Xylem 2

W Światowy Dzień Wody przypominamy: bez wody nie ma nie tylko życia, ale też prądu, ciepła i codzienności, jaką znamy

Istnieją mikroorganizmy, które mogą żyć bez tlenu, ale bez wody już nie są w stanie. Woda to nie tylko płyn niezbędny dla każdego żywego organizmu, ale też niezastąpiony element większości procesów, których celem jest wytwórstwo ciepła i prądu. Bez niej stanęłyby elektrownie węglowe i jądrowe, wydobycie m.in. gazu, węgla i ropy naftowej oraz wszelkie systemy, w których wykorzystuje się ją jako czynnik roboczy, myjący, grzewczy bądź chłodniczy. Woda jest cichym bohaterem życia codziennego, jakie znamy. Warto o niej pamiętać nie tylko 22 marca, w dniu jej święta.

Branża spożywcza, laboratoria, szpitale, zakłady farmaceutyczne, przemysł maszynowy, papierowy, włókienniczy, elektrownie, ciepłownie, serwerownie i wiele innych miejsc nie byłoby w stanie funkcjonować bez słodkiej wody. Wykorzystuje się ją m.in. przy produkcji samochodów, chleba, nawozów azotowych, ubrań, rafinacji ropy naftowej czy hodowaniu pszenicy. A woda słodka to zaledwie 3% spośród naszych wszystkich, ziemskich zasobów wodnych.

Woda kluczowa w przemyśle

W Polsce przemysł odpowiada aż za 72 proc. zużycia wody. Bez niej nie byłyby w stanie funkcjonować elektrownie – szczególnie węglowe oraz kogeneracyjne, w których bez wody, czynnika roboczego, nie byłoby możliwe wytwórstwo energii. Bez wody nie poradzą sobie również elektrownie wodne oraz część elektrowni atomowych, w których używa się jej m.in. w celach chłodniczych.

Niestety, niekiedy w trakcie używania wody w przemyśle – jak ma to miejsce m.in. podczas wydobycia gazu czy węgla – jej część zostaje zanieczyszczona silnie toksycznymi substancjami. Proces oczyszczenia takiej wody, aby umożliwić jej powrót do systemu, jest skomplikowany i kosztowny, w związku z czym woda użyta w trakcie wydobycia surowców staje się zasobem nieodnawialnym. Stwarza też zagrożenie toksykologiczne dla systemów, do których trafia, ponieważ powoduje w nich negatywne i nieodwracalne zmiany – mówi Marcin Kociniak, BDM Solution Sales Public Utilities, Xylem.

Co lub kto zabiera wodę?

Winą za to, że z roku na rok dostępnej wody jest coraz mniej, obarczyć należy przede wszystkim nas samych, gdyż to nasze działania, takie jak zabetonowywanie miast czy niszczenie bagien i mokradeł, przyczyniają się do pogłębiającego kryzysu klimatycznego. W każdym zakątku globu susze stają się coraz bardziej powszechne i dotkliwe, a warunki atmosferyczne fundują nam ekstremalne zjawiska pogodowe. Ogromną rolę w tym coraz bardziej palącym konflikcie gra woda, którą m.in. w Europie uważa się za jedno z podstawowych i dostępnych na co dzień dóbr. Coraz częściej można jednak zaobserwować miejscowe braki wody pitnej latem czy wody zanieczyszczone, które choć słodkie, są niezdatne do spożycia.

W lipcu 2022 r. aż 45% terytorium Europy było objęte ostrzeżeniem przed suszą, a 15% w stanie alarmu. Właśnie w związku z tymi wydarzeniami, zaledwie pół roku temu Komisja Europejska informowała o krytycznej sytuacji w wielu krajach.

Stan wód polskich

Według danych GIOŚ tylko 10% rzek w Polsce ma potencjał ekologiczny dobry albo bardzo dobry, 60% umiarkowany, a aż 30% słaby lub zły. Dodatkowo, Polska zalicza się do jednych z najbardziej ubogich w wodę krajów europejskich i według Eurostatu ma najmniejszy odsetek kąpielisk o doskonałej jakości wody w całej Unii Europejskiej. Już teraz na terenie kraju, w upalne lata dochodzi do czasowych przestojów w dostawie wody (np. w woj. łódzkim). Jeżeli takie przypadki będą częstsze i bardziej zintensyfikowane, może nawet dojść do tzw. stresu wodnego – sytuacji, w której wody jest za mało, aby zaspokoić potrzeby ludzi i środowisko.

Na fatalny stan polskich wód ma wpływ klimat i… nasza działalność. Nie tylko zanieczyszczamy zbiorniki wodne, ale też nieefektywnie i nierozważnie korzystamy z jej zasobów. W raporcie Naczelnej Izby Kontroli opublikowanym w 2022 r. jasno mówi się o miliardach marnowanych litrów wody. Straty wody generują m.in. przedsiębiorstwa wodociągowe. Polskie sieci wodociągowe są stare, a ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Z tego powodu, w postaci wycieków, każdego dnia „ucieka” nam bardzo wiele czystej wody. Dokładając do tego ubiegłoroczną, odrzańską katastrofę, wyłania nam się realny obraz Polski i naszych problemów, które trzeba jak najszybciej zacząć rozwiązywać. Bez wody nie będzie dosłownie niczego – ciepła, prądu, produktów na półkach sklepowych – i to najwyższy czas, abyśmy zdali sobie z tego sprawę i zintensyfikowali nasze działania – mówi Marcin Kociniak, BDM Solution Sales Public Utilities, Xylem.

Aby walczyć z coraz bardziej pogłębiającym się deficytem wody, w ramach unijnego Zielonego Ładu wprowadzono m.in. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) z budżetem w wysokości 25 mld euro. Lada moment, już 26 czerwca 2023 r. w życie wejdzie też akt prawny wspierający recykling wody (rozporządzenie 2020/741 z dnia 25.05.2022 r.) dot. minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody. Są to przykłady działań podejmowane w celu rozważnego używania, oczyszczania i gospodarowania wodą, narzucone odgórnie. Odpowiedzialność też spoczywa na każdym z nas – musimy pamiętać o rozważnym korzystaniu z wody zanim będzie za późno, ponieważ bez niej życie, jakie znamy, stanie się niemożliwe.

