SES-2024----05

20-21 maja w Warszawie odbędzie się X edycja konferencji „Sustainable Economy Summit”

Wybitni eksperci ze świata nauki oraz biznesu będą toczyć dyskusje na tematy związane z niskoemisyjnym budownictwem, zieloną cyfryzacją oraz energią, podkreślając nie tylko wyzwania, ale również innowacyjne rozwiązania. Dyskusje nad odpowiedzialnym biznesem jako wyższą formą kapitalizmu oraz strategią ESG w biznesie przyniosą nowe spojrzenie na rolę firm w społeczeństwie i ich wpływ na otoczenie. Ponadto, zagadnienia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym zostaną poddane szczegółowej analizie, ukazując potencjał tych modeli dla osiągnięcia trwałego rozwoju i efektywnego wykorzystania zasobów.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie praktycznych rozwiązań oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie zrównoważonej gospodarki. Wspólnie poszukiwane będą sposoby na rozwijanie biznesu w sposób zrównoważony oraz minimalizowanie wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne.

“Sustainable Economy Summit” to unikatowe wydarzenie, które wyznacza nowe szlaki rozwoju uwzględniającego wartości biznesowe połączone z odpowiedzialnością za dobro planety. Pokazujemy liderów zmian i możliwości zmniejszenia negatywnego wpływu działalności biznesowej na środowisko. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do nawiązania kontaktów biznesowych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

W konferencji uczestniczą przedstawiciele firm z wielu sektorów gospodarki, a także liczne organizacje rządowe, organizacje non-profit oraz przedstawiciele uczelni akademickich.

Zwieńczeniem konferencji będzie wieczorna gala rozdania nagród „Diamenty Sustainable Economy” podczas której nagrodzone zostaną spółki i przedsiębiorcy, którzy realizują inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi.

Konferencja Sustainable Economy Summit odbywa się raz do roku i w ciągu 10 lat, zdołała osiągnąć status jednego z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych w Polsce, traktujących o tematyce zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Strona internetowa wydarzenia: https://konferencjaesg.com/

Link do rejestracji na konferencje

Duże-logo-+-medialni-INFRASTRUKTURA_2024_bannery_1200x630

Odkryj Przyszłość Budownictwa! Wyjątkowa Konferencja Infrastruktura Polska i Budownictwo oraz Gala rozdania Nagród są tuż za rogiem!

XV edycja konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo obędzie się już 19 marca w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Wydarzenie organizowane między innymi pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Zamówień Publicznych, zgromadzi wybitnych ekspertów z obszarów nauki, biznesu i instytucji publicznych. Dyskusje skoncentrują się na innowacjach w sektorze budownictwa, wyzwaniach finansowania dużych projektów infrastrukturalnych oraz perspektywach rozwoju sektora w świetle dynamicznie zmieniających się trendów rynkowych. 

Gośćmi specjalnymi konferencji będą Pan Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, oraz Pan Grzegorz Dziedzina, pełniący obowiązki Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto, potwierdzili swój udział przedstawiciele firm, takich jak: Budimex, Strabag, Eurovia, Warbud, Vinci Construction, Mostostal Warszawa, Aebi Schmidt, EIB, Layher, Menard, Metro Warszawskie, Mirbud, Remea, Fracht, Bank Gospodarstwa Krajowego, Orange, MM Brown, SSW, GKR Legal, Hoogells, Wardyński i Wspólnicy.

W trakcie paneli dyskusyjnych omówione zostaną następujące tematy:

Panel 1: Zamówienia Publiczne

 • Jak budować relacje z Zamawiającym, usprawniać procedury zamówień publicznych, pozyskiwać finansowanie dla projektów budowlanych oraz skutecznie zarządzać ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych?

Panel poprowadzi dr Hubert Wysoczański, Partner w kancelarii SSW Pragmatic Solutions, a udział wezmą: Hubert Nowak – Prezes, Urząd Zamówień Publicznych, Bartosz Tokarski – Lider Praktyki Finansowej i Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB, Anna Łopaciuk – Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, Bank Gospodarstwa Krajowego, Przemysław Szulfer – Dyrektor ds. skarbowości i partnerstwa publiczno-prywatnego, VINCI Construction w Polsce (Warbud i Eurovia), dr inż. Jerzy Lejk – Prezes Zarządu, Metro Warszawskie, Jan Styliński – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Maciej Ziomek – Lider Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury, Partner, EY Polska.

