729x308 (3)

Ustawa węglowa wchodzi w życie

Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.

Podpisywanie dokumentu - bliskie ujęcie końcówki pióra wiecznego i kartki z sygnaturą

 W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina zamieszcza w swoim BIP informację, że zamierza kupić węgiel dla gospodarstw domowych. W tym celu zobowiązana jest wypełnić formularz na stronie www.cieplo.gov.pl. Następnie, gmina czeka na kontakt mailowy lub telefoniczny od spółki, który następuje do kilku dni roboczych. Spółka przekazuje gminie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy. Po podpisaniu umowy zostaje ustalony harmonogram dostawy i miejsce odbioru surowca. Koszt transportu i wybór sposobu dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych leży po stronie Gminy. W przypadku, kiedy gmina nie zajmie się dystrybucją węgla, może do tego zgłosić się gmina sąsiednia albo prywatny skład.

Podmiot, który wprowadza do obrotu węgiel może zawrzeć z gminą umowę po cenie gwarantowanej nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę węgla, a mieszkańcom może sprzedawać maksymalnie za 2 tys. zł. Doliczone 500 zł to koszt transportu.  

Węgiel dla samorządów będzie sprzedawany przez: Polską Grupę Górniczą (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a także LW Bogdanka. Samorządy, które kupiły węgiel przed wejściem tej ustawy po wyższej cenie, będą mogły wnosić o zwrot różnicy.

Surowiec jest dobrej jakości i posiada wymagane certyfikaty.  

Węgiel po preferencyjnej cenie będą mogły kupować te osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego. Dlatego będą one musiały złożyć w swojej gminie wniosek o preferencyjny zakup węgla. Jeśli jednak sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, będą one mogły nabyć surowiec po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o tym, że otrzymały dodatek węglowy.

Pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Materiały

Prezentacja
Prezentacja.pptx 2.90MB
Q&A
Q&A.docx 0.11MB

EIF_2022_fb_1200x627_partnerzy.jpg2222

Jubileuszowa, X edycja konferencji Executive Innovation Forum! 28 listopada, hotel Sheraton Grand Warsaw.

Jest to wyjątkowe wydarzenie skupiające liderów biznesu, którzy dzięki twórczej dyskusji z wybitnymi przedstawicielami świata nauki oraz wymianie poglądów i doświadczeń wytyczają nowe ścieżki rozwoju w gospodarce. Swoją obecność na konferencji już potwierdziły: Pfizer, AstraZeneca, Dassault Systèmes, Fanuc, Huawei oraz wiele innych innowacyjnych firm.

Tematami przewodnimi czterech paneli dyskusyjnych oraz prezentacji będą zagadnienia związane z inwestycjami w innowacyjne produkty lub usługi, a także prace badawczo-rozwojowe. Przyjrzymy się też postępującym procesom cyfrowej transformacji biznesu, oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Jak skutecznie wspierać rozwój polskich innowacji? Poruszymy także temat dotyczący przywództwa kobiet w erze innowacji.

Konferencji towarzyszyć będzie wieczorna gala rozdania nagród „Diamenty Innowacji” podczas której zostaną nagrodzone firmy oraz liderzy biznesu, którzy swoimi działaniami i zaangażowaniem wyznaczają trendy, są wzorem do naśladowania dla innych we wprowadzaniu innowacyjnych produktów oraz usług. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tym konkursie.

Więcej informacji o konkursie pod tym linkiem.

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 listopada.

Konferencje organizowane przez Executive Club są swojego rodzaju spotkaniami networkingowymi, które mogą przynieść przedsiębiorcom oraz firmom duże korzyści. Wśród nich: nawiązywanie znajomości z osobami z różnych branż i reprezentującymi różne zawody, a także podtrzymywanie z nimi dobrych relacji.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: Executive Club.

Link do rejestracji.

729x308

Zamroziliśmy dla Polaków koszt energii elektrycznej na 2023 rok

W dobie globalnego kryzysu wspieramy Polaków i nie pozostawiamy ich samych sobie. Mrozimy cenę za energię w 2023 r. do 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych, do 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi i do 3000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej rodziny oraz rolników. Rada Ministrów przyjęła ustawę o zamrożeniu stawki za megawatogodzinę w wysokości 693 zł po przekroczeniu ustalonych limitów.

Mechanizm maksymalnej ceny energii elektrycznej
Zamrożenie na 2023 r. stawki za megawatogodzinę dla obywateli

Wywołana przez Rosję wojna na terenie Ukrainy spowodowała gwałtowny wzrost cen nośników energii elektrycznej w całej Europie.
Na bieżąco przygotowujemy kolejne instrumenty, które wspierają bezpieczeństwo polskich rodzin. Polska przedstawia najbardziej kompleksowy pakiet wsparcia przed kryzysem energetycznym. Mrozimy cenę za energię elektryczną:

● do 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
● do 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi,
● do 3000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej rodziny oraz rolników.

Z zamrożenia cen skorzysta każdy. Jeśli ktoś przekroczy limit, wówczas ustalamy maksymalną cenę na poziomie 693 zł/ MWh.

