Xylem 2

W Światowy Dzień Wody przypominamy: bez wody nie ma nie tylko życia, ale też prądu, ciepła i codzienności, jaką znamy

Istnieją mikroorganizmy, które mogą żyć bez tlenu, ale bez wody już nie są w stanie. Woda to nie tylko płyn niezbędny dla każdego żywego organizmu, ale też niezastąpiony element większości procesów, których celem jest wytwórstwo ciepła i prądu. Bez niej stanęłyby elektrownie węglowe i jądrowe, wydobycie m.in. gazu, węgla i ropy naftowej oraz wszelkie systemy, w których wykorzystuje się ją jako czynnik roboczy, myjący, grzewczy bądź chłodniczy. Woda jest cichym bohaterem życia codziennego, jakie znamy. Warto o niej pamiętać nie tylko 22 marca, w dniu jej święta.

Branża spożywcza, laboratoria, szpitale, zakłady farmaceutyczne, przemysł maszynowy, papierowy, włókienniczy, elektrownie, ciepłownie, serwerownie i wiele innych miejsc nie byłoby w stanie funkcjonować bez słodkiej wody. Wykorzystuje się ją m.in. przy produkcji samochodów, chleba, nawozów azotowych, ubrań, rafinacji ropy naftowej czy hodowaniu pszenicy. A woda słodka to zaledwie 3% spośród naszych wszystkich, ziemskich zasobów wodnych.

Woda kluczowa w przemyśle

W Polsce przemysł odpowiada aż za 72 proc. zużycia wody. Bez niej nie byłyby w stanie funkcjonować elektrownie – szczególnie węglowe oraz kogeneracyjne, w których bez wody, czynnika roboczego, nie byłoby możliwe wytwórstwo energii. Bez wody nie poradzą sobie również elektrownie wodne oraz część elektrowni atomowych, w których używa się jej m.in. w celach chłodniczych.

Niestety, niekiedy w trakcie używania wody w przemyśle – jak ma to miejsce m.in. podczas wydobycia gazu czy węgla – jej część zostaje zanieczyszczona silnie toksycznymi substancjami. Proces oczyszczenia takiej wody, aby umożliwić jej powrót do systemu, jest skomplikowany i kosztowny, w związku z czym woda użyta w trakcie wydobycia surowców staje się zasobem nieodnawialnym. Stwarza też zagrożenie toksykologiczne dla systemów, do których trafia, ponieważ powoduje w nich negatywne i nieodwracalne zmiany – mówi Marcin Kociniak, BDM Solution Sales Public Utilities, Xylem.

Co lub kto zabiera wodę?

Winą za to, że z roku na rok dostępnej wody jest coraz mniej, obarczyć należy przede wszystkim nas samych, gdyż to nasze działania, takie jak zabetonowywanie miast czy niszczenie bagien i mokradeł, przyczyniają się do pogłębiającego kryzysu klimatycznego. W każdym zakątku globu susze stają się coraz bardziej powszechne i dotkliwe, a warunki atmosferyczne fundują nam ekstremalne zjawiska pogodowe. Ogromną rolę w tym coraz bardziej palącym konflikcie gra woda, którą m.in. w Europie uważa się za jedno z podstawowych i dostępnych na co dzień dóbr. Coraz częściej można jednak zaobserwować miejscowe braki wody pitnej latem czy wody zanieczyszczone, które choć słodkie, są niezdatne do spożycia.

W lipcu 2022 r. aż 45% terytorium Europy było objęte ostrzeżeniem przed suszą, a 15% w stanie alarmu. Właśnie w związku z tymi wydarzeniami, zaledwie pół roku temu Komisja Europejska informowała o krytycznej sytuacji w wielu krajach.

Stan wód polskich

Według danych GIOŚ tylko 10% rzek w Polsce ma potencjał ekologiczny dobry albo bardzo dobry, 60% umiarkowany, a aż 30% słaby lub zły. Dodatkowo, Polska zalicza się do jednych z najbardziej ubogich w wodę krajów europejskich i według Eurostatu ma najmniejszy odsetek kąpielisk o doskonałej jakości wody w całej Unii Europejskiej. Już teraz na terenie kraju, w upalne lata dochodzi do czasowych przestojów w dostawie wody (np. w woj. łódzkim). Jeżeli takie przypadki będą częstsze i bardziej zintensyfikowane, może nawet dojść do tzw. stresu wodnego – sytuacji, w której wody jest za mało, aby zaspokoić potrzeby ludzi i środowisko.

Na fatalny stan polskich wód ma wpływ klimat i… nasza działalność. Nie tylko zanieczyszczamy zbiorniki wodne, ale też nieefektywnie i nierozważnie korzystamy z jej zasobów. W raporcie Naczelnej Izby Kontroli opublikowanym w 2022 r. jasno mówi się o miliardach marnowanych litrów wody. Straty wody generują m.in. przedsiębiorstwa wodociągowe. Polskie sieci wodociągowe są stare, a ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Z tego powodu, w postaci wycieków, każdego dnia „ucieka” nam bardzo wiele czystej wody. Dokładając do tego ubiegłoroczną, odrzańską katastrofę, wyłania nam się realny obraz Polski i naszych problemów, które trzeba jak najszybciej zacząć rozwiązywać. Bez wody nie będzie dosłownie niczego – ciepła, prądu, produktów na półkach sklepowych – i to najwyższy czas, abyśmy zdali sobie z tego sprawę i zintensyfikowali nasze działania – mówi Marcin Kociniak, BDM Solution Sales Public Utilities, Xylem.

Aby walczyć z coraz bardziej pogłębiającym się deficytem wody, w ramach unijnego Zielonego Ładu wprowadzono m.in. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) z budżetem w wysokości 25 mld euro. Lada moment, już 26 czerwca 2023 r. w życie wejdzie też akt prawny wspierający recykling wody (rozporządzenie 2020/741 z dnia 25.05.2022 r.) dot. minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody. Są to przykłady działań podejmowane w celu rozważnego używania, oczyszczania i gospodarowania wodą, narzucone odgórnie. Odpowiedzialność też spoczywa na każdym z nas – musimy pamiętać o rozważnym korzystaniu z wody zanim będzie za późno, ponieważ bez niej życie, jakie znamy, stanie się niemożliwe.

