ae512914-d76e-4484-a1f0-06b93ccea5d1

Dożynki Prezydenckie w Belwederze

Przedstawiciele rolników z całej Polski przyjechali do Warszawy. W Belwederze odbyły się szóste Dożynki Prezydenckie. Obok prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego małżonki wziął w nich udział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Wicepremier Henryk Kowalczyk podczas przemówienia
Podziękowania Prezydenta RP
– Te dożynki symbolicznie wieńczą rok, wieńczą sezon zbiorów naszych gospodarzy, a zarazem stanowią podziękowanie. Podziękowanie za rok pracy, za to co udało się z pól zebrać, za to że rodzinom udało się przeżyć kolejny rok, przetrwać w gospodarstwie i w sprawach domowych, rodzinnych – podkreślił Prezydent RP.

– Dziękuję z całego serca, że poprzez tę żywność, przez te płody rolne budują państwo w ogromnym stopniu nasz produkt krajowy brutto. Rozsławiacie także Polskę i budujecie dobrą markę Polski na całym świecie – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że podczas każdej podróży zagranicznej znaczna część rozmów dotyczy współpracy w dziedzinie rolnictwa i możliwości eksportu polskiej żywności.

Głowa Państwa wyraziła również uznanie za wynegocjowanie Planu Strategicznego.

– Dziękuję panu premierowi, ministrowi rolnictwa, oraz panu komisarzowi za to, że udało się z powodzeniem przeprowadzić negocjacje dotyczące Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Według Prezydenta środki finansowe zawarte w tym Planie będą mądrze i sprawiedliwie dzielone.

– Dziękuję za wszystkie programy dla młodych rolników, dziękuję także, że te programy stawiają wymagania, że aby dostać pieniądze na dofinansowanie dla młodych rolników, według programów ministerstwa rolnictwa, trzeba być rolnikiem wykształconym, przygotowanym lub trzeba się zobowiązać do tego, że uzupełni się edukację – dodał prezydent RP.

Podziękowania Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– To był trudny rok dla rolnictwa z powodu pandemii i wojny, która spowodowała wzrost cen i uratę wschodnich rynków zbytu – stwierdził wicepremier Henryk Kowalczyk.

Zwrócił uwagę, że jednym ze skutków wojny był przede wszystkim ogromny wzrost cen surowców, energii, gazu, co w konsekwencji przełożyło się mocno na warunki ekonomicznie prowadzenia gospodarstw rolnych.

– Ceny nawozów, środków ochrony roślin, paliw powodują, że rolnicy stanęli przed pytaniem, na ile gospodarka rolna może być opłacalna – powiedział szef resortu rolnictwa.

– Polski rząd, widząc te trudności, stara się rolników wspierać, jak tylko to jest możliwe – dodał wicepremier Henryk Kowalczyk.

Podkreślił przy tym, że te trudności nie mijają, że są cały czas obecne i dlatego niezbędne jest dalsze wspieranie polskiego rolnictwa. Według szefa resortu rolnictwa wzrost cen produktów rolnych nie rekompensuje rolnikom zwiększonych wydatków, np. z powodu wzrostu cen nawozów.

Wicepremier Henryk Kowalczyk także podkreślił znaczenie kwestii bezpieczeństwa żywnościowego.

– To rolnik, który pracuje w każdy dzień tygodnia, nie ma właściwie czasu wolnego, generalnie nie ma urlopów, swoją wytrwałą pracą zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe – stwierdził szef resortu rolnictwa.

– Musimy patrzeć bardzo szeroko i dzielić się ze wszystkimi chlebem, który my spożywamy i mamy go pod dostatkiem dzięki pracy rolników – dodał.

Dziękując rolnikom za ich trud i ciężką pracę, wicepremier Henryk Kowalczyk podziękował również prezydentowi Andrzejowi Dudzie za promocję polskiej żywności za granicą.

Podziękowanie Komisarza UE ds. Rolnictwa
Podziękowania polskim rolnikom złożył również komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, podkreślając ich wielki wkład w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko Polski, ale i Europy.

Zwrócił uwagę, że nie tylko polski chleb, ale również polskie mleko oraz przetwory mleczne, a także mięso i owoce są widoczne w całej Europie, ale i poza nią.

Wyraził również uznanie za negocjacje w sprawie Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

– 25 mld euro to są fundusze przewidziane dla Polski na pięć lat, 2023–2027. I stanowczo potwierdzam: to są fundusze pewne, one na pewno trafią do polskich rolników – zapewnił komisarz Janusz Wojciechowski.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej docenił również wsparcie, które otrzymali polscy rolnicy w zakresie dopłat do nawozów. Podkreślił, że takie wsparcie rolnicy otrzymali tylko w Polsce.

Wyrażając uznanie dla polskiego Planu Strategicznego, komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zwrócił uwagę na znaczące wsparcie dobrostanu zwierząt, na który zostało przeznaczone blisko 4 mld euro.

– Rolnictwo potrzebuje dłuższej perspektywy. Jest pytanie, co będzie po 2027 roku, czyli ostatnim roku Wspólnej Polityki Rolnej – stwierdził komisarz Janusz Wojciechowski.

– Musimy zwiększyć wsparcie dla rolnictwa i wsi w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej. Bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z filarów bezpieczeństwa – stwierdził komisarz Janusz Wojciechowski, zwracając uwagę na wiele zagrożeń, które występują w produkcji rolnej.

– Wyjdę z takim propozycjami, żeby zwiększyć wsparcie dla rolnictwa w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej, przede wszystkim na środki w zakresie zarządzania kryzysowego. I te klimatyczne, i te pogodowe, ale również polityczne i związane z na tym, co np. dzieje się na Ukrainie. Musimy mieć większe środki, żeby reagować na takie kryzysy, żeby wspierać rolników szybko i skutecznie – zapewnił unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Dożynki w Belwederze odbyły się po raz szósty. Tradycyjnym śpiewem i tańcem uświetnił je m.in. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Tags: No tags

Comments are closed.