Przykładowe oszczędności dla obywateli

Emeryt

Senior zużywa średnio 1100 kWh rocznie.

W 2022 r. jego rachunki będą wynosiły łącznie 771,1 zł. W przyszłym roku bez rządowego zamrożenia cen zapłaciłby 1690,7 zł. Po wprowadzeniu ustawy jego rachunki w 2023 r. pozostaną na tym samym poziomie co w tym roku.

Młoda para

Dwie osoby zużywają rocznie 1600 kWh i mieszczą się w limicie zamrożenia stawki do 2000 kWh.

Dzięki temu w następnym roku zupełnie nie odczują podwyżek cen za energię elektryczną. W 2023 r. zapłacą tyle samo co w 2022 r., czyli około 1121,6 zł.

Rodzice z jednym dzieckiem

W tym roku rodzina z dzieckiem zapłaci 1402 zł za prąd. Pomimo prognozy na 2023 r. w wysokości 3074 zł, ich przyszłoroczny rachunek wyniesie tyle samo co w 2022 r.

Na zamrożeniu cen energii zaoszczędzą ponad 1600 zł. Trzyosobowe gospodarstwo domowe będzie miało również zamrożoną stawkę za energię elektryczną do 2000 kWh.

Małżeństwo z dwójką dzieci

W 2022 r. rodzice z dwójką dzieci zapłacą około 1682 zł za energię elektryczną. W następnym roku 1832,8 zł – zamiast 3688,8 zł. Oszczędność czteroosobowej rodziny wyniesie zatem aż 1856 zł.

Po przekroczeniu limitu ustalona została maksymalna stawka na poziomie 693 zł za 1000 kWh. Z zamrożenia stawki na energie elektryczną skorzysta każdy Polak.

729x308 (7)

Zmiany w pieczy zastępczej z podpisem prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowela, zakłada m.in. wzrost wynagrodzeń dla rodzin zastępczych oraz większe przywileje w urlopach dla rodziców adopcyjnych.

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o pieczy zastępczej

Cieszę się, że tak ważne i długo oczekiwane zmiany wkrótce będą mogły wejść w życie. Nowelizacja wychodzi naprzeciw potrzebom rodzin zastępczych i ma na względzie dobro dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązuje od 2012 r. Mimo pozytywnych zmian jakie już zaszły w pieczy zastępczej od jej wejścia w życie, pewne procesy wymagały udoskonalenia.

Wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych

To jedna z zasadniczych zmian. Wynagrodzenie przysługujące rodzinie zastępczej zawodowej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka znacznie wzrośnie  z kwoty nie niższej niż 2168,76 zł do kwoty nie niższej niż 4100 zł miesięcznie. Natomiast w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z kwoty nie niższej niż 2819,39 zł do kwoty nie niższej niż 5084 zł. Wynagrodzenia będą waloryzowane według wskaźnika inflacji.

Zakaz tworzenia nowych domów dziecka

Tworzenie nowych domów dziecka będzie możliwe, co do zasady, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Dziecka.

Uproszczone procedury

Prowadzony będzie centralny rejestr pieczy zastępczej. System zgromadzi w jednym miejscu komplet danych, co pozwoli m.in. szybciej i łatwiej znaleźć wolne miejsca dla dziecka na obszarze całego kraju. Rejestr ułatwi pracę sądom rodzinnym, a także organizatorom rodzinnej pieczy zastępczej.

Odblokowanie wolnych miejsce w rodzinnej pieczy zastępczej

Starostowie, poza wyznaczonym limitem, nie będą mogli odmawiać przyjmowania dzieci spoza swojego powiatu do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Urlopy dla rodziców adopcyjnych

Wprowadzono istotne zmiany w zakresie prawa do urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego przysługujących pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Uprawnienia te, co do zasady, wydłużono do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. W aktualnym stanie prawnym przysługują one zasadniczo do ukończenia przez dziecko 7 lub w wyjątkowych sytuacjach do 10 roku życia.

Pomoc pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej

Zrezygnowano z kryterium dochodowego w wysokości 1200 zł obowiązującego przy przyznawaniu pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie osobom usamodzielnianym (czyli osobom opuszczającym pieczę zastępczą po osiągnięciu pełnoletności). Kryterium to niejednokrotnie wstrzymywało decyzję o  podjęciu pierwszej pracy.  

Oczekiwaną regulacją jest też możliwość pozostania w dotychczasowej formie pieczy zastępczej osobom legitymującym się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu uczenia się. Wprowadzono także możliwość jednokrotnego powrotu osoby, która opuściła już po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą, do dotychczasowej rodziny zastępczej, czy też placówki. To szansa dla tych wychowanków, którzy zbyt szybko podjęli próbę samodzielnego życia.

729x308 (6)

Rusza przebudowa dworca w Czechowicach-Dziedzicach

Przywrócenie historycznego wyglądu elewacji, odbudowa wiaty peronowej, stworzenie komfortowej strefy obsługi pasażerów oraz nowe zagospodarowanie przestrzeni – to główne cele przebudowy dworca Czechowice-Dziedzice. PKP S.A. podpisały umowę na przebudowę dworca.