 O firmie XYLEM 

Xylem (XYL) to wiodąca globalna firma zajmująca się technologiami wodnymi, zaangażowana w rozwiązywanie, dzięki swojej innowacyjnej technologii, kluczowych problemów związanych z wodą i infrastrukturą. Zaangażowanie 17 000 pracowników pozwoliło osiągnąć firmie przychody w wysokości 5,2 miliarda dolarów w 2021 roku. Tworzymy bardziej zrównoważony świat, umożliwiając naszym klientom optymalizację zarządzania wodą i zasobami oraz pomagamy społecznościom w ponad 150 krajach w zakresie bezpieczeństwa wodnego. Odwiedź nas na www.xylem.pl. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ (800×500 px)

„Polska wieś XXI” – zajrzyjmy w przyszłość rolnictwa

Polska wieś ewoluuje z roku na rok. Proces ten jest wypadkową zmian zachodzących częściej w otoczeniu rolnictwa, niż w nim samym. Druga już edycja wydarzenia „POLSKA WIEŚ XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” przybliży uczestnikom istniejące wyzwania i możliwości, a także podobnie jak w ubiegłym roku, pozwoli wypracować wspólne wnioski i rekomendacje.

Bezpieczeństwo – najważniejsze zagadnienie obecnych czasów

Rada Programowa, składająca się z ministrów rolnictwa pełniących swoje funkcje w kolejnych rządach ostatnich 30 lat zadba, aby każdy aspekt nurtujący zarówno samych rolników, jak i przedstawicieli organizacji oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich został poruszony. W tym roku debaty odniosą się do tematyki bezpieczeństwa w różnych jego aspektach. W obliczu wybuchu wojny w Ukrainie zwrócona zostanie uwaga na bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko naszego kraju, ale również na terenie całej Europy i świata, rozumiane jako dostępność ilościowa żywności, jak i jej przystępność cenowa, która jest coraz większym problemem dla wciąż rosnącego odsetka.

Poruszona zostanie również kwestia suwerenności energetycznej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zastosowanie biogazu oraz biogazownie na obszarach wiejskich. Oprócz samego źródła dywersyfikacji energetycznej, biogazownie dają możliwość zwiększenia dochodów dla sektora rolnego i jego innowacyjności oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie. Część merytoryczną dotyczącą bezpieczeństwa wzbogacona zostanie o tematy finansowania inwestycji oraz zarządzania ryzykiem w ramach działalności rolniczej.

Ewaluacja w sektorze rolnym

Polskie rolnictwo coraz szybciej dopasowuje się do wymagań jakie stawia przed nim rynek konsumentów, a także konieczność coraz bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym wody i gleby. Niezmiernie ważny staje się dostęp do innowacyjnych rozwiązań oraz badań zwiększających efektywność gospodarstwa rolnego, co jednocześnie wpływa na rozwój ilościowy i jakościowy działań rozwojowych. Zmiany następują nie tylko w dostępnej technologii, ale również na płaszczyźnie społecznej – poprzez zmianę pokoleniową. Europejski Zjazd Młodych Rolników, który odbędzie się podczas Kongresu, pozwoli poznać potrzeby nowego pokolenia rolników, które związało swoje życie z produkcją żywności i gospodarowaniem obszarami wiejskimi w warunkach coraz szybciej zmieniającego się świata.

Ludzie – najważniejszy zasób wsi

Od pokoleń podstawą gospodarstwa rolnego byli ludzie. Dziś jednak, maszyny potrafią zastąpić znaczącą część pracy człowieka. Warto jednak spojrzeć szerzej na wieś, jako całą społeczność, która zamieszkuje teren wiejski. W odpowiedzi na tę potrzebę, prelegenci omówią politykę społeczno-kulturalną wsi oraz to, jak społeczeństwo wiejskie wykorzystuje infrastrukturę edukacyjną oraz zdrowotną. W trakcie Kongresu eksperci przyjrzą się również wizerunkowi rolnika w społeczeństwie i odbiorze jego pracy przez inne grupy społeczne.

Porozmawiajmy razem

Ubiegłoroczna edycja potwierdziła, że w ważnych aspektach przyszłości polskiej wsi, możemy rozmawiać ponad podziałami. Różnorodne i często odmienne punkty widzenia pozwoliły spojrzeć szerzej na omawiane tematy. Tegoroczny „POLSKA WIEŚ XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2023 w Hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie. Do rejestracji zapraszamy wszystkich, którzy chcą czynnie tworzyć lepszą przyszłość dla rolnictwa i terenów wiejskich. Więcej informacji o kongresie na stronie internetowej: https://kongrespolskawies.pl/pl

1.fot. Jacek Ponder_Warszawiaki

Warszawiaki 2022 – zwycięzcy plebiscytu

Jakie było najciekawsze warszawskie miejsce, zdjęcie, wydarzenie i inicjatywa zeszłego roku? Organizatorzy 7. edycji plebiscytu Warszawiaki ogłosili laureatów podczas finałowej gali. Warszawiakiem Roku 2022 został artysta architekt i akwarelista Tytus Brzozowski.

Wydarzenie było objęte honorowym patronatem prezydenta miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zastępczynie prezydenta Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra wręczyły nagrody za pierwsze miejsce w kategorii dzielnica i sport roku. Współorganizatorem tegorocznych Warszawiaków była Dzielnica Białołęka, a Wielki Finał odbył się w Białołęckim Ośrodku Kultury. Galę poprowadził dziennikarz Jerzy Mielewski. Zwycięzcy w poszczególnych 10 kategoriach otrzymali grafiki zaprojektowane przez Andrzeja Pągowskiego oraz nagrody rzeczowe od partnerów plebiscytu: Hoteli Gołębiewski i Circle K Polska.

Finaliści plebiscytu zostali wyłonieni przez kapitułę plebiscytu na podstawie propozycji zgłaszanych w styczniu 2023 przez mieszkańców miasta. Głosowanie finałowe tradycyjnie odbyło się na stronie www.warszawiaki.pl.

