729x308 (6)

Rezygnacja ze zmiany przepisów dotyczących biopaliw

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował, że projekt ustawy zmieniającej przepisy dotyczące biopaliw nie będzie procedowany. W mocy pozostaną dotychczas obowiązujące przepisy.

foto główne
Jak poinformował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z rezygnacją z nowelizacji przepisów w zakresie biopaliw i biokomponentów, prace w sejmie nad przyjętym przez Radę Ministrów projektem zmiany ustawy nie będą dalej prowadzone.

Biokomponent w paliwie na dotychczasowym poziomie

Decyzja jest podyktowana opinią środowisk rolniczych, które bardzo mocno zabiegały o to, żeby nie następowała proponowana redukcja maksymalnej zawartości biokomponentu w paliwie do 60 czy nawet 75 proc.

Po wielu spotkaniach z przedstawicielami przemysłu paliwowego i środowisk rolniczych resort podjął decyzję o pozostawieniu zawartości biokomponentu w paliwie na dotychczasowym poziomie.

Tym samym producenci rzepaku, którzy obawiali się niekorzystnego wpływu nowelizacji ustawy na ceny rzepaku, nie będą już mieli powodów do takich obaw.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2006 nr 169 poz. 1199).

729x308 (5)

Spotkanie Wiceministra Ireneusza Zyski z delegacją Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Wiceminister Ireneusz Zyską Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii przyjął delegację ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich pod przewodnictwem Dr. Thaniego bin Ahmed Al Zeyoudi, ministra stanu ds. handlu zagranicznego, z Ministerstwa Gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Spotkanie odbyło się 15 września w Warszawie.

Spotkanie Wiceministra Ireneusza Zyski z delegacją ZEA
Rozmowy odbyły się w ramach cyklu spotkań z przedstawicielami Administracji RP w związku z odbywającym się 3. posiedzeniem Wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA). Ministrowie omówili możliwości współpracy gospodarczej w sektorach elektromobilności oraz rozwoju sektora wodorowego w Polsce, w tym dolin wodorowych. Wiceminister Ireneusz Zyska przedstawił też najistotniejsze projekty związane z rozwojem sektora OZE w Polsce, tj. Giga PV – ośrodek produkcji ogniw PV w Polsce oraz program budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych.

Najbardziej zaawansowaną inwestycją są ESP Młoty (PGE). Dużą uwagę poświęca się także projektom ESP Tolkmicko (Orlen), ESP Rożnów II (Tauron). Strona emiracka mogłaby uczestniczyć w procesie deweloperskim zabezpieczając stronę finansową tych inwestycji

-powiedział minister Ireneusz Zyska

Przedstawiciele ZEA wyrazili zainteresowanie przedstawionymi projektami. Dodatkowo poinformowali, że czekają na dalszą liberalizację przepisów związanych z OZE.

5ea59d12-57b2-461d-a15b-e95854f19a6b

Premier Mateusz Morawiecki o otwarciu przekopu Mierzei Wiślanej: to droga wolności, nowych szans i możliwości

Otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to zakończenie uzależnienia się naszego kraju od Rosji. Przekop Mierzei Wiślanej umożliwia swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich do portów w Elblągu, Fromborku czy Tolkmicku. Po raz pierwszy w powojennej historii Polski można swobodnie wpływać na Zalew Wiślany, bez konieczności przepływania przez wody terytorialne Rosji. Inwestycja zwiększa bezpieczeństwo transportowe Polski. Stworzy także tysiące nowych miejsc pracy i da impuls do rozwoju turystyki.

– Symbolicznie, w dniu 83. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, zrywamy ostatnie pęta naszego uzależnienia od Związku Radzieckiego, a później od Rosji – podkreślił szef polskiego rządu.


Uniezależnienie się od Rosji


Port w Elblągu był jedynym portem, do którego swoboda żeglugi po II wojnie światowej została ograniczona. Wynikało to z restrykcyjnych przepisów po stronie rosyjskiej, które obowiązywały statki przepływające przez Cieśninę Piławską.

– Cieśnina Piławska była jedną z figur geopolitycznego uzależnienia Polski od Rosji. My się dzisiaj pozbywamy tej figury z politycznej szachownicy – ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

Przekop Mierzei Wiślanej realizuje jednocześnie strategię Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Utrzymanie pełnej zasady wolności żeglugi na Bałtyku jest celem strategicznym wszystkich państw naszego regionu.


