1460x616 (7)

Integracja sensoryczna w Krośnie

Hortiterapia, czyli terapia ogrodnicza dla osób z niepełnosprawnościami to jedna z funkcji, jaką będzie pełnił park sensoryczny w Krośnie. W jego otwarciu uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W parku pod namiotem przed mikrofonami stoi wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Za nią stoi mężczyzna.

To niezwykłe miejsce będzie edukować, wyciszać i zachwycać barwami i dźwiękami. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, bo teren parku spełnia funkcję wypoczynkową, rekreacyjną oraz rehabilitacyjną. Terapia tu stosowana będzie uzupełnieniem innych metod leczenia różnego typu schorzeń i zaburzeń

– powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Istotą takiej rehabilitacji jest oddziaływanie na kondycję psychiczną, fizyczną i intelektualną pacjenta za pomocą roślin. To przede wszystkim wykorzystanie zmysłów wzroku, słuchu i węchu poprzez obserwację roślin, wsłuchiwanie się w dźwięki przyrody czy poznawaniu zapachów ogrodu.

W ramach projektu wykonano nasadzenia drzew, wytyczone zostały ścieżki spacerowe i rowerowo-spacerowe, siedziska oraz nasadzenia roślin ozdobnych.  Mieszkańcy mogą skorzystać również z altany grillowej, stanowiska grillowego z pergolami, siedzisk kamiennych i ławeczek ogrodowych. Całości dopełniają pomosty drewniane, trejaże oraz podwyższone rabaty z roślinami.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w wysokości ponad 950 tys. zł z Funduszy norweskich i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w ramach programu Rozwój lokalny.

Program Dostępność Plus

Dostępność nie dotyczy tylko niepełnosprawności ruchowej, ale też sensorycznej, czyli zaburzeń podstawowych zmysłów – wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku.

Działania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami to jeden z priorytetów rządu. Realizując program Dostępność Plus odpowiadamy na wiele wyzwań, począwszy od zwiększenia dostępności architektonicznej, poprzez dostępność komunikacyjną, organizacyjną, cyfrową, aż po zapewnianie dostępności konkretnych usług

– podkreśliła wiceminister.

W ramach programu Dostępność Plus, który koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, już ponad 16 mld zł wydano na inwestycje, by wdrażać dostępność w praktyce. Takich rozwiązań jest już ponad 1000.

Fundusze norweskie i EOG oraz program Rozwój lokalny

Fundusze norweskie i EOG (formalnie: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy) to pieniądze, które Islandia, Norwegia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. To forma bezzwrotnej pomocy. Obecnie trwa trzecie jej rozdanie. Polska jest największym beneficjentem tych funduszy. W sumie mamy do dyspozycji 809,3 mln euro z puli 2,8 mld euro dostępnych dla aktualnie 14 krajów UE.

Programu Rozwój lokalny o całkowitym budżecie 117,6 mln euro (z których 100 mln euro pochodzi z Funduszy norweskich i EOG, a 17,6 mln euro to wkład krajowy) jest wdrażany od połowy 2019 r. Dzięki koncepcji szerokiego wsparcia wnioskujących samorządów, stanowi on istotną pomoc nie tylko finansową, ale także merytoryczną dla miast średnich.

Tags: No tags

Comments are closed.