20221010_Kraków, Wadowice pow. proszowicki (2)

Kraków gmina Wadowice powiat proszowicki. Trzy różne inwestycje z dofinansowaniem z budżetu państwa. Wspólny mianownik – bezpieczeństwo

Nowe drogi rowerowe w Krakowie, przebudowa Szkoły Podstawowej w Zawadce w gminie Wadowice i dostosowanie Szpitala w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi. To inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki środkom finansowym z budżetu państwa.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył dziś samorządowcom symboliczne czeki oraz podpisał umowy potwierdzające przyznanie przez premiera Mateusza Morawieckiego dofinansowania. W wydarzeniu udział wzięli poseł Urszula Rusecka oraz poseł Filip Kaczyński, wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk, starosta proszowicki Krystian Hytroś, burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, radni miasta Krakowa: Włodzimierz Pietrus, Renata Kucharska, Małgorzata Kot.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

 • Do powiatu proszowickiego z rezerwy Pana Premiera trafi 1 440 000 zł na bardzo potrzebną inwestycję – na rozbudowę, przebudowę, modernizację Szpitala Powiatowego. Zależy nam na tym, aby oprócz dobrej kadry medycznej, o co również dbamy, nasi pacjenci w godnych warunkach dochodzili do zdrowia. Kolejny raz rząd Zjednoczonej Prawicy udowadnia, że najważniejszy dla nas jest człowiek. Najważniejsze są środki, które bezpośrednio wpływają na poprawę funkcjonowania szpitali w naszych małych ojczyznach. Nie pozostawiamy samorządów samych sobie – podkreśla poseł Urszula Rusecka.

– W sposób szczególny cieszę się z pieniędzy dla gminy Wadowice. Gminy, w której się urodziłem i w której mieszkam. Rozbudowa Szkoły w Zawadce to naprawdę kluczowe zadanie, jeśli chodzi o rozwój tej miejscowości. W Zawadce coraz więcej dzieci przychodzi na świat. Była potrzeba, żeby zwiększyć kubaturę tej Szkoły. Bardzo się cieszę, że Pan Premier Mateusz Morawiecki dostrzegł tę naszą ważną potrzebę. Gratuluję Panu Burmistrzowi Bartoszowi Kalińskiemu skuteczności – mówi poseł Filip Kaczyński.

– Prawie 13 mln zł z rezerwy Pana Premiera Mateusza Morawieckiego trafia właśnie tylko do trzech małopolskich samorządów: do miasta Krakowa, gminy Wadowice i powiatu proszowickiego. Trzy inwestycje łączy jeden wspólny mianownik. To bezpieczeństwo. Kolejne kilometry Wiślanej Trasy Rowerowej między tzw. zakolem Wisły w Krakowie a gminą Wieliczka uatrakcyjnią turystycznie ten region. Pozwolą na szybszy, bardziej komfortowy, a przede wszystkim bezpieczny transport. Użytkownicy jednośladów będą cieszyć się wygodną i malowniczą trasą bez obaw o innych uczestników ruchu drogowego. Remont Szkoły Podstawowej w Zawadce zapewni uczniom stołówkę, świetlicę oraz salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia. Rozbudowane zostaną instalacje wewnętrzne. Inwestycja zapewni poprawę jakości kształcenia oraz bezpieczne warunki rozwoju najmłodszych. Modernizacja proszowickiego Szpitala zagwarantuje zaś zarówno pacjentom, jak i pracownikom placówki potrzebną ochronę i zabezpieczy ich przed potencjalnym zagrożeniem – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wielowymiarowe wsparcie dla samorządów
– Rząd Prawa i Sprawiedliwości z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim na czele dba o bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Nasze działania są wielowymiarowe i dotyczą różnych obszarów. Dlatego szeroko wspieramy samorządy w realizacji ich zadań publicznych. Taki wymiar ma m.in. dofinansowanie z rezerwy ogólnej i celowej budżetu państwa – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, zdecydował o przyznaniu środków na dofinansowanie inwestycji:

 • „Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej gminy miejskiej Kraków z gminą Wieliczka” – 7 915 032 zł,
 • „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zawadce” – 3 543 525 zł,
 • „Dostosowanie budynku głównego SP ZOZ w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi” – 1 440 000 zł.

W tym roku tylko z rezerwy ogólnej budżetu Małopolska mogła już liczyć na wsparcie na poziomie ponad 38 mln zł na 18 zadań.

Nowe drogi rowerowe nad Wisłą

Dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej gminy miejskiej Kraków z gminą Wieliczka” stanowi blisko 80% kosztów jego realizacji (9 897 790,23 zł).

Celem tej inwestycji jest powstanie kolejnych odcinków Wiślanej Trasy Rowerowej. Drogi rowerowe zostaną wykonane na koronie rozbudowywanych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w ramach realizowanej tam przez Wody Polskie inwestycji.

