1460x616 (5)

gala konkursu Polski Produkt Przyszłości: nagrody dla innowatorów

W Warszawie odbyła się 25. jubileuszowa gala konkursu Polski Produkt Przyszłości. W imieniu MFiPR gratulacje wszystkim uczestnikom i laureatom złożył online minister Grzegorz Puda. Natomiast w uroczystości wręczenia nagród w poszczególnych kategoriach uczestniczył wiceminister Marcin Horała.

Wiceminister Marcin Horała stoi na scenie z prawej strony i mówi do mikrofonu.
Nabór do konkursu Polski Produkt Przyszłości został zakończony 14 grudnia 2022 r. Do jego tegorocznej edycji zgłoszono 148 projektów, z czego aż 127 zostało przesłanych przez przedsiębiorców.

Nagrodzone projekty to dowód na to, że nasza gospodarka i nauka rozwijają się coraz dynamiczniej, a polscy przedsiębiorcy i naukowcy mają swój istotny udział w szukaniu odpowiedzi na najważniejsze problemy społeczne i rozwojowe współczesnej cywilizacji

– powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Dzięki Państwa przedsiębiorczości, gotowości do podejmowania nowych wyzwań, a często i ryzyka, a także odwadze wychodzenia poza własne środowisko i tworzenia partnerstw łączących wiedzę i praktykę, czyli naukę i biznes, możemy myśleć nie tylko o tym, jak odpowiadać na wyzwania współczesności, ale budować bezpieczeństwo gospodarcze i społeczne dla następnych pokoleń

– powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała podczas jubileuszowej gali konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Ten konkurs to kolejny dowód na to, że nasza przyszłość, a przez to rozumiem też rozwój naszej przedsiębiorczości w obszarach innowacji, gospodarki opartej na wiedzy i odnawialnych źródłach energii, rysuje się bardzo optymistycznie

– dodał wiceszef MFiPR.

Wiceminister Marcin Horała złożył gratulacje i wręczył nagrody laureatom w kategorii:

Produkt przyszłości przedsiębiorcy,
Produkt przyszłości wspólny instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy,
oraz

Nagrodę Specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności),
Nagrodę Specjalną za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
Nagrodę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest wyróżnienie i promowanie najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają potencjał, aby zaistnieć na rynku krajowym i globalnym.

Tags: No tags

Comments are closed.