Świadectwo woli i sprawczości


Premier podkreślił, że Morze Bałtyckie jest wielką szansą dla naszego kraju i daje niesamowite perspektywy rozwojowe. Przekop otwiera nowe możliwości dla tego regionu. Oprócz uzyskania niezależności i poprawy bezpieczeństwa, inwestycja to szansa na rozwój turystyki i rekreacji wodnej oraz powstanie tysięcy nowych miejsc pracy.

– Dziś widzimy, jak te inwestycje otwierają nowe możliwości, nowe szanse – nie tylko dla Elbląga – ale dla całego kilkudziesięciokilometrowego odcinka polskiego wybrzeża, które było uzależnione od Rosji. My tę zależność dzisiaj zrzucamy – podkreślił szef polskiego rządu.

Trwają jeszcze prace nad II i III etapem inwestycji, które skończą się w 2023 r. Obejmują modernizację toru wodnego rzeki Elbląg, budowę nowego, ponad stumetrowego mostu obrotowego w Nowakowie i roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym. Jednak już teraz – po raz pierwszy w powojennej historii Polski – można swobodnie wpływać na Zalew Wiślany z pominięciem rosyjskiej strefy przybrzeżnej.


Projekty wielkiej zmiany


Możemy realizować wielkie projekty dzięki niezależności, także w zakresie polityki gospodarczej oraz dzięki naprawie finansów publicznych. Projekty wielkiej zmiany jednocześnie dają wiele możliwości Polakom. Ich realizacja jest możliwa także dzięki politycznej i patriotycznej woli.

– Dbamy o każdy, nawet zapomniany, kawałek Polski, każdy region, każdą gminę i każdy powiat – zaznaczył szef polskiego rządu.

Wideo

729x308

Dotacje na zakup autobusów elektrycznych dla Opoczna i Piotrkowa Trybunalskiego

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa uczestniczyła w podpisaniu umów w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 17 autobusów elektrycznych dla Opoczna i Piotrkowa Trybunalskiego. Wydarzenie odbyło się 12 września 2022 r. w Opocznie.

Minister Anna Moskwa uczestniczyła w podpisaniu umów w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”NFOŚiGW na zakup 17 autobusów elektrycznych dla gminy Opoczno i miasta Piotrków Trybunalski.
Dziś podpisane zostały dwie kolejne umowy w ramach programu Zielony Transport Publiczny, dzięki którym mieszkańcy gminy Opoczno i miasta Piotrków Trybunalski będą mogli korzystać łącznie z siedemnastu nowoczesnych i zeroemisyjnych autobusów elektrycznych. To ponad 30 mln zł dla gminy Opoczno i prawie 10 mln zł dla Piotrkowa Trybunalskiego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup odpowiednio – dwunastu i pięciu takich pojazdów

– podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Piotrków Trybunalski otrzyma 9,7 mln zł dotacji z NFOŚiGW na zakup 5 autobusów o napędzie elektrycznym zasilanych z własnych magazynów energii (baterii trakcyjnych), z możliwością ładowania ich poprzez ładowarki pantografowe oraz ładowarki kablowe typu plug-in. Na ulice wyjadą pojazdy, które według planów mogą osiągnąć rocznie przebieg ok. 250 tys. km.

Z kolei gmina Opoczno otrzyma dotację w wys. 30,5 mln zł oraz ok. 8,7 mln zł pożyczki ze środków krajowych. Dofinansowania pozwolą na zakup 12 autobusów o napędzie elektrycznym. Elektryki będą miały zapewnione stacje ładowania. Gmina zaplanowała nabycie i montaż 6 ładowarek typu plug in (które dadzą 12 punktów ładowania) oraz także opracowanie projektu technicznego i wykonanie przyłącza energetycznego wraz ze stacją transformatorową.

Głównym celem programu „Zielony Transport Publiczny” jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. W jego ramach planowane są dofinansowania na działania dot. zakupu lub leasingu autobusów i trolejbusów wykorzystujących zeroemisyjne źródła zasilania, szkoleń kierowców i mechaników oraz budowy lub modernizacji infrastruktury wykorzystywanej do obsługi tych pojazdów.