Pięć osób stoi obok siebie w jednym rzędzie. W środku stoi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.
Niebawem rozpoczną się prace budowlane, które całkowicie odmienią wygląd wybudowanego w latach 1853-1855, a następnie przebudowanego na początku XX wieku, dworca. Budynek przejdzie prawdziwą „rewolucję”, dzięki której przywrócony zostanie historyczny wygląd jego elewacji. Przejdzie ona kompleksową renowację zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Odtworzone zostaną na niej historyczne detale architektoniczne. Wśród nich są boniowania w części parterowej dworca, a także secesyjny detal w wyższych partiach elewacji. Planowana jest również rekonstrukcję attyk wieńczących szczyty skrzydeł wschodniego i zachodniego, a także historycznej wiaty peronowej. Renowację przejdzie też płaskorzeźba przedstawiająca „kolejową ośkę” (symbol kolei) nad wejściem głównym. Nowym akcentami, aczkolwiek stylizowanymi na historyczne, będą lampy oraz zegary przy wejściu do holu. Na fasadach od strony miasta i peronów pojawią się podświetlane napisy z nazwą dworca i logotypy PKP S.A. Elewacja zostanie pomalowana na kolor piaskowy z detalami w odcieniach beży. Natomiast dach budynku będzie pokryty blachą tytanowo-cynkową.

Miejsce obsługi podróżnych zlokalizowane będzie w holu pełniącym jednocześnie funkcję poczekalni o powierzchni przeszło 150 m kw. Będzie to komfortowa, klimatyzowana przestrzeń łącząca historyczny wystrój z nowoczesnymi elementami wyposażenia. Renowacji zostaną poddane także zabytkowa, terakotowa posadzka oraz strop kasetonowo-belkowy. Nowymi elementami wystroju wnętrza będą elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, gabloty na rozkłady jazdy, a także ławki wyposażone w ładowarki do urządzeń mobilnych. W pobliżu holu zaprojektowano pomieszczenia kas biletowych, toalety oraz niewielki lokal dla najemców komercyjnych. Znaczną część przestrzeni w budynku wynajął samorząd lokalny. Na dworcu, po przebudowie, otworzy on Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Muzeum, którego główną salą wystawienniczą będzie historyczna sala restauracji z interesującym stropem kasetonowo-kolebkowym.

Jestem przekonany, że po zakończeniu modernizacji dworzec w Czechowicach-Dziedzicach stanie się wizytówką miasta, a także dowodem na to jak pozytywnie zmienia się polska kolej. Będzie to jednocześnie budynek posiadający wysokie walory historyczne, ale i nowoczesny, przyjazny podróżnym i środowisku

– mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki.

Zmodernizowany dworzec kolejowy w Czechowicach-Dziedzicach to wspaniałe połączenie historii z nowoczesnością. Dzięki modernizacji dworzec odzyska walory architektoniczne, stanie się obiektem nowoczesnym i jednocześnie przyjaznym i przystosowanym do potrzeb wszystkich grup podróżnych. Działania polskiego rządu zapewniają mieszkańcom dostęp do komfortowej i proekologicznej infrastruktury. Pasażerowie i mieszkańcy z pewnością docenią zmiany i z chęcią będą korzystać z dworca kolejowego, który zapewniają wysoki poziom jakości obsługi. Zmodernizowane i nowoczesne dworce staja się atutem kolei, a dworzec zapewnia bezpieczeństwo pasażerom – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. – Jest to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali przez ostatnie dziesięciolecia, tym bardziej odczuwam ogromną radość, że jesteśmy tak blisko realizacji tego zadania

– dodał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Podpisanie umowy na przebudowę dworca w Czechowicach-Dziedzicach to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy powiatu bielskiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się wizytówką miasta, centrum lokalnej społeczności oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją po województwie śląskim. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców

– mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel.

Dzięki rozpoczętej właśnie inwestycji dworzec w Czechowicach-Dziedzicach nie tylko odzyska swoją dawną świetność i historyczny wygląd, ale stanie się również obiektem nowoczesnym, ekologicznym i komfortowym. Cieszy również dobra współpraca z samorządem, który po przebudowie na dworcu otworzy Muzeum i Ośrodek Pomocy Społecznej

– mówi członek zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany.

Z przyjemnością odnotowujemy rozpoczęcie modernizacji budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. Inwestycja ta jest komplementarna do trwającej, współfinansowanej przez UE inwestycji w infrastrukturę kolejową. CEF wspiera modernizację głównych linii pasażerskich (E30 i E65) na odcinku Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg; jest to część Europejskiego Korytarza Bałtyk – Adriatyk przebiegającego przez terytorium Polski. W ostatnim czasie Komisja Europejska przyznała kolejne środki CEF wspierające modernizację kolejnych odcinków: Będzin – Piotrowice i Tychy – Most Wisła. Dzięki środkom CEF transport staje się bardziej ekologiczny, a czas, komfort i bezpieczeństwo podróżowania koleją ulegną znacznej poprawie

– powiedział dyrektor wydziału w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) Morten Jensen.

Przebudowa dworca to jednak nie tylko poprawa jego estetyki i nowe zagospodarowanie wnętrz. Budynek zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Planuje się likwidację barier architektonicznych, a także wprowadzenie szeregu usprawnień,. m.in. oznaczeń w alfabecie Braille’a, map dotykowych dworca, ścieżek prowadzących dla osób niewidomych i niedowidzących oraz wind.
Dzięki inwestycji dworzec stanie się przyjazny środowisku. Oprócz montażu energooszczędnego oświetlenia na dachu budynku zaprojektowano panele fotowoltaiczne. Rocznie wytworzą one prawie 28 tysięcy kWh „zielonej energii”. Z kolei m.in. poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż kurtyn powietrznych oraz ocieplenie obiektu od wewnątrz zminimalizowane zostaną straty ciepła. Wykorzystana zostanie również deszczówka, która będzie magazynowa w specjalnym zbiorniku i po oczyszczeniu wykorzystywana jako woda szara do spłukiwania toalet. Dworzec zostanie wyposażony w system inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS – Building Management System), nadzorujący pracę urządzeń i instalacji, w tym nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, a także optymalizujący zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody.

Nowością w pobliżu zachodniego skrzydła dworca w Czechowicach-Dziedzicach będzie wiata rowerowa. Pomieści ono około 12 jednośladów. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku planowana jest również wymiana nawierzchni chodników, a także wykonanie nowych miejsc postojowych dla samochodów elektrycznych i osób z niepełnosprawnościami.
Przebudowa dworca w Czechowicach-Dziedzicach jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych, który obejmuje modernizację blisko 200 dworców w całej Polsce. Inwestycja jest dofinansowana ze środków z budżetu państwa. Jej wartość to 47,3 mln złotych brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A. Dokumentację projektową opracowała pracownia GPVT s.c. z Poznania, a wykonawcą robót budowalnych – Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Planowany termin otwarcia dla podróżnych po przebudowie to wiosna 2024 roku.

Warszawa przeciw depresji

Warszawski sojusz przeciw depresji

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji przedstawiciele m.in. KE, WHO, Aliansu Przeciw Depresji oraz stołecznego ratusza spotkają się na konferencji poświęconej zdrowiu psychicznemu. Po Warszawie będzie również kursował specjalny tramwaj zdrowia psychicznego, oznaczony literą H.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w ciągu najbliższych kilku lat depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Według ostatnich danych liczba chorych wynosi ponad 350 mln, w samej Europie blisko 85 mln. Oficjalnie w Polsce z depresją zmaga się ponad 1,5 mln osób.

– Wiemy, że depresja może dotknąć każdego, na każdym etapie życia i jest bardzo poważną chorobą. Dlatego chcemy, aby mieszkańcy wiedzieli, gdzie szukać wsparcia i pomocy, którą zapewniamy w miejskich placówkach – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Jak alarmują specjaliści, dramatycznie rośnie również liczba młodych ludzi w kryzysie psychicznym, dlatego rozwijamy miejską ofertę pomocową dla dzieci i młodzieży – dodaje wiceprezydent Kaznowska.

Transmisja wydarzenia dostępna na stronie organizatora.

Pomoc dla uczniów

Miejska oferta pomocowa to przede wszystkim wsparcie w szkołach, kolejny rok realizowany jest program „Szkoła dobrostanu psychicznego”, szkolenia m.in. na temat walki z depresją u dzieci i nastolatków, dostęp do sieci poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów w miejskich podmiotach leczniczych,.

– W zeszłym roku szkolnym nasi specjaliści udzielili łącznie ponad 16 tys. konsultacji, przeprowadzali zajęcia grupowe i inne działania specjalistyczne – informuje wiceprezydent Renata Kaznowska.

W miejskich podmiotach funkcjonuje osiem ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Placówki oferują m.in. porady i diagnostykę, sesje psychoterapii (indywidualnej, rodzinnej, grupowej) i wizyty.

Ośrodki znajdują się w Śródmieściu, na Białołęce, na Bielanach, Ochocie, w Ursusie, na Pradze-Południe, w Wawrze i na Woli.

Również w miejskich podmiotach leczniczych funkcjonują poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży m.in. na Żoliborzu, Woli, Ursynowie, Pradze-Północ.

Centra i leczenie ambulatoryjne

W ramach unijnych projektów w Warszawie działają także dwa środowiskowe centra – przy Szpitalu Wolskim oraz w placówkach SZPZLO Warszawa – Ochota.

W skład centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży wchodzi poradnia zdrowia psychicznego oraz oddział dzienny. Pacjenci mają dostęp do szerszego zakresu świadczeń, niż w ośrodkach opieki psychologicznej. Na tym poziomie objęci są opieką lekarzy psychiatrów oraz prowadzona jest bardziej zaawansowana opieka terapeutyczna. Zapewnione jest również leczenie w miejscu zamieszkania pacjenta.

W 2021 roku  z opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej w miejskich przychodniach i szpitalach skorzystało blisko 7 tys. dzieci i młodzieży, którym udzielono niemal 50 tys. konsultacji.

Poradnie zdrowia psychicznego

W miejskich przychodniach funkcjonuje 26 poradni zdrowia psychicznego i oddziałów dziennych  dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Poradnie udzielają  indywidualnych świadczeń w ramach opieki ambulatoryjnej, oferują kompleksową pomoc psychiatryczną czy leczenie zaburzeń nerwicowych i rehabilitację.

Zaplanowane w projektach rozwiązania mają wzmacniać osoby chore w ich funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych, a także poprawiać jakość i efektywność działań w obszarze zdrowia psychicznego. Projekty realizowane są w Szpitalu Wolskim i Szpitalu Bielańskim.

Śródmiejski sojusz na rzecz depresji

Od jesieni ubiegłego roku, na terenie dzielnicy Śródmieście działa Alians Przeciw Depresji w Warszawie. To jeden z pierwszych w Polsce lokalnych sojuszy mieszkańców, instytucji i lekarzy na rzecz osób doświadczających depresji. Alians działa pod patronatem prezydenta Warszawy i przy wsparciu władz dzielnicy Śródmieście. Do 2024 r. sojusz ma za zadanie uwrażliwiać warszawiaków i instytucje na sytuację osób zagrożonych depresją i jej doświadczających. Śródmiejski alians ma także pomóc w zapobieganiu zachowaniom samobójczym. Patronat nad otwarciem aliansu w Warszawie objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Wśród priorytetów Warszawskiego Aliansu Przeciw Depresji jest m.in. wspieranie zdrowia psychicznego dzieci, nastolatków, młodzieży oraz osób starszych, a także promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy i wspieranie rządzących w przekształcaniu usług w zakresie zdrowia psychicznego.

Tramwaj zdrowia psychicznego

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego ulicami Warszawy kursuje dzisiaj specjalna linia tramwajowa oznaczona literą H, jak „help”, czyli pomoc po angielsku. Przejazd tramwajem jest bezpłatny. We wnętrzu pojazdu znajdują informatory o ochronie zdrowia psychicznego, działania w kryzysie, szukaniu pomocy i profilaktyce.

 • Linia Zdrowia Psychicznego kursuje na linii Pl. Narutowicza – Kawęczyńska Bazylika. Akcję wsparły Tramwaje Warszawskie.
 • Odjazdy z placu Narutowicza zaplanowane są na godziny: 12:00, 13:30 i 15:00.
 • Odjazdu z przystanku Kawęczyńska-Bazylika o 12:45, 14:15 i 15:45.

Pomysłodawcy i organizatorzy akcji to Fundacja Growspace oraz inicjatywy społeczne: Nastoletni Azyl oraz Idź Pobiegaj.

„Od czasów pandemii coraz częściej rozmawiamy o zdrowiu psychicznym –na konferencjach, debatach, w szkołach czy miejscach pracy. Tabu związane z zaburzeniami psychicznymi jest nieco mniejsze. Jednak wciąż wiele osób wstydzi się szukać pomocy. Dla niektórych pójście do specjalisty, takiego jak psycholog czy psychiatra, wydaje się wręcz niemożliwe. Nie pomaga również kryzys opieki psychiatrycznej – zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych” – piszą inicjatorzy akcji.

Więcej o wydarzeniu na profilu organizatorów na Facebooku: facebook.com/events

20221010_Kraków, Wadowice pow. proszowicki (2)

Kraków gmina Wadowice powiat proszowicki. Trzy różne inwestycje z dofinansowaniem z budżetu państwa. Wspólny mianownik – bezpieczeństwo

Nowe drogi rowerowe w Krakowie, przebudowa Szkoły Podstawowej w Zawadce w gminie Wadowice i dostosowanie Szpitala w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi. To inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki środkom finansowym z budżetu państwa.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył dziś samorządowcom symboliczne czeki oraz podpisał umowy potwierdzające przyznanie przez premiera Mateusza Morawieckiego dofinansowania. W wydarzeniu udział wzięli poseł Urszula Rusecka oraz poseł Filip Kaczyński, wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk, starosta proszowicki Krystian Hytroś, burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, radni miasta Krakowa: Włodzimierz Pietrus, Renata Kucharska, Małgorzata Kot.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

 • Do powiatu proszowickiego z rezerwy Pana Premiera trafi 1 440 000 zł na bardzo potrzebną inwestycję – na rozbudowę, przebudowę, modernizację Szpitala Powiatowego. Zależy nam na tym, aby oprócz dobrej kadry medycznej, o co również dbamy, nasi pacjenci w godnych warunkach dochodzili do zdrowia. Kolejny raz rząd Zjednoczonej Prawicy udowadnia, że najważniejszy dla nas jest człowiek. Najważniejsze są środki, które bezpośrednio wpływają na poprawę funkcjonowania szpitali w naszych małych ojczyznach. Nie pozostawiamy samorządów samych sobie – podkreśla poseł Urszula Rusecka.

– W sposób szczególny cieszę się z pieniędzy dla gminy Wadowice. Gminy, w której się urodziłem i w której mieszkam. Rozbudowa Szkoły w Zawadce to naprawdę kluczowe zadanie, jeśli chodzi o rozwój tej miejscowości. W Zawadce coraz więcej dzieci przychodzi na świat. Była potrzeba, żeby zwiększyć kubaturę tej Szkoły. Bardzo się cieszę, że Pan Premier Mateusz Morawiecki dostrzegł tę naszą ważną potrzebę. Gratuluję Panu Burmistrzowi Bartoszowi Kalińskiemu skuteczności – mówi poseł Filip Kaczyński.

– Prawie 13 mln zł z rezerwy Pana Premiera Mateusza Morawieckiego trafia właśnie tylko do trzech małopolskich samorządów: do miasta Krakowa, gminy Wadowice i powiatu proszowickiego. Trzy inwestycje łączy jeden wspólny mianownik. To bezpieczeństwo. Kolejne kilometry Wiślanej Trasy Rowerowej między tzw. zakolem Wisły w Krakowie a gminą Wieliczka uatrakcyjnią turystycznie ten region. Pozwolą na szybszy, bardziej komfortowy, a przede wszystkim bezpieczny transport. Użytkownicy jednośladów będą cieszyć się wygodną i malowniczą trasą bez obaw o innych uczestników ruchu drogowego. Remont Szkoły Podstawowej w Zawadce zapewni uczniom stołówkę, świetlicę oraz salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia. Rozbudowane zostaną instalacje wewnętrzne. Inwestycja zapewni poprawę jakości kształcenia oraz bezpieczne warunki rozwoju najmłodszych. Modernizacja proszowickiego Szpitala zagwarantuje zaś zarówno pacjentom, jak i pracownikom placówki potrzebną ochronę i zabezpieczy ich przed potencjalnym zagrożeniem – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wielowymiarowe wsparcie dla samorządów
– Rząd Prawa i Sprawiedliwości z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim na czele dba o bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Nasze działania są wielowymiarowe i dotyczą różnych obszarów. Dlatego szeroko wspieramy samorządy w realizacji ich zadań publicznych. Taki wymiar ma m.in. dofinansowanie z rezerwy ogólnej i celowej budżetu państwa – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, zdecydował o przyznaniu środków na dofinansowanie inwestycji:

 • „Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej gminy miejskiej Kraków z gminą Wieliczka” – 7 915 032 zł,
 • „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zawadce” – 3 543 525 zł,
 • „Dostosowanie budynku głównego SP ZOZ w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi” – 1 440 000 zł.

W tym roku tylko z rezerwy ogólnej budżetu Małopolska mogła już liczyć na wsparcie na poziomie ponad 38 mln zł na 18 zadań.

Nowe drogi rowerowe nad Wisłą

Dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej gminy miejskiej Kraków z gminą Wieliczka” stanowi blisko 80% kosztów jego realizacji (9 897 790,23 zł).

Celem tej inwestycji jest powstanie kolejnych odcinków Wiślanej Trasy Rowerowej. Drogi rowerowe zostaną wykonane na koronie rozbudowywanych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w ramach realizowanej tam przez Wody Polskie inwestycji.

– To bardzo konkretne wsparcie dla miasta Krakowa, a zarazem projekt, z którego korzystać będą zarówno mieszkańcy, jak i turyści. 8 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa, której dysponentem jest Pan Premier Mateusz Morawiecki, na budowę dróg rowerowych w Krakowie, to wyraz tego, jak bardzo istotna dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest dobra, służąca mieszkańcom i partnerska współpraca z samorządami – mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

– Kraków, jak i cała Małopolska to tereny, które swoimi atrakcjami przyciągają coraz więcej turystów, chętnie spędzających czas aktywnie. Kraków zachęca nie tylko do spacerów, ale także właśnie m.in. do jazdy rowerem. Niejednokrotnie rower to też środek transportu do pracy. Dla mieszkańców Krakowa i turystów ta inwestycja jest niezwykle ważna. Wspieramy samorządy w realizacji takich projektów. Dziękuję wszystkim, którzy zabiegali o to, aby to dofinansowanie trafiło do krakowskiego samorządu. Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za dofinansowanie na poziomie aż 8 mln zł. Z pewnością pozwoli ono jeszcze lepiej wykorzystać potencjał Krakowa – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 • Jest to bardzo ważne, że w tym momencie, kiedy są realizowane inwestycje przez Wody Polskie, jesteśmy w stanie zsynchronizować te działania i korzystając z okazji, realizować tak poważną inwestycję jak kilkanaście kilometrów dróg rowerowych wzdłuż wałów wiślanych. Nie byłoby takiej możliwości, gdyby nie decyzja Premiera Mateusza Morawieckiego – mówi zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk.
 • Miasto Kraków ma na uwadze Wisłę, jako ważny element sfery turystycznej i rekreacyjnej. Ta inwestycja może spowodować, że Bulwary w kierunku Nowej Huty się przedłużą, zwiększy się też dostępność. Synergia inwestycji Wód Polskich i ścieżki rowerowej będzie z korzyścią dla mieszkańców Krakowa i turystów, którzy również będą korzystać ze ścieżki – mówi radny miasta Krakowa Włodzimierz Pietrus.

W ramach rozbudowy wałów zostaną wykonane ścieżki na następujących odcinkach:

 • wał lewy rzeki Wisły od. ul. Klasztornej do lasku Mogilskiego,
 • wał prawy rzeki Wisły – cofkowy rzeki Dłubni od ujścia do rzeki Wisły od ul. Podbipięty do ul. Ptaszyckiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Zakarnie),
 • wał lewy rzeki Wisły – cofkowy rzeki Dłubni pomiędzy ul. Na Niwach a ul. Podbagnie,
 • wał lewy rzeki Wisły od ul. Popielnik do ul. Kąkolowej,
 • wał prawy rzeki Wisły od ul. Na Zakolu Wisły do zbliżenia ul. Łutnia do wału Wisły.

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zawadce

3 543 525 zł to łączna kwota dotacji celowej na lata 2022 i 2023 na zadanie „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zawadce”:

 • w 2022 roku – kwota dotacji wynosi 1 376 223,50 zł,
 • w 2023 roku – kwota dotacji wynosi 2 167 301,50 zł.

Efektem rzeczowym realizacji inwestycji będzie łączna wielkości przebudowanej, wybudowanej i nadbudowanej powierzchni całkowitej 1 756,28 m2. Całkowity koszt inwestycji wynosi 7 087 050 zł.

 • Projekt już mamy, pozwolenie na budowę mamy, a sama już rozbudowa to zadanie dwuletnie, które będziemy realizować w tym i w przyszłym roku. W końcu uczniowie tej szkoły będą mieli stołówkę, świetlicę oraz salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia – mówi burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.

– Na tę inwestycję składało się też pokonanie trudności formalnych. Ten etap został pomyślnie zamknięty. Później pojawił się problem, skąd gmina ma pozyskać środki na modernizację Szkoły. Dlatego wystąpiłem do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o przyznanie środków z budżetu państwa i wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Ta inwestycja to kompleksowa modernizacja, to inwestycja w lepszą przyszłość dzieci, które będą chodzić do tej Szkoły – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Rozwój SP ZOZ w Proszowicach

– W 2021 roku w proszowickim Szpitalu zatrudnionych było 625 osób. Udzielono pomocy ponad 122 tys. pacjentów. Ok. 3,7 tys. razy do potrzebujących skierowano karetkę. Na świat przyszło 430 dzieci. Liczby obrazują, w jaki sposób jednostka pełni swoją misję. SP ZOZ w Proszowicach stoi na straży bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Gratuluję otrzymanego wsparcia i życzę szybkiej realizacji zadania – tym bardziej, że inwestycja ta jest elementem szerszej modernizacji Szpitala – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zadanie „Dostosowanie budynku głównego SP ZOZ w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi” otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 440 000 zł.

– Dziękuję za wzorową współpracę pomiędzy samorządami województwa małopolskiego a administracją rządową i służbami Pana Wojewody. Samorządowcy zawsze mogą liczyć na fachową pomoc. Pieniądze, które dzisiaj otrzymujemy, są dla nas bardzo ważne – mówi starosta proszowicki Krystian Hytroś.

– Inwestycje w bezpieczeństwo i zdrowie są priorytetami rządu Premiera Mateusza Morawieckiego, dlatego stale dbamy o rozwój szpitali. Doposażamy i modernizujemy jednostki medyczne na terenie całej Małopolski. W lipcu działalność proszowickiego Szpitala poszerzyła się o Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Nie byłoby to możliwe bez Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Całkowity koszt utworzenia Centrum wyniósł niemal 5 mln zł. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodziło ok. 4 mln zł. Dzięki dofinansowaniu możliwy był zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego oraz modernizacja i adaptacja pomieszczeń Centrum.

– Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach otrzymał również bardzo konkretne wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponad 350 tys. zł to kwota, którą przekazaliśmy na zakup specjalistycznego sprzętu: bodypletyzmografu oraz aparatu USG, a prawie 950 tys. zł na modernizację budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Łącznie zatem za modernizację i doposażenie Szpital w Proszowicach otrzymał 1,3 mln zł – przypomina wojewoda Łukasz Kmita.

729x308 (4)

O sytuacji na rynku jabłek – spotkanie z przetwórcami

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi rozmowy z firmami przetwarzającymi jabłka. W środę z przedstawicielami przetwórców spotkał się wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi rozmowy z firmami przetwarzającymi jabłka. W środę z przedstawicielami przetwórców spotkał się wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.
Sytuacja na rynku
W czasie spotkania wicepremier Kowalczyk omówił aktualną, trudną sytuację na rynku jabłek, w tym prognozowaną dużą krajową produkcję tych owoców w obecnym sezonie.

Dyskutowano nt. uwarunkowań, w których funkcjonują obecnie gospodarstwa sadownicze i zakłady przetwórcze w związku z wybuchem wojny w Ukrainie.

Oczekiwania i plany
Podczas spotkania przetwórcy poinformowali, że uwzględniając dużą podaż jabłek, są w stanie zagospodarować całą ich produkcję, jaka w tym sezonie będzie skierowana do przetwórstwa.

Wyrazili oczekiwanie, że dostawy jabłek do zakładów będą równomiernie rozłożone w okresie kolejnych kilku miesięcy.

Wskazano na potrzebę poszukiwania długofalowych rozwiązań stabilizujących krajowy rynek jabłek w związku z wysoką produkcją, rosnącymi kosztami i niskim udziałem owoców sprzedawanych do bezpośredniej konsumpcji.

Ministerstwo będzie nadal monitorować sytuację na tym rynku i kontynuować rozmowy z jego uczestnikami.

f0f4825d-c156-46b5-90ba-e3563d9dde0d

Wiceminister Piotr Dziadzio na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym

Strategia i bezpieczeństwo energetyczne to główne tematy podczas „VIII Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2022”. W wydarzeniu, które odbyło się 10 października 2022 r. w Lublinie, udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

Wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio podczas konferencji OSG 2022
Podczas konferencji odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2022”, w ramach której w imieniu minister klimatu i środowiska Anny Moskwy wiceminister Piotr Dziadzio odebrał statuetkę „Bursztyn Polskiej Energetyki 2022”. Nagroda została przyznana za konsekwentne i skuteczne działania umożliwiające zawarcie optymalnego porozumienia z rządem Republiki Czech w sprawie kopalni węgla brunatnego w Turowie.

Kompleks KWB Turów pokrywa ok. 7 procent krajowego zużycia energii. Zasila ona wiele gospodarstw domowych i jest gwarantem naszego bezpieczeństwa

– powiedział wiceminister Dziadzio.

Polski rząd prowadzi konsekwentne działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Dziś w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę widzimy jak jest ono ważne

– dodał.

O Bursztynie Polskiej Energetyki 2022
Bursztyn Polskiej Energetyki jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju polskiej gospodarki i energetyki w kraju i zagranicą. Laureaci statuetki zostali uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy.

729x308 (3)

Kampania „Onkologia – włącz medyczną pasję!”

Ruszamy z kampanią „Onkologia – włącz medyczną pasję!”. Ma ona zachęcić przyszłych lekarzy do wyboru tej prestiżowej, ambitnej i niezwykle ważnej społecznie specjalizacji. „Nowotwory stają się jedną z głównych przyczyn zgonów. Dlatego tak ważne jest, by onkologię wybierało jak najwięcej osób” – mówił minister Adam Niedzielski podczas konferencji inaugurującej kampanię.

ONkologia – włącz medyczną pasję
Onkologia to dziedzina medycyny, która daje ogromne możliwości – nie tylko leczenia pacjentów, ale także prowadzenia działalności naukowej, badań klinicznych, współpracy międzynarodowej. Argumentem przemawiającym za wyborem przez lekarzy tej specjalizacji może być również korzystanie z innowacyjnych rozwiązań i zdobyczy nowych technologii.

Mimo wymienionych tylko przykładowo niekwestionowanych atutów tej ważnej społecznie dziedziny, w naszym kraju brakuje onkologów. Obecnie zajętych jest zaledwie 60 proc. miejsc na tej specjalizacji. Z tego powodu Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna kampanię „Onkologia – włącz medyczną pasję!” realizowaną w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Elementami kampanii są m.in. materiały filmowe, w których głos zabierają specjaliści z dziedzin onkologicznych, studenci i pacjenci, a także artykuły – wywiady z ekspertami w dziedzinie onkologii. Materiały te są na stronie: https://bit.ly/ONkologia.

Dla wielu wybitnych lekarzy onkologia to więcej niż praca. Tak nazwaliśmy filmowe spotkania z inspirującymi onkologami, którzy opowiadają o swojej pracy, najciekawszych jej aspektach oraz możliwościach.

„170 tysięcy powodów” to z kolei cykl filmowy przedstawiający historie pacjentów, którzy życie i zdrowie zawdzięczają lekarzom onkologom. W Polsce rocznie około 170 tys. osób słyszy diagnozę rak. Każda z tych osób to powód, by zostać onkologiem.

Jednym z elementów kampanii jest również viral, który w mocny, przemawiający do wyobraźni sposób pokazuje zatrważające prognozy dotyczące nowotworów w Polsce. Wybierając onkologię jako drogę zawodową można je zmienić.

W ramach kampanii realizowany jest także reportaż „Onkolog, czyli kto?”, który wyjaśni na czym dokładnie polega praca specjalistów z dziedzin onkologicznych. Natomiast w cyklu filmów „Onkolodzy na start!” rezydenci i mentorzy opowiedzą o początkach pracy w zawodzie onkologa oraz o możliwościach rozwoju.

Wspólnie z platformą medyczną Remedium, zrealizujemy w październiku webinar. Młodzi ludzie będą mogli zadawać nurtujące ich pytania, a odpowiedzą na nie eksperci z zakresu onkologii klinicznej, radioterapii oraz chirurgii onkologicznej.

Wszystkie materiały kampanii można znaleźć na stronie internetowej: https://bit.ly/ONkologia. Zachęcamy do obejrzenia i przeczytania!