6b9c5853-c137-4fd0-a202-679bd97107f6

Minister Izabela Leszczyna z wizytą w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Minister Izabela Leszczyna, na zaproszenie rektora prof. Zbigniewa Gacionga, odwiedziła Warszawski Uniwersytet Medyczny. Obie strony podkreśliły, że ważnym elementem kształcenia lekarzy muszą być umiejętności komunikacyjne – tylko wtedy pacjent będzie mógł zrozumieć, dlaczego musi poddać się określonym terapiom i zabiegom.

Na zdj. minister zdrowia Izabela Leszczyna i prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.

Jednym z priorytetów minister Izabeli Leszczyny jest rozwój kompleksowej i skoordynowanej opieki psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprezentował projekt Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży WUM.

– To ma być przestrzeń dla pacjentów, którzy ze względu na sytuację życiową lub miejsce zamieszkania nie mogą skorzystać z terapii u siebie – powiedział prof. Zbigniew Gaciong.

– Chcemy, żeby jak najmniej dzieci trafiało na oddziały zamknięte, ale jeśli muszą, niech będą to bardzo przyjazne dla nich miejsca – podkreśliła minister zdrowia.

Wizyta w na terenie WUM była także okazją do odwiedzenia Dziecięcego Szpitalu Klinicznego i Centrum Symulacji Medycznych, w którym studenci szlifują swoje umiejętności na salach symulacji bloku operacyjnego, porodówki, SOR-u i w symulatorze karetki.

Na zdj. minister zdrowia Izabela Leszczyna i prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.

1460x616 (10)

1 lutego 2024 r. ruszy kolejna tura pomocy dla branż energochłonnych

Od 1 lutego br. firmy z branż, które szczególnie odczuły wzrost cen energii, mogą po raz kolejny wnioskować o pomoc z rządowego programu wsparcia. Będą mogły z niego skorzystać wszystkie firmy z sektorów: wydobywczego i przetwórstwa przemysłowego. To drugi nabór z programu przewidzianego na 2023 r. Jego budżet to 3,3 mld złotych. Nabór rusza o godz. 12.00.

 Nasze wsparcie jest nadal potrzebne. Firmy cały czas odczuwają skutki wzrostu cen energii, jaka miała miejsce w związku z agresją Rosji w Ukrainie. Dotyczy to szczególnie dużych przedsiębiorstw, które działają w energochłonnych sektorach gospodarki takich jak np.: górnictwo, produkcja szkła, ceramiki czy cementu 

– mówi minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

To firmy, które mają duży wpływ na polską gospodarkę, poza tym są często znaczącymi pracodawcami w swoich regionach. Musimy pomóc im utrzymać produkcję i stabilność funkcjonowania 

– dodaje szef MRiT.

W ramach pierwszego naboru z programu na 2023 r., który został rozstrzygnięty w grudniu ubiegłego roku, o pomoc mogli wnioskować przedsiębiorcy w jednym z dwóch wariantów – pomocy podstawowej na koszty poniesione w pierwszym półroczu i pomocy zwiększonej. W obecnym naborze, którego budżet to 3,3 mld zł, przedsiębiorcy mogą skorzystać wyłącznie z pomocy podstawowej i uwzględniać koszty poniesione w drugim półroczu 2023 r.

Zależy nam na tym, żeby pomoc dotarła do firm jak najszybciej. Wypłata nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru 

– deklaruje wiceszef MRiT Waldemar Sługocki.

Podobnie jak w przypadku poprzednich naborów, wnioski o pomoc można składać elektronicznie na stronie NFOŚiGW. Nabór potrwa do 15 lutego br.

Kto może wnioskować o pomoc

Do uzyskania pomocy uprawnione będą wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej.

Kwota pomocy podstawowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych, zarejestrowanych w Polsce.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o pomoc trzeba będzie dołączyć:

 • Zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek.
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeśli dotyczy.
 • Zestawienie dowodów księgowych, potwierdzających koszty zgłoszone we wniosku.
 • Sprawozdanie beneficjenta przedstawiające założenia, dowody oraz obliczenia kosztów zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz spełnienia warunków programu.
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny powyższego sprawozdania.
 • Informację o otrzymaniu przez wnioskodawcę i podmioty powiązane pomocy publicznej na podstawie sekcji 2.4 wytycznych Komisji Europejskiej „TCTF” albo „TCF” (np. program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”) lub sekcji 2.1 „TCTF” albo „TCF”.
 • Informację o otrzymaniu na te same koszty kwalifikowane pomocy publicznej de minimis lub opartej na tymczasowych ramach w kontekście COVID-19.

