1460x616

Fundusze Europejskie wspierają środowiskową pomoc psychiatryczną dla młodych pacjentów

Zaburzenia psychiczne są globalnym problemem XXI wieku w Polsce i na świecie. Niestety dotykają one także najmłodszych. Dlatego inwestujemy fundusze unijne w projekty, które skutecznie pomagają w kryzysach psychicznych młodych osób. Jedno z takich przedsięwzięć w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie odwiedziła wiceministra Monika Sikora. Powstało tu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od 2016 roku wspiera inicjatywy na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.  W programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach innowacji społecznych przeznaczono na ten cel ponad 336 mln zł.

Dla nas szczególnie ważne jest to, by pomoc była świadczona jak najbliżej miejsca zamieszkania dziecka, w środowisku, w którym młody człowiek funkcjonuje na co dzień

– powiedziała wiceministra Monika Sikora.

W POWER wypracowany został model Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) dla dzieci i młodzieży. W tym systemie, dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego, powstało 11 placówek w całej Polsce.

Centra oferują kompleksowe wsparcie, zarówno medyczne, jak i społeczne. Ich istotą  jest pomoc młodym osobom z problemami psychicznymi, nie tylko ambulatoryjna, czyli w przychodni, ale też w miejscu zamieszkania i szkole. Pomocą, oprócz pacjenta, mogą być objęci także rodzina i rówieśnicy. Chodzi o pomoc zintegrowaną, czyli taką, która obejmuje różne aspekty życia osób zmagających się z problemami psychicznymi i ich otoczenia.

Realizacja projektu już się zakończyła. Jednak nie zakończyła się nasza działalność na rzecz poprawy zdrowia psychicznego młodych pacjentów

– dodała wiceministra.

W programach unijnych na lata 2021-2027 nadal chcemy wspierać psychiatrię. Zaplanowaliśmy działania zarówno z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – FERS), jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko – FEnIKS).

Łącznie na wsparcie psychiatrii, w tym psychiatrii dzieci i młodzieży z FERS i FEnIKS przeznaczymy ponad 1 mld zł. Pieniądze te przyczynią się do poprawy stanu systemu opieki psychiatrycznej w Polsce i kompleksowego wsparcia pacjentów

– podkreśliła Monika Sikora.

Rozwiązania wypracowane w POWER zostały wykorzystane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach krajowej reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Założenia projektów stały się inspiracją dla zmian w prawie i nowej organizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej opartej na modelu środowiskowym.

Tags: No tags

Comments are closed.