800x500

Executive Innovation Forum 2023 jest tuż za rogiem!

Podczas wydarzenia organizowanego m.in. pod patronatem GovTech Polska, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH) a także Urzędu Patentowego RP wybitni eksperci ze świata nauki oraz biznesu będą toczyć dyskusje na temat zmian związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w organizacji, procesem postępującej cyfrowej transformacji biznesowej, najnowszymi trendami związanymi z rozwojem sztucznej inteligencji oraz istotnymi zagadnieniami dotyczącymi różnorodności w biznesie.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą: Vlad Winner, CEO, Co-Founder Binom AI, Małgorzata Furmańska, Radca Prawny oraz Dorota Rzążewska Wspólnik Zarządzający, JWP Rzecznicy Patentowi. Swoją obecność na konferencji potwierdziły m.in. firmy, takie jak Pfizer, AstraZeneca, Dassault Systemes, Fanuc, PKO Leasing.

Podczas dyskusji panelowych poruszymy następujące zagadnienia:

Panel 1: Ewolucja innowacji

Kim są innowatorzy jutra i jakiego rodzaju organizacje będą po zwycięskiej stronie?

Moderatorem będzie Dr hab. Rafał Mrówka, Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania, Dyrektor Biura Programów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Udział w Panelu wezmą: Milena Czajkowska, Lean Manager, EMEA AstraZeneca Pharma Poland, Dariusz Jasak, Prezes Zarządu, Seen Technologie, Marek Klusek, Dyrektor Oddziału Gwarancji, Innowacji i Biura Warunków Kontraktowych, Budimex, Dariusz Kwieciński, Prezes Zarządu, Fujitsu Polska, Sofie de Lathouwer, CEO, Gudrun Group, Marcin Petrykowski, Prezes Zarządu, Atende.

Panel 2: Cyfrowa transformacja

W jaki sposób firmy mogą zidentyfikować luki w swoich strategiach cyfrowych i dokonać decydujących inwestycji technologicznych?

Moderatorem będzie Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego.

Udział w dyskusji wezmą: Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Czech Rep., Slovakia, Hungary, Dassault Systemes, Tomasz Dziki, Wiceprezes Zarządu, Britenet, Zsolt Fekete, Prezes Zarządu,Algotech, Stanisław Korwin- Kossakowski, Co-Owner, GoNextStage, Remigiusz Pyszka, Krajowy Lider, MTWO Construction Cloud, SoftwareOne, Dariusz Wabik, Sales Manager, FANUC Polska

Panel 3: Potęga sztucznej inteligencji

Jak sztuczna inteligencja pomaga w wykorzystaniu wysokiej jakości danych do tworzenia nowych produktów technologicznych i podejmowania decyzji opartych na danych?

Moderatorem będzie Dr hab. Tymoteusz Doligalski, Profesor, Kierownik Zakładu e-Biznesu,

Szkoła Główna Handlowa.

Udział w dyskusji wezmą: Wojciech Hann, Senior Advisor, Deal Advisory, KPMG w Polsce, Dr inż. Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group, Paweł Stefański, Strategic Incubation Manager, Balluff EMEA, Vlad Winner, CEO, Co-Founder, Binom AI, Dr Piotr W. Zawadzki

Ekspert z Działu Zarządzania Strategicznego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Panel 4: Różnorodne organizacje

Różnorodność – dlaczego implikuje innowacje i kreatywność?

Moderatorem będzie Dr hab. Bolesław Rok, Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie.

Udział w dyskusji wezmą: Sylwia Bogucka, Dyrektor Transformacji B2B, Orange Polska, Bogi Gabrovic, Deputy Country Head, CTP Invest Poland, Władysław Grochowski, Prezes, Właściciel, Arche, Sofie de Lathouwer, CEO, Gudrun Group, Edyta Wojtkiewicz, Head of GFS EMEA, AstraZeneca Pharma Poland.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie uroczysta gala. Diamenty Innowacji to prestiżowe statuetki mające na celu uhonorowanie najlepszych przedsiębiorstw, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają nowe technologie i innowacje.

Konferencja ma charakter wielobranżowy, ponieważ tematyka dyskusji panelowych odnosi się do zagadnień, które mają zastosowanie w wielu sektorach gospodarki. Ta wyjątkowa konferencja, ma za zadanie również wspierać w budowaniu relacji biznesowych na najwyższym poziomie, a także pomóc w nawiązaniu współpracy i wymiany doświadczeń z innymi przedstawicielami czołowych polskich i międzynarodowych firm.

To już ostatni moment żeby się zarejestrować!

—> Link do rejestracji na wydarzenie

Więcej informacji na temat konferencji: Executive Club

389f1c1d-b13a-4ca0-b5c2-996fd84acf43

V posiedzenie Rady Młodych Rolników

Wczoraj w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz piąty odbyło się posiedzenie Rady Młodych Rolników (RMR). W spotkaniu wzięli udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus oraz sekretarz stanu Anna Gembicka. Posiedzenie poprowadziła dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej MRiRW Anna Radecka.

foto główne

Posiedzenie Rady

– Dziękuję członkom RMR za aktywność w inicjowaniu wielu przedsięwzięć związanych z obszarami, które leżą w kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – powiedział minister Robert Telus.

Podczas spotkania członkowie Rady podziękowali za możliwość współpracy, podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy na rzecz polskiej wsi i zadeklarowali chęć dalszej współpracy z Ministerstwem, w tym w charakterze członków drugiej kadencji Rady Młodych Rolników.

Rada Młodych Rolników

Rada Młodych Rolników została powołana na mocy Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 16 z dnia 27 kwietnia 2021 r. Są w niej uczniowie i studenci.

Jej rolą jest udział w konsultowaniu strategicznych i programowych dokumentów związanych z polityka rolną, inicjowanie nowych rozwiązań systemowych, wdrożenie nowoczesnych technologii, działania zmierzające do uatrakcyjnienia polskiej wsi jako miejsca do pracy i życia młodych ludzi.

6ed5e66b-a98c-49cb-aa9b-646fb77d5a02

Pre-COP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

W Abu Dhabi, w dniach 30-31 października 2023 r., odbył się PreCOP28. W wydarzeniu wziął udział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński wraz z delegacją. Wydarzenie jest kluczowym etapem na drodze do COP28, który odbędzie się za miesiąc w Dubaju. Spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń po ostatnim roku globalnych negocjacji klimatycznych, na które składały się liczne warsztaty i konferencje. Podjęta została próba sondowania możliwego porozumienia podczas COP28.

Pre-COP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Globalny Przegląd nie może zakończyć się pustymi słowami, a realnymi działaniami na rzecz uruchomienia sprawiedliwej transformacji światowej gospodarki w kierunku niskoemisyjnego rozwoju

– zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska w swoim wystąpieniu.

Przedstawiciele ponad 70 państw rozmawiali o najważniejszych kwestiach związanych ze zmianami klimatycznymi, tj. sprawiedliwa transformacja czy mechanizm finansowania strat i szkód wywołanych przez zmiany klimatu.

Wiceminister A. Guibourgé-Czetwertyński wziął również udział w spotkaniach w mniejszych grupach poświęconych adaptacji do zmian klimatu, finansom klimatycznym oraz mitygacji, które są głównymi kwestiami spornymi między stronami Konwencji klimatycznej. Przypomniał o konieczności zaangażowania wszystkich stron Konwencji w celu intensyfikacji światowych działań w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych, w szczególności największych gospodarek. Jak zaznaczył, wszystko to musi się jednak odbywać z poszanowaniem zasad sprawiedliwej transformacji, dostosowanej do możliwości gospodarek narodowych, określonej w Śląskiej Deklaracji Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji. Wiceminister A. Guibourgé-Czetwertyński wskazał również na rolę wszystkich technologii, które będą w stanie umożliwić budowę zero-emisyjnych systemów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii i energii atomowej.

Ostatni punkt agendy dotyczył pierwszego Globalnego Przeglądu w ramach Porozumienia paryskiego, który zakończy się podczas COP28 w Dubaju.

Globalny Przegląd zajmuje centralne miejsce w Porozumieniu paryskim, a jego wynik musi zwiększyć wiarygodność procesu klimatycznego

– podkreślił wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W opinii przedstawiciela Polski wszystkie państwa muszą się odpowiednio włączyć w działania na rzecz klimatu.

064a56ed-06cd-4c9a-9f1a-3bbb39510b80

Spotkanie Ministra Infrastruktury z ambasadorem Turcji

8 listopada 2023 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk rozmawiał z nowym ambasadorem Turcji w Polsce Raufem Alp Denktaşem. Podczas spotkania w Ministerstwie Infrastruktury omówiono sprawy bilateralne w zakresie transportu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii realizacji kontraktów infrastrukturalnych oraz lotniczych.

8 listopada 2023 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk rozmawiał z nowym ambasadorem Turcji w Polsce Raufem Alp Denktaşem

— Jestem przekonany, że rozpoczęta przez pana misja w Polsce będzie wypełniona wyzwaniami, pełna sukcesów, co będzie skutkować zacieśnieniem współpracy polsko-tureckiej — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

— Chciałbym podkreślić, że jest to moja pierwsza wizyta po przyjęciu listów uwierzytelniających przez pana Prezydenta, liczę na zacieśnienie relacji pomiędzy naszymi narodami. W tym momencie mamy już wysokie obroty handlowe, natomiast te liczby można zwiększyć, bo nasze kraje mają ponadprzeciętny potencjał — stwierdził ambasador Turcji w Polsce Rauf Alp Denktaş.


W zakresie infrastrukturalnym, ambasador wskazał na potrzebę wspólnych działań firm tureckich i polskich zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, m.in. na terenie Azji Centralnej i Kaukazu. Przyznał, że na terenie Polski firmy tureckie są w stanie budować więcej niż obecnie i są gotowe na kolejne wyzwania.

— Polska plasuje się w czołówce państw o szerokiej skali prowadzonych prac budowlanych. Realizujemy ambitne programy rozwoju transportu lądowego zarówno w obszarze drogowym, jak i kolejowym. Jesteśmy niezmiennie otwarci na współpracę z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi. Tureckie firmy od dawna uczestniczą w postępowaniach przetargowych na budowę dróg i realizują kontrakty budowlane na mocy podpisanych umów. Natomiast zarówno w polskim, jak i unijnym prawie zamówień publicznych, przetargi na realizację inwestycji w infrastrukturę transportową organizowane są z zachowaniem zasad równego traktowania wykonawców oraz zapewniania uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu. Przestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych oraz reguł i zasad z nich wynikających jest dla nas priorytetem — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.


W tym kontekście minister A. Adamczyk dodał, że w ubiegłym roku po raz pierwszy wprowadzony został mechanizm waloryzacji na poziomie 10 proc. wartości kontraktów, a w 2023 r., mając na uwadze negatywne trendy w gospodarce, podjęto decyzję o kolejnej podwyżce, zwiększającej limit waloryzacji do 15 proc. Szef resortu infrastruktury poinformował także, że w tym zakresie Rada Ministrów zdecydowała o przeznaczeniu na realizację inwestycji związanych z Rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) dodatkowo 2,6 mld zł, a na inwestycje z Programu budowy 100 obwodnic dodatkowo 100 mln zł.

Zarówno minister, jak i ambasador podkreślili znaczenie dalszego rozwoju transportu lotniczego, w tym zacieśnianie relacji między przewoźnikami lotniczymi, współpracy międzyportowej oraz wykorzystania potencjału portów regionalnych.

1460x616

Programie Interreg Polska–Saksonia 2021-2027

Nabór wniosków w Programie Interreg Polska Saksonia 2021-2027 otwarty na projekty w obszarach dotyczących zmian klimatu i edukacji potrwa do końca stycznia 2024 roku.

kolejny nabór na projekty w Programie Interreg Polska–Saksonia 2021-2027

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów regularnych, w tym o znaczeniu strategicznym (poza małymi projektami). Nabór jest otwarty w:        

  • I osi priorytetowej „Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu”, w celu szczegółowym 1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,        
  • w II osi priorytetowej „Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę ”, w celu szczegółowym 2.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Kwota przeznaczona na projekty w priorytecie I (cel 1.1) wynosi 6 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 6 mln euro z EFRR dla priorytetu II (cel 2.1). Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 80 proc.

Nabór trwa od 31 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Wnioski o dofinansowanie można złożyć wyłącznie za pomocą narzędzia informatycznego systemu WOD2021. 

Zachęcamy, aby wcześniej zarejestrować się w systemie WOD2021 i zapoznać się z jego funkcjonalnościami. Wśród dokumentów naboru znajdą Państwo również szczegółową instrukcję, jak zarejestrować konto oraz wypełnić wniosek o dofinansowanie w tym systemie.

Potencjalni wnioskodawcy mogą skonsultować swój pomysł na projekt z pracownikami Wspólnego Sekretariatu (WS) programu, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Rekomendujemy przesłanie do WS formularza koncepcji projektu w formie elektronicznej (wzór dostępny). WS skontaktuje się z potencjalnymi wnioskodawcami po jego otrzymaniu. Można skonsultować się w formie elektronicznej wysyłając mejla lub korzystając z wideokonferencji, drogą telefoniczną lub osobiście w siedzibie WS. Opiniowanie pomysłu na projekt jest niewiążące dla potencjalnych wnioskodawców.

WS będzie także prowadzić szkolenia i spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie programu. Zasady programowe, w tym dotyczące naborów, składania wniosków i oceny projektów, przyznawania dofinansowania, realizacji i rozliczania projektów itp. znajdują się w Podręczniku programu oraz w „Metodyce oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów w Programie współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027”.

Zachęcamy również, aby zapoznać się z dokumentem programowym, który określa zakres możliwego wsparcia.

Dane kontaktowe WS znajdują się na stronie programu.