokiemu gronu profesjonalistów, odwiedzających targi.

Nowa lokalizacja = nowe możliwości

Organizatorzy Targów Packaging Innovations doskonale wiedzą, że kluczem otwierającym bramy sukcesu jest bezpośredni kontakt z partnerem biznesowym. Przyszedł czas na ułatwienie tego kontaktu oraz na otwarcie nowych rynków zbytu wszystkim uczestnikom. Dzięki swojej lokalizacji i dostępności komunikacyjnej Kraków jest też bardzo atrakcyjny dla przedsiębiorców ze Słowacji, Czech, Węgier i Ukrainy, których liczba na targach systematycznie wzrasta.

Packaging Innovations odbędzie się 20-21 września 2023 roku w nowoczesnym, wygodnym, funkcjonalnym EXPO KRAKÓW (www.expokrakow.pl). Wystawcy i zwiedzający będą mieli większy komfort pobytu na targach, korzystania z gastronomii czy parkingu. Korzystniejsze będą również warunki montażu i demontażu stoisk.

Dla każdego coś wyjątkowego

Opakowania są odpowiedzią na rozwijające się i  coraz bardziej technologicznie zaawansowane zapotrzebowanie wszystkich sektorów gospodarki. Oczywiste jest, że każdy produkt potrzebuje opakowania dostosowanego do indywidualnych wymogów – niezależnie, czy potrzeby skupiają się na funkcjonalności, czy wyglądzie. Dlatego na Targach Packaging Innovations rozwiązań dla swoich produktów szuka zarówno sektor poligraficzny, reklamowy, spożywczego, kosmetyczny, farmaceutyczny, chemiczny czy motoryzacyjny.

Bogata oferta wystawców

Na targach spotkamy producentów i dostawców z całego świata, którzy zaprezentują nie tylko same opakowania, ale również materiały do ich tworzenia oraz rozwiązania logistyczne i techniczne. Dzięki tak zróżnicowanej ofercie, będziemy mogli przyjrzeć się z bliska całemu procesowi produkcyjnemu opakowania. Ekspozycja będzie składać się z opakowań i komponentów, etykiet i druku, ekologii, technologii, designu i reklamy oraz usług. Dużo miejsca poświęcone będzie trendom ekologicznym, designowi i technologii, w tym opakowaniom inteligentnym, aktywnym i tym stworzonym dzięki drukowi 3D.

Miasteczko Fleksografów

Targi Packaging Innovations są doskonałą okazją do nawiązania cennych relacji biznesowych i zaprezentowania działań swojego przedsiębiorstwa szerszej grupie osób. To największa wartość wydarzenia. Dotychczasowi wystawcy i zwiedzający niejednokrotnie podkreślali, że uczestnictwo w targach owocuje nowymi kontaktami, finalizacją kontraktów, poszerza krąg odbiorców i daje lepszą orientację w zmieniających się branżowych trendach. Aby im to ułatwić, podczas Targów Packaging Innovations 2023 zaplanowaliśmy Miasteczko Fleksografów, pełne nowoczesnych rozwiązań przygotowanych dla branży opakowań przez czołowe firmy fleksograficzne. 

Wciągnij się w EKO

Świat się zmienia, a wraz z nim zmieniają się targi. Już od kilku lat zauważamy, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się stoiska, na których prezentowane są rozwiązania ekologiczne. Nowe restrykcje Parlamentu UE dotyczące opakowań to temat, którym żyje cała branża. Zagadnienie jest wyjątkowo ważne, bo czy opakowanie z tworzywa sztucznego jest zatem zaprzeczeniem ekologii? Otóż nie! Kryteria Eco Design są definiowane tak, aby wywierały jak najmniejszych wpływ na środowisko naturalne. Ważne, aby przy projektowaniu opakowań z plastiku zwracać uwagę na stabilność produktu przez cały okres jego żywotności. Istotne, a może i najważniejsze jest również to, aby wspomniane opakowania można było w 100% poddać recyklingowi. Specjalnie przygotowany targowy szlak Eko 20-21 września 2023 r. będzie promował stoiska firm z produktami ekologicznymi.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie: www.packaginginnovations.pl

Data: 20-21 września 2023r.
Miejsce: Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków
Organizator: Targi w Krakowie Sp. z o.o.

LOOK_BV_1200x600px_v1

Już w kwietniu Poznań zmieni się w stolicę piękna!

