729x308

Dotacje na zakup autobusów elektrycznych dla Opoczna i Piotrkowa Trybunalskiego

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa uczestniczyła w podpisaniu umów w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 17 autobusów elektrycznych dla Opoczna i Piotrkowa Trybunalskiego. Wydarzenie odbyło się 12 września 2022 r. w Opocznie.

Minister Anna Moskwa uczestniczyła w podpisaniu umów w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”NFOŚiGW na zakup 17 autobusów elektrycznych dla gminy Opoczno i miasta Piotrków Trybunalski.
Dziś podpisane zostały dwie kolejne umowy w ramach programu Zielony Transport Publiczny, dzięki którym mieszkańcy gminy Opoczno i miasta Piotrków Trybunalski będą mogli korzystać łącznie z siedemnastu nowoczesnych i zeroemisyjnych autobusów elektrycznych. To ponad 30 mln zł dla gminy Opoczno i prawie 10 mln zł dla Piotrkowa Trybunalskiego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup odpowiednio – dwunastu i pięciu takich pojazdów

– podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Piotrków Trybunalski otrzyma 9,7 mln zł dotacji z NFOŚiGW na zakup 5 autobusów o napędzie elektrycznym zasilanych z własnych magazynów energii (baterii trakcyjnych), z możliwością ładowania ich poprzez ładowarki pantografowe oraz ładowarki kablowe typu plug-in. Na ulice wyjadą pojazdy, które według planów mogą osiągnąć rocznie przebieg ok. 250 tys. km.

Z kolei gmina Opoczno otrzyma dotację w wys. 30,5 mln zł oraz ok. 8,7 mln zł pożyczki ze środków krajowych. Dofinansowania pozwolą na zakup 12 autobusów o napędzie elektrycznym. Elektryki będą miały zapewnione stacje ładowania. Gmina zaplanowała nabycie i montaż 6 ładowarek typu plug in (które dadzą 12 punktów ładowania) oraz także opracowanie projektu technicznego i wykonanie przyłącza energetycznego wraz ze stacją transformatorową.

Głównym celem programu „Zielony Transport Publiczny” jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. W jego ramach planowane są dofinansowania na działania dot. zakupu lub leasingu autobusów i trolejbusów wykorzystujących zeroemisyjne źródła zasilania, szkoleń kierowców i mechaników oraz budowy lub modernizacji infrastruktury wykorzystywanej do obsługi tych pojazdów.

Minister Anna Moskwa wzięła również udział w spotkaniu z samorządowcami, przedstawicielami ciepłowni i odbiorców wrażliwych, które dotyczyło prezentacji wsparcia w ramach Rządowej Tarczy Energetycznej.

Tags: No tags

Comments are closed.