 O firmie XYLEM 

Xylem (XYL) to wiodąca globalna firma zajmująca się technologiami wodnymi, zaangażowana w rozwiązywanie, dzięki swojej innowacyjnej technologii, kluczowych problemów związanych z wodą i infrastrukturą. Zaangażowanie 17 000 pracowników pozwoliło osiągnąć firmie przychody w wysokości 5,2 miliarda dolarów w 2021 roku. Tworzymy bardziej zrównoważony świat, umożliwiając naszym klientom optymalizację zarządzania wodą i zasobami oraz pomagamy społecznościom w ponad 150 krajach w zakresie bezpieczeństwa wodnego. Odwiedź nas na www.xylem.pl. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ (800×500 px)

„Polska wieś XXI” – zajrzyjmy w przyszłość rolnictwa

Polska wieś ewoluuje z roku na rok. Proces ten jest wypadkową zmian zachodzących częściej w otoczeniu rolnictwa, niż w nim samym. Druga już edycja wydarzenia „POLSKA WIEŚ XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” przybliży uczestnikom istniejące wyzwania i możliwości, a także podobnie jak w ubiegłym roku, pozwoli wypracować wspólne wnioski i rekomendacje.

Bezpieczeństwo – najważniejsze zagadnienie obecnych czasów

Rada Programowa, składająca się z ministrów rolnictwa pełniących swoje funkcje w kolejnych rządach ostatnich 30 lat zadba, aby każdy aspekt nurtujący zarówno samych rolników, jak i przedstawicieli organizacji oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich został poruszony. W tym roku debaty odniosą się do tematyki bezpieczeństwa w różnych jego aspektach. W obliczu wybuchu wojny w Ukrainie zwrócona zostanie uwaga na bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko naszego kraju, ale również na terenie całej Europy i świata, rozumiane jako dostępność ilościowa żywności, jak i jej przystępność cenowa, która jest coraz większym problemem dla wciąż rosnącego odsetka.

Poruszona zostanie również kwestia suwerenności energetycznej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zastosowanie biogazu oraz biogazownie na obszarach wiejskich. Oprócz samego źródła dywersyfikacji energetycznej, biogazownie dają możliwość zwiększenia dochodów dla sektora rolnego i jego innowacyjności oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie. Część merytoryczną dotyczącą bezpieczeństwa wzbogacona zostanie o tematy finansowania inwestycji oraz zarządzania ryzykiem w ramach działalności rolniczej.

Ewaluacja w sektorze rolnym

Polskie rolnictwo coraz szybciej dopasowuje się do wymagań jakie stawia przed nim rynek konsumentów, a także konieczność coraz bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym wody i gleby. Niezmiernie ważny staje się dostęp do innowacyjnych rozwiązań oraz badań zwiększających efektywność gospodarstwa rolnego, co jednocześnie wpływa na rozwój ilościowy i jakościowy działań rozwojowych. Zmiany następują nie tylko w dostępnej technologii, ale również na płaszczyźnie społecznej – poprzez zmianę pokoleniową. Europejski Zjazd Młodych Rolników, który odbędzie się podczas Kongresu, pozwoli poznać potrzeby nowego pokolenia rolników, które związało swoje życie z produkcją żywności i gospodarowaniem obszarami wiejskimi w warunkach coraz szybciej zmieniającego się świata.

Ludzie – najważniejszy zasób wsi

Od pokoleń podstawą gospodarstwa rolnego byli ludzie. Dziś jednak, maszyny potrafią zastąpić znaczącą część pracy człowieka. Warto jednak spojrzeć szerzej na wieś, jako całą społeczność, która zamieszkuje teren wiejski. W odpowiedzi na tę potrzebę, prelegenci omówią politykę społeczno-kulturalną wsi oraz to, jak społeczeństwo wiejskie wykorzystuje infrastrukturę edukacyjną oraz zdrowotną. W trakcie Kongresu eksperci przyjrzą się również wizerunkowi rolnika w społeczeństwie i odbiorze jego pracy przez inne grupy społeczne.

Porozmawiajmy razem

Ubiegłoroczna edycja potwierdziła, że w ważnych aspektach przyszłości polskiej wsi, możemy rozmawiać ponad podziałami. Różnorodne i często odmienne punkty widzenia pozwoliły spojrzeć szerzej na omawiane tematy. Tegoroczny „POLSKA WIEŚ XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2023 w Hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie. Do rejestracji zapraszamy wszystkich, którzy chcą czynnie tworzyć lepszą przyszłość dla rolnictwa i terenów wiejskich. Więcej informacji o kongresie na stronie internetowej: https://kongrespolskawies.pl/pl

2c528c6b-0be7-4f9f-a4d6-6c9297ef7a69

Terminal LNG w Świnoujściu gwarantem bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski

– To przełom. Zbudowaliśmy niezależność energetyczną. Polska jest dziś bezpieczna energetycznie i wolna od surowców z Rosji – mówi wicepremier Jacek Sasin podczas uroczystości powitania pierwszego polskiego gazowca w terminalu LNG w Świnoujściu.

Wicepremier Jacek Sasin w tle gazowiec Lech Kaczyński

Pierwszy z ośmiu polskich gazowców, które będą realizować dostawy LNG dla Grupy Orlen PGNIG dotarł do Polski. Nosi imię „Lecha Kaczyńskiego”. Jego ładunek to 70 tys. ton gazu dostarczonego z terminala Sabine Pass w stanie Luizjana w USA. 

– Prezydent Lech Kaczyński mówił, że Polska będzie mogła się rozwijać wtedy, kiedy będzie niezależna energetycznie, dlatego zainaugurował wielkie inwestycje energetyczne – wspomina wicepremier Jacek Sasin.

Wicepremier podkreśla też, że polityka dywersyfikacji źródeł dostaw surowców sprawdziła się, co pokazuje kryzys energetyczny wywołany agresją Rosji na Ukrainę. Jak dodaje „Dziś już nie istnieją narzędzia, które do tej pory były w rękach władców Kremla i które nas ograniczały”. Wcześniej do naszego kraju sprowadzano z Rosji prawie 100 proc. ropy i 90 proc. gazu. Dziś Polska zerwała z taką polityką, zbudowała swoją niezależność energetyczną i nie potrzebuje rosyjskich surowców.

– Ani jeden procent gazu i ropy nie trafia już  do nas z Rosji. Polacy nie muszą się martwić, że ktoś im zakręci kurek z gazem. Możemy prowadzić taką politykę, jaka jest dobra dla Polski i Polaków – podkreśla wicepremier.