Show w wykonaniu najlepszych fryzjerów i barberów, inspirujące pokazy makijażu, porady stylistów, konkursy oraz otwarte wykłady – to tylko część atrakcji poznańskich targów fryzjerskich LOOK i targów kosmetycznych beautyVISION. Odwiedź Międzynarodowe Targi Poznańskie w weekend 15-16 kwietnia 2023 r. i zobacz jakie nowości zaprezentują Wystawcy!

Znane marki dostępne od ręki

Targi fryzjerskie LOOK oraz targi kosmetyczne beautyVISION już od ponad 20 lat są czołowym wydarzeniem dla profesjonalistów z branży beauty. Oferta Targów jest skierowana przede wszystkim do profesjonalistów – fryzjerów, barberów, kosmetyczek czy kosmetologów, ale odwiedzają je także osoby spoza branży, które interesują się trendami i nowościami kosmetyczno-fryzjerskimi niedostępnymi na co dzień w zwykłych drogeriach. Swoją obecność na targach potwierdziło już wiele topowych marek przygotowując na tę okazję oferty specjalne, liczne nowości oraz pokazy i prezentacje na stoiskach.

Fryzjerskie show i emocjonujące rywalizacje

W tegorocznym programie Targów LOOK znajduje się wiele cenionych i prestiżowych wydarzeń. Na scenie w klimatycznej Alei Lipowej mistrzowie i edukatorzy znanych marek zaprezentują trendy na nadchodzący sezon. Konkurs Sztuki Fryzjerskiej KREATOR, na który każdorazowo zgłaszają się dziesiątki uczestników w różnych kategoriach, da szansę na rozwinięcie skrzydeł fryzjerskiej fantazji. Ważnym wydarzeniem dla stylistów fryzur są także Mistrzostwa Polski we Fryzjerstwie, Barberingu i Przedłużaniu Włosów, podczas którego uczestnicy walczą o tytuł Mistrza Polski, mierząc się w kilku konkurencjach fryzjerskich. Wyjątkową atrakcją będzie także strefa barberska, gdzie na scenie pojawią się cenieni goście odkrywający krok po kroku tajemnice fryzjerstwa męskiego.

Kosmetyczne spotkania dopasowane do potrzeb

Szeroka branża kosmetyczna również może liczyć na różnorodne wydarzenia. Stylistki paznokci mogą wziąć udział w największym, profesjonalnym konkursie w Europie – Nails Olympic International. Kosmettyczki i podolodzy ponownie mogą wziąć udział w Kongresie Podologicznym, którego tematem przewodnim będą urazy i choroby ogólnoustrojowe oraz ich wpływ na stan stóp a także w wielu innych wykładach ekspertów. Ponadto odbędą się kolejne Mistrzostwa Polski w Makijażu Profesjonalnym, podczas których zawodnicy zmierzą się w starciu o tytuł Mistrza Polski.

Piękna wiosna? Tylko w Poznaniu!

Targi LOOK i beautyVISION po raz kolejny staną się urodowym centrum Polski. Dla profesjonalnych stylistek i stylistów, kosmetyczek oraz kosmetologów zawodowo związanych z branżą beauty, będzie to idealne miejsce do zdobycia nowej wiedzy, udziału w prestiżowych konkursach oraz rozeznania na rynku produktów i urządzeń fryzjersko-kosmetycznych. Natomiast każda osoba dbająca o swoją urodę oraz hobbystycznie zainteresowana branżą beauty znajdzie tu wiele inspiracji, profesjonalnych kosmetyków oraz ekspertów służących swoją radą w kwestiach pielęgnacji.

Szcegółowy program wydarzeń LOOK i beautyVISION będzie dostępny na stronach:

https://look.mtp.pl/, https://targifryzjerskie.pl/pl

https://beautyvision.mtp.pl/Sprzedaż biletó

1460x616 (2)

Z biegiem Narwi

W ramach obchodów Światowego Dnia Mokradeł, zapraszamy do obejrzenia filmowej opowieści o rzece, która zyskała miano polskiej Amazonki. Poznaj historię Narwi, zobacz jej mieszkańców i poczuj życiodajną moc mokradeł.

Zdjęcie. Na pierwszym planie dwie czaple, jedna z nich ląduje. W wodzie odbijają się promienie słońca. Z wody wyrastają rośliny. Na górze po lewej stronie znajduje się logotyp Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na dole po prawej stronie napis: Narew od źródeł do ujścia.

Realizacja pod tytułem „Narew – od źródeł do ujścia” powstała na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Film opowiada o walorach przyrodniczych wielokorytowej rzeki Narwi. Piękne i unikalne zdjęcia ukazują bogactwo tamtejszej przyrody. Obrazy urzekają – tym bardziej, że ujęcia realizowano w różnych porach roku, co pozwala odkryć koloryt rzeki.

