INFRASTRUKTURA_2024_bannery_bez-partnerow_Header

XV edycja konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo

Nadeszła pora na najnowszą edycję konferencji poświęconej infrastrukturze i budownictwu, organizowanej przez Executive Club! Już 19 marca w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbędzie się XV edycja konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo – wydarzenie, które co roku cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony zarządów generalnych wykonawców, podwykonawców, przewoźników kolejowych, dostawców materiałów oraz instytucji publicznych. 

Wydarzenie to będzie pełne ciekawych paneli dyskusyjnych i inspirujących wystąpień, skupiających się na kluczowych kwestiach dotyczących rozwoju infrastruktury w Polsce. Podczas trzech paneli dyskusyjnych będziemy mieli okazję wysłuchać ekspertów z różnych branż, którzy omówią m.in. innowacje w sektorze budownictwa, wyzwania związane z finansowaniem dużych projektów infrastrukturalnych oraz perspektywy rozwoju sektora w kontekście zmieniających się trendów rynkowych.

Nie zabraknie również wystąpień liderów branży, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wizją rozwoju sektora w Polsce. Wystąpienie inauguracyjne wygłosi Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Swoją obecność na konferencji potwierdziły m.in. firmy, takie jak Eurovia, Vinci, Warbud, Mostostal, SSW.

Okrągły stół polskiego budownictwa będzie jednym z najważniejszych punktów programu tej konferencji. W trakcie tej debaty liderów branży omówione zostaną kluczowe kwestie dotyczące obecnego stanu i przyszłości polskiego budownictwa oraz infrastruktury.

Konferencji towarzyszyć będzie wieczorna gala rozdania nagród „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” podczas której zostaną nagrodzone firmy oraz liderzy biznesu, którzy  wyróżniają się na tle innych wysokim poziomem wykonawstwa oraz efektywnością ekonomiczną.

Konferencja jest dedykowana przedstawicielom kadry zarządzającej polskich i zagranicznych spółek z sektorów infrastruktury i budownictwa, reprezentantom samorządów terytorialnych, władz lokalnych oraz administracji publicznej. To niezwykła okazja dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwa w dyskusji na temat przyszłości budownictwa w naszym kraju!

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: Executive Club

6b9c5853-c137-4fd0-a202-679bd97107f6

Minister Izabela Leszczyna z wizytą w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Minister Izabela Leszczyna, na zaproszenie rektora prof. Zbigniewa Gacionga, odwiedziła Warszawski Uniwersytet Medyczny. Obie strony podkreśliły, że ważnym elementem kształcenia lekarzy muszą być umiejętności komunikacyjne – tylko wtedy pacjent będzie mógł zrozumieć, dlaczego musi poddać się określonym terapiom i zabiegom.

Na zdj. minister zdrowia Izabela Leszczyna i prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.

Jednym z priorytetów minister Izabeli Leszczyny jest rozwój kompleksowej i skoordynowanej opieki psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprezentował projekt Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży WUM.

– To ma być przestrzeń dla pacjentów, którzy ze względu na sytuację życiową lub miejsce zamieszkania nie mogą skorzystać z terapii u siebie – powiedział prof. Zbigniew Gaciong.

– Chcemy, żeby jak najmniej dzieci trafiało na oddziały zamknięte, ale jeśli muszą, niech będą to bardzo przyjazne dla nich miejsca – podkreśliła minister zdrowia.

Wizyta w na terenie WUM była także okazją do odwiedzenia Dziecięcego Szpitalu Klinicznego i Centrum Symulacji Medycznych, w którym studenci szlifują swoje umiejętności na salach symulacji bloku operacyjnego, porodówki, SOR-u i w symulatorze karetki.

Na zdj. minister zdrowia Izabela Leszczyna i prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.