Tworzenie przez PKN Orlen floty statków do przewozu gazu buduje pozycję i konkurencyjność koncernu na globalnym rynku paliwowo-energetycznym. Kolejny gazowiec o imieniu „Grażyna Gęsicka” ma zacząć transportować LNG w drugiej połowie tego roku.

– Do końca 2025 roku flota gazowców PKN ORLEN będzie liczyła 8 jednostek. Będzie to potężne narzędzie, by wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski – podkreśla  Jacek Sasin

Budowa terminalu LNG w Świnoujściu to inwestycja, która miała na celu uniezależnienie Polski od rosyjskiego gazu. Zaspokaja aż jedną trzecią rocznego zapotrzebowania Polski na gaz. Decyzję o jego budowie podjął rząd Jarosława Kaczyńskiego 3 stycznia 2006 roku. Oficjalne otwarcie gazoportu nastąpiło 12 października 2015 r. Pierwsza komercyjna dostawa LNG miała zaś miejsce 17 czerwca 2016 r.

c5b0ff06-b273-4572-b458-e6497517f90e

Bezpieczny Rolnik Bezpieczna Wieś – nowy projekt prewencyjny KRUS

– Praca w rolnictwie wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Ważne, aby tego ryzyka jak najbardziej unikać – stwierdził wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas dzisiejszej konferencji prasowej. W konferencji, na której został ogłoszony nowy projekt działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) Bezpieczny Rolnik Bezpieczna Wieś, uczestniczył także zastępca prezesa KRUS Marek Surmacz.

GŁÓWNE

Niebezpieczeństwa związane z pracą w rolnictwie

– Rolnictwo jest dziedziną gospodarki bardzo trudną, odpowiedzialną. Jest to nieomal nie praca, a misja. Praca w rolnictwie jest też szczególnie niebezpieczna – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Wicepremier Kowalczyk zwrócił uwagę, że praca w rolnictwie jest związana z używaniem różnych maszyn i urządzeń, a także z kontaktem ze zwierzętami. Do tego dochodzi wykonywanie obowiązków w różnych porach dnia i roku, czasem w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że ważne jest, aby w jak największym stopniu unikać ryzyka, z którym wiąże się praca w rolnictwie.

Rola KRUS

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, corocznie organizując kampanie i konkursy dotyczące bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, przyczyniła się przez ostatnie lata bardzo wydajnie do ograniczenia wypadków w rolnictwie – podkreślił szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Wicepremier poinformował, że przez ostatnie 30 lat liczba wypadków spadła o 80 proc.

– Ale to i tak jest o 20 proc. za dużo – dodał.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że liczba wypadków i chorób jest związana z zarówno z warunkami pracy, jak i z naszą koncentracją, skupieniem.

 – Mam nadzieję, że wszyscy uczestniczący w tym konkursie po pierwsze przyczyniają się do bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie, a po drugie promują to bezpieczeństwo wśród innych, swoich sąsiadów – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

– KRUS już od 30 lat prowadzi działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w rolnictwie i rolniczym chorobom zawodowym – podkreślił zastępca prezesa KRUS Marek Surmacz.

 Zwrócił również uwagę, że gospodarstwo rolne to szczególne miejsce pracy – to także miejsce życia całej rodziny rolniczej.

– Dlatego nasze działania prewencyjne kierujemy zarówno do rolników oraz członków ich rodzin, jak i do osób pracujących w ich gospodarstwach – dodał wiceprezes Surmacz.

Cel KRUS to: zero wypadków i zero chorób zawodowych – zgodnie z międzynarodową strategią prewencyjną pn. Wizja Zero, do której Kasa przystąpiła w 2018 r.

KRUS w swoich działaniach prewencyjnych zwraca uwagę na trzy filary strategii: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan. Mają one kluczowy wpływ na wystąpienie lub nie wypadków, urazów, czy też chorób spowodowanych pracą.

Cel projektu Bezpieczny Rolnik Bezpieczna Wieś

Celem projektu Bezpieczny Rolnik Bezpieczna Wieś jest wzmocnienie przekazu prewencyjnego poprzez:

 • wspólne dla wszystkich działań hasło i logotyp;
 • zintegrowanie dotychczasowych form oddziaływania prewencyjnego KRUS, takich jak: kampanie, szkolenia, konkursy, stoiska informacyjno-prewencyjne, publikacje, działania na rzecz właściwej produkcji i dystrybucji bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników;
 • wspieranie rozwoju ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich w jedną, identyfikowalną i rozpoznawalną markę.

Poprzez działania projektowe KRUS będzie dążyć do zwiększenia zainteresowania rolników problematyką bezpieczeństwa pracy na wsi, a także do szerszego zaangażowania mieszkańców wsi w eliminowanie ryzyka wypadkowego w gospodarstwach rolnych.

Wokół projektu Bezpieczny rolnik Bezpieczna Wieś KRUS planuje zgromadzić instytucje i firmy działające na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Statystyki wypadkowe

Statystyki wypadków w 2022 r. są następujące:

 • Liczba ubezpieczonych w 2022 r.: 1 082 030 (w 2021 r.: 1 124 709).
 • Zdarzenia wypadkowe zgłoszone w 2022 r.: 11 649 (od 1993 r. liczba zgłoszonych wypadków zmniejszyła się z 66 tys. do 11 tys. – o ponad 80 proc.).
 • Liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań: 8 836 (od 2013 r. liczba wydanych decyzji spadła o 6 970 – o 44,1 proc.).
 • Struktura wypadków według grup zdarzeń: 49,2 proc. – upadek osób; 12,8 proc. – uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta; 12,1 proc. – pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń.
 • Przyczyny wypadków: 57,2 proc. – czynnik ludzki (niewłaściwe postępowanie); 25,7 proc. – przyczyny techniczne – (np. niewłaściwy stan podwórza).
 • Wskaźnik wypadkowości (tzn. liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań przypadająca na 1 000 ubezpieczonych): 8,0 – na przestrzeni ostatnich 30 lat zmniejszył się z 24,6 do 8,0, tj. o 16,6.
 • Wypadki śmiertelne: 45 jednorazowych odszkodowań z tytułu śmierci przy pracy rolniczej (11 – przejechanie, uderzenie przez środek transportu; 8 – upadek osoby; 7 – upadek przedmiotów); od 2013 r. spadek liczby wypadków o 32 (41,6 proc).