Autorzy zabierają nas w niezapomnianą podróż, ale nie tylko sama rzeka jest jej atrakcją. Okiem kamery zajrzymy do podwodnego świata, znajdziemy się w cieniu skrzydeł bielika czy podejrzymy spacerujące traszki.

Zdzisław Folga to autor scenariusza i współrealizator filmu, muzykę skomponował Marek Kubik, a głosem rzeki została Dorota Sokołowska.

W tej niemal magicznej wyprawie odwiedzimy miejsca, które na co dzień nie są dostępne dla człowieka. O ogromnym znaczeniu przyrodniczym świadczy fakt, że część doliny rzeki objęta jest wieloma formami ochrony. W 2002 r. obszar Narwiańskiego Parku Narodowego został wpisany na listę obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu zgodnie z postanowieniami Konwencji Ramsarskiej.

Nie zwlekaj! Obejrzyj film o rzece, która od wieków służy ludziom i zwierzętom. Zanurz się w Narwi i przenieś do tajemniczego świata mokradeł.

***

„Już czas na przywrócenie mokradeł” to hasło tegorocznych obchodów, wskazujące na pilną potrzebę ratowania obszarów podmokłych. Zachęcamy do dbania o obszary bagienne, odtwarzania mokradłowych terenów zdegradowania i mądrego korzystania z zasobów wodnych.

Wideo

1460x616 (1)

Warmia i Mazury: największe zimowisko nietoperzy

Prawie 4,5 tys. nietoperzy hibernujących w podziemnym kanale burzowym odkryto podczas zimowego liczenia tych zwierząt w Olsztynie. To największe zimowisko nietoperzy na Warmii i Mazurach i jedno z największych w Polsce.

Na zdjęciu: w betonowej szczelinie hibernuje kilkadziesiąt nietoperzy.
W jednym z olsztyńskich kolektorów burzowych, o długości około 2 kilometrów, zimują: nocek Natterera, nocek rudy, gacek brunatny, a nawet mopek zachodni, znajdujący się na polskiej Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych.

W czasie liczenia w kolektorze stwierdzono obecność ponad 4,3 tys. zimujących nietoperzy – to aż o pół tysiąca więcej niż przed rokiem. Jest to trzeci wynik z najwyższą stwierdzoną liczebnością w piętnastoletniej historii zimowej inwentaryzacji nietoperzy w tym obiekcie.

W kolektorze panuje stała temperatura, a wilgotność powietrza jest wysoka, dzięki czemu przesypiające okres zimowy nietoperze mają zapewniony komfort termiczny.

W celu zachowania tej unikatowej zimowej kryjówki nietoperzy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie ustanowił w tym miejscu strefę ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania tych zwierząt. Oznacza to, że bez zgody RDOŚ w Olsztynie zabronione jest między innymi wejście do tego miejsca.

W województwie warmińsko-mazurskim zostały już utworzone dwa obszary, gdzie zasadniczym celem ochrony jest zachowanie istniejących zimowisk nietoperzy. Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 Gierłoż oraz Mamerki obejmują kompleksy bunkrów z czasów II wojny światowej. Zachowane tam pomieszczenia oraz odcinki podziemnych kanałów technicznych stanowią odpowiednie schronienia dla hibernujących nietoperzy.

Największym zagrożeniem dla zimujących nietoperzy jest przede wszystkim obecność człowieka. Hibernujący ssak znacznie obniża temperaturę ciała, a tempo procesów życiowych spada wielokrotnie. W okresie zimowego snu korzysta jedynie z podskórnych zapasów tłuszczu, zgromadzonych podczas jesiennego żerowania. Przebudzony i spłoszony nietoperz musi podnieść temperaturę ciała, co jest bardzo dużym wydatkiem energetycznym.

Jeśli wielokrotne przebudzenia spowodują wyczerpanie się zapasów tłuszczu przed nastaniem wiosny, kończy się to śmiercią zwierzęcia. Ograniczenie do minimum penetracji obiektów, w których hibernują nietoperze jest kluczowe dla bezpiecznego przetrwania przez te ssaki okresu zimy.

Wszystkie gatunki nietoperzy są w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową.

