bff6c87e-3e07-4dc0-add8-1a2a6d8ce199

37. Posiedzenie Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Elektromobilności

Podczas spotkania omówiono wymogi projektu europejskiego rozporządzenia ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), wchodzącego w skład pakietu Fit for 55 oraz perspektywy elektryfikacji transportu ciężkiego, rozwój infrastruktury ładowania w korytarzach TEN-T.  Przedstawiono tez informacje nt. realizowanych obecnie programów wsparcia w zakresie e-mobility (Zielony transport publiczny, Mój elektryk, Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru) oraz dot. przyłączy do sieci elektroenergetycznych – kroki niezbędne do przyspieszenia procesu.

Niezmiernie cieszy mnie również duże zainteresowanie prowadzonymi przez NFOŚiGW programami finansowego wsparcia rozwoju elektromobilności. Wspomnę tylko, że w ramach programu „Mój elektryk” zostało złożonych 6 869 wniosków na łączną kwotę 181 772 496 zł. Z kolei w programie wsparcia infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru zostało złożonych 210 wniosków na łączną kwotę 614 138 109 zł. Udzielone wsparcie przyniesie nam widoczny efekt w postaci zwiększenia liczby pojazdów zeroemisyjnych na polskich drogach, oraz zwiększenia dostępności infrastruktury ładowania oraz tankowania wodoru

– powiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Tags: No tags

Comments are closed.