– To bardzo konkretne wsparcie dla miasta Krakowa, a zarazem projekt, z którego korzystać będą zarówno mieszkańcy, jak i turyści. 8 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa, której dysponentem jest Pan Premier Mateusz Morawiecki, na budowę dróg rowerowych w Krakowie, to wyraz tego, jak bardzo istotna dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest dobra, służąca mieszkańcom i partnerska współpraca z samorządami – mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

– Kraków, jak i cała Małopolska to tereny, które swoimi atrakcjami przyciągają coraz więcej turystów, chętnie spędzających czas aktywnie. Kraków zachęca nie tylko do spacerów, ale także właśnie m.in. do jazdy rowerem. Niejednokrotnie rower to też środek transportu do pracy. Dla mieszkańców Krakowa i turystów ta inwestycja jest niezwykle ważna. Wspieramy samorządy w realizacji takich projektów. Dziękuję wszystkim, którzy zabiegali o to, aby to dofinansowanie trafiło do krakowskiego samorządu. Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za dofinansowanie na poziomie aż 8 mln zł. Z pewnością pozwoli ono jeszcze lepiej wykorzystać potencjał Krakowa – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 • Jest to bardzo ważne, że w tym momencie, kiedy są realizowane inwestycje przez Wody Polskie, jesteśmy w stanie zsynchronizować te działania i korzystając z okazji, realizować tak poważną inwestycję jak kilkanaście kilometrów dróg rowerowych wzdłuż wałów wiślanych. Nie byłoby takiej możliwości, gdyby nie decyzja Premiera Mateusza Morawieckiego – mówi zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk.
 • Miasto Kraków ma na uwadze Wisłę, jako ważny element sfery turystycznej i rekreacyjnej. Ta inwestycja może spowodować, że Bulwary w kierunku Nowej Huty się przedłużą, zwiększy się też dostępność. Synergia inwestycji Wód Polskich i ścieżki rowerowej będzie z korzyścią dla mieszkańców Krakowa i turystów, którzy również będą korzystać ze ścieżki – mówi radny miasta Krakowa Włodzimierz Pietrus.

W ramach rozbudowy wałów zostaną wykonane ścieżki na następujących odcinkach:

 • wał lewy rzeki Wisły od. ul. Klasztornej do lasku Mogilskiego,
 • wał prawy rzeki Wisły – cofkowy rzeki Dłubni od ujścia do rzeki Wisły od ul. Podbipięty do ul. Ptaszyckiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Zakarnie),
 • wał lewy rzeki Wisły – cofkowy rzeki Dłubni pomiędzy ul. Na Niwach a ul. Podbagnie,
 • wał lewy rzeki Wisły od ul. Popielnik do ul. Kąkolowej,
 • wał prawy rzeki Wisły od ul. Na Zakolu Wisły do zbliżenia ul. Łutnia do wału Wisły.

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zawadce

3 543 525 zł to łączna kwota dotacji celowej na lata 2022 i 2023 na zadanie „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zawadce”:

 • w 2022 roku – kwota dotacji wynosi 1 376 223,50 zł,
 • w 2023 roku – kwota dotacji wynosi 2 167 301,50 zł.

Efektem rzeczowym realizacji inwestycji będzie łączna wielkości przebudowanej, wybudowanej i nadbudowanej powierzchni całkowitej 1 756,28 m2. Całkowity koszt inwestycji wynosi 7 087 050 zł.

 • Projekt już mamy, pozwolenie na budowę mamy, a sama już rozbudowa to zadanie dwuletnie, które będziemy realizować w tym i w przyszłym roku. W końcu uczniowie tej szkoły będą mieli stołówkę, świetlicę oraz salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia – mówi burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.

– Na tę inwestycję składało się też pokonanie trudności formalnych. Ten etap został pomyślnie zamknięty. Później pojawił się problem, skąd gmina ma pozyskać środki na modernizację Szkoły. Dlatego wystąpiłem do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o przyznanie środków z budżetu państwa i wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Ta inwestycja to kompleksowa modernizacja, to inwestycja w lepszą przyszłość dzieci, które będą chodzić do tej Szkoły – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Rozwój SP ZOZ w Proszowicach

– W 2021 roku w proszowickim Szpitalu zatrudnionych było 625 osób. Udzielono pomocy ponad 122 tys. pacjentów. Ok. 3,7 tys. razy do potrzebujących skierowano karetkę. Na świat przyszło 430 dzieci. Liczby obrazują, w jaki sposób jednostka pełni swoją misję. SP ZOZ w Proszowicach stoi na straży bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Gratuluję otrzymanego wsparcia i życzę szybkiej realizacji zadania – tym bardziej, że inwestycja ta jest elementem szerszej modernizacji Szpitala – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zadanie „Dostosowanie budynku głównego SP ZOZ w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi” otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 440 000 zł.

– Dziękuję za wzorową współpracę pomiędzy samorządami województwa małopolskiego a administracją rządową i służbami Pana Wojewody. Samorządowcy zawsze mogą liczyć na fachową pomoc. Pieniądze, które dzisiaj otrzymujemy, są dla nas bardzo ważne – mówi starosta proszowicki Krystian Hytroś.

– Inwestycje w bezpieczeństwo i zdrowie są priorytetami rządu Premiera Mateusza Morawieckiego, dlatego stale dbamy o rozwój szpitali. Doposażamy i modernizujemy jednostki medyczne na terenie całej Małopolski. W lipcu działalność proszowickiego Szpitala poszerzyła się o Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Nie byłoby to możliwe bez Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Całkowity koszt utworzenia Centrum wyniósł niemal 5 mln zł. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodziło ok. 4 mln zł. Dzięki dofinansowaniu możliwy był zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego oraz modernizacja i adaptacja pomieszczeń Centrum.

– Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach otrzymał również bardzo konkretne wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponad 350 tys. zł to kwota, którą przekazaliśmy na zakup specjalistycznego sprzętu: bodypletyzmografu oraz aparatu USG, a prawie 950 tys. zł na modernizację budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Łącznie zatem za modernizację i doposażenie Szpital w Proszowicach otrzymał 1,3 mln zł – przypomina wojewoda Łukasz Kmita.

Tags: No tags

Comments are closed.