Oto zwycięzcy plebiscytu Warszawiaki 2022 we wszystkich kategoriach:

Kawiarnia roku: Klubo Kawiarnia Alternatywy

2. miejsce: Kropka. Kawa z wypiekami

3. miejsce: Pożegnanie z Afryką

Restauracja roku: Beef and Pepper

2. miejsce: Trattoria Rucola

3. miejsce: PAPAPITA

Sport roku: Wioślarski Tytan Warszawy

2 miejsce: Wojciech Szczęsny za kapitalny występ na piłkarskich Mistrzostwach Świata

3. miejsce: Nagroda specjalna od FIFA dla Dariusza Szpakowskiego

Kultura roku: Muzeum Warszawy

2. miejsce: Kino Luna

3. miejsce: Warszawski Festiwal Filmowy

Rozrywka roku: Dzielnica Wisła

2. miejsce: Club Wesele

3. miejsce: Nocny Market

Dzielnica roku: Dzielnica Mokotów

2. miejsce: Dzielnica Praga-Południe

3. miejsce: Dzielnica Białołęka

Inicjatywa roku: Dzielnica Saska Kępa – Wspólnotowe miejsce wymian żywności i rzeczy używanych

2. miejsce: Galaktyka Marzeń – warsztaty dla dzieci oswajające temat niepełnosprawności

3. miejsce: Fundacja Daj Herbatę – coponiedziałkowe wydawki dla osób w kryzysie bezdomności

Zdjęcie roku: Marcin Włodarczyk za zdjęcie „Warszawa we mgle”

2. miejsce: Piotr Ciepliński za zdjęcie „Wilanów jesienią”

3. miejsce: Jan Zoll za zdjęcie „Warszawa solidarna z Ukrainą”

Wydarzenie roku: Wybuch granatnika w Komendzie Głównej Policji

2. miejsce: Metro na Bemowie i Bródnie – otwarcie 5 nowych stacji

3. miejsce: Przyjęcie uchodźców przez mieszkańców miasta

Warszawiak roku: Tytus Brzozowski – artysta akwarelista i architekt zafascynowany duszą Warszawy. Za dodawanie Warszawie kolorytu, energii i edukację kulturalną poprzez miejskie murale i obrazy na światowym poziomie.

2. miejsce: Łukasz Ostoja-Kasprzycki – przewodnik, entuzjasta, twórca kolektywu „Po Warszawsku”. Za prowadzenie internetowej przestrzeni dla każdego, zaszczepiając pasję i miłość do swojego ukochanego miasta.

3. miejsce: Hubert Smoczyk – Przewodnik, propagator Warszawy, twórca „Warszawskiego Zaułka”. Za działalność na rzecz stolicy w mediach społecznościowych, będącą mieszanką przeszłości i teraźniejszości, która, łącząc pokolenia, daje przestrzeń do dyskusji.

Szczegółowe wyniki głosowania można znaleźć na stronie www.warszawiaki.pl

1.fot. Jacek Ponder_Warszawiaki

20230318 Zachełmna (2)

Premier Mateusz Morawiecki w gminie Budzów

Podczas sobotniej wizyty w Małopolsce premier Mateusz Morawiecki odwiedził gminę Budzów w powiecie suskim. Spotkał się z seniorami i zobaczył salę gimnastyczną, na którą społeczność Zachełmnej czekała 70 lat. Premierowi towarzyszył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podczas wizyty premier przypomniał, że rząd przeznacza gigantyczne środki dla gmin wiejskich. Dzięki temu w małych miejscowościach i sołectwach powstają inwestycje latami oczekiwane przez mieszkańców.

Budynek szkoły, który odwiedził premier Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita, został otwarty w sierpniu 1951 r. Jesienią 2022 roku przy szkole zakończyła się budowa nowoczesnej sali gimnastycznej oraz sali przeznaczonej na oddział przedszkolny.

  • Przez 70 lat marzeniem mieszkańców i uczniów szkoły w Zachełmnej było powstanie sali gimnastycznej. W końcu – dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, to się udało. Łącznie samorząd pozyskał ponad 1 mln zł na inwestycję. Całość prac kosztowała 2,6 mln zł. To jest właśnie zrównoważony rozwój: uczniowie z niewielkiej, 90-osobowej szkoły, mają takie same szanse na doskonalenie swoich osiągnięć sportowych jak uczniowie z dużych miast – podkreśla Łukasz Kmita, wojewoda małopolski.

Premier podczas spotkania z seniorami odpowiadał także na pytania. Seniorzy dziękowali szefowi rządu za 13. i 14. emeryturę, która ich zdaniem była dużą pomocą.

Zachełmna to najmniejsza miejscowość w gminie Budzów. Liczy około 600 mieszkańców. Podczas spotkania z premierem obecny był także wójt gminy Jan Najdek.

Rządowe wsparcie dla gminy Budzów

Gmina pozyskiwała już rządowe środki na inwestycje ważne dla mieszkańców. W 2021 roku rozpoczęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów – etap 3, część I i II”, które zakończono w roku 2022. Część II etapu 3 obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3 848,00 m.b. Całkowita wartość robót wynosiła 1 976 166,23 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 800 tys. zł.

Natomiast zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jachówka – etap 1”, które rozpoczęto w 2021 roku, zakończono w 2022 r. Wybudowano 4 908,30 m.b. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 915 524,56 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich w kwocie 2 058 496,04 zł. Pozostałe koszty sfinansowano m.in. w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

W 2022 roku rozpoczęto natomiast zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Jachówka – etap 2 i 3”, którego zakończenie jest planowane na sierpień 2023 r. Jego wartość wynosi 9 291 972,62 zł. Zadanie to zostanie dofinansowane w kwocie 8 827 373,99 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

  • Gmina Budzów wykorzystuje też środki rządowe do poprawy stanu infrastrktury drogowej. W tym roku rozpoczęła realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych w sołectwa: Bieńkówka, Budzów, Baczyn, Jachówka, Palcza, Zachełmna w gminie Budzów”. Wartość zadania to 4 887 431,56 zł. Dofinansowanie otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład to 4 643 059,98 zł – dodaje wojewoda Kmita.
94641392-cc76-4321-b2d8-9828f3fe475c

Agrotech Kielce: święto techniki w rolnictwie

– Dzięki technice rolniczej możemy produkować więcej bezpiecznej i zdrowej żywności z mniejszym nakładem środków chemicznych – powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi podczas Międzynarodowych Targów Agrotech w Kielcach. Wydarzenie, które odbywa się w tym roku po raz 28., to wystawa technologii rolniczych oraz forum wymiany myśli i miejsce edukacji. W targach uczestniczył także podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.

GŁÓWNE

Wicepremier Henryk Kowalczyk uroczyście otworzył XXVIII Międzynarodowe Targi Agrotech w Kielcach. Ponadto wziął udział w briefingu prasowym i w spotkaniu z przedstawicielami Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Spotkał się też z przedstawicielami instytucji współpracujących z rolnikami.