O programie

Program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

W kwestii zgodności z unijnym prawodawstwem, bazuje on na opublikowanych w marcu br. przez Komisję Europejską „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.

c6dea403-5c49-4210-9889-6f8700d02293

O przyszłości sektora drobiarskiego

Sekretarz stanu w MRiRW Jacek Czerniak spotkał się z przedstawicielami Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej oraz Inspekcji Weterynaryjnej, aby rozmawiać o sytuacji w sektorze drobiarskim.

foto główne

Tematy spotkania

Przedstawiciele branży zaapelowali o wzmocnienie nadzoru weterynaryjnego nad dobrostanem zwierząt, bezpieczeństwem żywności w kontekście ochrony zdrowia publicznego oraz rejestracją zakładów drobiu, która umożliwia śledzenie zdarzeń dotyczących ptaków nie tylko z zakładów drobiu, lecz także z rzeźni.

Podczas rozmów poruszono kwestie unijnych propozycji legislacyjnych w zakresie dobrostanu zwierząt. – Zapewniam, że jesteśmy gotowi do współpracy oraz do szerokich konsultacji spodziewanych wniosków legislacyjnych – podkreślił wiceminister Jacek Czerniak.

W czasie spotkania omówiono też sytuację na rynku pasz, m.in. konieczność utrzymania ciągłości produkcji i ciągłości dostaw ustandaryzowanych surowców do ich wytwarzania. Kolejnym tematem było wzmocnienie konkurencyjności krajowej produkcji zwierzęcej, w kontekście działań Komisji Europejskiej, które zmierzają do zwiększenia udziału rodzimego białka w produkcji pasz, a w konsekwencji – do zwiększenia suwerenności białkowej Unii Europejskiej.

Rozmawiano również o wzmocnieniu bioasekuracji i wypracowaniu systemowych rozwiązań zmierzających do ograniczenia występowania bakterii Salmonelli oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Pozostałe kwestie poruszone podczas spotkania dotyczyły konieczności zredukowania zużycia antybiotyków oraz utworzenia elektronicznej bazy danych, niezbędnej do monitorowania zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w poszczególnych gospodarstwach, z podziałem na gatunki zwierząt.

Kończąc spotkanie sekretarz stanu Jacek Czerniak zachęcił przedstawicieli branży drobiarskiej do dalszej współpracy z organami urzędowej kontroli.

Spotkanie Sekretarza stanu Jacka Czerniaka z przedstawicielami Krajowej Rady Drobiarstwa (fot. MRiRW)

04e5ba36-7168-4dde-b2e7-9a40fbcc5866

Wybór Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakończyło się postępowanie konkursowe na stanowiska prezesów i wiceprezesów w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W jego toku spośród wszystkich zgłoszeń, Rada Nadzorcza NFOŚiGW wyłoniła osiem najlepszych kandydatur.

Wybór Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Po zapoznaniu się z wynikami postępowania, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zadecydowała o powołaniu trzech nowych wiceprezesów NFOŚiGW. Natomiast, na stanowisko prezesa zostanie rozpisany i ogłoszony kolejny nabór.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów: formalnej oceny dokumentów złożonych przez kandydatów, merytorycznej oceny aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Spośród wszystkich zgłoszeń, Rada Nadzorcza NFOŚiGW wyłoniła w sumie osiem najlepszych kandydatur: dwie na stanowisko prezesa oraz sześć na stanowisko wiceprezesa. Następnie rekomendacje te przedłożyła do minister klimatu i środowiska.

Po zapoznaniu się z rekomendowanymi kandydaturami, szefowa resortu zadecydowała o powołaniu na stanowiska wiceprezesów NFOŚiGW: Roberta Gajdy, Pawła Augustyna oraz Józefa Matysiaka.

Robert Gajda, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, studia podyplomowe MBA w WSHIU w Poznaniu. Menedżer z ponad 20—letnim stażem. Od 2019 r. prezes zarządu w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kole.

