SES-2024----05

20-21 maja w Warszawie odbędzie się X edycja konferencji „Sustainable Economy Summit”

Wybitni eksperci ze świata nauki oraz biznesu będą toczyć dyskusje na tematy związane z niskoemisyjnym budownictwem, zieloną cyfryzacją oraz energią, podkreślając nie tylko wyzwania, ale również innowacyjne rozwiązania. Dyskusje nad odpowiedzialnym biznesem jako wyższą formą kapitalizmu oraz strategią ESG w biznesie przyniosą nowe spojrzenie na rolę firm w społeczeństwie i ich wpływ na otoczenie. Ponadto, zagadnienia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym zostaną poddane szczegółowej analizie, ukazując potencjał tych modeli dla osiągnięcia trwałego rozwoju i efektywnego wykorzystania zasobów.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie praktycznych rozwiązań oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie zrównoważonej gospodarki. Wspólnie poszukiwane będą sposoby na rozwijanie biznesu w sposób zrównoważony oraz minimalizowanie wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne.

“Sustainable Economy Summit” to unikatowe wydarzenie, które wyznacza nowe szlaki rozwoju uwzględniającego wartości biznesowe połączone z odpowiedzialnością za dobro planety. Pokazujemy liderów zmian i możliwości zmniejszenia negatywnego wpływu działalności biznesowej na środowisko. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do nawiązania kontaktów biznesowych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

W konferencji uczestniczą przedstawiciele firm z wielu sektorów gospodarki, a także liczne organizacje rządowe, organizacje non-profit oraz przedstawiciele uczelni akademickich.

Zwieńczeniem konferencji będzie wieczorna gala rozdania nagród „Diamenty Sustainable Economy” podczas której nagrodzone zostaną spółki i przedsiębiorcy, którzy realizują inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi.

Konferencja Sustainable Economy Summit odbywa się raz do roku i w ciągu 10 lat, zdołała osiągnąć status jednego z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych w Polsce, traktujących o tematyce zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Strona internetowa wydarzenia: https://konferencjaesg.com/

Link do rejestracji na konferencje

Duże-logo-+-medialni-INFRASTRUKTURA_2024_bannery_1200x630

Odkryj Przyszłość Budownictwa! Wyjątkowa Konferencja Infrastruktura Polska i Budownictwo oraz Gala rozdania Nagród są tuż za rogiem!

XV edycja konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo obędzie się już 19 marca w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Wydarzenie organizowane między innymi pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Zamówień Publicznych, zgromadzi wybitnych ekspertów z obszarów nauki, biznesu i instytucji publicznych. Dyskusje skoncentrują się na innowacjach w sektorze budownictwa, wyzwaniach finansowania dużych projektów infrastrukturalnych oraz perspektywach rozwoju sektora w świetle dynamicznie zmieniających się trendów rynkowych. 

Gośćmi specjalnymi konferencji będą Pan Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, oraz Pan Grzegorz Dziedzina, pełniący obowiązki Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto, potwierdzili swój udział przedstawiciele firm, takich jak: Budimex, Strabag, Eurovia, Warbud, Vinci Construction, Mostostal Warszawa, Aebi Schmidt, EIB, Layher, Menard, Metro Warszawskie, Mirbud, Remea, Fracht, Bank Gospodarstwa Krajowego, Orange, MM Brown, SSW, GKR Legal, Hoogells, Wardyński i Wspólnicy.

W trakcie paneli dyskusyjnych omówione zostaną następujące tematy:

Panel 1: Zamówienia Publiczne

 • Jak budować relacje z Zamawiającym, usprawniać procedury zamówień publicznych, pozyskiwać finansowanie dla projektów budowlanych oraz skutecznie zarządzać ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych?

Panel poprowadzi dr Hubert Wysoczański, Partner w kancelarii SSW Pragmatic Solutions, a udział wezmą: Hubert Nowak – Prezes, Urząd Zamówień Publicznych, Bartosz Tokarski – Lider Praktyki Finansowej i Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB, Anna Łopaciuk – Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, Bank Gospodarstwa Krajowego, Przemysław Szulfer – Dyrektor ds. skarbowości i partnerstwa publiczno-prywatnego, VINCI Construction w Polsce (Warbud i Eurovia), dr inż. Jerzy Lejk – Prezes Zarządu, Metro Warszawskie, Jan Styliński – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Maciej Ziomek – Lider Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury, Partner, EY Polska.

