729x308

CPK podpisał umowy z samorządami na realizację inwestycji z programu „Bezpieczne Drogi”

Remonty dróg, oświetlenie ulic i zakup sprzętu utrzymaniowego. Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała dziś umowy z 13 samorządami w ramach programu „Bezpieczne Drogi”. Celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów. Program wyniesie blisko 80 mln zł i pozwoli sfinansować ponad 40 projektów.

Trzynaście osób stoi obok siebie na scenie. Piąty z prawej stoi wiceminister Marcin Horała.
Program „Bezpieczne Drogi” przeznaczona jest na dofinansowanie zadań planistycznych, projektowych i realizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego w otoczeniu projektowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chodzi o obszar czterech powiatów i dziewięciu gmin. Programem objęty jest powiat grodziski z gminami: Baranów, Jaktorów oraz z gminą i miastem Grodzisk Mazowiecki; powiat sochaczewski z gminami: Nowa Sucha i Teresin; powiat warszawski zachodni z gminą i miastem Błonie, a także powiat żyrardowski z gminą Radziejowice, gminą i miastem Wiskitki oraz miastem Żyrardów.

Spółka CPK, która jest odpowiedzialna za kompleksowy projekt nowego lotniska i ok. 2 000 km linii kolejowych, troszczy się również o mieszkańców i z uwagą wsłuchuje się w ich potrzeby. „Bezpieczne Drogi” okazały się strzałem w dziesiątkę i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród samorządów. Spośród złożonych wniosków spółka CPK zakwalifikowała do dofinansowania 42 projekty na łączną kwotę blisko 80 mln zł

– powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Pozytywnie rozpatrzone wnioski o dofinansowanie dotyczą głównie remontów i przebudowy dróg, ale także m.in. remontu mostu na rzece Utrata w gminie Błonie, dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w Żyrardowie i zakupu sprzętu do utrzymania ulic dla powiatu sochaczewskiego.

Zgodnie z propozycjami samorządów istniała możliwość aplikowania o dofinansowanie wspólnie z innymi gminami lub powiatami. Wpłynęły trzy łączone wnioski. Jeden od powiatu sochaczewskiego i gminy Nowa Sucha i dwa od powiatu żyrardowskiego, który będzie realizował wspólne zadania z gminą Wiskitki i gminą Radziejowice.

Pieniądze na realizację „Bezpiecznych Dróg” pochodzą z Programu Społeczno-Gospodarczego CPK. Fundusze podzieliliśmy na trzy pule w zależności od szczebla jednostki samorządowej: po 10 mln zł dla powiatu, 5 mln zł dla gminy miejsko-wiejskiej i 2,5 mln zł dla gminy wiejskiej. Cieszy nas, że wspólnie z partnerami z samorządu terytorialnego możemy zrealizować już kolejną inicjatywę ważną dla mieszkańców. Tylko działając razem, możemy wypełnić to kluczowe zadanie programu CPK

– dodał prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) spółka CPK współfinansowała dotychczas zakupy i projekty ważne dla gmin i mieszkańców z terenu inwestycji, np. zakup 10 nowych autobusów dla Grodziska Mazowieckiego, pięciu wozów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z Baranowa i Teresina, nowego sprzętu do działań ratunkowych dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) z Grodziska Mazowieckiego czy budowę lądowiska dla śmigłowców w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.

Dla Lotniska CPK wraz z dworcem kolejowym trwa już projektowanie, a także procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Na terenie inwestycji lotniskowej kończy się Program Dobrowolnych Nabyć (PDN), do którego zgłosiło się ponad 1100 właścicieli dysponujących nieruchomościami o łącznej powierzchni ponad 3200 ha. W tym roku spółka CPK planuje rozpocząć prace budowlane dla tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi i budowlane prace przygotowawcze – m.in. archeologiczne i geologiczne – na terenie pierwszego etapu lotniska, na którym od kilku tygodni trwają już prace rozbiórkowe.

Tags: No tags

Comments are closed.