EkoGmina 2023

EKOGMINA 2023 – V Forum Praktyków to wyjątkowe wydarzenie branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan.

W tym roku obradujemy w dniach 30 – 31 marca w Gdańsku, w Hotelu SADOVA.


Od 2018 roku jest skuteczną platformą wymiany doświadczeń w obszarze metod i dobrych praktyk stosowanych w projektach wodno-kanalizacyjnych. Ze stworzonej przestrzeni debaty korzystają przedstawiciele samorządów małych i średnich gmin, przedsiębiorstw komunalnych i przedstawiciele biznesu. To wyjątkowe miejsce rozmowy o nowoczesnych rozwiązaniach, skutecznych działaniach i możliwościach.


Mottem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy”. Obecna sytuacja geopolityczna, a także kryzys związany ze zmianami klimatu w ciągu kolejnych lat będą stanowić wyzwanie nie tylko dla rządów ale również dla samorządów i gmin. Dlatego na kwestię bezpieczeństwa ekologicznego uczestnicy konferencji będą mogli spojrzeć z trzech istotnych perspektyw.


Pierwszy dzień podzielony został na trzy sesje tematyczne:


• Bezpieczeństwo i ochrona zasobów wodnych: sesja, w trakcie której poruszymy tematy związane z bezpieczeństwem i zmianami w zarządzaniu usługami wodno-kanalizacyjnymi wynikającymi zarówno ze zmian geopolitycznych, klimatycznych oraz technologicznych;
• Bezpieczeństwo energetyczne i GOZ w działalności wod-kan: sesja, w trakcie której dyskutować będziemy o podejściu gmin do zarządzania wodą, ściekami oraz osadami i odpadami w obszarze zagadnień technologicznych, ekonomicznych oraz energetyki rozproszonej i ekologii;
• Zarządzanie i uwarunkowania finansowo-prawne bezpieczeństwa ekologicznego gminy: sesja w czasie której pochylimy się nie tylko nad kompetencjami gmin w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego ale także podejmiemy temat sposobów skutecznego rozwoju gminy poprzez finansowania inwestycji w tym ich pozyskiwania i wykorzystywania.


Drugiego dnia konferencji zaprosimy naszych Uczestników do Wejherowa.


W ponad stuletnim budynku dawnej fabryki drzewnej, w której obecnie mieści się Zakład Usług Komunalnych EKOFABRYKA będziemy dyskutować o zagadnieniach radzenia sobie z odorami i substancjami toksycznymi w zakładach komunalnych.


Po obradach zaprosimy Uczestników na ciekawą wizytę studyjną po tym obiekcie. EKOFABRYKA to nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej, Biuro Obsługi Mieszkańca, strefa recyklingu i upcyklingu przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia oraz biblioteka z odzysku i Galeria Wejherowskie Klamoty oraz nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W ramach projektu EKOFABRYKI powstały również podziemne pojemniki tzw. gniazda, które przeznaczone są do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.


Nad poziomem merytorycznym naszej konferencji czuwa ukonstytuowana Rada Programowa pod przewodnictwem dr. inż. Andrzeja Staniszewskiego. Dziękujemy temu wybitnemu gronu, za przyjęcie zaproszenia do skonsultowania merytorycznej wartości wydarzenia.


Pierwszy dzień sesji będzie można również śledzić bezpłatnie online.

Tags: No tags

Comments are closed.