v11.konkurs_kol_gospodyn_wiejskich_logotyp

III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta

12 stycznia br. ruszył nabór do III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 12 marca 2023 roku. Tematem tegorocznej edycji są polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe.

Koła Gospodyń Wiejskich są jednym z filarów polskiej kultury ludowej. Przechowują, dbają i kontynuują tradycje wiejskie: pieśni ludowe, kuchnię polską, wiejskie obrzędy, zwyczaje rolnicze itp. Często działalność Kół Gospodyń Wiejskich są okazją do spotkań, rozmów, zawarcia nowych znajomości.

Koła Gospodyń Wiejskich samodzielnie się zgłaszają poprzez przesłanie poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej, potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru, krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła pocztą elektroniczną na adres konkurs.KGW@prezydent.pl(link wysyła e-mail).

Materiał audiowizualny powinien zawierać nazwę oraz logo KGW (jeśli takowe posiada) oraz prezentować najważniejsze informacje o Kole, jego działalność i zrealizowane inicjatywy.

Materiał należy przesłać w jednym pliku używając jedną z ogólnodostępnych platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge) w formie wygenerowanego linku, który należy zawrzeć w treści maila wraz z kartą zgłoszeniową.

Szczegółowe informacje i zasady konkursu znajdują się w regulaminie konkursu załączonego poniżej.

Logo konkursu
Tags: No tags

Comments are closed.