729x308 (6)

Małaszewicze i Biała Podlaska: lepszy przewóz towarów dzięki nowej inwestycji

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała umowę za 123 mln zł na zaprojektowanie i rozbudowę torów w rejonie stacji Biała Podlaska i Małaszewicze na linii Warszawa – Terespol. Zwiększy się dostępność i przepustowość stacji oraz konkurencyjność kolei w transporcie ładunków.

Małaszewicze i Biała Podlaska – lepszy przewóz towarów dzięki nowej inwestycji
Stacja Biała Podlaska będzie rozbudowana o dziesięć torów, a stacja Małaszewicze o trzy tory. Stacje będą dostosowane do obsługi cięższych i dłuższych pociągów towarowych – 750 metrów. Zakres prac obejmuje także budowę sieci trakcyjnej, rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Będzie wykonane odwodnienie, ważne dla dobrego utrzymania torów. Prace finansowane są ze środków publicznych przeznaczonych na dokapitalizowanie spółki PKP PLK w ramach dofinansowania Krajowego Programu Kolejowego.

– To ważna inwestycja dla poprawy przewozu towarów koleją. Efektem będzie sprawniejszy przejazd większej liczby pociągów, co oznacza lepsze możliwości wymiany handlowej. Takie inwestycje jak ta w Małaszewiczach i Białej Podlaskiej istotnie zwiększają rolę kolei jako sprawnego i ekologicznego środka transportu – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

– Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych SA na stacji Biała Podlaska i Małaszewicze zwiększy rolę ekologicznego transportu kolejowego na ważnej trasie wschód – zachód. Dzięki pracom poprawi konkurencyjność kolei w transporcie ładunków przez granicę – stwierdził Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.
Bezpieczniejszy dostęp do kolei na przystanku Biała Podlaska Wschodnia
W zakresie podpisanej umowy jest także budowa przejścia pod torami na nowym przystanku Biała Podlaska Wschodnia. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo. Dla podróżnych z trudnościami z poruszaniem się zostaną udostępnione pochylnie. W tunelu zamontowane zostanie energooszczędne, jasne oświetlenie LED. Obiekt zapewni dogodne przejście na dwa nowe perony jednokrawędziowe. Wykonawcą prac jest firma Trakcja SA. Prace zaplanowane są na lata 2022-2024.

Lepszy dostęp do kolei na stacjach Biała Podlaska, Terespol i Małaszewicze
Rozbudowa stacji Małaszewicze i Biała Podlaska są uzupełnieniem inwestycji „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol”, dofinansowanej przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF). Wartość tego projektu to 736,8 mln zł.

Od października podróżni korzystają na stacji z nowego przejścia podziemnego, którym od strony budynku dworca mogą dostać się na zmodernizowany już wcześniej peron wyspowy. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się i ciężkim bagażem są windy. W przejściu jest oznakowanie i oświetlenie. Wykonawca kontynuuje przebudowę peronu przy budynku dworca. Układana jest nowa nawierzchnia, będą montowane wiaty, ławki, oświetlenie i gabloty informacyjne. Od połowy grudnia planowane jest udostępnienie nowego peronu podróżnym.

PLK wspólnie z miastem wybudowały także bezkolizyjne skrzyżowanie oraz wyremontowały przejazdy kolejowo-drogowe w Białej Podlaskiej. W ramach tej samej umowy, podróżni korzystają z nowych wyższych peronów z dojściami przyjaznymi dla osób niepełnosprawnych w Małaszewiczach i Terespolu. Pasażerowie zyskali nowe wiaty peronowe, wygodne ławki, oznakowanie i tablice informacyjne.

Tags: No tags

Comments are closed.