1460x616 (10)

1 lutego 2024 r. ruszy kolejna tura pomocy dla branż energochłonnych

Od 1 lutego br. firmy z branż, które szczególnie odczuły wzrost cen energii, mogą po raz kolejny wnioskować o pomoc z rządowego programu wsparcia. Będą mogły z niego skorzystać wszystkie firmy z sektorów: wydobywczego i przetwórstwa przemysłowego. To drugi nabór z programu przewidzianego na 2023 r. Jego budżet to 3,3 mld złotych. Nabór rusza o godz. 12.00.

 Nasze wsparcie jest nadal potrzebne. Firmy cały czas odczuwają skutki wzrostu cen energii, jaka miała miejsce w związku z agresją Rosji w Ukrainie. Dotyczy to szczególnie dużych przedsiębiorstw, które działają w energochłonnych sektorach gospodarki takich jak np.: górnictwo, produkcja szkła, ceramiki czy cementu 

– mówi minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

To firmy, które mają duży wpływ na polską gospodarkę, poza tym są często znaczącymi pracodawcami w swoich regionach. Musimy pomóc im utrzymać produkcję i stabilność funkcjonowania 

– dodaje szef MRiT.

W ramach pierwszego naboru z programu na 2023 r., który został rozstrzygnięty w grudniu ubiegłego roku, o pomoc mogli wnioskować przedsiębiorcy w jednym z dwóch wariantów – pomocy podstawowej na koszty poniesione w pierwszym półroczu i pomocy zwiększonej. W obecnym naborze, którego budżet to 3,3 mld zł, przedsiębiorcy mogą skorzystać wyłącznie z pomocy podstawowej i uwzględniać koszty poniesione w drugim półroczu 2023 r.

Zależy nam na tym, żeby pomoc dotarła do firm jak najszybciej. Wypłata nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru 

– deklaruje wiceszef MRiT Waldemar Sługocki.

Podobnie jak w przypadku poprzednich naborów, wnioski o pomoc można składać elektronicznie na stronie NFOŚiGW. Nabór potrwa do 15 lutego br.

Kto może wnioskować o pomoc

Do uzyskania pomocy uprawnione będą wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej.

Kwota pomocy podstawowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych, zarejestrowanych w Polsce.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o pomoc trzeba będzie dołączyć:

 • Zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek.
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeśli dotyczy.
 • Zestawienie dowodów księgowych, potwierdzających koszty zgłoszone we wniosku.
 • Sprawozdanie beneficjenta przedstawiające założenia, dowody oraz obliczenia kosztów zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz spełnienia warunków programu.
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny powyższego sprawozdania.
 • Informację o otrzymaniu przez wnioskodawcę i podmioty powiązane pomocy publicznej na podstawie sekcji 2.4 wytycznych Komisji Europejskiej „TCTF” albo „TCF” (np. program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”) lub sekcji 2.1 „TCTF” albo „TCF”.
 • Informację o otrzymaniu na te same koszty kwalifikowane pomocy publicznej de minimis lub opartej na tymczasowych ramach w kontekście COVID-19.

O programie

Program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

W kwestii zgodności z unijnym prawodawstwem, bazuje on na opublikowanych w marcu br. przez Komisję Europejską „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.

c6dea403-5c49-4210-9889-6f8700d02293

O przyszłości sektora drobiarskiego

Sekretarz stanu w MRiRW Jacek Czerniak spotkał się z przedstawicielami Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej oraz Inspekcji Weterynaryjnej, aby rozmawiać o sytuacji w sektorze drobiarskim.

foto główne

Tematy spotkania

Przedstawiciele branży zaapelowali o wzmocnienie nadzoru weterynaryjnego nad dobrostanem zwierząt, bezpieczeństwem żywności w kontekście ochrony zdrowia publicznego oraz rejestracją zakładów drobiu, która umożliwia śledzenie zdarzeń dotyczących ptaków nie tylko z zakładów drobiu, lecz także z rzeźni.

Podczas rozmów poruszono kwestie unijnych propozycji legislacyjnych w zakresie dobrostanu zwierząt. – Zapewniam, że jesteśmy gotowi do współpracy oraz do szerokich konsultacji spodziewanych wniosków legislacyjnych – podkreślił wiceminister Jacek Czerniak.

