Metagenomy_1_Eko

Metagenomy różnych środowisk – rejestracja ruszyła

W dniach 17-18 czerwca 2024 r. odbędzie się VIII edycja konferencji „Metagenomy różnych środowisk”, której organizatorem głównym w tym roku jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów), a miejscem będzie Centrum Transferu Wiedzy KUL znajdujące się w centrum Lublina, przy ulicy Radziszewskiego 7.

„Metagenomy” są cyklicznym wydarzeniem współtworzonym przez pięć instytucji naukowych:

Celem tego wydarzenie jest przede wszystkim przedstawienie najnowszych osiągnięć metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, proteomiki, mikrobiologii i mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych trendów związanych z rolnictwem i ogrodnictwem, w tym jakością środowiska, bioróżnorodnością oraz fitopatologią.

Sympozjum skupia szerokie grono specjalistów, naukowców uznanych nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Niemniej jednak, jest to niezwykle ważne i cenne doświadczenie dla młodych badaczy oraz studentów, którzy mogą zaprezentować swoje dotychczasowe badania, a także skonsultować wszelkie wątpliwości z profesjonalistami.

Komitet Organizacyjny VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk” ogłasza, iż rejestracja na to wydarzenie już została otwarta, a wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie Sympozjum (https://www.kul.pl/viii-ogolnopolskie-sympozjum-mikrobiologiczne-metagenomy-roznych-srodowisk-quot,111366.html) oraz na FB (https://www.facebook.com/Metagenomy2018)

1460x616 (8)

GIOŚ skuteczny w walce z przestępczością środowiskową

Pracownicy Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ udzielili wsparcia funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie w śledztwie dotyczącym porzucenia 21 tys. ton niebezpiecznych odpadów. W ramach prowadzonego postępowania wzięli udział w przeszukaniu pomieszczeń biurowych, zabezpieczeniu sprzętu komputerowego i dokumentacji związanej z popełnionym przestępstwem. Policja w Częstochowie zatrzymała 5 osób podejrzanych w sprawie dotyczącej mafii śmieciowej, którą od 2018 r. prowadzi pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Śledztwo dotyczy odpadów pochodzących z przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farbiarskiego, lakierniczego, motoryzacyjnego oraz z produkcji materiałów wybuchowych, w tym odpadów kwasów trawiących oraz odpadów tzw. żółtych i czerwonych wód. Proceder polegał na wystawianiu nierzetelnych kart przekazania opadów, w których potwierdzano fikcyjne przyjęcie tych odpadów na stan magazynowy podmiotów gospodarczych nieprowadzących w tym czasie rzeczywistej działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami.

To już kolejne zatrzymania w wielowątkowym śledztwie, obejmującym wiele podmiotów. Aktualnie w sprawie podejrzanych jest ponad 70 osób, a przedmiotem badania jest blisko 40 miejsc porzucenia niebezpiecznych opadów. Śledczy zabezpieczyli mienie podejrzanych o wartości prawie 4 mln złotych.

Źródło informacji: Komenda Miejska Policji w Częstochowie

https://czestochowa.policja.gov.pl/ka7/informacje/wiadomosci/375857,Odpowiedza-za-porzucenie-21-tysiecy-ton-niebezpiecznych-odpadow.html
1460x616 (7)

Mokradła i ludzie: splecione losy

Losy mokradeł i ludzi są ze sobą ściśle splecione na przestrzeni dziejów. Tereny podmokłe kształtują rozwój cywilizacji i mają kluczowe znaczenie w podtrzymaniu dobrostanu człowieka poprzez zapewnienie mu wody, pożywienia i innych dóbr niezbędnych do życia, rozwój kultury, ochronę klimatu i różnorodności biologicznej.

Baner. Na beżowym tle, szarym kolorem widoczny zarys palm, roślinności, ptaków i postać człowieka. W lewej górnej części logotyp Word Wetlands Day w kształcie płaskiego, owalnego liścia oraz napis w języku angielskim: "2 February 2024 Wetlamds and Human Wellbeing". W centralnej części u góry napis w języku polskim: "Mokradła i ludzie: Splecione losy. Troska - Opieka - Wsparcie". Po prawej stronie w kole zdjęcia mokradeł (widok z góry) oraz rysunek wyciągnietej dłoni i ptaka.

 „Mokradła a dobrostan człowieka” – temat przewodni na rok 2024 – podkreśla wzajemne powiązania między terenami podmokłymi a dobrostanem człowieka, obejmującym zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka oraz zdrowe środowisko naturalne.