Paweł Augustyn, menedżer z blisko 20-letnim doświadczeniem, od września 2023 r. prezes zarządu w H2 Energy sp. z o.o. Kraków kierujący jednym z największych projektów produkcji zielonego wodoru zlokalizowanym w gminie Górzyca.

Józef Matysiak, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył studia na wydziale zarządzania. Samorządowiec, wielokrotnie odznaczany za działalność na rzecz RP (m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Wincentego Witosa, Medalem Ignacego Solarza), były prezes Banku Spółdzielczego w Regonowie (1988-1998), od 1998 r. starosta rawski.

ea5480ba-bc52-41bd-8010-604ff086f6b2

VIII posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej, działającej w ramach Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, odbyło się 1 lutego 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Minister Miłosz Motyka na VIII posiedzeniu Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej

Było to już ósme posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. Przedstawiciele sektorów administracji, biznesu oraz nauki dyskutowali m.in. nt. aktualizacji Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r., z perspektywą do roku 2040 (PSW).

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej otworzył jej nowy Przewodniczący, którym został Miłosz Motyka, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż zależy mu na dalszym, sprawnym działaniu Porozumienia oraz podziękował osobom dotychczas zaangażowanym w prace, w szczególności Radzie Koordynacyjnej i Koordynatorom Grup roboczych i ich członkom, a także Dyrektorowi Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, zajmującemu się obsługą Sekretariatu Porozumienia.

Bardzo cieszy mnie fakt, że Minister Paulina Hennig-Kloska powierzyła mi możliwość przewodzenia Radzie Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. Porozumienie sektorowe jest wartościową inicjatywą, dlatego należy kontynuować jego działanie. Siłę tego porozumienia stanowi fakt, że jest ono apolityczne i  zrzesza ekspertów oraz praktyków z dziedziny gospodarki wodorowej 

– powiedział wiceminister Miłosz Motyka.

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej wskazał na potrzebę nowelizacji Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030, z perspektywą do roku 2040 (PSW), z uwagi na dynamicznie zmieniające się potrzeby w zakresie energetyki i klimatu, w tym unijne wymogi obligujące do większego wykorzystania wodoru odnawialnego. Podkreślił, że rozwój gospodarki wodorowej nie jest już tylko alternatywą, lecz koniecznością, a wodór odnawialny znajdzie zastosowanie w wielu sektorach, w tym w energetyce, przemyśle, transporcie i ciepłownictwie.

Niebawem będzie to najbardziej doceniany segment gospodarki 

– powiedział wiceminister Miłosz Motyka.

Dodał, że liczy na zaangażowanie Porozumienia zrzeszającego ekspertów z wielu obszarów, związanych z rozwojem gospodarki wodorowej, w prace nad nowelizacją PSW.

Podczas spotkania pan Piotr Mikusek, Koordynator Grupy roboczej nr 4, zajmującej się zapewnieniem stabilnego otoczenie regulacyjnego, przedstawił perspektywę potrzeby nowelizacji PSW w kontekście wyników prac Grup roboczych, ale także działań legislacyjnych UE i podejmowanych w Polsce nowelizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP) i Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK). Podkreślił również konieczność koordynacji nowelizacji PSW z nowelizacją PEP i KPEiK.

Z kolei pan Marek Elert, Koordynator Grupy roboczej nr 2, zajmującej się tematyką przesyłu, dystrybucji i magazynowania wodoru, wygłosił prezentację nt. roli amoniaku w rozwoju gospodarki wodorowej, przedstawiając dynamiczny rozwój portów na świecie pod kątem możliwości przyjmowania odnawialnego i niskoemisyjnego amoniaku. Amoniak może być wykorzystywany np. jako substrat do produkcji nawozów sztucznych czy też jako źródło niskoemisyjnego wodoru. W Europie powstają liczne porty (nowobudowane lub dostosowane do możliwości odbioru amoniaku), które będą zapewniały dostawy tego surowca w ilościach pozwalających na urzeczywistnianie celów klimatycznych UE.

Pan dr hab. inż. Jacek Jaworski, Dyrektor i Profesor Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytut Badawczego, przedstawił informacje nt. certyfikacji wodoru odnawialnego niebiologicznego pochodzenia (RFNBO) i działań podejmowanych przez Instytut w tym zakresie.