Panel 2: Budownictwo drogowe

 • Omówione zostaną kluczowe aspekty utrzymania infrastruktury drogowej, w tym monitorowanie stanu technicznego, przedłużanie żywotności nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

Panel poprowadzi dr hab. inż. Janusz Rymsza, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Systemów Zarządzania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, a udział wezmą: Sławomir Barczak – Dyrektor Obszaru Infrastruktury, Mostostal Warszawa, Grzegorz Dziedzina – p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, dr inż. Norbert Kurek – Dyrektor Generalny, REMEA, Tamara Małasiewicz – Dyrektor Zarządzająca, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR, Michał Siembab – Partner, Kancelaria GKR Legal, Wojciech Trojanowski – Członek Zarządu, STRABAG, Michał Ziajowski – Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający LSO, Aebi Schmidt Polska.

Debata finałowa: „Okrągły stół polskiego budownictwa – dyskusja liderów branży”

 • W tej części omówione zostaną kwestie dotyczące obecnego stanu oraz przyszłości polskiego budownictwa i infrastruktury.

Debatę poprowadzi Konrad Wyrwas, Dyrektor Strategiczny w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa, a udział wezmą: Jorge Calabuig Ferre – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Mostostal Warszawa, Hubert Nowak – Prezes, Urząd Zamówień Publicznych, Wojciech Trojanowski – Członek Zarządu, STRABAG, Piotr Kledzik – Prezes Zarządu, PORR, Artur Popko – Prezes Zarządu, Budimex, Marek Chraniuk – Prezes Zarządu, PKP Intercity.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wieczorna gala wręczenia nagród – Diamentów Infrastruktury i Budownictwa, podczas której poznamy zwycięzców w  9 kategoriach konkursowych, wśród których są m.in.: Realizacja Roku, Lider Zielonego Budownictwa, Spółka Budowlana Roku, Spółka Kolejowa Roku, Osobowość Roku.

To ostatni moment, aby zapisać się na to wydarzenie!

> Link do rejestracji na wydarzenie

Więcej informacji na temat konferencji: Executive Club

Kapitał Polski

Grupa Medialna Polski Dom Mediów rozpoczyna współpracę z Kapitałem Polskim

W związku z dynamicznym rozwojem, Wydawca Kapitału Polskiego – Prasa Dolnośląska, lider w dostarczaniu informacji biznesowej, ogłasza strategiczną współpracę z Polskim Domem Mediów, grupą medialną specjalizującą się w tematyce biznesowo-ekologicznej. Ta unikalna kooperacja ma na celu wzmocnienie obecności obu firm na rynku medialnym, ze szczególnym naciskiem na obszary ekologii i biznesu.

Grupa Medialna Polski Dom Mediów, ceniona za swoje prestiżowe tytuły prasowe, takie jak Polska Ekologia, Ekonatura, Eko Świat, Eco News, Eco Miasto oraz biznes i Ekologia, zdobyła uznanie jako lider w dostarczaniu rzetelnych informacji z obszarów związanych z ekologią i biznesem. Właśnie tą tematyką wzmocni ona Kapitał Polski, rozszerzając obszar zainteresowań o zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami w dziedzinie ochrony środowiska, postępowym
rolnictwem, rozwojem zielonych miast oraz informacjami o wydarzeniach w świecie ekologii.

Kapitał Polski, jako wiodący dostawca informacji biznesowej, wnosi do współpracy swoje bogate doświadczenie w obszarze biznesu, finansów oraz aktualnych wydarzeń gospodarczych. Wspólnie z Polskim Domem Mediów, obie firmy planują stworzyć nowoczesne narzędzia informacyjne, które sprostają oczekiwaniom czytelników zainteresowanych tematami ekologii i biznesu.

Jednym z kluczowych elementów tej współpracy będzie wspólne uczestnictwo w Targach, Konferencjach, Sympozjach naukowych pełniąc rolę Patronów Medialnych. Poprzez aktywną obecność na tego rodzaju wydarzeniach, obie firmy mają zamiar nawiązywać wartościowe kontakty, dzielić się wiedzą oraz wspierać inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem i innowacyjnymi praktykami biznesowymi.

Dodatkowo, Kapitał Polski i Polski Dom Mediów zobowiązują się do wymiany materiałów prasowych, co pozwoli obu stronom poszerzyć zakres swojego oddziaływania oraz dotrzeć do szerszego grona czytelników. Dążąc do dostarczania najbardziej wiarygodnych informacji, obie firmy zobowiązują się do rzetelności przekazu i eliminowania fake newsów, ale także do publikowania materiałów prezentujących róże punkty widzenia, bez dyskryminowania i odrzucania źródeł informacji na podstawie subiektywnych ocen. Działając w ten sposób, Redakcje będą wspólnie pracować nad budowaniem zaufania czytelników.