Nasza egzystencja na Ziemi zależy od wody, jednak tylko 2,5% powierzchni pokrywa woda słodka, z czego połowa jest bezpośrednio dostępna do użycia przez człowieka. Od XVIII wieku zniknęło ponad 80% wszystkich terenów podmokłych. Trend ten przyspiesza, ponieważ w stosunku do stanu obserwowanego w 1970 r. znów utracono co najmniej 35% terenów podmokłych. W wyniku zanikania terenów podmokłych 1/3 gatunków słodkowodnych i 25% wszystkich gatunków mokradłowych grozi wyginięcie.

Rolnictwo w dalszym ciągu jest główną przyczyną utraty i degradacji terenów podmokłych. Powierzchnia nawadnianych obszarów rolniczych na świecie podwoiła się w ciągu 50 lat. Największe szkody w ekosystemach mokradłowych wyrządza zanieczyszczenie wody i zanieczyszczenie plastikiem, przełowienie i wkraczanie gatunków inwazyjnych. Wraz z rozwojem miast i wzrostem zapotrzebowania na grunty, rozbudowa wkracza również na tereny podmokłe.

Mądre użytkowanie mokradeł jest niezbędne dla ich zrównoważonego rozwoju. Zdrowe mokradła oferują usługi, które przyczyniają się do dobrostanu człowieka: czystą wodę, bezpieczeństwo żywnościowe i różnorodność żywieniową, czyste powietrze, produkty lecznicze, stabilność klimatyczną, ochronę przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Światowy Dzień Mokradeł to globalna kampania, której celem jest zwiększanie świadomości w zakresie terenów podmokłych. Dzień ten obchodzony jest co roku 2 lutego w rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych – międzynarodowego traktatu przyjętego w 1971 r., którego sygnatariuszami są 172 państwa nazywane Państwami-Stronami.

Więcej informacji na: https://www.worldwetlandsday.org/ oraz http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/ochrona-mokradel.

Materiały promujące Światowy Dzień Mokradeł (również z lat poprzednich) do wykorzystywania w celach edukacyjnych: http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne.

Materiały

Plakat – Mokradła i ludzie
Plakat​_-​_Mokradła​_i​_ludzie.pdf 23.75MB
Plakat do kolorowania – Mokradła i ludzie
Plakat​_do​_kolorowania​_-​_Mokradła​_i​_ludzie.pdf 0.47MB
Infografika 1 – Mokradła i woda
Infografika​_1​_-​_Mokradła​_i​_woda.pdf 0.76MB
Infografika 2 – Mokradła i bioróżnorodność
Infografika​_2​_-​_Mokradła​_i​_bioróżnorodność.pdf 1.04MB
Infografika 3 – Mokradła i żywność
Infografika​_3​_-​_Mokradła​_i​_żywność.pdf 1.16MB
Infografika 4 – Mokradła i źródła utrzymania
Infografika​_4​_-​_Mokradła​_i​_źródła​_utrzymania.pdf 0.75MB
Infografika 5 – Mokradła i klimat
Infografika​_5​_-​_Mokradła​_i​_klimat.pdf 0.97MB
Infografika 6 – Mokradła i kultura
Infografika​_6​_-​_Mokradła​_i​_kultura.pdf 0.41MB
Prezentacja – Mokradła i ludzie
Prezentacja​_-​_Mokradła​_i​_ludzie.pptx 3.37MB
Multimedia – Klimat
Multimedia​_-​_Klimat.mp4 6.51MB
Multimedia – Historie
Multimedia​_-​_Historie.mp4 11.68MB
Multimedia – Krajobrazy
Multimedia​_-​_Krajobrazy.mp4 9.62MB
Multimedia – Ludzie
Multimedia​_-​_Ludzie.mp4 12.07MB
Multimedia – Przyroda
Multimedia​_-​_Przyroda.mp4 6.84MB
Raport Techniczny Ramsar nr 6 – Zdrowe mokradła, zdrowi ludzie
Raport-Techniczny-Ramsar-6-Zdrowe-mokradła,-zdrowi-ludzie​_icon​_1.pdf 3.78MB

Wideo

1460x616 (6)

PSI w 2023 roku – wzrost liczby nowych inwestycji o 20%

536 nowych inwestycji o deklarowanej wartości 18,3 mld zł oraz 7,2 tys. miejsc pracy – tak wyglądają statystyki Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) za 2023 r. To kolejny dobry rok pod względem inwestycji lokowanych w naszym kraju.