Statystyka chorób zawodowych

W 2022 r. przyznano 194 jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego chorobą zawodową. W porównaniu do roku 2021 liczba decyzji przyznających odszkodowania zmniejszyła się o 15 (o 7,2 proc.).

Stwierdzone choroby zawodowe:

 • 173 choroby zakaźne (głównie borelioza);
 • 12 przypadków chorób obwodowego układu nerwowego oraz układu ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy;
 • 6 chorób układu oddechowego;
 • 2 przypadki chorób skóry;
 • 1 przypadek choroby narządu wzroku wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi.
9b089d94-77d7-4208-9684-ebc5683dccab

Wiceminister Ireneusz Zyska o rozwoju wodoru w Kielcach

Transformacja energetyczna, w tym rozwój nowoczesnych technologii to główne tematy rozmów podczas XXV Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX. W wydarzeniu, które odbyło się 8 marca 2023 r., udział wziął wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Wiceminister Ireneusz Zyska o rozwoju wodoru w Kielcach

Podczas targów wiceminister Ireneusz Zyska wziął udział w spotkaniu dotyczącym utworzenia doliny wodorowej dla województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Jak podkreślił wiceszef resortu klimatu i środowiska, transformacja energetyczna dotyczy wszystkich regionów Polski i może dawać szanse na rozwój. 

Polityka klimatyczna oraz konieczność uniezależnienia się od surowców kopalnych sprawiają, że wodór będący nośnikiem energii, może do końca dekady stanowić jeden z filarów transformacji energetycznej. Nie powinniśmy obawiać się tych zmian, gdyż dają nam one wiele możliwości. Transformacja energetyczna może być szansą wykorzystania polskiego potencjału w zakresie nowych technologii, a ponadto pozwoli na uniezależnienie się od importu węglowodorów z Rosji, a co za tym idzie, zapewni bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju na kolejne dekady

– powiedział.

Wiceminister zwrócił także uwagę, że powstawanie dolin wodorowych powinno być kompatybilne z rozwojem regionu, gdzie spotkać mogą się wszyscy zainteresowani – przemysł, administracja czy instytucje naukowe i badawcze.

W Polsce możemy w ramach dolin wodorowych stawiać na innowacyjne przedsięwzięcia przemysłowe, projekty inwestycyjne o dużej, wieloletniej skali realizowane w ramach określonego obszaru geograficznego. Aktualnie w Polsce rozwijanych jest siedem projektów takich dolin. Do grona tego może dołączyć dolina wodorowa, która obejmie obszar województw lubelskiego i świętokrzyskiego. Oba regiony posiadają ogromny potencjał intelektualny i naukowy, który może pobudzić zaangażowanie renomowanych podmiotów ze świata nauki i biznesu we współtworzenie tego projektu

– wyjaśnił.

Pełnomocnik rządu ds. OZE wziął też udział w spotkaniu członków Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich. W trakcie trwania rozmów wiceminister Ireneusz Zyska wskazywał, że niezwykle istotne jest tworzenie przestrzeni do współpracy.

Idealnym przykładem są ambitne cele i projekty zainaugurowane właśnie przez Centralny Klaster wodorowy. Wspierają one realizację Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do roku 2040, co przełoży się na budowę całego łańcucha wartości na terenie naszego kraju

– mówił.

1781a3eb-de32-45d8-84e3-076c9e6ad131

Zakończył się szczyt Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej

4. szczyt ministerialny Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TECC), który w tym roku odbył się w stolicy Chorwacji – Zagrzebiu, dobiegł końca. W dwudniowych obradach (1-2 marca 2023 r.) uczestniczyli ministrowie państw należących do inicjatywy P-TECC i przedstawiciele największych spółek energetycznych. Polskę reprezentowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na 4. szczycie ministerialnym Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej

Ostatniego dnia szczytu minister Anna Moskwa wzięła udział w panelu eksperckim, poświęconym Ukrainie. Na międzynarodowym forum ponownie zaapelowała do wszystkich państw o wsparcie dla Ukrainy, a także jak najszybsze podjęcie skutecznych działań niezbędnych do całkowitego uniezależnienia państw od rosyjskich surowców energetycznych i rosyjskiej energii.

Stanowczo mówimy trzy razy nie dla: rosyjskiego gazu, paliw i energii jądrowej

– zaznaczyła minister klimatu i środowiska, dodając, że kolejne sankcje nałożone na Rosję powinny obejmować także sektor energetyki jądrowej.

Celowe wykorzystywanie przez Rosję obiektów energetyki jądrowej w Ukrainie w prowadzonej wojnie dzieje się na naszych oczach i jest niedopuszczalne. Apelujemy o podjęcie faktycznych działań od dawna, ponieważ nie można akceptować sytuacji, w której przedstawiciele tego państwa nadal biorą udział w międzynarodowych gremiach, które zajmują się światowym bezpieczeństwem jądrowym. Dlatego ponawiam apel o zawieszenie Rosji w prawach członka, a następnie wykluczenie jej z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

– dodała minister Anna Moskwa.

Jak podkreśliła, kwestie związane z zapewnieniem regionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz dalszej synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw z systemem Europy kontynentalnej mają szczególne znaczenie zwłaszcza w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej, zdeterminowanej rosyjską agresją na Ukrainę oraz presją polityczną i ekonomiczną, jaką rosyjski rząd stara się wywrzeć na krajach sąsiednich poprzez stosowanie energetyki jako broni.

W czasie wojny Ukraina zrobiła tak wiele w zakresie odbudowy systemu energetycznego i synchronizacji – dowiodła, że wszystko jest możliwe i to w krótkim czasie. Jeśli Europa chce być konkurencyjna, to ostatni rok pokazał nam, jak należy działać

– mówiła.

Do tematu bezpieczeństwa energetycznego minister Anna Moskwa wróciła jeszcze podczas spotkania z mołdawskim ministrem energii Victorem Parlicovem. Mołdawia jest kolejnym krajem, wobec którego Rosja wykorzystuje surowce energetyczne do wywierania presji politycznej i ekonomicznej.

