Metagenomy_1_Eko

Metagenomy różnych środowisk – rejestracja ruszyła

W dniach 17-18 czerwca 2024 r. odbędzie się VIII edycja konferencji „Metagenomy różnych środowisk”, której organizatorem głównym w tym roku jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów), a miejscem będzie Centrum Transferu Wiedzy KUL znajdujące się w centrum Lublina, przy ulicy Radziszewskiego 7.

„Metagenomy” są cyklicznym wydarzeniem współtworzonym przez pięć instytucji naukowych:

Celem tego wydarzenie jest przede wszystkim przedstawienie najnowszych osiągnięć metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, proteomiki, mikrobiologii i mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych trendów związanych z rolnictwem i ogrodnictwem, w tym jakością środowiska, bioróżnorodnością oraz fitopatologią.

Sympozjum skupia szerokie grono specjalistów, naukowców uznanych nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Niemniej jednak, jest to niezwykle ważne i cenne doświadczenie dla młodych badaczy oraz studentów, którzy mogą zaprezentować swoje dotychczasowe badania, a także skonsultować wszelkie wątpliwości z profesjonalistami.

Komitet Organizacyjny VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk” ogłasza, iż rejestracja na to wydarzenie już została otwarta, a wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie Sympozjum (https://www.kul.pl/viii-ogolnopolskie-sympozjum-mikrobiologiczne-metagenomy-roznych-srodowisk-quot,111366.html) oraz na FB (https://www.facebook.com/Metagenomy2018)

Tags: No tags

Comments are closed.