W 2023 r. zanotowaliśmy wzrost liczby decyzji o 20% w stosunku do 2022 r. co oznacza, że przedsiębiorcy chętnie korzystają ze wsparcia w postaci zwolnienia podatkowego. Nowe inwestycje gwarantują stabilny i równomierny rozwój kraju na całym jego obszarze, przyczyniając się do zwiększania potencjału naszej gospodarki, jej konkurencyjności i innowacyjności oraz atrakcyjności w oczach zagranicznych inwestorów. Wierzę, że w kolejnych latach nowych inwestycji w Polsce będzie jeszcze więcej

– powiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Ulga podatkowa na nowe inwestycje zachęca przedsiębiorców do podejmowania ryzyka inwestycyjnego i wspiera ich w pierwszych etapach rozwoju firmy. Statystyki wskazują, że w zeszłym roku zwiększyła się liczba małych i średnich inwestycji, które korzystają ze zwolnienia podatkowego na nowe inwestycje. Są to głównie polskie firmy. Wspieranie firm z sektora MŚP jest niezwykle istotne dla rozwoju gospodarki naszego kraju, która w dużej mierze opiera się właśnie na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

– dodaje wiceminister Jacek Tomczak.

Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz chętniej inwestują w ramach PSI

W 2023 r. wydano 536 decyzji o wsparciu na inwestycje o wartości 18,3 mld zł. Zadeklarowano utworzenie 7 175 nowych miejsc pracy. Tylko w grudniu ubiegłego roku wydano 111 decyzji na łączną wartość inwestycji 3 mld zł i z deklaracją utworzenia 930 nowych miejsc pracy.

W porównaniu do 2022 r. w liczbie projektów zanotowano wzrost o 20%. Widoczny jest także zwiększony udział projektów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Udział polskiego MŚP w liczbie projektów wyniósł 56% w 2022 r., a w 2023 r. 67%. Udział deklarowanej wartości ich inwestycji to 12% w 2022 r., zaś w 2023 r. 19%. Udział polskiego sektora MŚP w liczbie nowych miejscach pracy na koniec 2022 r. wyniósł 15%, natomiast w całym 2023 r. zwiększył się do 17%.

W sumie, od września 2018 r. do końca grudnia 2023 r., wydano łącznie 2 503 decyzji o wsparciu na inwestycje o wartości 116,9 mld zł. Zadeklarowano utworzenie 48 034 nowych miejsc pracy. 

Polska Strefa Inwestycja w strefach

W 2023 r. trzy największe strefy – Katowicka SSE, Łódzka SSE i Pomorska SSE – wydały łącznie 235 decyzji o wsparciu inwestycji (44% wszystkich) na łączną wartość 6,6 mld zł (37% wszystkich z 2023 r.) i deklaracją utworzenie 2 101 nowych miejsc pracy (30% wszystkich z tego roku).

Wyniki statystyczne w poszczególnych strefach

StrefaLiczba inwestycjiDeklarowana wartość inwestycji (PLN)Deklarowane nowe miejsca pracy
Kamiennogórska SSE8193 743 33390
Katowicka SSE83    3 383 960 1671 343
Kostrzyńsko-Słubicka SSE42    2 119 662 016641
Krakowski Park Technologiczny60    2 003 899 6561 099
Legnicka SSE6   194 989 501238
Łódzka SSE76    1 431 534 132468
Pomorska SSE76    1 810 029 663    290
Słupska SSE11    88 492 39127
SSE Euro-Park Mielec30   678 489 564796
SSE Starachowice26    446 589 921118
Suwalska SSE23    362 204 692371
TSSE Euro-Park Wisłosan    37    1 196 170 025402
Wałbrzyska SSE    33    3 302 636 5031 163
Warmińsko-Mazurska SSE25    1 076 155 428129
Suma końcowa536    18 288 556 9927 175

Największe inwestycje z 2023 r.

Heatly Poland – duża zagraniczna firma z sektora maszynowego. Inwestycja o wartości 1,27 mld zł i deklaracją utworzenia 794 miejsc pracy polegać będzie na budowie nowego zakładu produkcji pomp ciepła we Wrocławiu.
Baltic Towers – duży polski projekt o wartości 858 mln zł i deklaracją powstania 60 nowych miejsc pracy. Planowana inwestycja polega na budowie nowego zakładu produkcyjnego morskich wież wiatrowych w Gdańsku.
Robert Bosch – duża zagraniczna inwestycja, której wartość przekracza 786 mln zł (powstanie 251 nowych miejsc pracy). Jest to reinwestycja polegająca na dywersyfikacji produkcji już funkcjonującego zakładu we Wrocławiu. Spółka rozpocznie produkcję nowatorskich komponentów do ciężarowych samochodów elektrycznych.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej 

27 grudnia 2023 r. zostało przyjęte rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, które reguluje funkcjonowanie PSI. 