Minister Anna Moskwa wzięła również udział w spotkaniu z samorządowcami, przedstawicielami ciepłowni i odbiorców wrażliwych, które dotyczyło prezentacji wsparcia w ramach Rządowej Tarczy Energetycznej.

Konkres_Antykryzysowy_A5_v06

Kongres Antykryzysowy Poznań 22-23 listopada

Dzisiaj i każdego dnia ważą się losy nie tylko naszych firm, ale także przyszłość naszych rodzin i kolejnych pokoleń. Masowe konflikty społeczne, ograniczenia, degradacja natury, ograniczona ilość zasobów naturalnych, galopująca inflacja, jedne z najtrudniejszych warunków na świecie do rozwoju biznesu – to tylko niektóre z problemów dzisiejszego świata.

Brak reakcji i działania na ograniczenia niesie za sobą najbardziej kosztowne konsekwencje – kryzys tożsamości Ludzi Przedsiębiorczych.

Z drugiej strony każdy kryzys to niesamowita szansa na rozwój. Już dzisiaj w wielu miejscach powstają nowe inicjatywy, rodzą się nowe rozwiązania i w efekcie bogatsze społeczeństwo.

Przyszedł moment, kiedy mądrość i doświadczenie liderów świata nauki i biznesu, praktyków życia społecznego połączymy w jedną spójną całość.

Dlatego organizujemy Kongres Antykryzysowy, by wspólnie mieć wpływ na to co się dzieje.
Jesteśmy całkowicie skupieni na zaprojektowaniu przyszłości, w której będziemy żyć. Wierzymy, że będziesz jedną z tych odważnych osób, która zrobi to razem z nami.

Wizualizacja

„Rowerowa” Marszałkowska – Rada Warszawy za modernizacją ulicy

Czas na kolejną zmianę w ramach Nowego Centrum Warszawy. Rada Miasta przyznała Zarządowi Dróg Miejskich dodatkowe środki na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Marszałkowskiej. Już niebawem pojawi się ona na odcinku pomiędzy ul. Królewską a pl. Bankowym.

Nowe Centrum Warszawy to program, którego celem jest przekształcenie ścisłego Śródmieścia w wygodną, dostępną i zieloną przestrzeń dla mieszkańców. Pierwsze efekty tych prac są już widoczne. W 2020 r. zakończyła się przebudowa al. Jana Pawła II, gdzie pojawiły się nowe, równe chodniki, droga dla rowerów i szpalery drzew. Piesi zyskali naziemne przejścia na rondzie Czterdziestolatka. Po przebudowie al. Jana Pawła II przyszedł czas na zmiany na ul. Marszałkowskiej. Tu działo się bardzo dużo – przebudowane zostało rondo Dmowskiego, pojawiły się naziemne przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, Miasto posadziło też nową zieleń. Wybudowana została brakująca droga dla rowerów od pl. Defilad do ul. Świętokrzyskiej. Z kolei na pobliskim skrzyżowaniu Marszałkowskiej z Królewską przebudowano sygnalizację świetlną, także tu przebyło zieleni. Warszawscy drogowcy wybudowali ponadto nowe światła na potencjalnie niebezpiecznym przejściu, znajdującym się przy ul. Senatorskiej, nieopodal pl. Bankowego.

Droga rowerowa, remont chodników, więcej zieleni

Na tym jednak nie koniec. 8 września br. miejscy radni podjęli decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków na modernizację ul. Marszałkowskiej. Dzięki temu już niedługo wzbogaci się ona o drogę dla rowerów. Ta zostanie wybudowana na odcinku między ul. Królewską oraz pl. Bankowym. Miejsce potrzebne do jej wytyczenia zostanie wygospodarowane poprzez przeniesienie parkowania na jezdnię. Dalej na północ rowerzyści przejadą przez pl. Bankowy, a docelowo drogą rowerową wzdłuż ul. Andersa dojadą aż na Żoliborz. Inwestycja będzie realizowana pod nadzorem Zarządu Dróg Miejskich, który jest w trakcie przygotowań do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy.

