729x308

J. Sasin: Odbudujemy przemysł stalowy

– Bez stali ciężko realizować wielkie projekty infrastrukturalne, niemożliwa jest bez niej transformacja energetyczna czy rozwój przemysłu zbrojeniowego – mówi wicepremier Jacek Sasin podczas spotkania ze stroną społeczną z Huty Pokój w Rudzie Śląskiej.

Nowa stalownia

Wicepremier zapowiedział powstanie nowoczesnej stalowni na terenie huty w Rudzie Śląskiej. Wybuduje ją do 2027 roku katowicki Węglokoks. Inwestycja wyniesie około 5 mld zł. Rocznie stalownia będzie mogła produkować milion ton stali. Z tego połowa przeznaczona będzie na wewnętrzne potrzeby spółek grupy Węglokoks.

– Jesteśmy gotowi znaleźć pieniądze na te inwestycje z każdych dostępnych źródeł. Być może trzeba będzie także wykorzystać zasoby dużych spółek Skarbu Państwa – mówi szef MAP.

Węglokoks kilka lat temu skupił aktywa hutnicze należące do Skarbu Państwa i uratował je przed bankructwem. Teraz będą one rozwijane i uzupełniane o segment stalowy.

Nowe pespektywy

 Odbudowa własnego przemysłu stalowego staje się nie tylko szansą na rozwój dla regionów, ale także koniecznością. Do tej pory 80 proc. stali Polska importowała z Rosji i Ukrainy. W wyniku wojny łańcuch dostaw tego surowca został zerwany. Rząd zamierza odbudować ten sektor. W najbliższych latach planuje rozwój wielu programów przemysłowych i infrastrukturalnych, które będą wymagały dużych zasobów stali. Jednym z największych przedsięwzięć jest rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Samowystarczalność w produkcji stali będzie kluczowa.

– Jeśli mają nam wyjść plany związane z przemysłem zbrojeniowym to bez szybkiej odbudowy hutnictwa nie mamy co o tym marzyć. Jest dobry moment, który trzeba wykorzystać i rozpocząć inwestycje. Inaczej wypadniemy z wyścigu. Stal będzie warunkować rozwój – mówi minister aktywów państwowych.

 Własna produkcja stali zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki, zapewni niezależność i bezpieczeństwo przemysłowe.

Tags: No tags

Comments are closed.