875aa73b-0ddc-4e5f-94b2-e846e6a3107a

Kolejne inwestycje drogowe w województwie łódzkim

Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji dla drogi ekspresowej S12, która będzie prowadziła od węzła Kozenin na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S12 i S74, przez Tomaszów Mazowiecki, do węzła Łódź Południe na skrzyżowaniu z autostradą A1 i S8. Rozpoczną się także prace przygotowawcze związane z realizacją obwodnicy Radomska w ciągu dróg krajowych nr 42 i 91.

Kolejne inwestycje drogowe w województwie łódzkim
Nowy odcinek S12 w województwie łódzkim
Nowy odcinek S12 połączy autostradę A1 i drogę ekspresową S8 w rejonie Łodzi z kolejnym odcinkiem drogi ekspresowej S8 w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego oraz z drogą ekspresową S74 (węzeł Kozenin) koło Sulejowa. Realizacja tego odcinka S12 o długości ok. 64 km została ujęta w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Zostanie wyposażona w bezkolizyjne węzły drogowe, nowoczesny system zarządzania ruchem, a także instalacje służące ochronie środowiska.

– Inwestycje ujęte w nowym Rządowym Programie Budowg Dróg Krajowych są konieczne do ukończenia pełnej sieci wysokoprzepustowej sieci dróg. Realizacja S12 przez Tomaszów Mazowiecki aż do A1 przyczyni się do zwiększenia efektywności transportowej i rozwoju gospodarczego południowej części województwa łódzkiego – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Funkcjonujący obecnie układ dróg, niezapewniający ciągłości drogi ekspresowej S8 na terenie województwa łódzkiego powoduje, że część ruchu w kierunku wschód-zachód przenosi się na odcinek autostrady A1 od Piotrkowa Trybunalskiego do Strykowa. Budowa nowego odcinka drogi ekspresowej S12 ma na celu równomierne rozłożenie ruchu pojazdów na istniejących odcinkach dróg na terenie województwa: A1, A2 oraz S8.

Realizacja odcinka S12, będącego jednocześnie przedłużeniem istniejącej S8, poprawi warunki dla transportu krajowego i zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem przewozu towarów. Umożliwi sprawny i bezpieczny przejazd od strony Wielkopolski w kierunku woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego, a także z Dolnego Śląska do Warszawy. Trasa ta będzie miała istotne znaczenie także w komunikacji lokalnej.

Dokumentacja dla obwodnicy Radomska
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na wykonanie pełnego rozpoznania geologicznego wraz z opracowaniem elementów Koncepcji programowej dla budowy obwodnicy Radomska w ciągu DK42 i DK91. Dokumenty te są niezbędne do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj, co jest planowane na początku 2025 roku.

– Radomszczanie czekają na obwodnicę już od wielu lat. Trasa omijająca miasto jest bardzo potrzebna, bo pozwoli na zmniejszenie uciążliwości związanych z dużym ruchem pojazdów ciężarowych, takich jak korki i hałas. Dla kierowców nowa trasa oznacza sprawniejsze i wygodniejsze podróże, skróci się też czas przejazdu – dodał wiceminister R. Weber.

Wykonawcą dokumentacji dla obwodnice Radomska będzie Value Engineering z Warszawy. Firma ma 23 miesiące na realizację umowy, której wartość to nieco ponad 5,7 mln zł.

Celem inwestycji jest wyprowadzenie z Radomska ruchu tranzytowego, zarówno ciężkiego, jak i osobowego. Obecnie w centrum miasta krzyżują się dwie drogi krajowe DK42 i DK91. Obwodnica przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zwiększenia bezpieczeństwa w mieście.

Rondo w Burzeninie
Wiceminister infrastruktury Rafał Weber wziął także udział w otwarciu ronda w Burzeninie, które zostało wybudowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 480. Dzięki realizacji zadania, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5,1 mln zł, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1704E i drogą gminną nr 114214E poprawiła się widoczność oraz płynność ruchu. W ramach inwestycji rozbudowane zostały dojazdy do ronda wraz z chodnikami. Powstała ponadto kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne i kanał technologiczny, a przebudowane przejścia dla pieszych zostały doświetlone.

– Obecny rząd traktuje priorytetowo pomoc dla władz lokalnych, które na swoim terenie realizują inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości dróg, bo to wprost przekłada się na poprawę bezpieczeństwa. Tylko w ramach nadzorowanego przez Ministerstwo Infrastruktury Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2022 w województwie łódzkim dofinansowanie otrzymało 772 zadań na drogach gminnych i powiatowych o długości ponad 1 tys. km. Łączna wartość środków przyznanych na ten cel to prawie 700 mln zł – powiedział wiceminister Rafał Weber.

Tags: No tags

Comments are closed.