Na przebudowie zyskają nie tylko rowerzyści. Z myślą o bezpieczeństwie i komforcie pieszych ZDM planuje wyremontować chodniki. Pojawi się też szpaler drzew. Nasadzenia nowej zieleni na Marszałkowskiej będą wykonane zgodnie z koncepcją, jaka została przygotowana przez Zarząd Zieleni w oparciu o konsultacje społeczne. Dotychczas w okolicach ronda Dmowskiego (i na samym rondzie) oraz wzdłuż pl. Defilad, Warszawa posadziła niemal 100 nowych drzew oraz tysiące krzewów i bylin.

edd95f2a-bc9f-4187-a7ff-448ceaeece0f

Sekretarz Stanu Arkadiusz Czartoryski spotkał się z Ambasador Indii Nagmą Mohamed Mallick

12 września 2022 r. Arkadiusz Czartoryski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki spotkał się z Nagmą Mohamed Mallick, Ambasador Indii w Polsce. Tematem spotkania była współpraca obu krajów w obszarze sportu.

Sekretarz Stanu Arkadiusz Czartoryski spotkał się z Ambasador Indii Nagmą Mohamed Mallick – zdjęcie na tle flag
Minister Czartoryski przekazał gratulacje i złożył życzenia pomyślności z okazji niedawno obchodzonej przez Indie 75-rocznicy uzyskania niepodległości. Podkreślił również, że w 2024 r. będziemy obchodzić 70-lecie wzajemnych, polsko-indyjskich stosunków dyplomatycznych. W związku z tym obie strony zauważyły potrzebę wyznaczania kolejnych obszarów do pogłębiania wzajemnych relacji.

Ambasador Mallick podkreśliła znaczenie sportu w kształtowaniu przyjaznych stosunków zarówno między państwami jak i poszczególnymi społeczeństwami. Zaproponowała w tym kontekście zorganizowanie w Polsce wydarzenia sportowego z udziałem reprezentantów Polski oraz Indii, które odbyłoby się w ramach obchodów 75-lecia państwowości Indii.

ae512914-d76e-4484-a1f0-06b93ccea5d1

Dożynki Prezydenckie w Belwederze

Przedstawiciele rolników z całej Polski przyjechali do Warszawy. W Belwederze odbyły się szóste Dożynki Prezydenckie. Obok prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego małżonki wziął w nich udział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Wicepremier Henryk Kowalczyk podczas przemówienia
Podziękowania Prezydenta RP
– Te dożynki symbolicznie wieńczą rok, wieńczą sezon zbiorów naszych gospodarzy, a zarazem stanowią podziękowanie. Podziękowanie za rok pracy, za to co udało się z pól zebrać, za to że rodzinom udało się przeżyć kolejny rok, przetrwać w gospodarstwie i w sprawach domowych, rodzinnych – podkreślił Prezydent RP.

– Dziękuję z całego serca, że poprzez tę żywność, przez te płody rolne budują państwo w ogromnym stopniu nasz produkt krajowy brutto. Rozsławiacie także Polskę i budujecie dobrą markę Polski na całym świecie – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że podczas każdej podróży zagranicznej znaczna część rozmów dotyczy współpracy w dziedzinie rolnictwa i możliwości eksportu polskiej żywności.

Głowa Państwa wyraziła również uznanie za wynegocjowanie Planu Strategicznego.

– Dziękuję panu premierowi, ministrowi rolnictwa, oraz panu komisarzowi za to, że udało się z powodzeniem przeprowadzić negocjacje dotyczące Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Według Prezydenta środki finansowe zawarte w tym Planie będą mądrze i sprawiedliwie dzielone.

– Dziękuję za wszystkie programy dla młodych rolników, dziękuję także, że te programy stawiają wymagania, że aby dostać pieniądze na dofinansowanie dla młodych rolników, według programów ministerstwa rolnictwa, trzeba być rolnikiem wykształconym, przygotowanym lub trzeba się zobowiązać do tego, że uzupełni się edukację – dodał prezydent RP.

Podziękowania Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– To był trudny rok dla rolnictwa z powodu pandemii i wojny, która spowodowała wzrost cen i uratę wschodnich rynków zbytu – stwierdził wicepremier Henryk Kowalczyk.

Zwrócił uwagę, że jednym ze skutków wojny był przede wszystkim ogromny wzrost cen surowców, energii, gazu, co w konsekwencji przełożyło się mocno na warunki ekonomicznie prowadzenia gospodarstw rolnych.

