52a21335-addc-4457-bb1f-4f1cf5ca0e43

Minister Paulina Hennig-Kloska o wyzwaniach dla polskiego sektora ciepłowniczego

Kondycja sektora ciepłownictwa systemowego oraz transformacja energetyczna to główne tematy rozmów minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z przedstawicielami Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Gnieźnie. Spotkanie, w którym uczestniczyła również wiceministra Urszula Zielińska, odbyło się 29 grudnia 2023 r.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz wiceministra Urszula Zielińska

Ponad 15 milionów Polaków zamieszkuje w budynkach przyłączonych do sieci ciepłowniczych. Mamy świadomość ogromu pracy, która będzie potrzebna w najbliższych latach w zakresie transformacji systemu ciepłowniczego. Są to działania szczególnie istotne, gdyż będą one świadczyć o cenie i jakości ciepła, jakie mieszkańcy Polski będą otrzymywać do swoich domów.

– mówiła minister Paulina Hennig-Kloska  w trakcie spotkania.

Szefowa resortu klimatu i środowiska podkreślała, że ciepłownictwo systemowe w odróżnieniu od sektora elektroenergetycznego czy gazowego, nie tworzy krajowego systemu ciepłowniczego, dlatego planowanie ma charakter zdecentralizowany i uzależniony jest od lokalnych uwarunkowań. Jak mówiła, ta charakterystyka sektora determinuje planowanie lokalne z kluczową rolą władz samorządowych, ściśle współpracujących z przedsiębiorstwem energetycznym zapewniającym dostawy ciepła na terenie danego miasta lub gminy.

Samorząd powinien być centrum lokalnego planowania energetycznego, ponieważ posiada wszelkie niezbędne dane odnośnie do planu zagospodarowania przestrzennego, kierunków urbanizacji terenów należących do miast i gmin, lokalizacji przemysłu, komunikacji itp., a przede wszystkim dane dotyczące użytkowników (odbiorców ciepła) oraz wytwórców – różnych dostępnych na danym terenie systemów zaopatrzenia. Inwestycje przedsiębiorstw ciepłowniczych powinny zatem w pełni odpowiadać zapotrzebowaniu lokalnej społeczności i spełniać to zapotrzebowanie w sposób efektywny kosztowo, korzystając z dostępnych lokalnie nośników energii.

– mówiła minister Hennig-Kloska.

W zakresie transformacji ciepłownictwa kluczowe będzie uzupełnienie brakujących dokumentów strategicznych, których aktualizacja jest dziś konieczna. To m.in. Polityka Energetyczna Polski 2040, Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu czy programy sektorowe jak Strategia dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040.

– dodała.

Fundusze na transformację sektora

Minister odniosła się ponadto do kwestii wsparcia finansowego w zakresie transformacji sektora i efektywnego dostarczania ciepła.

Wyzwanie jest ogromne. To setki miliardów złotych potrzebnych na transformację w cieple systemowym. Dysponujemy konkretnymi narzędziami wsparcia. Niektóre programy wsparcia już funkcjonują, część nowych programów uruchomimy na początku roku, a nad kolejnymi pracujemy. Będziemy też uruchamiać środki z KPO, których część jak wiemy trafiła już do Polski.

– podkreślała minister Hennig-Kloska.

Jak poinformowała wiceministra Urszula Zielińska, aktualnie na transformację branża ciepłownictwa systemowego ma do wykorzystania w najbliższych kilku latach około 19 mld zł.

To  programy zarówno istniejące, jak i te które uruchomimy z początkiem 2024 r., w tym m.in. nowy nabór w programie „OZE dla ciepłownictwa” o wartości ok. 2 mld zł.

– dodała wiceministra Zielińska.

Tags: No tags

Comments are closed.