Prawo zabrania – bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska – ich płoszenia, przetrzymywania, zabijania oraz niszczenia ich siedlisk i kryjówek. Zabroniona jest także obserwacja, fotografowanie czy filmowanie tych ssaków w sposób wywołujący ich niepokojenie, co jest kluczowe zwłaszcza w okresie hibernacji. Złamanie tych zakazów skutkuje pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

54b89d74-cec0-4824-9475-34143eb01b8d

OLIMPIA – program budowy przyszkolnych hal sportowych

Rząd dofinansuje samorządom budowę przyszkolnych hal sportowych o lekkiej konstrukcji. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego, w szczególności w sezonie jesienno-zimowym. W latach 2023-2024 przeznaczone zostaną na ten cel 2 mld zł. Inwestycje sportowe będą wiązać się z obchodami 100-lecia pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

OLIMPIA – program przyszkolnych hal sportowych – minister Kamil Bortniczuk podczas konferencji w KPRM dotyczącej rozpoczęcia programu; minister stoi na tle ekranu z wyświetlonymi informacjami o programie
Jest to największy program wsparcia infrastruktury sportowej w historii Polski, dysponujący budżetem 2 mld zł w okresie dwóch najbliższych lat. W 2023 roku mamy do dyspozycji w budżecie 0,8 mld zł, a w 2024 roku 1,2 mld zł. Zeszłoroczny pilotaż tego programu okazał się bardzo bogaty w informacje, które pozyskaliśmy od rynku, od naszych partnerów w realizacji tego programu – czyli polskich samorządów i wykonawców, którzy budują tego typu obiekty

– powiedział Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki.

I dodał:

W wyniku informacji z pilotażu podjęliśmy szereg decyzji, które uelastyczniają założenia tego programu. Otworzyliśmy go na miasta – nie ograniczamy w żaden sposób wielkości samorządów, które mogą aplikować o wsparcie wynoszące 70 proc. kosztów kwalifikowalnych. Maksymalne koszty kwalifikowalne przy największej hali, którą budujemy, czyli obiektu o wymiarze pola gry 20×40 metrów, to jest 70 proc. z 4 mln czyli 2,8 mln zł.

14 lutego br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Najważniejsze rozwiązania

W latach 2023-2024 rząd dofinansuje samorządom budowę przyszkolnych hal sportowych o lekkiej konstrukcji, w ramach programu Olimpia.
Dofinansowaniem będą mogły zostać objęte dwa rodzaje zadań:
– budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji;

– budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m.

Dotacja dotycząca budowy obiektu sportowego może wynieść nie więcej niż 70 proc. wydatków związanych z realizacją zadania.
O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące samorządy:
– gminy wiejskie,

– gminy miejsko-wiejskie,

– gminy miejskie,

– powiaty,

– pozostałe jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku realizacji zadania przy szkole specjalnej, szkole sportowej lub szkole mistrzostwa sportowego.

W latach 2023-2024 rząd przeznaczy na program Olimpia 2 mld zł.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego, w szczególności w sezonie jesienno-zimowym. Obecnie w wielu mniejszych ośrodkach oferta zajęć wychowania fizycznego w tym okresie ograniczona jest bowiem jedynie do ćwiczeń na szkolnych korytarzach.
Inwestycje sportowe będą wiązać się z obchodzeniem 100-lecia pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.
Materiały
Regulamin naboru wniosków do Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich
Regulamin​_naboru​_wniosków​_Olimpia.pdf 0.15MB

1460x616 (2)

O Planie Strategicznym na Forum Rolniczym

Przyjęcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz wdrażanie reformy Wspólnej Polityki Rolnej i Krajowego Planu Strategicznego to główne tematy organizowanych na terenie Wielkopolski spotkań w ramach Forum Rolniczego. To inicjatywa realizowana we współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i oddziału terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

foto główne
O Forum Rolniczym
Spotkania mają ma charakter informacyjno-szkoleniowy, którego celem jest dotarcie do rolników z informacją na temat możliwości wykorzystania środków w ramach płatności bezpośrednich i ekoschematów.

Spotkanie w Strzałkowe – omówione zagadnienia
Jedno ze spotkań odbywało się 16 lutego w Strzałkowie. Uczestniczył w nim sekretarz stanu Ryszard Bartosik. Wiceminister omówił zagadnienie ekoschematów oraz możliwości ich łączenia.

Zachęcał rolników do korzystania z nowych mechanizmów wsparcia zawartych w Planie Strategicznym. Podkreślił, że są to znaczne środki finansowe wspierające dochody rolnicze.

Sekretarz stanu odniósł się też do sytuacji na rynku zbóż. Przedstawił informacje o wsparciu proponowanym rolnikom, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy z powodu agresji Rosji na Ukrainę.

W Forum w Strzałkowie uczestniczyli także przedstawiciele środowisk rolniczych i instytucji współpracujących z sektorem rolniczym oraz samorządowcy i parlamentarzyści.