Polska od początku pomaga Mołdawii, mając na uwadze bardzo trudną sytuację sektora energetycznego, w jakiej znalazł się ten kraj w wyniku operacji wojskowych prowadzonych przez Rosję w Ukrainie. Polska wspierała udaną synchronizację systemów elektroenergetycznych Ukrainy i Mołdawii z kontynentalną siecią europejską

– podkreśliła minister Anna Moskwa w rozmowie z mołdawskim ministrem energii.

Drugiego dnia obrad paneliści dyskutowali także o możliwościach zwiększenia odporności infrastruktury krytycznej na ataki fizyczne i cybernetyczne. Polskie stanowisko zaprezentował wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński. Szefowa resortu wzięła udział w spotkaniach ministerialnych, podczas których dyskutowano m.in. o roli kobiet w sektorze energetycznym oraz podsumowujących tegoroczne obrady.

Eco studio Konstancin.001

Eco Studio ELECTRO – SYSTEM w Konstancinie — Jeziornie – 4 sezon projektu edukacyjnego!

W tym roku projekt edukacyjno – ekologiczny „Eco Studio ELECTRO – SYSTEM” kontynuowany jest w nowej odsłonie. W czwartym sezonie Organizacja Odzysku ELECTRO – SYSTEM zaprosiła do współpracy wokalistkę i influencerkę – Saszan. 332 tysiące fanów na TikToku, z łączną liczbą polubień filmów 5,7 miliona, ponad 200 tys. obserwujących na Instagramie i 155 tys. na Fanpage to tylko niektóre z jej wyników w social mediach. Wsparciem dla nowej ambasadorki będzie niezmiennie dziennikarz młodego pokolenia – Kuba Adamiak. To oni przeprowadzą pełne atrakcji lekcje przyrody w 10 miastach w Polsce. W Konstancinie – Jeziornie pojawią się 9 marca br.

Eventy Eco Studio ELECTRO – SYSTEM

W roku 2023 zorganizowanych zostanie 10 eventów ekologiczno – edukacyjnych, przedstawiających problematykę dbania o środowisko w kontekście szczególnego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Podczas każdego wydarzenia odbędzie się krótka lekcja przyrody prowadzona przez ambasadorów, recital muzyczny gwiazdy – Saszan, eko quizy z nagrodami przy trójkącie recyklingowym i zbiórka drobnych elektrośmieci. Organizatorzy będą zbierać m.in.: zepsute telefony komórkowe, tablety, słuchawki, kabelki, kalkulatory, nie działające piloty od telewizorów, myszki od komputera, stare walkmany, discmany, mp3, zużyte baterie, latarki i inne drobne sprzęty. Wybrane zostaną szkoły, które przywiozą największą masę drobnych elektrośmieci i w nagrodę pojadą do Warszawy na Wielki Finał na Sprzątanie świata! Zwycięska ekipa, wyłoniona spośród drużyn z całej Polski, która zbierze w dniu Wydarzenia najwięcej drobnych elektroodpadów otrzyma również nagrodę rzeczową! Jedno z wydarzeń Eco Studio ELECTRO – SYSTEM  z całego cyklu czwartego sezonu odbędzie się w 9 marca br. w Konstancińskim Domu Kultury „Hugonówka”. Konstancin – Jeziorna na czele z Burmistrzem – Kazimierzem Jańczuk i Zastępcą – Dariuszem Zielińskim udowodnił wielokrotnie, że jest gminą zaangażowaną ekologicznie. W kolejnych miesiącach ambasadorzy i organizatorzy odwiedzą inne miejscowości z mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego i  łódzkiego. Przez cały rok na kanale YouTube projektu www.youtube.com/EcoStudio dostępne będą też materiały edukacyjne dla nauczycieli, którzy mogą je wykorzystać podczas lekcji przyrody i godzin wychowawczych.

Wielki Finał z okazji akcji Sprzątanie Świata

To już tradycja, że Organizacja Odzysku ELECTRO – SYSTEM organizuje Wielki Finał swojego projektu edukacyjnego w trzecim tygodniu września, kiedy na całym świecie odbywa się międzynarodowa kampania „Clean Up The World”, czyli popularne Sprzątanie Świata. I tym razem Wielki Finał Eco Studio ELECTRO – SYSTEM odbędzie się na warszawskim „zielonym” Żoliborzu, a całość relacjonowana będzie w mediach ogólnopolskich. Odbędzie się też panel dyskusyjny z ekspertami i ekologami, którzy już teraz biją na alarm, a w czasie prestiżowego wydarzenia połączą siły dla dobra planety Ziemia. Na scenie pojawią się ambasadorzy i gwiazdy muzyczne. Do Warszawy przybędą też dzieci i młodzież z całej Polski.

Cieszę się bardzo, że zostałam ambasadorką tak potrzebnego projektu! Wraz z organizacją odzysku ELECTRO – SYSTEM i Kubą Adamiakiem poopowiadamy trochę o tym jak dbać o nasz Dom – Ziemię! Jest jedna prosta zasada, którą będziemy powtarzać zarówno podczas spotkań „w realu”, jak i w naszych social mediach: „Nie wyrzucaj elektrośmieci do zwykłego kosza na śmieci! Przekaż je do recyklingu!” . Jestem przekonana, że te wyjątkowe lekcje przyrody nie tylko zwrócą uwagę na problem właściwego postępowania z elektroodpadami, ale będą też świetną zabawą za sprawą moich koncertów zachęca Saszan.

Działania edukacyjne projektu wspierają zaangażowani ekologicznie patroni medialni: Zielony Newsweek, magazyn „Odpady i środowisko”, magazyn „Biznes & ekologia”, ogólnopolski kwartalnik ekologiczny EkoNatura, portal EkoGuru, PSMM Monitoring & More.

Organizacja odzysku ELECTRO – SYSTEM

ELECTRO-SYSTEM to organizacja odzysku, która tworzy i finansuje w Polsce system zagospodarowania elektroodpadów, a także podnosi świadomość Polaków w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami. Jednym z jej głównych celów jest dotarcie do jak największego grona odbiorców z apelem o nie wyrzucanie elektroodpadów do zwykłego kosza na śmieci. Co zatem należy z nimi zrobić? Jeśli chcemy oddać duży sprzęt, np. lodówkę, pralkę lub kuchenkę, możemy  skorzystać z systemu bezpłatnych odbiorów dużego AGD realizowanych przez ELECTRO-SYSTEM we współpracy z REMONDIS Electrorecycling wprost z naszego domu. Wystarczy wejść na stronę www.DECYDUJESZ.pl i wypełnić formularz. Usługa jest bezpłatna i dostępna w całej Polsce. Drobne elektroodpady takie jak: smartfon, myszka, kalkulator, tablet, latarka można wrzucić do specjalnego pojemnika – tzw. electroboxa. W każdej gminie działa też Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK, do którego wszelkie elektroodpady można dostarczyć we własnym zakresie.