Panel 2: Budownictwo drogowe

 • Omówione zostaną kluczowe aspekty utrzymania infrastruktury drogowej, w tym monitorowanie stanu technicznego, przedłużanie żywotności nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

Panel poprowadzi dr hab. inż. Janusz Rymsza, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Systemów Zarządzania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, a udział wezmą: Sławomir Barczak – Dyrektor Obszaru Infrastruktury, Mostostal Warszawa, Grzegorz Dziedzina – p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, dr inż. Norbert Kurek – Dyrektor Generalny, REMEA, Tamara Małasiewicz – Dyrektor Zarządzająca, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR, Michał Siembab – Partner, Kancelaria GKR Legal, Wojciech Trojanowski – Członek Zarządu, STRABAG, Michał Ziajowski – Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający LSO, Aebi Schmidt Polska.

Debata finałowa: „Okrągły stół polskiego budownictwa – dyskusja liderów branży”

 • W tej części omówione zostaną kwestie dotyczące obecnego stanu oraz przyszłości polskiego budownictwa i infrastruktury.

Debatę poprowadzi Konrad Wyrwas, Dyrektor Strategiczny w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa, a udział wezmą: Jorge Calabuig Ferre – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Mostostal Warszawa, Hubert Nowak – Prezes, Urząd Zamówień Publicznych, Wojciech Trojanowski – Członek Zarządu, STRABAG, Piotr Kledzik – Prezes Zarządu, PORR, Artur Popko – Prezes Zarządu, Budimex, Marek Chraniuk – Prezes Zarządu, PKP Intercity.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wieczorna gala wręczenia nagród – Diamentów Infrastruktury i Budownictwa, podczas której poznamy zwycięzców w  9 kategoriach konkursowych, wśród których są m.in.: Realizacja Roku, Lider Zielonego Budownictwa, Spółka Budowlana Roku, Spółka Kolejowa Roku, Osobowość Roku.

To ostatni moment, aby zapisać się na to wydarzenie!

> Link do rejestracji na wydarzenie

Więcej informacji na temat konferencji: Executive Club

Metagenomy_1_Eko

Metagenomy różnych środowisk – rejestracja ruszyła

W dniach 17-18 czerwca 2024 r. odbędzie się VIII edycja konferencji „Metagenomy różnych środowisk”, której organizatorem głównym w tym roku jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów), a miejscem będzie Centrum Transferu Wiedzy KUL znajdujące się w centrum Lublina, przy ulicy Radziszewskiego 7.

„Metagenomy” są cyklicznym wydarzeniem współtworzonym przez pięć instytucji naukowych:

Celem tego wydarzenie jest przede wszystkim przedstawienie najnowszych osiągnięć metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, proteomiki, mikrobiologii i mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych trendów związanych z rolnictwem i ogrodnictwem, w tym jakością środowiska, bioróżnorodnością oraz fitopatologią.

Sympozjum skupia szerokie grono specjalistów, naukowców uznanych nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Niemniej jednak, jest to niezwykle ważne i cenne doświadczenie dla młodych badaczy oraz studentów, którzy mogą zaprezentować swoje dotychczasowe badania, a także skonsultować wszelkie wątpliwości z profesjonalistami.

Komitet Organizacyjny VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk” ogłasza, iż rejestracja na to wydarzenie już została otwarta, a wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie Sympozjum (https://www.kul.pl/viii-ogolnopolskie-sympozjum-mikrobiologiczne-metagenomy-roznych-srodowisk-quot,111366.html) oraz na FB (https://www.facebook.com/Metagenomy2018)

MG_3117b-600x400

Relacja z XI edycji Executive Innovation Forum

29 listopada 2023 roku, w hotelu Sheraton Grand Warsaw, odbyła się XI edycja konferencji „Executive Innovation Forum”. Na uczestników czekały cztery panele dyskusyjne oraz dwie prezentacje, podczas których eksperci omówili najważniejsze zagadnienia związane z postępującą cyfrową transformacją biznesu, aktualnymi trendami w rozwoju sztucznej inteligencji, a także kwestiami różnorodności w biznesie. Zwieńczeniem wydarzenia była wieczorna Gala rozdania nagród, „Diamentów Innowacji”, w trakcie której uhonorowane zostały przedsiębiorstwa i osoby, które szczególnie wyróżniły się na polu opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

Merytoryczną część programu rozpoczęło inauguracyjne wystąpienie Gościa Specjalnego wydarzenia, Pana Vlada Winnera, CEO i współzałożyciela firmy Binom AI, z siedzibą w Norwegii, pod tytułem “How to create a universal AI employee. How to leave intelligence as a legacy to a family/company. Ready-made solutions by Binom AI”.

Zdaniem Gościa Specjalnego, już dziś ponad 100 mln osób na świecie regularnie korzysta z dobrodziejstw sztucznej inteligencji. Oczywiste przewagi, jakie sztuczna inteligencja ma nad ludzkim pracownikiem, to znacznie mniejsza liczba błędów, nieograniczony czas pracy, stabilna efektywność, większa zdolność do przyswajania wiedzy, a obecnie także niższy koszt pracy. Z drugiej strony, wybierając AI tracimy w aspekcie kreatywności, integracji i relacji społecznych.