„Wierzymy, że współpraca z Polskim Domem Mediów przyniesie wiele korzyści dla naszych czytelników. Mamy nadzieję, że ta synergia pozwoli nam na wspólny rozwój i możliwość edukacji czytelników w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjnych praktyk biznesowych a przede wszystkim inspirowanie do dalszego zgłębiania tematów bliskich obu naszym Redakcjom”. – powiedział Marcin Prynda, Prezes Kapitału Polskiego”.

„Współpraca między Kapitałem Polskim a Polskim Domem Mediów rozpoczyna się od razu, a obie strony już teraz widzą wiele nowych możliwości, jakie może przynieść to partnerstwo. „Oczekujemy, że czytelnicy bardzo szybko odczują zmiany wynikające z naszej współpracy i obiecujemy, że już niedługo pojawią się nowe, innowacyjne projekty związane z tematyką biznesowo-ekologiczną” – stwierdził Roman Gembarzewski, Prezes PDM”.

Metagenomy_1_Eko

Metagenomy różnych środowisk – rejestracja ruszyła

W dniach 17-18 czerwca 2024 r. odbędzie się VIII edycja konferencji „Metagenomy różnych środowisk”, której organizatorem głównym w tym roku jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów), a miejscem będzie Centrum Transferu Wiedzy KUL znajdujące się w centrum Lublina, przy ulicy Radziszewskiego 7.

„Metagenomy” są cyklicznym wydarzeniem współtworzonym przez pięć instytucji naukowych:

Celem tego wydarzenie jest przede wszystkim przedstawienie najnowszych osiągnięć metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, proteomiki, mikrobiologii i mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych trendów związanych z rolnictwem i ogrodnictwem, w tym jakością środowiska, bioróżnorodnością oraz fitopatologią.

Sympozjum skupia szerokie grono specjalistów, naukowców uznanych nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Niemniej jednak, jest to niezwykle ważne i cenne doświadczenie dla młodych badaczy oraz studentów, którzy mogą zaprezentować swoje dotychczasowe badania, a także skonsultować wszelkie wątpliwości z profesjonalistami.

Komitet Organizacyjny VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk” ogłasza, iż rejestracja na to wydarzenie już została otwarta, a wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie Sympozjum (https://www.kul.pl/viii-ogolnopolskie-sympozjum-mikrobiologiczne-metagenomy-roznych-srodowisk-quot,111366.html) oraz na FB (https://www.facebook.com/Metagenomy2018)

natura FOOD & beECO 2023

Targi ekologicznej żywności i zdrowego stylu życia w łódzkiej Hali Expo

Eko-warsztaty, live cooking z fire show, prelekcje zdrowotne czy prezentacje eko-nowości to tylko niektóre z atrakcji, które będą czekać na uczestników Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej „natura FOOD” oraz Targów Ekologicznego Stylu Życia „beECO”. Najbliższa edycja wydarzenia, odbędzie się 27-29 października w Hali Expo w Łodzi.

natura FOOD & beECO 2023

Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z szeroką gamą eko-produktów, a także zakupić certyfikowane produkty ekologiczne oraz regionalne czy tradycyjne przysmaki. W trakcie trwania targów łódzkie studio kulinarne BOOK&COOK przygotowało specjalne pokazy live-cooking, z elementami fire show. Pokazy poprowadzą finalista IV edycji programu MasterChef Adam Kozanecki oraz Aleksander Michalski, ceniony warszawski szef kuchni. Natomiast, o tym jak wielkie znaczenie w kuchni ma wybierany przez nas produkt spożywczy będzie można przekonać się w trakcie pokazów na stoisku Stowarzyszenia „Polska Ekologia”.

W bogatym programie wydarzeń towarzyszących pojawią się m.in. warsztaty przygotowane przez magazyn „Biokurier” i „Bionews”, która praktycznie odpowie na pytanie „Jak dzięki SEO i AI wyprzedzić konkurencję”, czy VIII edycja Forum Alergii zorganizowana przez magazyn „Hipoalergiczni”, która ustami ekspertów ze świata medycyny i nauki poruszy tematykę stresu i jego wpływu na odporność. „Hipoalergiczni” wraz
ze Stowarzyszeniem HAPPY ELOUTION Global Association jako organizatorzy Plebiscytu Ekologicznego #ListaORGANICLIFETOP50 odczytają finalną listę laureatów i wyróżnionych przez jury i podczas targów wręczą nagrody zwycięzcom. Na zaproszenie Stowarzyszenia EKOLAND, targi naturaFOOD & beECO odwiedzi Dorota Metera, Prezeska Zarządu Jednostki Certyfikującej Bioekspert i poprowadzi prelekcję na temat ,,Znaków żywności ekologicznej’’. W czasie jej wystąpienia uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę na temat produktów ekologicznych, oznakowanych szczególnymi znakami europejskich i polskich systemów jakości rolnictwa ekologicznego.