W czasie spotkania omówiono też sytuację na rynku pasz, m.in. konieczność utrzymania ciągłości produkcji i ciągłości dostaw ustandaryzowanych surowców do ich wytwarzania. Kolejnym tematem było wzmocnienie konkurencyjności krajowej produkcji zwierzęcej, w kontekście działań Komisji Europejskiej, które zmierzają do zwiększenia udziału rodzimego białka w produkcji pasz, a w konsekwencji – do zwiększenia suwerenności białkowej Unii Europejskiej.

Rozmawiano również o wzmocnieniu bioasekuracji i wypracowaniu systemowych rozwiązań zmierzających do ograniczenia występowania bakterii Salmonelli oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Pozostałe kwestie poruszone podczas spotkania dotyczyły konieczności zredukowania zużycia antybiotyków oraz utworzenia elektronicznej bazy danych, niezbędnej do monitorowania zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w poszczególnych gospodarstwach, z podziałem na gatunki zwierząt.

Kończąc spotkanie sekretarz stanu Jacek Czerniak zachęcił przedstawicieli branży drobiarskiej do dalszej współpracy z organami urzędowej kontroli.

Spotkanie Sekretarza stanu Jacka Czerniaka z przedstawicielami Krajowej Rady Drobiarstwa (fot. MRiRW)

04e5ba36-7168-4dde-b2e7-9a40fbcc5866

Wybór Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakończyło się postępowanie konkursowe na stanowiska prezesów i wiceprezesów w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W jego toku spośród wszystkich zgłoszeń, Rada Nadzorcza NFOŚiGW wyłoniła osiem najlepszych kandydatur.

Wybór Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Po zapoznaniu się z wynikami postępowania, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zadecydowała o powołaniu trzech nowych wiceprezesów NFOŚiGW. Natomiast, na stanowisko prezesa zostanie rozpisany i ogłoszony kolejny nabór.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów: formalnej oceny dokumentów złożonych przez kandydatów, merytorycznej oceny aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Spośród wszystkich zgłoszeń, Rada Nadzorcza NFOŚiGW wyłoniła w sumie osiem najlepszych kandydatur: dwie na stanowisko prezesa oraz sześć na stanowisko wiceprezesa. Następnie rekomendacje te przedłożyła do minister klimatu i środowiska.

Po zapoznaniu się z rekomendowanymi kandydaturami, szefowa resortu zadecydowała o powołaniu na stanowiska wiceprezesów NFOŚiGW: Roberta Gajdy, Pawła Augustyna oraz Józefa Matysiaka.

Robert Gajda, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, studia podyplomowe MBA w WSHIU w Poznaniu. Menedżer z ponad 20—letnim stażem. Od 2019 r. prezes zarządu w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kole.

Paweł Augustyn, menedżer z blisko 20-letnim doświadczeniem, od września 2023 r. prezes zarządu w H2 Energy sp. z o.o. Kraków kierujący jednym z największych projektów produkcji zielonego wodoru zlokalizowanym w gminie Górzyca.

Józef Matysiak, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył studia na wydziale zarządzania. Samorządowiec, wielokrotnie odznaczany za działalność na rzecz RP (m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Wincentego Witosa, Medalem Ignacego Solarza), były prezes Banku Spółdzielczego w Regonowie (1988-1998), od 1998 r. starosta rawski.

ea5480ba-bc52-41bd-8010-604ff086f6b2

VIII posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej, działającej w ramach Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, odbyło się 1 lutego 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Minister Miłosz Motyka na VIII posiedzeniu Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej

Było to już ósme posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. Przedstawiciele sektorów administracji, biznesu oraz nauki dyskutowali m.in. nt. aktualizacji Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r., z perspektywą do roku 2040 (PSW).

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej otworzył jej nowy Przewodniczący, którym został Miłosz Motyka, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż zależy mu na dalszym, sprawnym działaniu Porozumienia oraz podziękował osobom dotychczas zaangażowanym w prace, w szczególności Radzie Koordynacyjnej i Koordynatorom Grup roboczych i ich członkom, a także Dyrektorowi Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, zajmującemu się obsługą Sekretariatu Porozumienia.

