1460x616 (5)

Instytut Matki i Dziecka przeszkolił ponad 1300 osób z diagnostyki chorób genetycznie uwarunkowanych

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak uczestniczyła w konferencji podsumowującej projekt pn. „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka” realizowany przez Instytut Matki i Dziecka przy wsparciu Centrum Projektów Europejskich.

Dziesięć osób stoi obok siebie.
Diagnostyka chorób uwarunkowanych genetycznie to obecnie jeden z najistotniejszych tematów z punktu widzenia całego sektora opieki zdrowotnej w Polsce i na całym świecie. Wczesne wykrywanie chorób pozwala zastosować najskuteczniejsze możliwe leczenie i poprawić komfort życia pacjentów.

Cieszę się, że przy wsparciu funduszy unijnych zakupiono sprzęt, który przyczyni się do kontynuacji prac badawczych i szkoleniowych. Do tej pory już blisko 1300 osób wzięło udział w szkoleniach dla kadr medycznych i personelu laboratoryjnego w obszarze diagnostyki chorób genetycznie uwarunkowanych

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wdrożono także unikalny w Polsce program szkolenia bioinformatyków i rozwoju tej dziedziny w ramach kształcenia dyplomowego oraz podyplomowego. W kursach podyplomowych dot. bioinformatyki wzięło udział ponad 100 przedstawicieli kadr interdyscyplinarnych – informatyków, genetyków, biologów, chemików, fizyków i lekarzy, w tym studentów kończących etap kształcenia dyplomowego

– dodała wiceszefowa MFiPR.

Ponadnarodowy projekt pn. „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka” był realizowany przez Instytut Matki i Dziecka od listopada 2018 r. do końca stycznia 2023 r. w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Budżet projektu wyniósł blisko 36 mln zł.

Rozwiązania wypracowane w ramach tego projektu przy udziale międzynarodowych partnerów z Holandii, Czech i Belgii poszerzyły dostępną w Polsce diagnostykę genetyczną, dzięki czemu możliwe będzie skuteczniejsze rozpoznawanie i leczenie chorób genetycznie uwarunkowanych.

Tags: No tags

Comments are closed.