Mówca podkreślał także wagę odpowiedniego legislacyjnego podejścia do rozwoju sztucznej inteligencji, tak, by zapewniona była kontrola nad informacjami, którymi „karmimy” AI w procesie uczenia.

Po wystąpieniu inauguracyjnym nadszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny, pt. „Ewolucja innowacji”. Moderatorem debaty został Dr hab. Rafał Mrówka, Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania, Dyrektor Biura Programów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Udział w dyskusji wzięli zaś: Milena Czajkowska, Lean Manager EMEA, AstraZeneca Pharma Poland, Dariusz Jasak, Prezes Zarządu, Seen Technologie, Mateusz Kopacz, Kierownik Działu Innowacji, Budimex, Dariusz Kwieciński, Prezes Zarządu, Fujitsu Polska, Sofie de Lathouwer, CEO, Gudrun Group oraz Marcin Petrykowski, Prezes Zarządu, Atende.

Wypowiadający się eksperci na wstępie odnieśli się do kwestii właściwego zrozumienia pojęcia innowacji. Nie są to zawsze przełomowe, rewolucyjne zmiany. Czasem innowacje mają bardzo drobny wymiar, np. inne pozycjonowanie znaku drogowego. Wszystko, co prowadzi do usprawnienia pracy, jest innowacją.

Występujący podkreślali także istotność kultury innowacyjności w organizacji. To liderzy odpowiadają za jej budowę i zdobycie wsparcia i zrozumienia dla innowacji w zespole. Podstawową zasadą jest jednak „nie przeszkadzać” i pozwolić rodzić się oddolnym inicjatywom, wspierać idee pracowników.

Po zakończeniu panelu nadszedł czas na pierwszą prezentację, pod hasłem “Rozwój produktów w epoce AI a ochrona własności intelektualnej”, którą wygłosiły wspólnie Pani Dorota Rzążewska, Wspólnik Zarządzający, oraz Pani Małgorzata Furmańska, Radca Prawny, JWP Rzecznicy Patentowi.

Rok 2023 okazał się przełomowy dla sztucznej inteligencji, której rozwój nabrał zawrotnego tempa. Prawo autorskie z 1994 roku, obowiązujące w Polsce, bez wątpienia nie jest odpowiednie do opisu tego zjawiska. Tymczasem myśląc o innowacjach, szczególnie w kontekście prawnym, nie wystarcza nadążać za nimi, ale trzeba wyprzedzać trendy, które mogą pojawić się w przyszłości.

Po wystąpieniu Pani Doroty i Pani Małgorzaty nadszedł czas na panel drugi, zatytułowany „Cyfrowa transformacja”, którego moderatorem był Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Udział w dyskusji wzięli: Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Czech Rep., Slovakia, Hungary, Dassault Systèmes, Tomasz Dziki, Wiceprezes Zarządu, Britenet, Zsolt Fekete, Prezes Zarządu, Algotech Polska, Stanisław Korwin-Kossakowski, Co-Owner, GoNextStage, Remigiusz Pyszka, Country Leader MTWO Construction Cloud, SoftwareOne, Robert Szpunar, Dyrektor Biura Rozwoju Kanałów Cyfrowych i Digitalizacji, PKO Leasing oraz Dariusz Wabik, Sales Manager, FANUC Polska.

Wiele firm stwierdza, że zakończyło już transformację cyfrową. Zdaniem prelegentów traktowanie cyfryzacji jako jednorazowego wdrożenia jakiegoś cyfrowego rozwiązania, eliminującego konkretny problem lub usprawniającego jeden proces, jest niesłuszne. Transformacja to proces, który de facto nie ma końca. Tym bardziej, że ocena jej skuteczności wymaga dłuższej perspektywy, a same kryteria oceny zmieniają się z upływem czasu.

Zdaniem części dyskutantów, ostatecznym wyznacznikiem skuteczności transformacji powinna być redukcja kosztów. Inni wskazywali, że pośrednie korzyści i cele osiągane w międzyczasie, takie jak satysfakcja klienta, są nawet ważniejsze, niż sam finansowy zysk. Niezwykle ważne jest chociażby systematyczne podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników. Ich odpowiednie szkolenie jest łatwiejsze i tańsze niż pozyskiwanie nowej wykwalifikowanej kadry.

Po przerwie lunchowej zaplanowano wystąpienie Pani Joanny Chełchowskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Grupa PFR, zatytułowane „Nowe fundusze europejskie dla firm”.