Saszan

To polska piosenkarka, autorka tekstów, blogerka i prezenterka telewizyjna. Zaistniała w 2013 roku za sprawą piosenek publikowanych na łamach serwisu YouTube. W 2014 roku wydała debiutancki album pt. RSP, z którym dotarła do 2. miejsca polskiej listy przebojów OLiS. Wydawnictwo promowała singlami „Świat jest nasz”, „Wybrałam” i „Proste słowa”. Zdobyła nagrody na Young Stars Festival w kategorii „Najlepsza artystka” 2015 roku i „Teledysk roku” za klip „Dizzy” w 2016 roku. W 2018 roku z utworem „Nie chcę ciebie mniej” wzięła udział w finale krajowych eliminacji do 63. Konkursu Piosenki Eurowizji oraz w programie „Od Opola do Opola” prezentując piosenkę jako kandydaturę do koncertu „Premiery” w ramach 55. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2018 roku została nominowana w kategorii „Muzyczna Influencerka Roku” podczas gali rozdania nagród magazynu „Joy Polska”. Wydała też drugi album studyjny pt. Hologram, na który współtworzyła muzykę oraz napisała teksty do wszystkich piosenek. W 2020 roku wzięła udział w programie „Szansa na sukces. Eurowizja 2020”, wyłaniającym reprezentanta Polski w 65. Konkursie Piosenki Eurowizji. Uczestniczyła w programach rozrywkowych „Celebrity Splash!, była jednym z jurorów w programie „Śpiewajmy razem. All Together Now” oraz prowadziła program „Fame czy Shame”.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/ecostudioelectrosystem
https://www.instagram.com/ecostudioelectrosystem
https://www.youtube.com/ecostudio
EkoTech 2023

Biznes z ekologią w tle – Targi Ekotech już 8 i 9 marca w Targach Kielce!

Innowacyjna platforma internetowa i najnowsze modele rozdrabniaczy przemysłowych dla branży gospodarki odpadami, urządzenia wykorzystujące sztuczną inteligencję do recyklingu, inteligentny kosz na śmieci, pojazdy do branży komunalnej, a także nowy model Ekozgniatarki – to tylko część nowoczesnych rozwiązań zaprezentowanych już od 8 do 9 marca podczas 23. edycji Targów Ekotech w Targach Kielce. W tym samym czasie odbędą się jubileuszowe Targi Enex.

Już po raz 23. w Targach Kielce odbędą sięTargi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami EKOTECH, w których wezmą udział wiodące firmy z branży komunalnej, najlepsi producenci maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce odpadami oraz producenci rozwiązań transportu odpadów czy usług związanych z segregowaniem śmieci.

Najlepsi w branży z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi

Oferta Wystawców Targów Ekotech jest bardzo szeroka, o czym będzie można przekonać się już od 8 do 9 marca w Targach Kielce. Wśród firm, które zadeklarowały swoją obecność w tegorocznej edycji spotkania branży komunalnej nie brakuje firm oferujących nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie gospodarowania odpadami. Są nimi: firma P&F Wartacz z urządzeniami do recyklingu materiałowego, firma Bergmann z maszynami do zmniejszania objętości odpadów, firma Melex, która zaprezentuje pełną gamę swoich pojazdów elektrycznych oraz firma Apriva, na której stoisku znajdą się odchwaszczarka, mobilna myjnia i elektryczny odkurzacz miejski. Podczas Targów Kielce nie zabraknie firmy Santrade ze Stalowej Woli – dystrybutora maszyn, urządzeń i kompletnych systemów dla branż recyklingu, ARTechnik z najnowszymi maszynami do redukcji objętości odpadów i surowców wtórnych, firmy Euro Centrum z Ekozgniatarkami do kompresowania odpadów, ITO z oprogramowaniem ułatwiającym prowadzenie działalności w obszarze gospodarki odpadami, a także Globtrak Polska z modułem komunalnym – inteligentnym systemem wywozu śmieci. W trakcie Targów Ekotech będzie można zapoznać się także z ofertą firmy Arbena – oferującą magazyny dla branży recyklingowej, Eljot – wiodącym producentem i dostawcą detektorów i separatorów metali, Untha – niezawodnym dostawcą rozwiązań w zakresie rozdrabniania, Remondis Medison zajmującą się transportem i utylizacją odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, a także R3 Polska – pomysłodawcą i projektantem systemu wspierającego zbiórkę opakowań po napojach. Swoją ofertę zaprezentują: spółka Katalizator specjalizująca się w produkcji urządzeń do oczyszczania emitowanych do atmosfery przemysłowych gazów odlotowych z zanieczyszczeń organicznych, firma Euro Eko Polska zajmująca się utylizacją zużytego oleju roślinnego oraz Marseplast oferująca zbiorniki do magazynowania wody deszczowej. Na spotkaniu branży komunalnej w Targach Kielce swoją obecność zadeklarowało jeszcze wiele innych wiodących firm, których rozwiązania odgrywają kluczową rolę w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.

Premierowe pokazy i rozwiązania

W trakcie spotkania branży komunalnej w Targach Kielce nie zabraknie nowości i premierowych prezentacji: firma Cyrkl wystąpi z innowacyjną platformą internetową – największą w Europie cyfrową giełdą odpadów oraz firma Untha z najnowszymi modelami rozdrabniaczy przemysłowych dla branży gospodarki odpadami. Na stoisku firmy Eurocentrum Polska zaplanowano premierę najnowszej Ekozgniatarki MAMUT oraz cogodzinne pokazy zastosowania i funkcjonalności nowoczesnych pras do przetwarzania odpadów. Po raz pierwszy w Targach Ekotecj weźmie udział firma Bin-e Bin-e, która zaprezentuje inteligentne urządzenie wykorzystujące sztuczną inteligencję do recyklingu oraz premierowo SmartB, czyli inteligentny kosz na śmieci.