Bardzo cieszy mnie fakt, że Minister Paulina Hennig-Kloska powierzyła mi możliwość przewodzenia Radzie Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. Porozumienie sektorowe jest wartościową inicjatywą, dlatego należy kontynuować jego działanie. Siłę tego porozumienia stanowi fakt, że jest ono apolityczne i  zrzesza ekspertów oraz praktyków z dziedziny gospodarki wodorowej 

– powiedział wiceminister Miłosz Motyka.

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej wskazał na potrzebę nowelizacji Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030, z perspektywą do roku 2040 (PSW), z uwagi na dynamicznie zmieniające się potrzeby w zakresie energetyki i klimatu, w tym unijne wymogi obligujące do większego wykorzystania wodoru odnawialnego. Podkreślił, że rozwój gospodarki wodorowej nie jest już tylko alternatywą, lecz koniecznością, a wodór odnawialny znajdzie zastosowanie w wielu sektorach, w tym w energetyce, przemyśle, transporcie i ciepłownictwie.

Niebawem będzie to najbardziej doceniany segment gospodarki 

– powiedział wiceminister Miłosz Motyka.

Dodał, że liczy na zaangażowanie Porozumienia zrzeszającego ekspertów z wielu obszarów, związanych z rozwojem gospodarki wodorowej, w prace nad nowelizacją PSW.

Podczas spotkania pan Piotr Mikusek, Koordynator Grupy roboczej nr 4, zajmującej się zapewnieniem stabilnego otoczenie regulacyjnego, przedstawił perspektywę potrzeby nowelizacji PSW w kontekście wyników prac Grup roboczych, ale także działań legislacyjnych UE i podejmowanych w Polsce nowelizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP) i Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK). Podkreślił również konieczność koordynacji nowelizacji PSW z nowelizacją PEP i KPEiK.

Z kolei pan Marek Elert, Koordynator Grupy roboczej nr 2, zajmującej się tematyką przesyłu, dystrybucji i magazynowania wodoru, wygłosił prezentację nt. roli amoniaku w rozwoju gospodarki wodorowej, przedstawiając dynamiczny rozwój portów na świecie pod kątem możliwości przyjmowania odnawialnego i niskoemisyjnego amoniaku. Amoniak może być wykorzystywany np. jako substrat do produkcji nawozów sztucznych czy też jako źródło niskoemisyjnego wodoru. W Europie powstają liczne porty (nowobudowane lub dostosowane do możliwości odbioru amoniaku), które będą zapewniały dostawy tego surowca w ilościach pozwalających na urzeczywistnianie celów klimatycznych UE.

Pan dr hab. inż. Jacek Jaworski, Dyrektor i Profesor Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytut Badawczego, przedstawił informacje nt. certyfikacji wodoru odnawialnego niebiologicznego pochodzenia (RFNBO) i działań podejmowanych przez Instytut w tym zakresie.

Ostatnim punktem agendy Posiedzenia była dyskusja, w której Przewodniczący zachęcił członków Rady Koordynacyjnej do odniesienia się do wysłuchanych prezentacji i potrzeby nowelizacji PSW. Rada Koordynacyjna oraz Koordynatorzy Grup roboczych jednomyślnie poparli konieczność nowelizacji PSW i zapewnili wiceministra Motykę o swojej gotowości do wspierania MKiŚ w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia.

Czym jest Porozumienie sektorowe?