– Ceny nawozów, środków ochrony roślin, paliw powodują, że rolnicy stanęli przed pytaniem, na ile gospodarka rolna może być opłacalna – powiedział szef resortu rolnictwa.

– Polski rząd, widząc te trudności, stara się rolników wspierać, jak tylko to jest możliwe – dodał wicepremier Henryk Kowalczyk.

Podkreślił przy tym, że te trudności nie mijają, że są cały czas obecne i dlatego niezbędne jest dalsze wspieranie polskiego rolnictwa. Według szefa resortu rolnictwa wzrost cen produktów rolnych nie rekompensuje rolnikom zwiększonych wydatków, np. z powodu wzrostu cen nawozów.

Wicepremier Henryk Kowalczyk także podkreślił znaczenie kwestii bezpieczeństwa żywnościowego.

– To rolnik, który pracuje w każdy dzień tygodnia, nie ma właściwie czasu wolnego, generalnie nie ma urlopów, swoją wytrwałą pracą zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe – stwierdził szef resortu rolnictwa.

– Musimy patrzeć bardzo szeroko i dzielić się ze wszystkimi chlebem, który my spożywamy i mamy go pod dostatkiem dzięki pracy rolników – dodał.

Dziękując rolnikom za ich trud i ciężką pracę, wicepremier Henryk Kowalczyk podziękował również prezydentowi Andrzejowi Dudzie za promocję polskiej żywności za granicą.

Podziękowanie Komisarza UE ds. Rolnictwa
Podziękowania polskim rolnikom złożył również komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, podkreślając ich wielki wkład w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko Polski, ale i Europy.

Zwrócił uwagę, że nie tylko polski chleb, ale również polskie mleko oraz przetwory mleczne, a także mięso i owoce są widoczne w całej Europie, ale i poza nią.

Wyraził również uznanie za negocjacje w sprawie Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

– 25 mld euro to są fundusze przewidziane dla Polski na pięć lat, 2023–2027. I stanowczo potwierdzam: to są fundusze pewne, one na pewno trafią do polskich rolników – zapewnił komisarz Janusz Wojciechowski.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej docenił również wsparcie, które otrzymali polscy rolnicy w zakresie dopłat do nawozów. Podkreślił, że takie wsparcie rolnicy otrzymali tylko w Polsce.

Wyrażając uznanie dla polskiego Planu Strategicznego, komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zwrócił uwagę na znaczące wsparcie dobrostanu zwierząt, na który zostało przeznaczone blisko 4 mld euro.

– Rolnictwo potrzebuje dłuższej perspektywy. Jest pytanie, co będzie po 2027 roku, czyli ostatnim roku Wspólnej Polityki Rolnej – stwierdził komisarz Janusz Wojciechowski.

– Musimy zwiększyć wsparcie dla rolnictwa i wsi w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej. Bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z filarów bezpieczeństwa – stwierdził komisarz Janusz Wojciechowski, zwracając uwagę na wiele zagrożeń, które występują w produkcji rolnej.

– Wyjdę z takim propozycjami, żeby zwiększyć wsparcie dla rolnictwa w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej, przede wszystkim na środki w zakresie zarządzania kryzysowego. I te klimatyczne, i te pogodowe, ale również polityczne i związane z na tym, co np. dzieje się na Ukrainie. Musimy mieć większe środki, żeby reagować na takie kryzysy, żeby wspierać rolników szybko i skutecznie – zapewnił unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Dożynki w Belwederze odbyły się po raz szósty. Tradycyjnym śpiewem i tańcem uświetnił je m.in. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

729x308 (1)

12 milionów dla Cyfrowych Klubów Seniora

12 mln zł na wsparcie Cyfrowych Klubów Seniora. W ramach konkursów Ministra Cyfryzacji podmioty działające na rzecz animacji i wsparcia osób starszych będą mogły zakupić nowoczesny sprzęt (laptop, tablet). Działanie kierowane jest do samorządów oraz organizacji pozarządowych i będzie wspierać walkę z wykluczeniem cyfrowym seniorów.

Esenior
O dofinansowanie w trybie konkursowymw ramach programó Ministra Cyfryzacji mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (placówki typu „Senior +”, w tym Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +”) oraz organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych.