W ramach europejskiego finansowania na lata 2021-2027 dla Polski przeznaczono ponad 5,5 mld euro, dostępne w ramach trzech programów: Nowoczesnej Gospodarki, Polski Wschodniej oraz Rozwoju Społecznego. Pani Joanna przedstawiła zgromadzonym szczegóły poszczególnych programów i naborów, które aktualnie są dostępne dla krajowych przedsiębiorstw, takich jak ścieżka SMART, promocja marki innowacyjnych MŚP czy Startup Booster.

Następnie uczestnicy zostali zaproszeni na trzeci, przedostatni panel dyskusyjny konferencji, pt. „Potęga sztucznej inteligencji”, którego moderatorem był Dr hab. Tymoteusz Doligalski, Profesor, Kierownik Zakładu e-Biznesu, Szkoła Główna Handlowa. Udział w dyskusji wzięli: Wojciech Hann, Senior Advisor, Deal Advisory, KPMG w Polsce, Dr inż. Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group, Paweł Stefański, Strategic Incubation Manager, Balluff Worldwide, Vlad Winner, CEO, Co-Founder, Binom AI oraz Dr Piotr W. Zawadzki, Ekspert z Działu Zarządzania Strategicznego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Uczestnicy panelu zgodnie przyznali, że wbrew pozorom ostatni rok, choć przełomowy, nie był wyjątkowy pod względem rozwoju sztucznej inteligencji. Dopiero teraz jednak temat ten tak powszechnie przebił się do opinii publicznej.

Dyskutanci wyrazili obawy, że wdrażanie sztucznej inteligencji w Polsce przebiega zbyt wolno. Zbyt często bowiem czekamy na odgórne rozwiązania systemowe, środki publiczne i unijne, zamiast ryzykować i inwestować samodzielnie. Tymczasem liczba pomysłów i wniosków o dofinansowanie nie przekłada się na faktyczne wdrożenia korzystnych rozwiązań. Problemem jest także zmiana pokoleniowa, która aktualnie ma miejsce w polskim biznesie.

Ostatni panel Executive Innovation Forum zatytułowany został „Różnorodne organizacje”. Moderowania dyskusji podjął się Dr hab. Bolesław Rok, Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie. Udział w dyskusji wzięli: Sylwia Bogucka, Dyrektor Transformacji B2B, Orange Polska, Bogi Gabrovic, Deputy Country Head, CTP Invest Poland, Władysław Grochowski, Prezes, Właściciel, Arche, Sofie de Lathouwer, CEO, Gudrun Group, Anna Morzy-Brzosko, Head of Blended Learning, Youniversity oraz Edyta Wojtkiewicz, Head of GFS EMEA, AstraZeneca Pharma Poland.

Paneliści zgodnie podkreślili, że obecnie widzimy przejście od kultury pracy pod hasłem „żyję, by pracować” do formuły „pracuję, by żyć”. Firmy coraz częściej wspierają work-life balance, wellbeing pracowników oraz tworzenie miejsc pracy, gdzie każdy pracownik może być sobą.

Podczas dyskusji podkreślano, że wbrew często funkcjonującemu w mediach obrazowi różnorodny zespół to taki, który reprezentuje przede wszystkim różne punkty widzenia. Grupa w której mamy osoby różnej płci, o różnej tożsamości seksualnej, ale posiadające podobny światopogląd i spojrzenie na kluczowe dla organizacji kwestie, wcale nie jest zespołem różnorodnym.

Konferencję Executive Innovation Forum można obejrzeć pod tym linkiem

Diamenty Innowacji

Wieczorem w dniu konferencji miała miejsce mniej oficjalna, ale nie mniej ważna część tej edycji Executive Innovation Forum – ceremonia rozdania nagród „Diamenty Innowacji”. Wydarzenie otworzyli uroczyście Pani Beata Radomska – CEO Executive Club oraz Prof. dr hab. Michał Kleiber – Przewodniczący Rady Executive Club, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Kawaler Orderu Orła Białego. Kilka słów do zgromadzonych zaadresował także przedstawiciel Partnera Gali – Pan Stijn Theeuwen, Managing Director, MM Brown – marka Chocolissimo.

Następnie nadszedł czas na najważniejszy moment wieczoru – wręczenie statuetek. Nominowani liderzy i przedsiębiorstwa rywalizowali w aż jedenastu Kategoriach Konkursowych. Kapituła Konkursu, stojąc przed niełatwym zadaniem, uhonorowała najbardziej innowacyjne osoby i firmy, przyznając jednocześnie pięć dodatkowych wyróżnień.

Istotnym elementem wieczoru było także wręczenie charytatywnej „Business Charity Award” – nagrody przyznawanej liderom biznesu, którzy odnosząc sukces nie zapomnieli o innych i chętnie dzielą się z potrzebującymi.

Uroczysty wieczór ukoronował bankiet oraz koncert muzyki francuskiej w wykonaniu Katarzyny Zawady oraz zespołu muzycznego Trio Beethovenowskie.

