729x308

Ankieta dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca dostawców produktów rolno-spożywczych do wzięcia udziału w badaniu Komisji Europejskiej nt. nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw.

Grafika z tekstem: nieuczciwe praktyki handlowe

Ankietę można wypełnić do 15 marca br. na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs.

Tags: No tags

Comments are closed.