Podczas gali wręczenia nagród dla wystawców szef resortu rolnictwa przekazał puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwycięskiemu producentowi maszyn rolniczych. Uczestniczył także w 40. krajowym finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, podczas którego wręczył laureatom puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Znaczenie targów

Jak stwierdził wicepremier Henryk Kowalczyk, gdy trwają Międzynarodowe Targi Agrotech, na których prezentowane jest bogactwo maszyn i nowoczesnych technologii dla rolnictwa, Kielce stają się rolniczą stolicą Polski.

– Targi są znakomitą okazją do rozmów o rolnictwie, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy wojna w Ukrainie ma poważne skutki ekonomiczne. Mamy do czynienia z ogromnym brakiem stabilizacji cenowej – powiedział szef resortu rolnictwa podczas otwarcia wydarzenia.

– Niech te targi będą forum wymiany myśli, forum dla korzystania z dobrodziejstw techniki. Niech będą inspiracją dla rolników, ale też dla firm, które rolnictwo obsługują – powiedział wicepremier.

Wdrożenie WPR

Wicepremier podkreślił, że jednym z wyzwań w tym roku będzie wdrożenie założeń nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Zauważył, że nowa perspektywa finansowa, choć powoduje pewne niepokoje, to także stwarza nowe szanse dla rolnictwa.

– Pamiętajmy, żeby zawnioskować o ekoschematy – inaczej niż w przypadku płatności za zazielenienie, nie będą one uruchamiane automatycznie. O każdy z 6 ekoschematów trzeba zawnioskować oddzielnie. Jako najprostszą praktykę zawsze przytaczam plan nawożenia z wapnowaniem – powiedział szef resortu rolnictwa w czasie spotkania z przedstawicielami Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Wicepremier zachęcił rolników, aby sięgali po pomoc doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, która tym razem jest bezpłatna.

– Doradcy są przeszkoleni i dobrze przygotowani, aby pomóc rolnikom prawidłowo wypełnić wnioski – zaznaczył.

Wicepremier przypomniał, że w ramach Planu Strategicznego dla WPR istnieje możliwość uzyskania dofinansowania także na nowoczesne maszyny i technologie w rolnictwie.

Rynek zbóż

W czasie spotkania z przedstawicielami Świętokrzyskiej Izby Rolniczej szef resortu rolnictwa nawiązał do sytuacji na rynku zbóż.

– Na obecne, niskie ceny zbóż nałożyły się dwa czynniki. Pierwszy to spadek cen na rynkach światowych, spowodowany wojną. Drugi czynnik to napływ zboża z Ukrainy, którego część zostaje w kraju. Zakupiło je wiele firm, m.in. paszowych, ze względu na jego niską cenę – powiedział wicepremier Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa przedstawił działania planowane, aby wesprzeć rolników w związku z trudną sytuacją rynkową.

– Pierwszym zamierzeniem jest wsparcie rolników dopłatami do pszenicy i kukurydzy. Niestety kwoty wsparcia nieco straciły na aktualności, gdyż od momentu złożenia wniosku do Komisji Europejskiej ceny zbóż jeszcze spadły. Wystąpiliśmy do KE o zgodę na tego typu mechanizm, czyli na dopłaty do powierzchni uprawy – innego mechanizmu KE nie przewiduje. Wysokości dopłat będą uzależnione od lokalizacji, różne dla różnych województw – przypomniał wicepremier.

Jak powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi, kolejne zamierzenia to mechanizm wsparcia eksportu w postaci dopłaty do transportu, wsparcie skupu zbóż oraz uruchomienie preferencyjnych kredytów.

– Następne rozwiązanie to ułatwienie budowy silosów zbożowych i hal magazynowych oraz uruchomienie kredytów na te cele. Musimy się przygotować do żniw – powiedział szef resortu rolnictwa.

Znaczenie techniki w rolnictwie

– Dzięki technice rolniczej możemy produkować więcej bezpiecznej i zdrowej żywności z mniejszym nakładem środków chemicznych. Ważne jest też to, że technika rolnicza uzupełnia czasami braki rąk do pracy, a ten jest w Polsce i w całej Europie zauważalny – powiedział szef resortu rolnictwa.

Wicepremier stwierdził, że nowoczesne technologie i maszyny są wsparciem dla rozwijającego się rolnictwa precyzyjnego, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia środków ochrony roślin i nawozów.

Nagrody dla wystawców

– Cieszę się , że tak dużo młodych ludzi uczestniczy w targach, a więc interesuje się nowoczesną techniką rolniczą. W Kielcach nie widać problemu starzenia się wsi – powiedział szef resortu rolnictwa podczas gali wręczenia nagród dla wystawców.

Wicepremier Henryk Kowalczyk wręczył puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawicielom firmy JAR-MET z Węgrowa, produkującej nowoczesne maszyny rolnicze.

O wydarzeniu

Międzynarodowe Targi Agrotech w Kielcach to wystawa technologii rolniczych, krajowy lider wśród imprez wystawienniczych w halach. Podczas 28. edycji tego wydarzenia, na powierzchni ponad 63 tys. metrów kwadratowych w halach Targów Kielce i w części plenerowej, prezentuje się około 400 firm z Polski i kilkunastu innych krajów. Są to producenci maszyn do uprawy i obsługi gospodarstw, nawozów, środków ochrony roślin, nasion i pasz.

Targi Agrotech to także okazja do wymiany myśli i zdobycia wiedzy – w ich ramach odbywają się konferencje, warsztaty i spotkania.

Na XXVIII Międzynarodowych Targach Agrotech w Kielcach jest obecne także stoisko MRiRW, a wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk objął wydarzenie patronatem honorowym.

Targi trwają od 17 do 19 marca 2023 r. Tegoroczna edycja zapowiada się na rekordową pod względem frekwencji.

Las-Expo

Targom Agrotech od 22 lat towarzyszą Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi Las-Expo, prezentujące maszyny i technologie usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw leśnych.

– Agrotech i Las Expo są targami dotyczącymi obszarów wiejskich. Te dwa przedsięwzięcia łączą się ze sobą i wzajemnie uzupełniają. Wielu rolników jest również właścicielami lasów prywatnych – zauważył wicepremier Kowalczyk.

1460x616 (1)

Prezydent podpisał nowelizację ustawy usprawniającą inwestycje w energetyce jądrowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Energetyka jądrowa da większą stabilność polskiego miksu energetycznego. Wykorzystanie źródła energii, jakim jest atom pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polaków.

infrastruktura energetyczna
Celem ustawy jest usprawnienie wszystkich etapów procesu inwestycyjnego związanego z budową elektrowni jądrowej (ustalenie lokalizacji, prace przygotowawcze, budowa, rozruch, itp.) oraz zapewnienie większego nadzoru państwa nad inwestorem. Ustawa nowelizuje kluczowe przepisy tworzące prawne ramy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Projekty jądrowe wpływają na rozwój gospodarczy i społeczny, na lokalny wzrost gospodarczy, zapewniając znaczący efekt mnożnikowy w wielu sektorach gospodarki. Elektrownie jądrowe tworzą długoterminowe dobrze płatne miejsca pracy. Ponadto, energetyka jądrowa to stabilne i niskoemisyjne źródło energii

– mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Do realizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej polski rząd wybrał technologię amerykańską proponowaną przez Westinghouse Electric Company. Dzięki wdrożeniu energetyki jądrowej zostanie wzmocnione długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski, co równocześnie umożliwi redukcję krajowej emisji CO2 oraz poprawi konkurencyjność polskiej gospodarki.

2c528c6b-0be7-4f9f-a4d6-6c9297ef7a69

Terminal LNG w Świnoujściu gwarantem bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski

– To przełom. Zbudowaliśmy niezależność energetyczną. Polska jest dziś bezpieczna energetycznie i wolna od surowców z Rosji – mówi wicepremier Jacek Sasin podczas uroczystości powitania pierwszego polskiego gazowca w terminalu LNG w Świnoujściu.

Wicepremier Jacek Sasin w tle gazowiec Lech Kaczyński

Pierwszy z ośmiu polskich gazowców, które będą realizować dostawy LNG dla Grupy Orlen PGNIG dotarł do Polski. Nosi imię „Lecha Kaczyńskiego”. Jego ładunek to 70 tys. ton gazu dostarczonego z terminala Sabine Pass w stanie Luizjana w USA. 

– Prezydent Lech Kaczyński mówił, że Polska będzie mogła się rozwijać wtedy, kiedy będzie niezależna energetycznie, dlatego zainaugurował wielkie inwestycje energetyczne – wspomina wicepremier Jacek Sasin.

Wicepremier podkreśla też, że polityka dywersyfikacji źródeł dostaw surowców sprawdziła się, co pokazuje kryzys energetyczny wywołany agresją Rosji na Ukrainę. Jak dodaje „Dziś już nie istnieją narzędzia, które do tej pory były w rękach władców Kremla i które nas ograniczały”. Wcześniej do naszego kraju sprowadzano z Rosji prawie 100 proc. ropy i 90 proc. gazu. Dziś Polska zerwała z taką polityką, zbudowała swoją niezależność energetyczną i nie potrzebuje rosyjskich surowców.

– Ani jeden procent gazu i ropy nie trafia już  do nas z Rosji. Polacy nie muszą się martwić, że ktoś im zakręci kurek z gazem. Możemy prowadzić taką politykę, jaka jest dobra dla Polski i Polaków – podkreśla wicepremier.

Tworzenie przez PKN Orlen floty statków do przewozu gazu buduje pozycję i konkurencyjność koncernu na globalnym rynku paliwowo-energetycznym. Kolejny gazowiec o imieniu „Grażyna Gęsicka” ma zacząć transportować LNG w drugiej połowie tego roku.

– Do końca 2025 roku flota gazowców PKN ORLEN będzie liczyła 8 jednostek. Będzie to potężne narzędzie, by wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski – podkreśla  Jacek Sasin

Budowa terminalu LNG w Świnoujściu to inwestycja, która miała na celu uniezależnienie Polski od rosyjskiego gazu. Zaspokaja aż jedną trzecią rocznego zapotrzebowania Polski na gaz. Decyzję o jego budowie podjął rząd Jarosława Kaczyńskiego 3 stycznia 2006 roku. Oficjalne otwarcie gazoportu nastąpiło 12 października 2015 r. Pierwsza komercyjna dostawa LNG miała zaś miejsce 17 czerwca 2016 r.

AZR_6608

MODA NA RECYKLING Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA RECYKLINGU

Z okazji Światowego Dnia Recyklingu odbyło się wyjątkowe wydarzenie „Moda na recykling”. W salonie artystycznym „Kalinowe serce” w Warszawie spotkały się gwiazdy i znani dziennikarze, a z recitalem wystąpiła gwiazda muzyczna – Patricia Kazadi, świętująca tego dnia swoje urodziny. Razem z projektantką mody – Anną Kubisz goście przygotowali recyklingową biżuterię i kreacje z elektroodpadów, które zostaną zaprezentowane podczas wielkiego pokazu mody organizowanego we wrześniu przez Europejską Platformę Recyklingu – pomysłodawcę akcji.

Moda na recykling to ogólnopolski projekt edukacyjno – ekologiczny, którego celem jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego postępowania z elektroodpadami, które mogą być najbardziej  niebezpieczne dla środowiska. Projektantka mody – Anna Kubisz odwiedza wybrane miasta i gminy    z terenu całej Polski, w których organizowana jest lekcja przyrody. Uczestnicy eko lekcji dowiadują się jak prawidłowo postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami oraz ze zużytym sprzętem         elektrycznym, elektronicznym i odpadami opakowaniowymi. Lekcja połączona jest z warsztatami   przygotowania kreacji z recyklingu. Warsztaty z okazji Światowego Dnia Recyklingu były jednak wyjątkowe z uwagi na udział gwiazd i znanych dziennikarzy. Tym razem to oni okazali miłość do planety Ziemia, angażując się w proces twórczy i przygotowując stylizacje z elektroodpadów, którym nadali drugie życie razem z kreatywną projektantką. Dowiedzieli się dlaczego recykling jest tak istotny, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy powinniśmy ograniczać zużycie surowców naturalnych. Podczas wydarzenia recyklingową biżuterię i kreacje z eletroodpadów przygotowywały m.in. Małgorzata Tomaszewska, Ida Nowakowska, Anna Popek, Anna Głogowska, Edyta Folwarska, Monika Miller, Monika Richardson, Marta Tomczak, Magdalena Lubacz, Irena Kamińska – Radomska,  Patrycja Wieja, Ania Piszczałka, Eliza Gwiazda, Monika Mariotti, Ariamartelle i inni.

Od wielu lat organizujemy edukacyjne kampanie publiczne, takie jak Moda na recykling. Odwiedzamy miasta i gminy z terenu całej Polski i przekazując w ciekawy sposób wiedzę na temat ochrony środowiska i recyklingu sprawiamy, że młodzi ludzie choć na chwilę odrywają się od telefonu czy komputera. Fakt, że kreacje wykonane przez dzieci i młodzież z projektantką mody prezentują potem gwiazdy zaangażowane ekologicznie jest dodatkowym atutem. Dzięki takim projektom widzimy, że edukacja ekologiczna, którą prowadzimy ma sens i spotyka się ze wspaniałym odbiorem zarówno młodszych, jak i dorosłych – mówił Mikołaj Józefowicz, dyrektor generalny ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

W czasie wydarzenia z recitalem wystąpiła dawno niewidziana Patricia Kazadi.Piosenkarka, aktorka i prezenterka telewizyjna przyznała, że „taka jest jej natura, że lubi naturę”. Po dłuższej przerwie medialnej Patricia otwarcie mówiła o przeżyciach ostatnich lat, chorobie i „powrocie do korzeni”. Ten dzień był tym bardziej szczególny, że dokładnie 17 marca gwiazda świętowała swoje 35 urodziny! Na wyjątkową uroczystość przybyły mama i babcia Artystki! Był też urodzinowy tort – niespodzianka, który przygotował Blikle, wieczne różne od Flowerose i prezenty z kosmetykami naturalnymi z zieloną herbatą i jaśminem od Hagi oraz kolczyki z oryginalnymi kryształami od Arande Crystals.

Podczas „Mody na recykling” z okazji Światowego Dnia Recyklingu było również wiele nawiązań do Kaliny Jędrusik, jako że salon artystyczny „Kalinowe serce” jest magicznym miejscem położonym tuż przy jej dawnym domu. Znajdziemy w nim wiele pamiątek po tej wybitnej aktorce i piosenkarce (meble, porcelanę czy obrazy). Podczas wydarzenia goście mogli skosztować „kalinowej” kawy, herbaty, sałatek „kalinowych”. Posmakowali też słodkości od Goplany, dla której szacunek dla planety Ziemia jest nadrzędną wartością, ugasili pragnienie wodą Staropolanka w butelkach szklanych i w 100% z tworzywa odzyskanego rPET oraz przygotowali spersonalizowaną biżuterię na bazie łańcuszków z oryginalnymi kryształami od Arande Crystals.

Całość wydarzenia miała wsparcie medialne magazynu „Biznes & ekologia”, ogólnopolskiego kwartalnika ekologicznego EkoNatura, portalu www.polskaekologia.org.pl, portalu www.ekoguru.pl, magazynu „Odpady i środowisko”, PSMM Monitoring & More, a także wsparcie od wielkareklama.eu, ultronar.com i runvido.com .

W tym roku odbywa się już 4 edycja akcji „Moda na recykling”. Wśród gwiazd, które do tej pory    wspierały ten wyjątkowy projekt znalazły się: Barbara Kurdej – Szatan, Anna Mucha, Paulina     Sykut – Jeżyna, Katarzyna Cichopek, Tamara Gonzalez – Perea, Katarzyna Skrzynecka,  Agnieszka Kaczorowska – Pela, Edyta Herbuś, Dorota Gardias, Zygmunt Chajzer i inni.

O ERP Polska:

ERP Polska jest profesjonalną organizacją odzysku pomagającą producentom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków dotyczących recyklingu oraz przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i opakowań. Jednym z nich jest prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, takich jak projekt „Moda na recykling”. Firma została założona siłami producentów i dla producentów – w Polsce zaufało jej już ponad 200 klientów. Organizacja gwarantuje wysoki poziom usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań. ERP Polska jest częścią Grupy Landbell – globalnego dostawcy profesjonalnych usług i doradztwa w zakresie ochrony środowiska.

Europejska Platforma Recyklingu: https://www.facebook.com/erp.tv/, https://www.youtube.com/erptv,  https://www.instagram.com/erp.tv,  http://erp-recycling.org/pl-pl/

IMG_9667

MODA NA RECYKLING W IŁAWIE

Anna Kubisz zaprojektowała niesamowite stylizacje, a uczniowie dwóch szkół podstawowych w Iławie nadali elektroodpadom drugie życie. Wzięli udział w czwartej edycji akcji edukacyjno – ekologicznej „Moda na recykling” Europejskiej Platformy Recyklingu. Na terenie sali w Iławskim Centrum Kultury stworzyli suknię z fioletowych kabli, spódnice, bluzeczki, fascynatory, bransoletki i wiele innych akcesoriów z elektroodpadów. Najpierw była lekcja przyrody prowadzona przez eksperta ERP Polska – Mikołaja Józefowicza, a następnie kreatywna i jakże pouczająca zabawa. W wydarzeniu poza dziećmi, młodzieżą i kadrą nauczycielską wziął udział Burmistrz Iławy – Dawid Kopaczewski, Zastępca Burmistrza – Dorota Kamińska oraz przedstawiciele Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”, a także firmy Koma – Usługi Komunalne. Iława jest jedynym miastem z województwa warmińsko – mazurskiego biorącym udział w tegorocznej edycji akcji.

Europejska Platforma Recyklingu od lat podejmuje działania edukacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Przykładem tych działań jest projekt „Moda na recykling”     realizowany we współpracy z projektantką Anną Kubisz. Ekspertka modowa zawitała najpierw do        zakładów przetwarzania elektroodpadów, w których wybierała bezpiecznie przetworzone surowce na bazę do stylizacji. Wyselekcjonowane materiały trafiły na wczorajsze warsztaty z dziećmi i młodzieżą.     Uczestnicy dowiedzieli się czym jest recykling, jak prawidłowo segregować odpady i jak być bardziej eko. Z warsztatów przygotowywany zostanie materiał wideo, który trafi na kanał YouTube ERPTV poświęcony edukacji ekologicznej. Można na nim znaleźć serię filmików, które w przystępny sposób tłumaczą jak  właściwie postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami oraz ze zużytym sprzętem elektrycznym, elektronicznym i odpadami opakowaniowymi.

W 2019 roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję akcji „Moda na recykling”. Warsztaty modowe i artystyczne polegające na nadaniu elektrośmieciom „drugiego życia” bardzo spodobały się uczestnikom. Dlatego postanowiliśmy kontynuować akcję w kolejnych latach. Odwiedziliśmy wiele miast i gmin z terenu całej Polski. Cieszymy się, że  w czasie każdego z wydarzeń młodzi ludzie choć na chwilę odrywają się od telefonu czy komputera, a przygotowując recyklingowe stylizacje uruchamiają swoją wyobraźnię i robią coś pożytecznego dla środowiska. Dzięki takim projektom widzimy, że edukacja ekologiczna, którą        prowadzimy ma sens i spotyka się ze wspaniałym odbiorem zarówno młodszych, jak i dorosłych – mówił Mikołaj Józefowicz, dyrektor generalny ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku  Opakowań S.A.

W 2023 r. wspólnie z projektantką mody – Anną Kubisz ekipa ERP.TV odwiedza nowe miasta i gminy        z terenu całej Polski. Wśród patronów honorowych znalazło się Miasto Iława na czele z Burmistrzem Dawidem Kopaczewskim. Recyklingowe stylizacje zaprezentowane zostaną podczas wielkiego pokazu mody we wrześniu 2023 r. w Warszawie. Wśród znanych osób, które do tej pory wspierały akcję znalazły się: Anna Mucha, Basia Kurdej – Szatan, Katarzyna Cichopek,  Ida Nowakowska, Paulina Sykut – Jeżyna, Monika Richardson, Anna Powierza, Agnieszka Kaczorowska – Pela, Katarzyna Skrzynecka, Małgorzata Tomaszewska, Conrado Moreno, Zygmunt Chajzer i inni. Kto zaprezentuje projekty przygotowane przez dzieci i młodzież z Iławy dowiemy się już wkrótce!

Patroni medialni: magazyn „Biznes & ekologia”, ogólnopolski kwartalnik ekologiczny EkoNatura, portal www.polskaekologia.org.pl, portal www.ekoguru.pl, magazyn „Odpady i środowisko”, PSMM Monitoring & More.

Europejska Platforma Recyklingu: https://www.facebook.com/erp.tv/, https://www.youtube.com/erptv,  https://www.instagram.com/erp.tv,  http://erp-recycling.org/pl-pl/

Bez bagien ale z autostradą

Bez bagien ale z autostradą

Autor: Waldemar Ryszkowski

Budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu w dobie zmian klimatu

Zmiany klimatu wymuszają działania adaptacyjne związane z projektowaniem i realizowaniem inwestycji liniowych takich jak budowa dróg szybkiego ruchu i autostrad. Ten stan rzeczy już jest brany pod uwagę podczas projektowania nowoczesnych ciągów komunikacyjnych o czym świadczy wspólny[1] projekt GDDKiA-JASPERS podczas którego zidentyfikowano główne zmiany klimatu i wpływ na sieci dróg wraz z jednoczesnym zaproponowaniem działań adaptacyjnych, które w przyszłości przyczynią się do poprawy stanu istniejącej infrastruktury. Natomiast, to co najważniejsze i to co cieszy podczas projektu zostało postawione pytanie „czy przy projektowaniu dróg rozważamy kwestie związane z klimatem? Wydaje się że dla osób, dla których szczególnie istotne powinno być opóźnienie trendu zmian klimatu, jest to bardzo cenne pytanie zwłaszcza w kontekście dalszych inwestycji infrastrukturalnych w naszym kraju.

Korzyści związane z budową dróg szybkiego ruch i autostrad

Budowa drób szybkiego ruchu i autostrad bez wątpienia ma wiele pozytywnych aspektów dla społeczeństwa, stąd też słusznie takie inwestycje znamiennie nazywane są „inwestycjami celu publicznego”[2]. Nie bez znaczenia na podstawowe korzyści wynikające z budowy dróg są kwestie bezpieczeństwa. Z jednej strony poprawia się wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast z drugiej poprawia się bardziej płynna i bezpieczna jazda i chociaż ilość wypadków na drogach szybkiego ruchu i autostradach wzrasta to przez 21 lat zginęło na autostradach mniej ludzi, niż ginie w jeden rok na wszystkich rodzajach dróg[3].

Bezpieczeństwo to podstawowy argument dotyczący rozbudowy inwestycji liniowych w naszym kraju, jednak również istotny jest rozwój gospodarczy. Już w roku 2010 przyjęte było twierdzenie, że jeden kilometr autostrady przyczynia się do powstania 7 miejsc pracy w bezpośrednim jej otoczeniu. Jak wspomniałem było to w roku 2010, od tego czasu w gospodarce zaszły ogromne zmiany, zmieniły się rodzaje przewag konkurencyjnych a także elastyczność przedsiębiorstw. Stąd też obecnie do głównych zalet powstawiania dróg szybkiego ruchu należy zaliczyć[4]:

  • wzrost mobilności społeczeństwa,
  • dostępność do nowych rynków zbytu,
  • wspomagają na rozwój przedsiębiorczości,
  • wpływają na PKB i rozwój gospodarczy regionu.

Mając na uwadze w skrócie przedstawione korzyści płynące z rozwoju inwestycji linowych w kraju, które są realizowane w oparciu o standardy opracowane w wyniku zmieniającego się klimatu, pozostaje być aktywnym obserwatorem rozwoju gospodarczego naszego kraju, jednak czy tylko?

Negatywne oddziaływanie autostrady na środowisko

Powszechnie znane jest negatywne oddziaływanie autostrady na środowisko przejawiające się wzrostem ilości spalin, degradacją gleb przez zanieczyszczenie ich metalami ciężkimi czy wreszcie wzrostem hałasu. Wobec powyższego nikt rozsądny nie lekceważy ochrony środowiska. Wobec daleko posuniętej degradacji dużych obszarów naszego kraju, ruch ekologiczny cieszy się powszechną sympatią, ale jak to często bywa, słuszna walka ekologów staje się nieadekwatna do wymogów współczesnej cywilizacji[5], ponieważ na skutek projektowania nowych dróg szybkiego ruchu najtańszym i najłatwiejszym sposobem ich realizowania są odległe do miast terenu. Czy jest to słuszny kierunek? Biorąc pod uwagę nowinki technologiczne wraz z możliwościami nowych materiałów budowlanych, inwestycje drogowe mogłyby być realizowane bliżej zurbanizowanych terenów, dla których nie istnieje ryzyko zubożenia kolejnych ekosystemów.  Czy zatem słusznym jest realizowanie inwestycji liniowych oddalonych do miast a przebiegających w sąsiedztwie lub przez tereny cenny przyrodniczo – otóż chyba nie tędy droga.

Negatywne skutki budowy autostrady a2

Powyższe teoretyczne rozważania pozwolę sobie przenieść na grunt końcowej fazy realizacji autostrady A2 Warszawa-Kukuryki, której „poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną autostradę pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu[6].

Realizacja tej inwestycji celu publicznego odbywa się na zasadzie DŚU która datowana jest na 2011 roku, tak więc już w tym miejscu można sobie zadać pytanie czy badania środowiskowe powinny być brane pod uwagę 12 lat później – 12 lat w ciągu których drastycznie zmieniło się środowisko, kiedy to ocieplenie klimatu przyśpieszyło[7] a ekstremalne zjawiska pogodowe przybierają na sile i już są widoczne gołym okiem.

Jednocześnie zgodnie z trendami, które panowały 15 lat temu budowa tego szlaku komunikacyjnego przecina przez cenne przyrodniczo tereny, a przecież w erze lotów w kosmos, erze zero waste należałoby dokonać takich zmian projektowych aby przyroda pozostała nienaruszona. Odcinek autostrady o którym piszę zlokalizowany jest około 7 kilometrów od granic administracyjnych miasta Siedlce. W tym przypadku nie jest najważniejsza odległość od miasta, a tereny przez które przebiega autostrada. Na początek wspomnę o siedlisku przyrodniczym 7140 czyli „Torfowiska przejściowe i trzęsawiska”[8] popularnie zwane bagnami, które w erze odwadniania i osuszania powierzchni ziemi a także wydobycia torfu powinny być odnawiane, powinny być wdrażane programy restytucji  i które dzięki pochłanianiu i magazynowaniu dwutlenku węgla są niezbędne do powstrzymania zmian klimatu. Co ciekawsze, pomimo że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska[9] już w 2012 roku przedstawia siedlisko przyrodnicze 7140 jako te „na które negatywny wpływ przewidywanych zmian klimatycznych w efekcie działania powyższych czynników będzie największy” i przyczyni się do:

  • zmniejszenia uwodnienia siedlisk powoduje nasilenie procesu murszenia hydrogenicznych utworów glebowych;
  • następuje zanik stanowisk charakterystycznych gatunków roślin i tworzonych przez nie zbiorowisk roślinnych oraz zarastanie przesuszonej powierzchni torfowisk ekspansywną roślinnością zielną o mniejszej odporności na stały wysoki poziom wody i skrajne warunki troficzne;

W tym momencie już tylko podkreślę, że zgodnie z  Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnica Siedlec w km ok. 561+500 do węzła Cicibór (z węzłem) w km ok. 625+000” – Zadanie realizacyjne VI – km 561+440 – 580+190, długość 18,75 km. z 13 stycznia 2022 roku, inwestycja będzie przebiegała przez kolejne siedliska, czyli:

  • 91EO, siedlisko priorytetowe, *Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje nadrzeczne lasy ktróre wykształcają się na glebach zalewanych wodami rzecznymi, o wysokim poziomie wód gruntowych, głównie klasyfikowanych jako pobagienne lub napływowe aluwialne[10].
  • 65XX Eutroficzne łąki wilgotne (płat łąki kaczeńcowej) wymieniony w monitoringu siedlisk przyrodniczych (część 4)[11].

I chociaż w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zauważa się, że „Na skutek realizacji przedsięwzięcia zniszczeniu ulegnie fragment siedliska priorytetowego o kodzie 91E0 o powierzchni 2,011 ha, nastąpi też jego fragmentacja przez trwałe przedzielenie go ogrodzonymi pasami ruchu autostrady. Zniszczeniu ulegnie też 0,115 ha siedliska o kodzie 65XX[12]” a w ciągu dalszym, czyli we wnioskach końcowych autor raportu zauważa „ Inwestycja nie wpłynie znacząco na gatunki i siedliska priorytetowe i nie będzie oddziaływała na obszary Natura 2000”.[13]

Podsumowanie

Na etapie projektowania autostrad i dróg szybkiego ruchu GDDKiA zauważa potrzebę zmian na skutek zmieniającego się klimatu, o tyle w fazie wyboru przebiegu w dalszym ciągu panuje przekonanie, że im dalej od ludzi tym lepiej, że im bliżej bezcennych ekosystemów tym lepiej. Najlepszym tego przykładem jest przebieg autostrady A2 przez siedliska przyrodnicze w Mościbordach i chociaż Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska już w 2012 roku widzi ryzyka dla cennych, bowiem wilgotnych siedlisk, to w 2023 roku wydaje postanowienie uzgadniające realizacji przedsięwzięcia[14].

Na podstawie powyższego jasno widać, że chociaż Dyrekcja Ochrony Środowiska i GDDKiA w raportach i badaniach, na które wydaje nasze pieniądza, zauważa zmiany klimatu i potrzebę zmian w prowadzonych inwestycjach, to już w codziennych działaniach ich nie realizuje.

Jako społeczeństwo, jeszcze mamy czas, jeszcze mamy możliwości zatrzymania dewastacji siedlisk przyrodniczych w Mościbrodach i zmianę przebiegu wybranego wariantu na mniej inwazyjny.


Waldemar Ryszkowski
Waldemar Ryszkowski


[1] https://www.gov.pl/web/gddkia/adaptacja-drog-krajowych-do-zmian-klimatu

[2] Na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

[3] https://dailydriver.pl/nowosci/drogi/mniej-wypadkow-drogowych-ale-ich-liczba-rosnie-na-autostradach/

[4] https://www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/jak-nowe-drogi-wplywaja-na-rozwoj-gospodarczy-regionow-82921.html

[5] https://bzg.pl/poradnik/artykul/ekologiczne-aspekty-budowy-autostrad/id/14119

[6] https://a2minsk-siedlce.pl/

[7] https://www.imgw.pl/wydarzenia/zmiana-klimatu-i-jej-skutki-przyspieszaja

[8] https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

[9] Raport_bioroznorodnosc.pl 2012 rok

[10] https://www.wigry.org.pl/siedliska/91e0.htm

[11] Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji s. 235

[12] Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji s. 413

[13] Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji s. 596

[14] Postanowienie WOOŚ-II.4222.5.2022.MC.58 z dnia 13 stycznia 2023 roku