Galę „Diamenty Innowacji” można obejrzeć pod tym linkiem

Wśród laureatów konkursu znaleźli się:

Innowacja Roku: Finanse

Biuro Informacji Kredytowej

Wyróżnienie: PKO Leasing

Innowacja Roku: Przemysł

Amazemet

Wyróżnienie: Dassault Systèmes

Innowacja Roku: Logistyka

Rohlig Suus Logistics

Innowacja Roku: Energetyka

Ørsted Polska

Innowacja Roku: Farmacja

AstraZeneca Pharma Poland

Wyróżnienie: Takeda Pharma

Innowacja Roku: Chemia

Koncern Heidelberg Materials – spółka Górażdże Cement

Wyróżnienie: Nordkalk

Innowacja Roku: Technologia

BoneReg

Wyróżnienie: SEEN Technologie

Innowacja Roku: Ekologia

Grupa Raja

Innowacja Roku: Produkt

BASF Polska

CEO roku

Paweł Jarski, Prezes Zarządu, Elemental Global Services

Business Charity Award

Dorota Hryniewiecka-Firlej, Poland & Baltics Country Manager, Pfizer Polska

Organizator:

Executive Club

53247034157_da7fb258f6_c

POLLUTEC : EDYCJA 2023 JUŻ DOBIEGŁA KOŃCA

Zakończyły się Targi „Pollutec”, których patronami medialnymi były: biznes&EKOLOGIAEkonatura i Polska Ekologia.
Targi odnotowały wzrost frekwencji o 11% w porównaniu z edycją 2021.

Następna edycja targów Pollutec Paris, odbędzie się 26 i 27 listopada 2024 r. w Centrum Wystawowym Paris Expo Porte de Versailles

Pollutec 2023, wiodące międzynarodowe targi rozwiązań środowiskowych dla przemysłu, miast i terytoriów, zakończyły swoją jubileuszową edycję, która odbyła się w Centrum Wystawowym Eurexpo Lyon od 10 do 13 października br. W tym roku targi świętowały 45-lecie istnienia. Z udziałem ponad 51 000 odwiedzających profesjonalistów, 2000 wystawców, w tym 200 start-upów, 17 pawilonów regionalnych i międzynarodowych, targi zgromadziły przedstawicieli całego sektora ochrony środowiska i klimatu, aby wypracować niezbędne rozwiązania dla wyzwań, jakie stwarza nadzwyczajna deregulacja systemu klimatycznego.

Kolejne wydarzenie Pollutec Paris odbędzie się 26 i 27 listopada 2024r. w Paryżu, w Centrum Wystawowym Porte de Versailles, w hali 1. Będzie to nowa impreza stanowiąca uzupełnienie edycji w Lyonie.

Najważniejsze dane edycji 2023

 • 51 000 odwiedzających profesjonalistów, +11% w porównaniu z edycją 2021
 • 2 000 wystawców, w tym 200 start-upów, 17 pawilonów regionalnych i międzynarodowych
 • 420 konferencji
 • 120 innowacji zaprezentowanych przedpremierowo

Edycja pod znakiem zniesienia podziałów

W kontekście kryzysu klimatycznego, który wymusza przyspieszenie strategii przejściowych na wszystkich poziomach, w ramach targów Pollutec 2023 zaaranżowano spotkanie przedstawicieli całego sektora ochrony środowiska, aby zachęcić do dzielenia się dobrymi praktykami i pojawienia się rozwiązań w ramach inteligencji zbiorowej. Charakteryzująca się rosnącą frekwencją i bogatą ofertą (na targach zaprezentowano 120 innowacji), edycja 2023 obfitowała w różne wydarzenia :

 • 30 konferencji na scenie „Trybuny”, podczas których zaangażowane osobistości i eksperci podzielili się swoimi wizjami walki ze zmianami klimatycznymi;
 • 400 konferencji i 11 forów tematycznych, w tym Forum Rolnictwa i Klimatu, podczas których omawiano między innymi kwestię konfliktu zastosowań zasobów wodnych, długo oczekiwaną kwestię gospodarki o obiegu zamkniętym, wzmocnioną we Francji ustawą AGEC (Anti-Waste for a Circular Economy).
 • Zagadnienie zarządzania zasobami wody pitnej wraz z budową Węzła Wodnego (Water Hub), odtworzenie sieci wody pitnej w celu podniesienia świadomości społecznej w zakresie zarządzania zasobami wodnymi i uwypuklenia innowacji w sektorze wody;
 • Green Days, spotkania biznesowe z udziałem gości międzynarodowych i klastrów europejskich.

