1460x616 (5)

Głosuj na naturę

24 maja 1909 r. utworzono w Europie pierwszy park narodowy – Sarek National Park. Na cześć tego wydarzenia świętujemy dzisiaj Europejski Dzień Parków Narodowych, które w tym roku przebiega pod hasłem: „Głosuj na naturę”.

Park Narodowy Gór Stołowych (fot. Tadeusz Kandefer).

Obecnie na kontynencie istnieje ponad 300 parków narodowych, które chronią najcenniejsze przyrodniczo miejsca. Polskie Parki Narodowe to najważniejszy element krajowego systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ponad 90-letnia tradycja ochrony przyrody o najwyższej wartości.

W Polsce mamy 23 obiekty tej rangi. Pierwsze z nich – Pieniński i Białowieski – utworzono w latach 30. XX wieku.

Tereny objęte tą formą ochrony posiadają szczególną wartość naukową, przyrodniczą, krajobrazową lub kulturową. Na ściśle określonym obszarze parku narodowego, który według polskiego prawa nie może być mniejszy niż 1 000 ha, ochronie podlega cała przyroda ożywiona i nieożywiona – zwierzęta, rośliny, grzyby, ekosystemy i ich wzajemne oddziaływania, gleba, stosunki wodne, a także krajobraz. Dbają o to pracownicy Polskich Parków Narodowych – specjalistki i specjaliści wielu dziedzin, których zadaniem jest ochrona zasobów przyrodniczych, prowadzenie badań naukowych, a także edukacja oraz udostępnianie chronionego w parkach dziedzictwa.

Ponadto w parkach narodowych dąży się do przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów, a także całych ekosystemów. Na wyznaczonych w ten sposób obszarach prowadzone są też badania naukowe oraz edukacja przyrodnicza. Wszelkie działania podporządkowane są ochronie zasobów przyrody.

Strona Polskich Paków Narodowych

Każdy z Polskich Parków Narodowych posiada swój niepowtarzalny klimat i każdy wart jest zobaczenia. Przed wyprawą warto zapoznać się z wizytówką Bramą Parków Narodowych, czyli stroną promującą wszystkie najcenniejsze obszary w Polsce: https://ppn.gov.pl oraz ujednoliconymi, nowoczesnymi stronami poszczególnych parków.

Nowe strony dostępne są w wersji desktopowej i mobilnej, dzięki czemu można korzystać z serwisu w każdym momencie i z dowolnego urządzenia. Ułatwiają one m. in. zakup biletów online, zaangażowanie w prace w ramach wolontariatu, załatwienie różnych spraw, typu pozwolenia czy zgody na badania naukowe, a także zakup pamiątek i wydawnictw.
Można na nich znaleźć również szczegółowe opisy szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, co ułatwia planowanie wizyt. Z informacji umieszczonych na stronie dowiecie się o długości danej trasy, czasie potrzebnym do przebycia szlaku w górę i w dół, co jest kluczowym elementem zwłaszcza przy trasach górskich. Można zweryfikować czy dany szlak jest dostępny dla wózków zarówno inwalidzkich, jak i dziecięcych oraz jaki jest typ nawierzchni.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry

W ministerstwie pracujemy nad utworzeniem Parku Doliny Dolnej Odry. Za nami pierwsze spotkanie powołanego w tym celu Zespołu do spraw opracowania założeń utworzenia parku narodowego w tym obszarze, któremu przewodniczył wiceminister klimatu i Środowiska Mikołaj Dorożała.

Tags: No tags

Comments are closed.