Ostatnim punktem agendy Posiedzenia była dyskusja, w której Przewodniczący zachęcił członków Rady Koordynacyjnej do odniesienia się do wysłuchanych prezentacji i potrzeby nowelizacji PSW. Rada Koordynacyjna oraz Koordynatorzy Grup roboczych jednomyślnie poparli konieczność nowelizacji PSW i zapewnili wiceministra Motykę o swojej gotowości do wspierania MKiŚ w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia.

Czym jest Porozumienie sektorowe?

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej to partnerstwo prywatno-publiczne, zapoczątkowane 14 października 2021 r. Jego celem jest stworzenie warunków i współpraca na rzecz rozwoju technologii wodorowych oraz ich zastosowania w gospodarce. Porozumienie jest też forum wymiany najnowszych informacji z obszaru szerokorozumianych technologii wodorowych oraz rozwoju gospodarki wodorowej. Dokument zakłada pięć celów strategicznych w perspektywie 2030 r., na których spełnieniu skupiają się sygnatariusze Porozumienia zrzeszeni w Grupach roboczych:

 • Grupa robocza n 1 – Wytwarzanie wodoru
 • Grupa robocza n 2 – Przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru
 • Grupa robocza n 3 – Wykorzystanie wodoru
 • Grupa robocza n 4 – Stabilne otoczenie regulacyjne
 • Grupa robocza n 5 – Systemy wsparcia dla rozwoju dolin wodorowych
 • Grupa robocza n 6 – Rozwój kadr dla gospodarki wodorowej i edukacja społeczna

Jak zostać stroną Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej?

W celu dołączenia do realizacji postanowień Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, należy złożyć Oświadczenie o przystąpieniu do Porozumienia sektorowego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Porozumienia (do pobrania tutaj).

Dokument należy przekazać w formie elektronicznej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska na adres e‑mail: info@klimat.gov.pl, w tytule wpisując: „Oświadczenie – Porozumienie wodorowe”. Oświadczenie jest skuteczne względem wszystkich stron od dnia jego prawidłowego doręczenia do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

1460x616

Fundusze Europejskie wspierają środowiskową pomoc psychiatryczną dla młodych pacjentów

Zaburzenia psychiczne są globalnym problemem XXI wieku w Polsce i na świecie. Niestety dotykają one także najmłodszych. Dlatego inwestujemy fundusze unijne w projekty, które skutecznie pomagają w kryzysach psychicznych młodych osób. Jedno z takich przedsięwzięć w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie odwiedziła wiceministra Monika Sikora. Powstało tu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od 2016 roku wspiera inicjatywy na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.  W programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach innowacji społecznych przeznaczono na ten cel ponad 336 mln zł.

Dla nas szczególnie ważne jest to, by pomoc była świadczona jak najbliżej miejsca zamieszkania dziecka, w środowisku, w którym młody człowiek funkcjonuje na co dzień

– powiedziała wiceministra Monika Sikora.

W POWER wypracowany został model Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) dla dzieci i młodzieży. W tym systemie, dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego, powstało 11 placówek w całej Polsce.

Centra oferują kompleksowe wsparcie, zarówno medyczne, jak i społeczne. Ich istotą  jest pomoc młodym osobom z problemami psychicznymi, nie tylko ambulatoryjna, czyli w przychodni, ale też w miejscu zamieszkania i szkole. Pomocą, oprócz pacjenta, mogą być objęci także rodzina i rówieśnicy. Chodzi o pomoc zintegrowaną, czyli taką, która obejmuje różne aspekty życia osób zmagających się z problemami psychicznymi i ich otoczenia.

Realizacja projektu już się zakończyła. Jednak nie zakończyła się nasza działalność na rzecz poprawy zdrowia psychicznego młodych pacjentów

– dodała wiceministra.

W programach unijnych na lata 2021-2027 nadal chcemy wspierać psychiatrię. Zaplanowaliśmy działania zarówno z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – FERS), jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko – FEnIKS).

Łącznie na wsparcie psychiatrii, w tym psychiatrii dzieci i młodzieży z FERS i FEnIKS przeznaczymy ponad 1 mld zł. Pieniądze te przyczynią się do poprawy stanu systemu opieki psychiatrycznej w Polsce i kompleksowego wsparcia pacjentów

– podkreśliła Monika Sikora.

Rozwiązania wypracowane w POWER zostały wykorzystane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach krajowej reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Założenia projektów stały się inspiracją dla zmian w prawie i nowej organizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej opartej na modelu środowiskowym.