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej to partnerstwo prywatno-publiczne, zapoczątkowane 14 października 2021 r. Jego celem jest stworzenie warunków i współpraca na rzecz rozwoju technologii wodorowych oraz ich zastosowania w gospodarce. Porozumienie jest też forum wymiany najnowszych informacji z obszaru szerokorozumianych technologii wodorowych oraz rozwoju gospodarki wodorowej. Dokument zakłada pięć celów strategicznych w perspektywie 2030 r., na których spełnieniu skupiają się sygnatariusze Porozumienia zrzeszeni w Grupach roboczych:

 • Grupa robocza n 1 – Wytwarzanie wodoru
 • Grupa robocza n 2 – Przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru
 • Grupa robocza n 3 – Wykorzystanie wodoru
 • Grupa robocza n 4 – Stabilne otoczenie regulacyjne
 • Grupa robocza n 5 – Systemy wsparcia dla rozwoju dolin wodorowych
 • Grupa robocza n 6 – Rozwój kadr dla gospodarki wodorowej i edukacja społeczna

Jak zostać stroną Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej?

W celu dołączenia do realizacji postanowień Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, należy złożyć Oświadczenie o przystąpieniu do Porozumienia sektorowego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Porozumienia (do pobrania tutaj).

Dokument należy przekazać w formie elektronicznej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska na adres e‑mail: info@klimat.gov.pl, w tytule wpisując: „Oświadczenie – Porozumienie wodorowe”. Oświadczenie jest skuteczne względem wszystkich stron od dnia jego prawidłowego doręczenia do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

1460x616

Fundusze Europejskie wspierają środowiskową pomoc psychiatryczną dla młodych pacjentów

Zaburzenia psychiczne są globalnym problemem XXI wieku w Polsce i na świecie. Niestety dotykają one także najmłodszych. Dlatego inwestujemy fundusze unijne w projekty, które skutecznie pomagają w kryzysach psychicznych młodych osób. Jedno z takich przedsięwzięć w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie odwiedziła wiceministra Monika Sikora. Powstało tu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od 2016 roku wspiera inicjatywy na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.  W programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach innowacji społecznych przeznaczono na ten cel ponad 336 mln zł.

Dla nas szczególnie ważne jest to, by pomoc była świadczona jak najbliżej miejsca zamieszkania dziecka, w środowisku, w którym młody człowiek funkcjonuje na co dzień

– powiedziała wiceministra Monika Sikora.

W POWER wypracowany został model Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) dla dzieci i młodzieży. W tym systemie, dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego, powstało 11 placówek w całej Polsce.

Centra oferują kompleksowe wsparcie, zarówno medyczne, jak i społeczne. Ich istotą  jest pomoc młodym osobom z problemami psychicznymi, nie tylko ambulatoryjna, czyli w przychodni, ale też w miejscu zamieszkania i szkole. Pomocą, oprócz pacjenta, mogą być objęci także rodzina i rówieśnicy. Chodzi o pomoc zintegrowaną, czyli taką, która obejmuje różne aspekty życia osób zmagających się z problemami psychicznymi i ich otoczenia.

Realizacja projektu już się zakończyła. Jednak nie zakończyła się nasza działalność na rzecz poprawy zdrowia psychicznego młodych pacjentów

– dodała wiceministra.

W programach unijnych na lata 2021-2027 nadal chcemy wspierać psychiatrię. Zaplanowaliśmy działania zarówno z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – FERS), jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko – FEnIKS).

Łącznie na wsparcie psychiatrii, w tym psychiatrii dzieci i młodzieży z FERS i FEnIKS przeznaczymy ponad 1 mld zł. Pieniądze te przyczynią się do poprawy stanu systemu opieki psychiatrycznej w Polsce i kompleksowego wsparcia pacjentów

– podkreśliła Monika Sikora.

Rozwiązania wypracowane w POWER zostały wykorzystane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach krajowej reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Założenia projektów stały się inspiracją dla zmian w prawie i nowej organizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej opartej na modelu środowiskowym.