Działanie zostało zaplanowane w dwóch konkursach każdy na kwotę 6 mln zł kierowanych do:

Jednostek samorządu terytorialnego (placówki typu „Senior +”, w tym Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +”) – dofinansowanie na jedną placówkę nie może przekroczyć 20 000 zł. Szczegóły – OGŁOSZENIE O KONKURSIE na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą” Minister Cyfryzacji ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów. (bip.gov.pl)

Organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów działających na rzecz osób starszych – maksymalna kwota dotacji dla oferty na realizację zadania nie może przekroczyć 20 000 zł. Szczegóły – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”. (bip.gov.pl)
Za uzyskaną dotację będzie można zakupić nowy sprzęt (tablet, laptop) do wykorzystania w celu upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów.

Działania przewidziane w konkursach wpisują się w politykę senioralną rządu i są odpowiedzą na współczesne potrzeby seniorów.

729x308

„Lekcja o Funduszach Europejskich” po raz pierwszy na Mazowszu!

1 września wystartowała rekrutacja szkół podstawowych i ponadpodstawowych do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. To kolejna już edycja projektu, który cyklicznie od 2011 roku organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym roku po raz pierwszy mogą wziąć w nim udział również szkoły z województwa mazowieckiego.

Logotyp akcji „Lekcja o Funduszach Europejskich”
„Lekcja o Funduszach Europejskich” skierowana jest do szkół Polski Wschodniej. Każdej edycji projektu towarzyszą ciekawe, nieszablonowe materiały edukacyjne, na podstawie których nauczyciele prowadzą lekcje dotyczące różnych zagadnień związanych z Funduszami Europejskimi. Poprzez różnorodne materiały dydaktyczne, rozwijana jest nie tylko wiedza uczniów ale także ich umiejętności (współdziałanie) oraz postawy (przedsiębiorczość, zaangażowanie w życie społeczności, otwartość na potrzeby innych – w tym osób z niepełnosprawnością). Dotychczas projekt był realizowany na terenie 5-ciu województw Polski Wschodniej, gdzie cieszył się ogromną popularnością. Odbyło się blisko 4 tys. lekcji, w których uczniowie uczestniczyli bardzo chętnie. W tym roku, po raz pierwszy, oprócz dotychczasowych województw do projektu mogą przystąpić szkoły z województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów).

Tegoroczna edycja „Lekcji o Funduszach Europejskich” jest wyjątkowa. Po raz pierwszy wezmą w niej udział również uczniowie z województwa mazowieckiego. To dlatego, że znaczna część Mazowsza dołącza do programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Mamy nadzieję, że Lekcja spodoba się uczniom w mazowieckim tak samo, jak dotychczas w innych regionach. Wierzymy, że wiedza i umiejętności zebrane podczas zajęć pozwolą im jeszcze lepiej zrozumieć nie tylko potrzeby ich miejscowości, ale przede wszystkim to, jak duży wpływ mają oni sami, jako mieszkańcy, na zmiany w swoim otoczeniu

– podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest zagadnieniom rozwoju lokalnego. Uczniowie poprzez gry i materiały edukacyjne zrozumieją czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój swoich miejscowości i skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznają się również z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Funduszy Europejskich. Dowiedzą się także o dedykowanym wsparciu, jakim zostanie objęty makroregion w latach 2021-2027, tj. o nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Idea akcji opiera się na szczegółowo zaprojektowanych scenariuszach zajęć i materiałach dydaktycznych. Wszystkie zakwalifikowane do udziału placówki otrzymają pakiet materiałów dydaktycznych: broszury, upominki dla uczniów, gry planszowe, a także opis lekcji, na podstawie którego nauczyciele będą mogli poprowadzić ciekawe i niekonwencjonalne zajęcia. Udział w akcji jest bezpłatny.

To nie wszystko! Po zrealizowanych lekcjach, nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wziąć udział w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w lokalnej przestrzeni. Dla autorów najciekawszych prac, organizatorzy przewidzieli wartościowe nagrody, które będą wspierać edukację w szkołach.

Aby zgłosić swój udział wystarczy wejść na stronę www.zgloszenielekcja.pl i zgodnie z instrukcją wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowana do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Do projektu można zgłaszać szkoły wyłącznie z obszaru Polski Wschodniej, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów), czyli regionu statystycznego „mazowiecki regionalny”, tj. powiatów: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom , gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński , łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski , m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja