11cdf767-3301-451a-96fa-3ea25e017b87

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Zielona energetyka, rozwój energetyki wodorowej w Polsce, elektryfikacja transportu drogowego oraz podsumowanie pięciu lat po polskiej prezydencji COP były tematami paneli Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w których wzięli udział wiceministrowie klimatu i środowiska 25 kwietnia 2023 r.

Podczas drugiego dnia kongresu resort klimatu i środowiska reprezentowali wiceministrowie – Ireneusz Zyska oraz Adam Guibourge-Czetwertyński.

Pełnomocnik Rządu ds. OZE zabrał głos w panelu „Zielona energetyka”. Jego uczestnicy rozmawiali o roli odnawialnych źródeł energii w bezpieczeństwie energetycznym Polski,  kluczowych obszarach zielonych inwestycji oraz potencjale poszczególnych rodzajów OZE.

Rozwój OZE to nie tylko zwiększenie suwerenności energetycznej. To również możliwość przyciągnięcia kolejnych inwestycji, które pozwolą na stworzenie miejsc pracy. Należy podkreślić, że inwestorzy coraz częściej uzależniają lokalizację inwestycji od dostępności zielonej energii. Ponadto, wykorzystanie OZE zwiększa konkurencyjność naszych producentów. Należy również wskazać, że coraz więcej podmiotów inwestujących w Polsce oczekuje zielonych łańcuchów dostaw

– powiedział wiceminister Ireneusz Zyska.

Kolejne spotkanie, w którym wiceminister Zyska wziął udział, było poświęcone wodorowi. Prelegenci omawiali założenia, cele oraz realizację polskiej strategii wodorowej. Rozmowa dotyczyła też rozwoju rynku – inwestycji prywatnych firm i samorządów, a także potencjału polskich uczelni w zakresie kształcenia przyszłych kadr.

Wodór jest kluczowym elementem transformacji energetycznej w obszarach, w których nie będzie możliwe zastępowanie paliw kopalnych bezpośrednio energią z OZE. W pierwszej kolejności znajdzie on zastosowanie w przemyśle oraz jako paliwo w transporcie – w szczególności dla pojazdów ciężkich

– mówił Ireneusz Zyska.

I właśnie elektryfikacji transportu – w tym ciężkiego – poświęcony był trzeci panel z udziałem wiceministra Zyski.

Mówiąc o elektryfikacji transportu nie pytamy „czy”, tylko „kiedy”. Zadaniem rządzących jest by dokonać tej zmiany bez szkody dla obywateli i konkurencyjności przemysłu

– podkreślił wiceminister.

Adam Guibourgé-Czetwertyński – jako główny negocjator polskiej prezydencji COP, wziął udział panelu „5 lat po COP24”. Prelegenci rozważali, co pozostało z dorobku katowickiego szczytu, które osiągnięcia i ustalenia zostały zrealizowane lub które znalazły kontynuację i rozwinięcie, a także jak zmienić formułę COP, by działać skuteczniej w nowych realiach geopolitycznych?

Patrząc na dorobek COP24 w Katowicach należy zwrócić uwagę na dwa główne aspekty aktywności polskiej prezydencji – wynik globalnych negocjacji oraz własne inicjatywy prezydencji. Jeśli chodzi o decyzje COP negocjowane i przyjęte w Katowicach, to głównym osiągnięciem tego szczytu był Pakiet Katowicki, który zawierał instrukcję realizacji Porozumienia paryskiego praktycznie we wszystkich aspektach. Polska zaproponowała także trzy inicjatywy – poświęcone sprawiedliwej transformacji, lasom oraz elektromobilności. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że to jesteśmy autorem koncepcji sprawiedliwej transformacji we współpracy międzynarodowej

– mówił wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Tags: No tags

Comments are closed.