1460x616 (8)

GIOŚ skuteczny w walce z przestępczością środowiskową

Pracownicy Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ udzielili wsparcia funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie w śledztwie dotyczącym porzucenia 21 tys. ton niebezpiecznych odpadów. W ramach prowadzonego postępowania wzięli udział w przeszukaniu pomieszczeń biurowych, zabezpieczeniu sprzętu komputerowego i dokumentacji związanej z popełnionym przestępstwem. Policja w Częstochowie zatrzymała 5 osób podejrzanych w sprawie dotyczącej mafii śmieciowej, którą od 2018 r. prowadzi pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Śledztwo dotyczy odpadów pochodzących z przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farbiarskiego, lakierniczego, motoryzacyjnego oraz z produkcji materiałów wybuchowych, w tym odpadów kwasów trawiących oraz odpadów tzw. żółtych i czerwonych wód. Proceder polegał na wystawianiu nierzetelnych kart przekazania opadów, w których potwierdzano fikcyjne przyjęcie tych odpadów na stan magazynowy podmiotów gospodarczych nieprowadzących w tym czasie rzeczywistej działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami.

To już kolejne zatrzymania w wielowątkowym śledztwie, obejmującym wiele podmiotów. Aktualnie w sprawie podejrzanych jest ponad 70 osób, a przedmiotem badania jest blisko 40 miejsc porzucenia niebezpiecznych opadów. Śledczy zabezpieczyli mienie podejrzanych o wartości prawie 4 mln złotych.

Źródło informacji: Komenda Miejska Policji w Częstochowie

https://czestochowa.policja.gov.pl/ka7/informacje/wiadomosci/375857,Odpowiedza-za-porzucenie-21-tysiecy-ton-niebezpiecznych-odpadow.html
1460x616 (7)

Mokradła i ludzie: splecione losy

Losy mokradeł i ludzi są ze sobą ściśle splecione na przestrzeni dziejów. Tereny podmokłe kształtują rozwój cywilizacji i mają kluczowe znaczenie w podtrzymaniu dobrostanu człowieka poprzez zapewnienie mu wody, pożywienia i innych dóbr niezbędnych do życia, rozwój kultury, ochronę klimatu i różnorodności biologicznej.

Baner. Na beżowym tle, szarym kolorem widoczny zarys palm, roślinności, ptaków i postać człowieka. W lewej górnej części logotyp Word Wetlands Day w kształcie płaskiego, owalnego liścia oraz napis w języku angielskim: "2 February 2024 Wetlamds and Human Wellbeing". W centralnej części u góry napis w języku polskim: "Mokradła i ludzie: Splecione losy. Troska - Opieka - Wsparcie". Po prawej stronie w kole zdjęcia mokradeł (widok z góry) oraz rysunek wyciągnietej dłoni i ptaka.

 „Mokradła a dobrostan człowieka” – temat przewodni na rok 2024 – podkreśla wzajemne powiązania między terenami podmokłymi a dobrostanem człowieka, obejmującym zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka oraz zdrowe środowisko naturalne.

Nasza egzystencja na Ziemi zależy od wody, jednak tylko 2,5% powierzchni pokrywa woda słodka, z czego połowa jest bezpośrednio dostępna do użycia przez człowieka. Od XVIII wieku zniknęło ponad 80% wszystkich terenów podmokłych. Trend ten przyspiesza, ponieważ w stosunku do stanu obserwowanego w 1970 r. znów utracono co najmniej 35% terenów podmokłych. W wyniku zanikania terenów podmokłych 1/3 gatunków słodkowodnych i 25% wszystkich gatunków mokradłowych grozi wyginięcie.

Rolnictwo w dalszym ciągu jest główną przyczyną utraty i degradacji terenów podmokłych. Powierzchnia nawadnianych obszarów rolniczych na świecie podwoiła się w ciągu 50 lat. Największe szkody w ekosystemach mokradłowych wyrządza zanieczyszczenie wody i zanieczyszczenie plastikiem, przełowienie i wkraczanie gatunków inwazyjnych. Wraz z rozwojem miast i wzrostem zapotrzebowania na grunty, rozbudowa wkracza również na tereny podmokłe.