Nieodzownym elementem programu będzie kolejna odsłona prestiżowego Konkursu o Złoty Medal Targów. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym nie zabraknie produktów innowacyjnych, jak również tych wchodzących dopiero na rynek polski.

Targi natura FOOD & beECO 2023

Adres: Hala Expo-Łódź, 93-590 Łódź, al. Politechniki 4

Godziny otwarcia Targów:

Piątek 27.10 – godz. 10:00 – 17:00

Sobota 28.10 – godz. 10:00 – 17:00

Niedziela 29.10 – godz. 10:00 – 17:00

Ceny Biletów:

Bilet normalny 10,00 zł – jednorazowego wstępu

Bilet ulgowy 5,00 zł – jednorazowego wstępu (Uczniowie, Studenci, Emeryci, Renciści, Kombatanci Wojenni, Posiadacze Karty Łodzianina)

PROGRAM TARGÓW „natura FOOD & beECO 2023”

piątek, 27 października 2023

SCENA

godz. 14:00 – 15:00        „Twój ekobiznes widoczny w Internecie. Jak wykorzystać SEO i AI?” – Akademia Biokuriera i Bionews.pl

organizator:                                       Karol Przybylak (agencja Eko Media – Biokurier.pl); Michał Nowak (Stratonmedia – ekonews.pl)

godz. 15:30 – 16:30        Wręczenie nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Produktów Tradycyjnych „TYGIEL SMAKÓW 2023”

organizator:                       Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

godz. 16:30 – 17:00        Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu o Złoty Medal Targów „natura FOOD & beECO 2023”

organizator:                       Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.

sobota, 28 października 2023

SCENA

godz. 10:30 – 11:30        ZNAKI ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

organizator:                       Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi ,,EKOLAND”

prowadzący:                      Dorota Metera, Prezes Zarządu Jednostki Certyfikującej Bioekspert Sp. z o. o.

godz. 12:00 – 14:30        VIII FORUM ALERGII „STRES I JEGO WPŁYW NA ODPORNOŚĆ”

organizator:                       Magazyn Hipoalergiczni, Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.

prowadzenie:                    Żaneta Geltz, redaktor naczelna Magazynu Hipoalergiczni (www.hipoalergiczni.pl)

eksperci:                                              dr n. med. Danuta Myłek, dr n. med. Tadeusz Oleszczuk, dr n. med. Agata Plech,
dr n. med. Barbara Majkowska-Wojciechowska

godz. 15:00 – 16:00        GALA ORGANIC LIFE TOP 50: odczyt listy laureatów edycji 2023, finał plebiscytu ekologicznego

organizator:                                       Redakcja Magazynu Hipoalergiczni, Stowarzyszenie Happy Evolution Global Association, agencja wydawnicza GELTZ MEDIA

STOISKO HIPOALERGICZNI – STOISKO NR 30

godz. 16:00 – 17:00        TOWARZYSKI BIZNES MIXER

organizator:                       Redakcja Magazynu Hipoalergiczni

niedziela, 29 października 2023

SCENA

godz. 11:00 – 12:30        „EKO FIRE SHOW” – POKAZY KULINARNE

organizator:                       BOOK&COOK Studio Kulinarne

prowadzenie:                    Adam Kozanecki

godz. 13:00 – 14:30        „AZJA EXPRESS FIRE SHOW” – POKAZY KULINARNE

organizator:                       BOOK&COOK Studio Kulinarne

prowadzenie:                    Aleksander Michalski

Więcej informacji na stronie www.naturafood.pl

Green Industry Summit 2023 - Ekonatura

Już niedługo XII edycja Green Industry Summit 2023!

Już niedługo XII edycja Green Industry Summit 2023! Spotkanie liderów branży przemysłowej odbędzie się w hotelu Sheraton Grand Warsaw!

Green Industry Summit 2023 - Eco Miasto

Już 18 października 2023 roku hotel Sheraton Grand Warsaw stanie się centrum dyskusji na temat przyszłości zielonego przemysłu. Zapraszamy na jedno z kluczowych wydarzeń roku w branży przemysłowej: konferencję Green Industry Summit.

Tegoroczna, dwunasta edycja Green Industry Summit, skierowana jest w stronę wyzwań związanych z dążeniem przemysłu do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Podczas wydarzenia wybitni eksperci oraz czołowe firmy branży podzielą się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi optymalizacji procesów produkcyjnych, przemian w sektorze energetycznym i budowlanym, dążącym do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Udział w konferencji to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń w elitarnym gronie, a także szansa na podkreślenie zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój.

Kulminacyjnym momentem konferencji będzie uroczysta gala „Diamenty Green Industry”, podczas której docenione zostaną firmy i liderzy, którzy dzięki innowacjom i dynamice rozwoju przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju w branży przemysłowej.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: https://executiveclub.pl/green-industry-summit/

Hair & Skin

Jesienny konwent zdrowia – Hair & Skin już 1 października w Targach Kielce!

Jak dbać o zdrowie i naturalne piękno dowiedzą się odwiedzający konwent Hair & Skin już 1 października w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Będzie można między innymi otrzymać darmowe porady żywieniowe, wskazówki biznesowe od trenerki branży beauty, porady dermatologiczne czy prawne. Częścią wydarzenia będzie konferencja dla kobiet „Cztery pory kobiecości” zakończona pokazem mody. Nie zabraknie również pokazów fryzjerskich, pokazów codziennego makijażu, pokazu tatuażu i ciekawych metamorfoz.

Porady żywieniowe i dermatologiczne, konsultacje diabetologiczne i wiele innych

Jesienne spotkanie Hair & Skin przyciągnie do Centrum Kongresowego Targów Kielce przedstawicieli takich dziedzin jak: fryzjerstwo, kosmetologia, dietetyka, podologia czy trychologia. W programie zaplanowano m.in. wykład poświęcony kondycji włosów i paznokci z dermatolog Sylwią Wójcicką, spotkanie na temat cukrzycy z Arturem Rydoszem połączone z konsultacją diabetologiczną, porady żywieniowe ze znaną dietetyk kliniczną Hanną Stolińską, prelekcję o właściwej pielęgnacji stóp z podolog Kamilą Bogdziewicz oraz konsultacje fizjoterapeutyczną dot. walki z bólem kręgosłupa z Katarzyną Karcz. Uczestnicy konwentu dowiedzą się, jak ważny jest wewnętrzny spokój i zdrowie psychiczne podczas wykładów Agnieszki Czubak i Sebastiana Zboińskiego – specjalistów z Instytutu Psychologii Stresu „Redukujemy Stres”, a także na spotkaniu z trenerką mentalną – Agnieszką Janicką Maj. Kompleksową wiedzę nt. makijażu permanentnego będzie można uzyskać od kosmetolog i linergisty – Małgorzaty Faucz-Gaweł, a profesjonalna trenerka biznesowa Marcelina Rawka wyjaśni znaczenie mediów społecznościowych w branży beauty.

– Konwent Hair & Skin skierowany jest zarówno do początkujących pasjonatów branży beauty, jak również do profesjonalistów. Właściwie każda osoba dbająca o siebie, ceniąca naturalne i zdrowe metody leczenia oraz pielęgnacji, powinna odwiedzić nasze wydarzenie. Program zapowiada się naprawdę ciekawie  – tłumaczy Wioletta Król, menadżer projektu.

Atrakcyjne oferty pracy, pokazy fryzjerskie oraz pokazy makijażu codziennego

Oprócz udziału w merytorycznych spotkaniach, odwiedzający konwent jesienny Hair & Skin będą mogli zapoznać się z szeroką ofertą firm i instytucji z całego regionu. Na stoisku jednego z partnerów wydarzenia, Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach nie zabraknie ciekawych ofert pracy i staży oraz cennych wskazówek odnośnie przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej czy założenia działalności gospodarczej. Osoby stawiające pierwsze kroki na rynku pracy i w branży beauty dowiedzą się m.in. jak pozyskać dofinansowanie na założenie własnego biznesu, jakie kursy są pożądane na rynku oraz jak z powodzeniem funkcjonować w tym sektorze. W Centrum Kongresowym Targów Kielce nie zabraknie widowiskowych pokazów, swoje umiejętności zaprezentują m.in. mistrz fryzjerstwa męskiego Michał Prędota oraz wieloletni szkoleniowiec fryzjerstwa damskiego – Magdalena Boksińska. Michał Porąbaniec zaprezentuje jak wykonywać makijaż codzienny, a Katarzyna Glinka-Piecaba przeprowadzi pokaz tatuażu minimalistycznego i masaż relaksacyjno-regeneracyjny dłoni. Iwona Karyś opowie o naturalnej pielęgnacji brwi, a Kamila Bogdziewicz o samodzielnej pielęgnacji stóp w domu. Jeden z gości specjalnych – znana dietetyk Hanna Stolińska udzieli darmowych porad o odżywaniu, a także zaprezentuje najnowsze książki swojego autorstwa poświęcone zdrowemu odżywianiu, które będzie można zakupić podczas wydarzenia.

„Cztery pory kobiecości” – konferencja dla kobiet połączona z pokazem mody

Podczas konwentu Hair & Skin, 1 października w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbędzie się kolejna odsłona konferencji dla kobiet pt. ”Cztery pory kobiecości”. To spotkanie, w trakcie którego można wysłuchać dyskusji poświęconych m.in. prawidłowemu odżywianiu, profilaktyce zdrowotnej, świadomemu tworzeniu swojego pozytywnego wizerunku i aktywności zawodowej kobiet.  Do wylosowania będą specjalne vouchery na przygotowanie diety, zabiegi kosmetyczne, a także konsultację trychologiczną. Spotkanie zakończy pokaz mody „Szafa u Sary”.

Hair & Skin

Na Konwent Hair & Skin zapraszamy już w niedzielę, 1 października 2023 roku do Centrum Kongresowego Targów Kielce.

Bilety jednoosobowe lub dwuosobowe na konwent są do kupienia na stronie www.targikielce.pl/hair-skin oraz na miejscu w dniu wydarzenia

Więcej informacji znajduje się w wydarzeniu na Facebooku (https://www.facebook.com/events/190564133892627)

POLLUTEC 2023

POLLUTEC 2023, targi bardziej międzynarodowe niż kiedykolwiek

Od 10 do 13 października 2023 r.
Centrum wystawowe Eurexpo Lyon
Boulevard de l’Europe, 69680 Chassieu

Wiodące targi rozwiązań na rzecz ochrony środowiska dla przemysłu, miast i terytoriów, Pollutec mają międzynarodowy charakter i kontynuują swoją misję organizowania spotkań pomiędzy liderami projektów ponad granicami. Od wtorku 10 października do piątku 13 października 2023 r. w Centrum Wystawowym Eurexpo Lyon uczestnicy będą mieli okazję do wymiany informacji z potencjalnymi partnerami międzynarodowymi w celu podzielenia się rozwiązaniami i dobrymi praktykami w ramach edycji, której gościem honorowym będą Włochy.

Włochy, gość honorowy targów bardziej międzynarodowych niż kiedykolwiek

Biorąc pod uwagę, że ​​transformacja ekologiczna jest problemem globalnym, Pollutec posta

wił sobie za misję promowanie wymiany doświadczeń i wzmacnianie współpracy między terytoriami na różnych poziomach. 28% wystawców to firmy międzynarodowe, targi służą jako punkt odniesienia poza granicami Francji i podczas każdej edycji goszczą międzynarodowe delegacje poszukujące rozwiązań, które dzielą się swoimi projektami i propozycjami w odpowiedzi na wyzwania środowiskowe (zarządzanie zasobami, rolnictwo, reindustrializacja, adaptacja itp.). W tym roku na targach Pollutec spodziewanych jest około dwudziestu delegacji z Quebecu, Finlandii, Chin, Włoch i wielu krajów europejskich.

Od 2002 roku gośćmi honorowymi targów Pollutec są kraje, które dynamicznie rozwijają się na froncie przemian i wdrażają obiecujące innowacje ekologiczne na dużą skalę. Włochy zaangażowane w poszukiwanie rozwiązań problemów środowiskowych, będą miały okazję zaprezentować swój ekosystem i swoje know-how w kwestii energii i zrównoważonego rozwoju, poprzez obecność głównych włoskich miast, start-upów i prelegentów. Emanuela D’Alessandro, Ambasador Włoch we Francji, weźmie udział w inauguracji targów Pollutec, która odbędzie się 10 października br. na Trybunie, głównej scenie wydarzenia.

Les Green Days, spotkania profesjonalistów z różnych krajów

Flagowe wydarzenie – spotkania biznesowe z udziałem firm, ośrodków badawczych i klastrów pragnących nawiązać współpracę handlową lub technologiczną, Green Days odbędą się w dniach 10-12 października br. w Hali 4 – L001.

Współorganizowane przez Izbę Handlowo-Przemysłową Auvergne Rhône-Alpes, Komisję Europejską i RX (organizatora Pollutec), Green Days prezentowane są jako prawdziwy akcelerator biznesu, podzielony na 20-minutowe spotkania BtoB po wcześniejszej rejestracji: formularz dostępny jest on-line, a zapisy są otwarte do 30 września  br. Piątek 13 października będzie poświęcony spotkaniom przedstawicieli klastrów na stoisku Green Days.

