Better Energy_Slagelse

Better Energy i Faerch Group z umową PPA na sprzedaż zielonej energii z dwóch farm fotowoltaicznych w Polsce

Faerch Group, wiodący producent opakowań spożywczych w modelu cyrkularnym, podpisał 10-letnią umowę zakupu energii elektrycznej (PPA) ze spółką Better Energy. Mająca siedzibę w Danii grupa pozyska zieloną energię elektryczną wytwarzaną w dwóch farmach fotowoltaicznych Better Energy położonych na północy Polski – Polanów i Postomino – o mocy zainstalowanej 30 MWp każda.

Umowa PPA z Better Energy zapewni Faerch Group dostęp do efektywnej kosztowo energii ze Słońca oraz pozwoli ograniczyć ślad węglowy przy prowadzeniu działalności firmy w naszym kraju. W szerszej perspektywie zielona energia elektryczna z dwóch należących do Better Energy farm fotowoltaicznych przyczyni się do przyśpieszenia polskiej transformacji energetycznej w kierunku zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Faerch Group wytwarza opakowania do żywności dla producentów, sklepów, dostawców usług oraz linii lotniczych zgodnie z zasadami optymalnego wykorzystania surowców w modelu cyrkularnym. Dzięki recyklingowi i sieci nowoczesnych zakładów dąży do ograniczenia wpływu na środowisko oraz wspiera inicjatyw na rzecz poszanowania zasobów.

„Cieszymy się, że możemy współpracować z Better Energy przy tak ważnym projekcie dotyczącym energii odnawialnej”, powiedział Tom Sand-Kristensen, dyrektor finansowy w Faerch Group. „10-letnia umowa PPA da nam stały dostęp do opłacalnej energii z OZE, przyśpieszy osiągnięcie naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i wesprze transformację energetyczną Polski w kierunku odnawialnych źródeł energii”.

Better Energy rozwija własne farmy fotowoltaiczne z poszanowaniem zdania lokalnych społeczności i środowiska naturalnego, co sprawia, że spółka jest naturalnym partnerem dla firm, które na poważnie podchodzą do zobowiązań klimatycznych i chcą zmniejszyć własny ślad węglowy. Dzięki zawarciu umów PPA z Better Energy mogą one przez wiele lat odbierać energię elektryczną z niekopalnych źródeł o przystępnej i stabilnej cenie.  

„W Better Energy uważamy, że umowy PPA są najbardziej skutecznym narzędziem do przyśpieszenia transformacji systemu energetycznego w kierunku wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Jesteśmy zadowoleni, że dzięki tej umowie Faerch Group będzie mógł zarówno osiągać swoje cele biznesowe, jak i zmniejszyć ślad węglowy”, powiedział Mikkel Thorup Hansen, dyrektor działu PPA w Better Energy. „Firmy takie jak Faerch Group, dążące do wprowadzania pozytywnych zmian i zachowania kontroli nad kosztami zużycia energii, mogą to uczynić poprzez zawarcie umów PPA i bezpośredni zakup energii odnawialnej”.

O Better Energy

Better Energy jest liderem w wytwarzaniu zielonej energii oraz jednym z najszybciej rozwijających się producentów energii odnawialnej w Europie Północnej. Powstała w 2012 r. w Danii spółka rozwija, finansuje, buduje i obsługuje duże farmy fotowoltaiczne oraz sprzedaje energię odnawialną, którą wytwarza. Obecnie Better Energy prowadzi działalność w Polsce, Danii, Szwecji i Finlandii. W kolejnych latach spółka ma w planach budowę farm fotowoltaicznych o mocy ponad 10 000 MW, co wystarczy do zasilenia w energię elektryczną około 5 milionów gospodarstw domowych rocznie. Energia ze Słońca jest najbardziej ekologicznym i najtańszym źródłem energii elektrycznej, pozytywnie wpływa na redukcję emisji CO2, wzmacnia konkurencyjność przedsiębiorstw i przyczynia się do rozwoju lokalnych społeczności.

Tags: No tags

Comments are closed.