Mądre użytkowanie mokradeł jest niezbędne dla ich zrównoważonego rozwoju. Zdrowe mokradła oferują usługi, które przyczyniają się do dobrostanu człowieka: czystą wodę, bezpieczeństwo żywnościowe i różnorodność żywieniową, czyste powietrze, produkty lecznicze, stabilność klimatyczną, ochronę przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Światowy Dzień Mokradeł to globalna kampania, której celem jest zwiększanie świadomości w zakresie terenów podmokłych. Dzień ten obchodzony jest co roku 2 lutego w rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych – międzynarodowego traktatu przyjętego w 1971 r., którego sygnatariuszami są 172 państwa nazywane Państwami-Stronami.

Więcej informacji na: https://www.worldwetlandsday.org/ oraz http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/ochrona-mokradel.

Materiały promujące Światowy Dzień Mokradeł (również z lat poprzednich) do wykorzystywania w celach edukacyjnych: http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne.

Materiały

Plakat – Mokradła i ludzie
Plakat​_-​_Mokradła​_i​_ludzie.pdf 23.75MB
Plakat do kolorowania – Mokradła i ludzie
Plakat​_do​_kolorowania​_-​_Mokradła​_i​_ludzie.pdf 0.47MB
Infografika 1 – Mokradła i woda
Infografika​_1​_-​_Mokradła​_i​_woda.pdf 0.76MB
Infografika 2 – Mokradła i bioróżnorodność
Infografika​_2​_-​_Mokradła​_i​_bioróżnorodność.pdf 1.04MB
Infografika 3 – Mokradła i żywność
Infografika​_3​_-​_Mokradła​_i​_żywność.pdf 1.16MB
Infografika 4 – Mokradła i źródła utrzymania
Infografika​_4​_-​_Mokradła​_i​_źródła​_utrzymania.pdf 0.75MB
Infografika 5 – Mokradła i klimat
Infografika​_5​_-​_Mokradła​_i​_klimat.pdf 0.97MB
Infografika 6 – Mokradła i kultura
Infografika​_6​_-​_Mokradła​_i​_kultura.pdf 0.41MB
Prezentacja – Mokradła i ludzie
Prezentacja​_-​_Mokradła​_i​_ludzie.pptx 3.37MB
Multimedia – Klimat
Multimedia​_-​_Klimat.mp4 6.51MB
Multimedia – Historie
Multimedia​_-​_Historie.mp4 11.68MB
Multimedia – Krajobrazy
Multimedia​_-​_Krajobrazy.mp4 9.62MB
Multimedia – Ludzie
Multimedia​_-​_Ludzie.mp4 12.07MB
Multimedia – Przyroda
Multimedia​_-​_Przyroda.mp4 6.84MB
Raport Techniczny Ramsar nr 6 – Zdrowe mokradła, zdrowi ludzie
Raport-Techniczny-Ramsar-6-Zdrowe-mokradła,-zdrowi-ludzie​_icon​_1.pdf 3.78MB

Wideo

1460x616 (6)

PSI w 2023 roku – wzrost liczby nowych inwestycji o 20%

536 nowych inwestycji o deklarowanej wartości 18,3 mld zł oraz 7,2 tys. miejsc pracy – tak wyglądają statystyki Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) za 2023 r. To kolejny dobry rok pod względem inwestycji lokowanych w naszym kraju.

W 2023 r. zanotowaliśmy wzrost liczby decyzji o 20% w stosunku do 2022 r. co oznacza, że przedsiębiorcy chętnie korzystają ze wsparcia w postaci zwolnienia podatkowego. Nowe inwestycje gwarantują stabilny i równomierny rozwój kraju na całym jego obszarze, przyczyniając się do zwiększania potencjału naszej gospodarki, jej konkurencyjności i innowacyjności oraz atrakcyjności w oczach zagranicznych inwestorów. Wierzę, że w kolejnych latach nowych inwestycji w Polsce będzie jeszcze więcej

– powiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Ulga podatkowa na nowe inwestycje zachęca przedsiębiorców do podejmowania ryzyka inwestycyjnego i wspiera ich w pierwszych etapach rozwoju firmy. Statystyki wskazują, że w zeszłym roku zwiększyła się liczba małych i średnich inwestycji, które korzystają ze zwolnienia podatkowego na nowe inwestycje. Są to głównie polskie firmy. Wspieranie firm z sektora MŚP jest niezwykle istotne dla rozwoju gospodarki naszego kraju, która w dużej mierze opiera się właśnie na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

– dodaje wiceminister Jacek Tomczak.

Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz chętniej inwestują w ramach PSI

W 2023 r. wydano 536 decyzji o wsparciu na inwestycje o wartości 18,3 mld zł. Zadeklarowano utworzenie 7 175 nowych miejsc pracy. Tylko w grudniu ubiegłego roku wydano 111 decyzji na łączną wartość inwestycji 3 mld zł i z deklaracją utworzenia 930 nowych miejsc pracy.

W porównaniu do 2022 r. w liczbie projektów zanotowano wzrost o 20%. Widoczny jest także zwiększony udział projektów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Udział polskiego MŚP w liczbie projektów wyniósł 56% w 2022 r., a w 2023 r. 67%. Udział deklarowanej wartości ich inwestycji to 12% w 2022 r., zaś w 2023 r. 19%. Udział polskiego sektora MŚP w liczbie nowych miejscach pracy na koniec 2022 r. wyniósł 15%, natomiast w całym 2023 r. zwiększył się do 17%.

W sumie, od września 2018 r. do końca grudnia 2023 r., wydano łącznie 2 503 decyzji o wsparciu na inwestycje o wartości 116,9 mld zł. Zadeklarowano utworzenie 48 034 nowych miejsc pracy. 

Polska Strefa Inwestycja w strefach

W 2023 r. trzy największe strefy – Katowicka SSE, Łódzka SSE i Pomorska SSE – wydały łącznie 235 decyzji o wsparciu inwestycji (44% wszystkich) na łączną wartość 6,6 mld zł (37% wszystkich z 2023 r.) i deklaracją utworzenie 2 101 nowych miejsc pracy (30% wszystkich z tego roku).

Wyniki statystyczne w poszczególnych strefach

StrefaLiczba inwestycjiDeklarowana wartość inwestycji (PLN)Deklarowane nowe miejsca pracy
Kamiennogórska SSE8193 743 33390
Katowicka SSE83    3 383 960 1671 343
Kostrzyńsko-Słubicka SSE42    2 119 662 016641
Krakowski Park Technologiczny60    2 003 899 6561 099
Legnicka SSE6   194 989 501238
Łódzka SSE76    1 431 534 132468
Pomorska SSE76    1 810 029 663    290
Słupska SSE11    88 492 39127
SSE Euro-Park Mielec30   678 489 564796
SSE Starachowice26    446 589 921118
Suwalska SSE23    362 204 692371
TSSE Euro-Park Wisłosan    37    1 196 170 025402
Wałbrzyska SSE    33    3 302 636 5031 163
Warmińsko-Mazurska SSE25    1 076 155 428129
Suma końcowa536    18 288 556 9927 175

Największe inwestycje z 2023 r.

Heatly Poland – duża zagraniczna firma z sektora maszynowego. Inwestycja o wartości 1,27 mld zł i deklaracją utworzenia 794 miejsc pracy polegać będzie na budowie nowego zakładu produkcji pomp ciepła we Wrocławiu.
Baltic Towers – duży polski projekt o wartości 858 mln zł i deklaracją powstania 60 nowych miejsc pracy. Planowana inwestycja polega na budowie nowego zakładu produkcyjnego morskich wież wiatrowych w Gdańsku.
Robert Bosch – duża zagraniczna inwestycja, której wartość przekracza 786 mln zł (powstanie 251 nowych miejsc pracy). Jest to reinwestycja polegająca na dywersyfikacji produkcji już funkcjonującego zakładu we Wrocławiu. Spółka rozpocznie produkcję nowatorskich komponentów do ciężarowych samochodów elektrycznych.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej 

27 grudnia 2023 r. zostało przyjęte rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, które reguluje funkcjonowanie PSI. 

Więcej informacji w komunikacie