Więcej informacji w komunikacie

7d1ab89c-b4ba-4bf5-a5d4-67efd579ecca

„Nie marnuj żywności – szkoda planety!” – rozstrzygnięcie konkursów dla dzieci i młodzieży

Poznaliśmy już laureatów konkursów organizowanych pod hasłem „Nie marnuj żywności – szkoda planety!” – filmowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i plastycznego dla uczniów szkół podstawowych. Celem obydwu było wsparcie i rozpowszechnienie idei niemarnowania żywności.

Nie marnuj żywności - konkurs rozstrzygnięty

Konkurs filmowy

Uczestnicy konkursu filmowego „Nie marnuj żywności – szkoda planety!” – uczniowie szkół ponadpodstawowych – mieli za zadanie nagrać film (trwający do 60 sekund), który pomoże w promowaniu idei niemarnowania żywności.

Spośród 43 przesłanych prac filmowych wyodrębniono trzy najlepsze filmy:

  • miejsce 1: Bartosz Kącki;
  • miejsce 2: Aurelia Kiryłowicz;
  • miejsce 3: Aleks Żurowski.

Zwycięskie filmy można obejrzeć pod następującymi linkami:

Konkurs plastyczny

Uczestnicy konkursu plastycznego „Nie marnuj żywności – szkoda planety!” – uczniowie szkół podstawowych – mieli za zadanie narysować lub namalować plakat, który pomoże w promowaniu idei niemarnowania żywności.

Spośród przesłanych 710 prac plastycznych wyodrębniono trzy najlepsze prace:

  • miejsce 1: Paula Styczeń;
  • miejsce 2: Lena Hamada;
  • miejsce 3: Klara Suchomska-Dałek.

Zwycięskie prace oraz fotorelację z prac komisji konkursowej można obejrzeć w galerii zdjęć.

0867a642-ff39-4d52-83be-121c2a2bac85

Olsztyn kontynuuje rozwój zielonego transportu miejskiego

Olsztyn stawia na nowoczesny, ekologiczny transport miejski. W stolicy Warmii i Mazur uroczyście otwarto nową linię tramwajową, która połączy osiedle Pieczewo z centrum miasta i dworcem kolejowym Olsztyn Główny. Inwestycję zrealizowano z udziałem Funduszy Europejskich Programu Polska Wschodnia.

Zielony tramwaj na torach

Nowoczesna infrastruktura tramwajowa w Olsztynie

W ramach projektu wybudowano ponad 12-km linię tramwajową we wschodniej części miasta, łączącą osiedla Jaroty i Pieczewo z centrum miasta i dworcem Olsztyn Główny. Wydłużono również już istniejącą linię do Placu Jedności Słowiańskiej z rozbudową do dwóch torów na krańcówce. 

Wraz z budową nowej linii tramwajowej przebudowano infrastrukturę drogową, wytyczono buspasy. Przebudowane ulice są bardziej przyjazne dla rowerzystów, pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej. Rozbudowano również zajezdnię przy ulicy Kołobrzeskiej. Nowa hala pomieści dodatkowo co najmniej 16 tramwajów. Oprócz budynku powstała m.in. nowa trakcja, torowisko, system sterowania i ogrzewania zwrotnic. W ramach projektu miasto kupiło też 6 tramwajów – dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpieczeństwo i efektywność transportu miejskiego zwiększy zmodernizowany system inteligentnego zarządzania ruchem. Rowerzyści zyskają nowe ścieżki, w tym bezkolizyjny przejazd pod Mostem Świętego Jakuba.

Wartość inwestycji to blisko 607 mln zł, w tym ponad 421 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

Polska Wschodnia stawia na zrównoważoną mobilność miejską

Inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską będą kontynuowane również w najbliższych latach w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Na ten cel zarezerwowano 420 mln euro. O wsparcie, oprócz miast wojewódzkich wschodnich województw mogą starać się również miasta średnie. Inwestycje obejmą między innymi:

  • zakup bezemisyjnego taboru komunikacji miejskiej (tramwajów, trolejbusów, autobusów elektrycznych i wodorowych),
  • budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego oraz komplementarnych form mobilności;
  • digitalizację systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

W lipcu i wrześniu wystartowały pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie. Kolejny, przeznaczony dla miast średnich zostanie uruchomiony w 2024 roku. 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to kontynuacja wsparcia rozwoju wschodnich województw naszego kraju: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz regionalnej części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów). Program jest dofinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i służy utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

programu dofinansowywane są inwestycje w małych i średnich firmach, projekty związane z adaptacją miast do zmian klimatu, rozwojem zeroemisyjnej mobilności miejskiej, ochroną bioróżnorodności, rozwojem inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększaniem dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwojem zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wynosi 12 mld 428 mln zł.

52a21335-addc-4457-bb1f-4f1cf5ca0e43

Minister Paulina Hennig-Kloska o wyzwaniach dla polskiego sektora ciepłowniczego

Kondycja sektora ciepłownictwa systemowego oraz transformacja energetyczna to główne tematy rozmów minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z przedstawicielami Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Gnieźnie. Spotkanie, w którym uczestniczyła również wiceministra Urszula Zielińska, odbyło się 29 grudnia 2023 r.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz wiceministra Urszula Zielińska

Ponad 15 milionów Polaków zamieszkuje w budynkach przyłączonych do sieci ciepłowniczych. Mamy świadomość ogromu pracy, która będzie potrzebna w najbliższych latach w zakresie transformacji systemu ciepłowniczego. Są to działania szczególnie istotne, gdyż będą one świadczyć o cenie i jakości ciepła, jakie mieszkańcy Polski będą otrzymywać do swoich domów.

– mówiła minister Paulina Hennig-Kloska  w trakcie spotkania.

Szefowa resortu klimatu i środowiska podkreślała, że ciepłownictwo systemowe w odróżnieniu od sektora elektroenergetycznego czy gazowego, nie tworzy krajowego systemu ciepłowniczego, dlatego planowanie ma charakter zdecentralizowany i uzależniony jest od lokalnych uwarunkowań. Jak mówiła, ta charakterystyka sektora determinuje planowanie lokalne z kluczową rolą władz samorządowych, ściśle współpracujących z przedsiębiorstwem energetycznym zapewniającym dostawy ciepła na terenie danego miasta lub gminy.

Samorząd powinien być centrum lokalnego planowania energetycznego, ponieważ posiada wszelkie niezbędne dane odnośnie do planu zagospodarowania przestrzennego, kierunków urbanizacji terenów należących do miast i gmin, lokalizacji przemysłu, komunikacji itp., a przede wszystkim dane dotyczące użytkowników (odbiorców ciepła) oraz wytwórców – różnych dostępnych na danym terenie systemów zaopatrzenia. Inwestycje przedsiębiorstw ciepłowniczych powinny zatem w pełni odpowiadać zapotrzebowaniu lokalnej społeczności i spełniać to zapotrzebowanie w sposób efektywny kosztowo, korzystając z dostępnych lokalnie nośników energii.

– mówiła minister Hennig-Kloska.

W zakresie transformacji ciepłownictwa kluczowe będzie uzupełnienie brakujących dokumentów strategicznych, których aktualizacja jest dziś konieczna. To m.in. Polityka Energetyczna Polski 2040, Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu czy programy sektorowe jak Strategia dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040.

– dodała.

Fundusze na transformację sektora

Minister odniosła się ponadto do kwestii wsparcia finansowego w zakresie transformacji sektora i efektywnego dostarczania ciepła.

Wyzwanie jest ogromne. To setki miliardów złotych potrzebnych na transformację w cieple systemowym. Dysponujemy konkretnymi narzędziami wsparcia. Niektóre programy wsparcia już funkcjonują, część nowych programów uruchomimy na początku roku, a nad kolejnymi pracujemy. Będziemy też uruchamiać środki z KPO, których część jak wiemy trafiła już do Polski.

– podkreślała minister Hennig-Kloska.

Jak poinformowała wiceministra Urszula Zielińska, aktualnie na transformację branża ciepłownictwa systemowego ma do wykorzystania w najbliższych kilku latach około 19 mld zł.

To  programy zarówno istniejące, jak i te które uruchomimy z początkiem 2024 r., w tym m.in. nowy nabór w programie „OZE dla ciepłownictwa” o wartości ok. 2 mld zł.

– dodała wiceministra Zielińska.