W tym roku cały sektor ochrony środowiska zmobilizował się, aby zaproponować – w obliczu palących wyzwań wynikających z kryzysu klimatycznego – naprawdę konkretne i innowacyjne rozwiązania. Siła zbiorowości wywołuje efekt domina, który napędza powstawanie rozwiązań i wspólne konstruowanie globalnych strategii działania, poza silosami», mówi Anne-Manuèle Hébert, dyrektor targów Pollutec« Tę rolę przypisujemy również targom Pollutec, jako aktywatorowi transformacji ekologicznej: umożliwienie wszystkim sektorom zainteresowanym transformacją środowiskową współpracy ramię w ramię.

Będąc międzynarodowym spotkaniem na rzecz transformacji ekologicznej, targi Pollutec po raz kolejny dały się poznać jako istotna platforma działania dla podmiotów publicznych i przemysłowców pragnących pogodzić korzyści dla środowiska, innowacje i zachowanie miejsc pracy.

Pollutec Innovation Awards 2023

Od momentu powstania targi Pollutec postawiły sobie za cel wspieranie i zachęcanie do innowacji w służbie środowiska, w szczególności poprzez organizację konkursu Pollutec Innovation Awards. W edycji 2023 wyróżniono 12 finalistów i nagrodzono 3 zwycięzców: Grims Énergie (magazynowania energii termicznej), MTB (recykling akumulatorów litowo-jonowych), et Purenat (tekstylia zdolne do niszczenia zanieczyszczeń organicznych w powietrzu).

Zdjęcia są dostępne online

Kolejne spotkania: Pollutec Paris 2024 i Pollutec Lyon 2025

Pollutec Paris odbędzie się w Centrum Wystawowym Paris Expo Porte de Versailles, w hali 1, we wtorek 26 i środę 27 listopada 2024 r. Wydarzenie będzie organizowane co dwa lata, a jego oferta uzupełni edycję targów  w Lyonie.

W kontekście przyspieszenia ram regulacyjnych, a co za tym idzie zwiększonego zapotrzebowania producentów i podmiotów publicznych na konkretne rozwiązania, targi Pollutec Paris będą stanowić drugie miejsce spotkań, w ramach których poruszane będą tematy związane z ustawodawstwem, finansowaniem i innowacjami.

Format targów Pollutec Paris zaoferuje także bliskość północnych regionów Europy i zaprezentuje wszystkie 11 głównych sektorów obecnych w Lyonie, aby zaoferować to samo systemowe podejście do kwestii ochrony środowiska.

Targi Pollutec 2025 odbędą się w Centrum Wystawowym Eurexpo Lyon od 7 do 10 października 2025 r.

Targi Pollutec

Pollutec to wiodące targi rozwiązań środowiskowych dla przemysłu, miast i terytoriów. Przez cztery dni gromadzą profesjonalistów z różnych sektorów, którzy prezentują producentom, przedstawicielom samorządów lokalnych i innym podmiotom gospodarczym swoje innowacyjne rozwiązania w celu sprostania głównym wyzwaniom światowym, jakim jest erozja różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie i zmiany klimatyczne.

Szczegółowy program targów Pollutec i aktualności są dostępne na stronach: https://www.pollutec.com/fr-fr.html i @pollutec

RX

RX służy rozwojowi firm, społeczności i osób. Łączymy moc wydarzeń targowych z danymi i produktami cyfrowymi, które pomagają naszym klientom zrozumieć rynki, szukać produktów i zawierać transakcje w ramach 400 wydarzeń targowych organizowanych w 22 krajach i obejmująych43 sektory działalności.

RX France organizuje najważniejsze imprezy targowe, cyfrowe lub hybrydowe w piętnastu różnych sektorach. Wśród emblematycznych imprez targowych RX France we Francji i na świecie znajdują się: MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, Paris Photo, Maison&Objet* i inne… Nasze imprezy odbywają się we Francji, Chinach, Włoszech, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.

Pragnieniem RX jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i tworzenie integracyjnego środowiska pracy dla wszystkich naszych pracowników.

RX jest częścią RELX, światowego lidera w dziedzinie analiz opartych na informacjach i danych oraz narzędzi do podejmowania decyzji dla klientów.

www.rxglobal.com

* organizowane przez SAFI, filię RX France i Ateliers d’Art de France

1200x900 TSW 2024 KUP bilet v5

Ruszyła sprzedaż biletów na 14. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa, Kielce 17-18 stycznia 2024

Wiodące branżowe Targi Sadownictwa i Warzywnictwa zapraszają pasjonatów i profesjonalistów do uczestnictwa w tegorocznej edycji. Bilety dostępne są już na stronie internetowej organizatora, a do końca października trwa akcja Early Birds.

TSW oficjalnie rozpoczęło sprzedaż biletów na największą imprezę sadowników i warzywników w Środkowo-Wschodniej Europie. To wydarzenie, które od lat gromadzi ekspertów branży ogrodniczej, oferuje niepowtarzalną okazję poznania najnowszych osiągnięć i trendów.