Rejestracja na spotkania biznesowe Green Days (do 30 września br.) : https://green-days-pollutec-2023.b2match.io/

Uczestnicy będą mieli także okazję spotkać się z ekspertami rynkowymi: Entreprise Europe Network, Business France, la Team Export, BpiFrance, …

Forum International, przestrzeń konferencji i dialogu pomiędzy delegacjami

Nowa przestrzeń Pollutec, Forum Międzynarodowe (hala 4 – E05), ma na celu zapewnienie widoczności międzynarodowym delegacjom, które odwiedzają targi, dzielą się swoimi rozwiązaniami i otwierają się na nowe perspektywy i nowe rynki.

10, 11 i 12 października br. na Międzynarodowym Forum odbędą się konferencje na temat funduszy europejskich, tłumaczone symultanicznie na język francuski i angielski.

Wybór konferencji z Forum Międzynarodowego

●      Wtorek, 10 października 2023 r.– Conference on Innovation funding: How Europe support the (next) champions

●      Środa 11 października 2023 r.– Conference on European Funding Horizon Europe: Introduction to ClustersBio Environment & Energy

●      Czwartek 12 października 2023 r. – Conference: Let’s demystify European funding together!

Targi Pollutec

Pollutec to wiodące targi rozwiązań środowiskowych dla przemysłu, miast i terytoriów. Przez cztery dni gromadzą profesjonalistów z różnych sektorów, którzy prezentują producentom, przedstawicielom samorządów lokalnych i innym podmiotom gospodarczym swoje innowacyjne rozwiązania w celu sprostania głównym wyzwaniom światowym, jakim jest erozja różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie i zmiany klimatyczne.

Szczegółowy program targów Pollutec i aktualności są dostępne na stronach: https://www.pollutec.com/fr-fr.html i @pollutec

RX

RX służy rozwojowi firm, społeczności i osób. Łączymy moc wydarzeń targowych z danymi i produktami cyfrowymi, które pomagają naszym klientom zrozumieć rynki, szukać produktów i zawierać transakcje w ramach 400 wydarzeń targowych organizowanych w 22 krajach i obejmująych43 sektory działalności.

RX France organizuje najważniejsze imprezy targowe, cyfrowe lub hybrydowe w piętnastu różnych sektorach. Wśród emblematycznych imprez targowych RX France we Francji i na świecie znajdują się: MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, Paris Photo, Maison&Objet* i inne… Nasze imprezy odbywają się we Francji, Chinach, Włoszech, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.

Pragnieniem RX jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i tworzenie integracyjnego środowiska pracy dla wszystkich naszych pracowników.

RX jest częścią RELX, światowego lidera w dziedzinie analiz opartych na informacjach i danych oraz narzędzi do podejmowania decyzji dla klientów.

www.rxglobal.com

* organizowane przez SAFI, filię RX France i Ateliers d’Art de France

Horizon4Poland’23

Horizon4Poland’23 – wyjątkowe wydarzenie matchmakingowe na mapie Europy!

W dniach 21-22 listopada w Fabryce Norblina w Warszawie odbędzie się Horizon4Poland’23 – wyjątkowe wydarzenie matchmakingowe na mapie Europy!

Horizon4Poland’23

Konferencję realizują Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) działające w ramach największej w Polsce organizacji badawczej – Sieci Badawczej Łukasiewicz.  Zadaniem BPK jest wsparcie polskich przedsiębiorców oraz środowiska naukowego w pozyskiwaniu środków z programu Horyzont Europa, w którym Komisja Europejska do 2027 roku przewidziała 95 mld euro na konkursy z tytułu projektów.

Formuła Horizon4Poland (H4P) stwarza możliwość:  

 • dołączenia do społeczności europejskich leaderów innowacji w ramach Partnerstw europejskich,  
 • pozyskania międzynarodowego partnera i finansowania,  
 • zapoznania się z ofertą Branżowych Punktów Kontaktowych,  
 • zorientowania się w zagadnieniach Programu Horyzont Europa, 
 • zwiększenia poziomu innowacyjności, wymiany doświadczeń, synergii projektów.

Wydarzenie Horizon4Poland’23 to:

 • 7 sesji tematycznych prowadzonych przez przedstawicieli 12 partnerstw europejskich,
 • 15 tematycznych roundtables,
 • 25 godzin dyskusji i spotkań z liderami innowacji w Europie,
 • spotkania matchmakingowe pozwalające na zdobycie kontaktów biznesowych,
 • sesja pitchingowa i niezliczona ilość pomysłów na innowacje oraz okazji  przedstawienie swoich project ideas,

Konferencja skierowana jest do firm, organizacji międzynarodowych, instytucji naukowych, instytucji publicznych zarówno z Polski jak i z Europy. Weźmie w niej udział ponad 400  uczestników polskich i zagranicznych, w tym: eksperci z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, naukowcy wiodących jednostek badawczych w kraju i za granią, przedsiębiorcy, przedstawiciele biznesu, innowatorzy, przedstawiciele Komisji Europejskiej              i 12 Partnerstw europejskich, którzy zachęcą do aktywności na forum UE.

Patronat Honorowy nad Horizon4Poland’23 objęła Komisja Europejska –   Przedstawicielstwo w Polsce. Patronem Strategicznym H4P jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia jest 12 Partnerstw europejskich: Made in Europe, 2Zero, CCAM, Photonics21, EIT Health, Built4People, EIT Food, EIT Urban Mobility, Batt4EU, ERA4Health, IHI i THCS, których działalność koncentruje się wokół najważniejszych obszarów dla rozwoju Europy: zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, przemysłu, klimatu, energii, mobilności, budownictwa, baterii litowo-jonowych, fotoniki, żywności i zdrowia. 

Wydarzenie będzie realizowane tylko i wyłącznie w formule stacjonarnej. Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły i rejestracja na https://bpkhoryzont.pl/h4p23/ do 31.10.2023

***

Pierwsza edycja Horizon4Poland odbyła się 22 listopada 2022 roku.  Podczas wydarzenia można było wziąć udział w 7 sesjach tematycznych przygotowanych przez poszczególne Branżowe Punkty Kontaktowe. W ramach tych sesji poruszonych zostało ponad 30 tematów  i przeprowadzono 4 panele dyskusyjne. W części matchmakingowej na uczestników czekało 14 stolików tematycznych oraz 15 stolików do indywidualnych spotkań 1 na 1. W wydarzeniu wzięło udział 250 osób.

Transformacja-energetyczna-polskiego-przemyslu

Jak polski przemysł radzi sobie z transformacją energetyczną?

Jak Polska może zredukować emisje z sektora energetycznego? Polska jest jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, głównie ze względu na dominację węgla w produkcji energii elektrycznej. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., Polska musi podjąć zdecydowane działania na rzecz dekarbonizacji sektora energetycznego. Jakie są możliwe scenariusze i korzyści tego procesu?

transformacja energetyczna polskiego przemysłu

Dekarbonizacja sektora energetycznego oznacza zmniejszenie lub eliminację emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Dekarbonizacja jest niezbędna, aby ograniczyć globalne ocieplenie i zapobiec negatywnym skutkom zmian klimatu, takim jak susze, powodzie, wzrost poziomu morza czy utrata bioróżnorodności.

Dekarbonizacja sektora energetycznego wymaga zmiany struktury źródeł energii, zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania technologii niskoemisyjnych. Według raportu McKinsey1, Polska może osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 r., jeśli zredukuje emisje z sektora energetycznego o 91% względem poziomu z 2017 r. Możliwe jest to dzięki następującym działaniom:

 • Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE), takich jak wiatr, słońce, biomasa czy geotermia. OZE mają wiele zalet, takich jak brak emisji gazów cieplarnianych, niższe koszty produkcji, mniejsza zależność od importu paliw kopalnych czy tworzenie nowych miejsc pracy i innowacji. Według raportu Deloitte2, OZE mogą pokryć ponad 70% zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce do 2050 r.
 • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków, przemysłu, transportu i gospodarstw domowych. Efektywność energetyczna oznacza oszczędzanie energii przy zachowaniu tego samego lub lepszego poziomu usług i komfortu. Efektywność energetyczna może obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce o około 30% do 2050 r.1
 • Wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, takich jak energia jądrowa, wychwytywanie, wykorzystywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCUS) czy wodór. Energia jądrowa jest źródłem energii o zerowej emisji dwutlenku węgla, ale wiąże się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi i ryzykiem bezpieczeństwa. CCUS polega na oddzielaniu dwutlenku węgla z gazów spalinowych i jego przechowywaniu pod ziemią lub wykorzystywaniu do celów przemysłowych. Wodór jest nośnikiem energii, który może być produkowany z OZE lub gazu ziemnego i wykorzystywany do napędzania pojazdów lub produkcji prądu.

Dekarbonizacja sektora energetycznego nie jest tylko obowiązkiem wynikającym z przynależności do Unii Europejskiej, ale także szansą na poprawę jakości życia Polaków. Dekarbonizacja może przyczynić się do walki ze smogiem, obniżenia rachunków za energię, stworzenia nowych miejsc pracy i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego warto inwestować w odnawialne i niskoemisyjne źródła energii i korzystać z nich na co dzień.

1. https://www.mckinsey.com/pl/our-insights/carbon-neutral-poland-2050

2. https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/dekarbonizacja-najszybsza-w-sektorze-energetycznym.html