Merytorycznie o branży na Targach EKOTECH

W programie Targów EKOTECH zaplanowano szereg bezpłatnych wydarzeń towarzyszących skierowanych do przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji non-profit oraz wszystkich osób zainteresowanych kwestiami ochrony środowiska i gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Odpady źródłem surowców, czyli Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami

Już po raz 9. podczas Targów EKOTECH firma AK Nova zorganizuje Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami (MIFOD), w którym wezmą udział m.in. przedstawiciele samorządów i administracji rządowej, producenci i dostawcy technologii komunalnych, przedstawiciele organizacji non-profit i eksperci branżowi. Tegoroczna edycja zaplanowana na 8 marca odbędzie się pod hasłem „E3”, czyli ekologia-ekonomia-energetyka w gospodarce odpadami. Celem spotkania będzie przedstawienie odpadów nie tylko jako problem do zagospodarowania, ale również jako źródło surowców, energii i nawozów, znalezienie metod optymalizacji  systemów zbiórki, gromadzenia, transportu i zagospodarowania odpadów, a także wskazanie odpowiednich strategii samorządom czy firmom komunalnym, dążącym do optymalizacji działań i zwiększenia efektywności związanej z gospodarowaniem odpadami.

II edycja konferencji „Razem tworzyMY Ekoświętokrzyskie” na EKOTECH

Drugiego dnia targów, 9 marca zaplanowano konferencję pn.  „Razem tworzyMY Ekoświętokrzyskie”, której tematem przewodnim będzie gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), a także zagadnienia dot. innowacji i technologii z dziedziny ochrony środowiska, źródeł finansowania i aspektów prawnych z nimi związanych. Spotkanie w szczególności skierowane jest do przedsiębiorców oraz przedstawicieli administracji publicznej, przed którymi stoi szereg wyzwań wynikających z polityki środowiskowej Unii Europejskiej oraz wykonywania zadań w ramach zielonej transformacji.

Wykłady, konferencje, seminaria na spotkaniu branży komunalnej w Kielcach

Uczestnicy pierwszego dnia Targów EKOTECH będą mogli wziąć udział w cyklu wykładów poświęconych dokumentacji środowiskowej oraz działalności w postaci chowu drobiu i trzody chlewnej organizowanym przez firmę Ekolog. Firma Globtrak Polska Sp. z o.o. zaplanowała konferencję pn. „Przyszłość bezpieczeństwa w transporcie komunalnym. Istotne zmiany w przepisach normy PN-EN 1501-01:2021.”. Uczestnicy seminarium przygotowywanego przez firmę Katalizator Sp. z o.o. poznają katalityczne, jak i termiczne rozwiązania istotne w procesie redukcji lotnych związków organicznych, ale także poszerzą swoją wiedzę na temat nowoczesnych instalacji przemysłowych. Drugiego dnia Targów EKOTECH Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów Eko-Auto zorganizuje wykład poświęcony działalności i perspektywom rozwoju stacji demontażu pojazdów, a Związek Gmin Wiejskich RP spotkanie Wójtów i Burmistrzów pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami i zaopatrzenia w energię w gminach”.

Punkty i stoiska informacyjne na EKOTECH

Dodatkowo Zwiedzający Targi EKOTECH będą mogli także uzyskać kompleksowe informacje nt. możliwości transformacji w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętego, przemysłu 4.0, certyfikacji KRN GREEN oraz funduszy europejskich dla firm w nowej perspektywie finansowej w Klastrowym Punkcie Konsultacyjnym organizowanym przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy (KGOIR).  Dodatkowych informacji w sprawach z dziedziny ochrony środowiska będzie można uzyskać podczas targów EKOTECH w punkcie informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Piotr „Stalowy” Gościem Specjalnym Targów EKOTECH

Piotr Sikora „Stalowy” – Szef Piotro-Stalu – jednej z najstarszych i największych firm na polskim rynku złomu i rozbiórek, znany również z programu „Złomowisko PL” będzie Gościem Specjalnym Targów EKOTECH. Spotkanie ze „Stalowym” odbędzie się 8 marca o 11:45, w sali konferencyjnej A3 w Targach Kielce. Podczas rozmowy ze „Stalowym” m.in. omówimy kwestie związane z trudnościami i wyzwaniami jakie stoją przed osobami prowadzącymi stację demontażu pojazdów, a także poznamy sposoby na gospodarowanie i przetwarzanie odpadów przemysłowych. Piotr Stalowy wyjaśni również jak wygląda działalność firmy Piotro-Stal, jak się rozwija i dzięki czemu z powodzeniem funkcjonuje od 25 lat w branży.

Konkursy z nagrodami na stoisku firmy SANTRADE

W trakcie EKOTECH, na stoisku firmy SANTRADE nie zabraknie konkursów z cennymi nagrodami. Zwiedzający będą mogli wziąć udział w konkursie wiedzy, w konkursie zręcznościowym oraz w konkursie literackim. Do wygrania będą m.in. Dezaktywator Poduszek Powietrznych, zbiorniki do płynów i olejów, a także zbiornik do magazynowania odpadów płynnych.

Na 23. edycję Targów EKOTECH zapraszamy od 8 do 9 marca 2023 roku. Wstęp na targi bezpłatny, aby wziąć udział wystarczy się zarejestrować: www.targikielce.pl/ekotech

min2_obszar_roboczy_1_0

Interwencja Rolnictwo ekologiczne w 2023 roku

W dniu 21.02.2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało spotkanie informacyjne dotyczące interwencji Rolnictwo ekologiczne. Przedstawiono rozwiązania w zakresie wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Interwencja ta jest kontynuacją działania Rolnictwa ekologicznego w ramach PROW 2014-2020. Beneficjentami są rolnicy objęci nadzorem jednostki certyfikującej w ramach systemu kontroli i certyfikacji w Rolnictwie ekologicznym. Celem tego działania jest wspieranie rolników, którzy zobowiązują się utrzymać lub przejść na praktyki rolnictwa ekologicznego. Uprawy zgłaszane do rolnictwa ekologicznego podlegają kontroli jednostek certyfikujących. Zobowiązanie obejmuje okres 5 lat.