Przygotowując 14. edycję targów, organizatorzy po raz pierwszy zdecydowali się ogłosić oficjalny start sprzedaży biletów, aby zapewnić entuzjastom szybszy i łatwiejszy dostęp do tego prestiżowego wydarzenia. Właśnie teraz jest najlepszy czas, żeby kupić bilety za jedyne 15 zł.

Wraz z biletem na TSW 2024 uczestnicy zyskują dostęp do bogatego programu merytorycznego wydarzenia obejmującego prezentacje produktów, warsztaty, panele dyskusyjne i możliwość nawiązania cennych relacji biznesowych. To doskonała okazja dla tych, którzy pragną być na bieżąco z nowinkami technologicznymi, trendami rynkowymi i innowacjami.


Wśród nowości podczas 14. edycji TSW znajdą się m.in.:

 • Konferencje: Maszynowa, Szkółkarska, „Odnawialne źródła energii w ogrodnictwie”, „Przyszłość polskiego ogrodnictwa – strategia zamiast gaszenia pożarów”,
 • Specjalna strefa wystawiennicza związana z odnawialnymi źródłami energii w ogrodnictwie,
 • Nowa, szósta hala wystawiennicza,
 • Poletka pokazowe, które stanowić będą bezcenne uzupełnienie wydarzenia.

TSW to jedyne takie wydarzenie w branży ogrodniczej, które łączy w sobie m.in. fachową wiedzę, informacje na temat innowacji i możliwość biznesowej wymiany doświadczeń.

Kup bilet już dzisiaj i skorzystaj z promocyjnych cen do 31 października 2023 roku!

A5_v02b

Miejsce, gdzie biznes spotyka się z networkingiem

Networking jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych sposobów na zdobycie nowych kontaktów, zarówno w świecie biznesu, jak i poza nim. To jedna z najlepszych metod, aby pozyskać kolejnych klientów oraz budować silne więzi biznesowe. Networking jest skuteczny dzięki możliwości nawiązania bezpośredniej relacji z potencjalnymi klientami i partnerami. Dzięki temu firmy mają większy wpływ na decyzje odbiorców i kontrahentów, co może przełożyć się na wyższe przychody.

Doskonałym przykładem networkingu są kluby biznesowe, takie jak Executive Club, które łączą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005, Executive Club zrzesza liderów biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki.

Klub inspiruje, integruje elity biznesowe, pomaga identyfikować potrzeby liderów zarządzania oraz służy budowaniu relacji i rozwojowi polskiego biznesu. Jest jedną z pierwszych i największych organizacji o takim profilu w Polsce.

Konferencje organizowane przez Executive Club stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń dla elity biznesowej w Polsce. To właśnie na tych spotkaniach poruszane są kluczowe dla naszej gospodarki tematy, które angażują i inspirują liderów różnych branż. Celem każdej z 4 corocznie organizowanych konferencji nie jest tylko podtrzymywanie relacji biznesowych, ale także zwrócenie uwagi uczestników na innowacyjne rozwiązania i nowe trendy, które kształtują przyszłość biznesu w Polsce.

Infrastruktura Polska i Budownictwo – obejmuje tematy związane z finansowaniem i rozwojem inwestycji drogowych, nowymi technologiami w budownictwie oraz dynamiką rozwoju transportu kolejowego.

Sustainable Economy Summit – skierowana do firm wdrażających oraz realizujących cele zrównoważonego rozwoju. Główny cel to promowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu.

Green Industry Summit – skupia się na wyzwaniach odnoszących się do sektora przemysłowego w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Executive Innovation Forum – zawiera w sobie dość zróżnicowaną tematykę. Adresowana jest do osób decyzyjnych, które debatują na tematy związane z inwestycjami w innowacyjne produkty lub usługi, a także prace badawczo-rozwojowe.

Wszystkie konferencje stanowią spotkania w gronie wybitnych prelegentów i uczestników, polskich i zagranicznych. Uroczysta gala wręczenia nagród dla wyróżniających się firm stanowi idealne zakończenie każdej konferencji, co pozwala uczestnikom poczuć się docenionymi oraz zmotywowanymi do dalszego rozwoju swojej działalności.

Executive Club, to miejsce, gdzie biznes spotyka się z networkingiem, miejsce gdzie inspirują się biznesowi liderzy. Konferencje, ekskluzywne wydarzenia i spotkania pomogą w budowaniu relacji biznesowych na najwyższym poziomie, a także zaoferują możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z innymi przedstawicielami czołowych polskich i międzynarodowych firm.

Dołącz do Executive Club i zacznij osiągać swoje cele biznesowe już dziś!

Green Industry Summit 2023 - Ekonatura

Już niedługo XII edycja Green Industry Summit 2023!

Już niedługo XII edycja Green Industry Summit 2023! Spotkanie liderów branży przemysłowej odbędzie się w hotelu Sheraton Grand Warsaw!

Green Industry Summit 2023 - Eco Miasto

Już 18 października 2023 roku hotel Sheraton Grand Warsaw stanie się centrum dyskusji na temat przyszłości zielonego przemysłu. Zapraszamy na jedno z kluczowych wydarzeń roku w branży przemysłowej: konferencję Green Industry Summit.

Tegoroczna, dwunasta edycja Green Industry Summit, skierowana jest w stronę wyzwań związanych z dążeniem przemysłu do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Podczas wydarzenia wybitni eksperci oraz czołowe firmy branży podzielą się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi optymalizacji procesów produkcyjnych, przemian w sektorze energetycznym i budowlanym, dążącym do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Udział w konferencji to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń w elitarnym gronie, a także szansa na podkreślenie zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój.

Kulminacyjnym momentem konferencji będzie uroczysta gala „Diamenty Green Industry”, podczas której docenione zostaną firmy i liderzy, którzy dzięki innowacjom i dynamice rozwoju przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju w branży przemysłowej.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: https://executiveclub.pl/green-industry-summit/

Horizon4Poland’23

Horizon4Poland’23 – wyjątkowe wydarzenie matchmakingowe na mapie Europy!

W dniach 21-22 listopada w Fabryce Norblina w Warszawie odbędzie się Horizon4Poland’23 – wyjątkowe wydarzenie matchmakingowe na mapie Europy!

Horizon4Poland’23

Konferencję realizują Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) działające w ramach największej w Polsce organizacji badawczej – Sieci Badawczej Łukasiewicz.  Zadaniem BPK jest wsparcie polskich przedsiębiorców oraz środowiska naukowego w pozyskiwaniu środków z programu Horyzont Europa, w którym Komisja Europejska do 2027 roku przewidziała 95 mld euro na konkursy z tytułu projektów.

Formuła Horizon4Poland (H4P) stwarza możliwość:  

 • dołączenia do społeczności europejskich leaderów innowacji w ramach Partnerstw europejskich,  
 • pozyskania międzynarodowego partnera i finansowania,  
 • zapoznania się z ofertą Branżowych Punktów Kontaktowych,  
 • zorientowania się w zagadnieniach Programu Horyzont Europa, 
 • zwiększenia poziomu innowacyjności, wymiany doświadczeń, synergii projektów.

Wydarzenie Horizon4Poland’23 to:

 • 7 sesji tematycznych prowadzonych przez przedstawicieli 12 partnerstw europejskich,
 • 15 tematycznych roundtables,
 • 25 godzin dyskusji i spotkań z liderami innowacji w Europie,
 • spotkania matchmakingowe pozwalające na zdobycie kontaktów biznesowych,
 • sesja pitchingowa i niezliczona ilość pomysłów na innowacje oraz okazji  przedstawienie swoich project ideas,

Konferencja skierowana jest do firm, organizacji międzynarodowych, instytucji naukowych, instytucji publicznych zarówno z Polski jak i z Europy. Weźmie w niej udział ponad 400  uczestników polskich i zagranicznych, w tym: eksperci z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, naukowcy wiodących jednostek badawczych w kraju i za granią, przedsiębiorcy, przedstawiciele biznesu, innowatorzy, przedstawiciele Komisji Europejskiej              i 12 Partnerstw europejskich, którzy zachęcą do aktywności na forum UE.

Patronat Honorowy nad Horizon4Poland’23 objęła Komisja Europejska –   Przedstawicielstwo w Polsce. Patronem Strategicznym H4P jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia jest 12 Partnerstw europejskich: Made in Europe, 2Zero, CCAM, Photonics21, EIT Health, Built4People, EIT Food, EIT Urban Mobility, Batt4EU, ERA4Health, IHI i THCS, których działalność koncentruje się wokół najważniejszych obszarów dla rozwoju Europy: zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, przemysłu, klimatu, energii, mobilności, budownictwa, baterii litowo-jonowych, fotoniki, żywności i zdrowia. 

Wydarzenie będzie realizowane tylko i wyłącznie w formule stacjonarnej. Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły i rejestracja na https://bpkhoryzont.pl/h4p23/ do 31.10.2023

***

Pierwsza edycja Horizon4Poland odbyła się 22 listopada 2022 roku.  Podczas wydarzenia można było wziąć udział w 7 sesjach tematycznych przygotowanych przez poszczególne Branżowe Punkty Kontaktowe. W ramach tych sesji poruszonych zostało ponad 30 tematów  i przeprowadzono 4 panele dyskusyjne. W części matchmakingowej na uczestników czekało 14 stolików tematycznych oraz 15 stolików do indywidualnych spotkań 1 na 1. W wydarzeniu wzięło udział 250 osób.