Wsparciem w ramach interwencji objęte są następujące grupy upraw: rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze podstawowe, jagodowe, sadownicze ekstensywne, paszowe oraz TUZ, prowadzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Od tego roku wprowadzono nowe rozwiązania, to m.in.:

 • płatność dla małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi do 10 ha – małe gospodarstwa mogą otrzymać wsparcie w ramach interwencji na uproszczonych zasadach – płatność do każdego hektara UR w jednakowej wysokości niezależnie od grupy upraw. Szacowana stawka wynosi 1640 zł/ha
 • premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą – wsparcie do każdego hektara zgłoszonego do płatności ekologicznej w przypadku posiadania obsady zwierząt od 0,5 do 1,5 DJP/ha na każdy hektar UR w gospodarstwie. Dedykowana premia dla posiadaczy zwierząt w okresie od 1.01. do 31.12. Kwota wsparcia to 573zł/ha.

Istotnym ułatwieniem dla rolników będzie możliwość deklarowania jedynie pakietu realizowanego na danej działce rolnej, bez konieczności wskazywania czy uprawa prowadzona jest w okresie konwersji, czy też jest już ekologiczna.

Dodatkowo przewidziano 11 pakietów pomocowych. Stawki płatności proponowane od 2023 r. są zróżnicowane w zależności od grupy upraw i okresów konwersji/po konwersji i są wyższe średnio o 35% w porównaniu do stawek z 2021 r. (i średnio o 84% względem stawek z 2015 r.). Szczegółowy wykaz stawek znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Istnieje możliwość łączenia na jednej powierzchni pakietów ekologicznych z większością ekoschematów i działań Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023- 2027.

Wymagania w ramach interwencji:

 • obowiązek produkcji ekologicznej i odpowiednie przeznaczenie zbioru.
 • uprawa gatunków roślin określonych na poziomie przepisów krajowych.
 • posiadanie zwierząt – w przypadku płatności do upraw paszowych na gruntach ornych oraz do trwałych użytków zielonych.
 • posiadanie zwierząt w obsadzie 0,5-1,5 DJP na każdy hektar UR – w przypadku premii za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej.
 • zachowanie trwałych użytków zielonych (nie dotyczy pakietu małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi w przypadku TUZ innych niż cenne przyrodniczo).
 • posiadanie planu działalności ekologicznej: w przypadku podstawowych upraw sadowniczych, ekstensywnych upraw sadowniczych oraz upraw jagodowych, uprawa gatunków w okresie owocowania, a w przypadku upraw niebędących w okresie owocowania – potwierdzenie, że do założenia tych upraw wykorzystano materiał nasadzeniowych odpowiedniej jakości; utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin z tolerancją do 10%; coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych.

Nabór wniosków o przyznanie płatności ekologicznej będzie realizowany w terminie 15.03 do 15.05. Wnioski składane będą przez aplikację ewniosekPlus.

Płatności ekologiczne będą przyznawane do powierzchni (ha) upraw prowadzonych metodami ekologicznymi (tj. upraw w okresie konwersji lub upraw już ekologicznych).

Płatności do powierzchni upraw w okresie konwersji – w ramach 5-letniego zobowiązania, przysługują nie dłużej niż przez okres pierwszych 3 lat realizacji zobowiązania.

Dodatkowo płatności mogą być powiększone o częściową rekompensatę kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kosztów kontroli gospodarstwa przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym. Ubieganie się o zwrot kosztów transakcyjnych będzie dobrowolne dla rolników.

Joanna Marciniszyn
Agata Dziedzic
Źródła: Plan Strategiczny
Notatki Strona agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1460x616 (1)

Warmia i Mazury: największe zimowisko nietoperzy

Prawie 4,5 tys. nietoperzy hibernujących w podziemnym kanale burzowym odkryto podczas zimowego liczenia tych zwierząt w Olsztynie. To największe zimowisko nietoperzy na Warmii i Mazurach i jedno z największych w Polsce.

Na zdjęciu: w betonowej szczelinie hibernuje kilkadziesiąt nietoperzy.
W jednym z olsztyńskich kolektorów burzowych, o długości około 2 kilometrów, zimują: nocek Natterera, nocek rudy, gacek brunatny, a nawet mopek zachodni, znajdujący się na polskiej Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych.

W czasie liczenia w kolektorze stwierdzono obecność ponad 4,3 tys. zimujących nietoperzy – to aż o pół tysiąca więcej niż przed rokiem. Jest to trzeci wynik z najwyższą stwierdzoną liczebnością w piętnastoletniej historii zimowej inwentaryzacji nietoperzy w tym obiekcie.

W kolektorze panuje stała temperatura, a wilgotność powietrza jest wysoka, dzięki czemu przesypiające okres zimowy nietoperze mają zapewniony komfort termiczny.

W celu zachowania tej unikatowej zimowej kryjówki nietoperzy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie ustanowił w tym miejscu strefę ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania tych zwierząt. Oznacza to, że bez zgody RDOŚ w Olsztynie zabronione jest między innymi wejście do tego miejsca.

W województwie warmińsko-mazurskim zostały już utworzone dwa obszary, gdzie zasadniczym celem ochrony jest zachowanie istniejących zimowisk nietoperzy. Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 Gierłoż oraz Mamerki obejmują kompleksy bunkrów z czasów II wojny światowej. Zachowane tam pomieszczenia oraz odcinki podziemnych kanałów technicznych stanowią odpowiednie schronienia dla hibernujących nietoperzy.

Największym zagrożeniem dla zimujących nietoperzy jest przede wszystkim obecność człowieka. Hibernujący ssak znacznie obniża temperaturę ciała, a tempo procesów życiowych spada wielokrotnie. W okresie zimowego snu korzysta jedynie z podskórnych zapasów tłuszczu, zgromadzonych podczas jesiennego żerowania. Przebudzony i spłoszony nietoperz musi podnieść temperaturę ciała, co jest bardzo dużym wydatkiem energetycznym.

Jeśli wielokrotne przebudzenia spowodują wyczerpanie się zapasów tłuszczu przed nastaniem wiosny, kończy się to śmiercią zwierzęcia. Ograniczenie do minimum penetracji obiektów, w których hibernują nietoperze jest kluczowe dla bezpiecznego przetrwania przez te ssaki okresu zimy.

Wszystkie gatunki nietoperzy są w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową.

Prawo zabrania – bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska – ich płoszenia, przetrzymywania, zabijania oraz niszczenia ich siedlisk i kryjówek. Zabroniona jest także obserwacja, fotografowanie czy filmowanie tych ssaków w sposób wywołujący ich niepokojenie, co jest kluczowe zwłaszcza w okresie hibernacji. Złamanie tych zakazów skutkuje pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie