729x308 (1)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii na targach BUDMA 2023

Już 31 stycznia startują Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu. Jednym z największych wystawców będzie Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a wydarzenie otworzy wiceminister Piotr Uściński.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii na targach BUDMA 2023
Targi BUDMA są najważniejszym miejscem spotkań producentów i dystrybutorów nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych z przedstawicielami handlu, architektami, wykonawcami i inwestorami w Europie.

Tegoroczną edycję wydarzania otworzy odpowiedzialny za budownictwo wiceminister Piotr Uściński, który wystąpi 31 stycznia o godz. 11:00

Stoisko wystawiennicze przygotowanie przez MRiT będzie liczyć przeszło 100 metrów kwadratowych! Do współpracy zaprosiliśmy grono ekspertów, którzy będą do dyspozycji wszystkich odwiedzających targi i odpowiedzą na wszelkie pytania z dziedziny budownictwa.

Na naszym stoisku, będą z nami:

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Instytut Techniki Budowlanej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Urząd Patentowy RP
Urząd Dozoru Technicznego
Krajowy Zasób Nieruchomości
Bank Gospodarstwa Krajowego
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Stowarzyszenie buildingSMART Polska
NCBR
Eksperci na naszym stoisku odpowiedzą na pytania z następującej tematyki:

Zagadnienia prawne (budowlane, geodezyjne, planowanie przestrzenne, termomodernizacja budynków, zamówienia publiczne).
Pomoc w prowadzeniu i rozwoju firmy oraz wsparcie finansowe na jej rozwój, w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich.
Systemy wsparcia dla eksporterów – jak znaleźć partnera handlowego na rynkach zagranicznych i jak pokonać bariery w rozwoju zagranicznego eksportu.
Możliwości pozyskania nowych klientów, rozszerzenia działalności lub pozyskania partnera dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Wyzwania dla przedsiębiorstw w świetle perspektywy finansowej 2021-2027.
Informacje dla przedsiębiorców w zakresie nowych inwestycji (m.in. ulgi podatkowe na realizacje nowych inwestycji, tereny inwestycyjne) oraz internacjonalizacja (m.in. informacje o rynkach zagranicznych, proeksportowe instrumenty finansowe).
Ekologiczne Budownictwo Modułowe, które nie jest już droższe niż budownictwo tradycyjne, jako odpowiedź na wyzwania branży budowlanej, wyzwania klimatyczne oraz problemy demograficzne Polski.
Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) – wspieranie budownictwa czynszowego z przystępnymi cenowo lokalami na długoterminowy najem z opcją dojścia do własności.
Finansowe wsparcie na potrzeby poprawy efektywności energetycznej i instalacji OZE w budownictwie wielorodzinnym (Program TERMO).
Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne; bezzwrotne wsparcie oraz finansowanie zwrotne mieszkalnictwa – w ramach Instrumentu pożyczkowego Banku Gospodarstwa Krajowego.
Wsparcie przedsiębiorców w procesie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
Geoportal – aktualna i wiarygodna informacja z rejestrów urzędowych oraz innych źródeł,
sprawdzanie urządzeń technicznych na Twoich placach budów w celu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego.
Udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe).
Prowadzenie Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB) i Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB).
BIM.
W tym roku Targom BUDMA towarzyszyć będzie szereg merytorycznych spotkań z autorytetami branży budowlanej i architektonicznej. Najważniejszym wydarzeniem jest Forum Gospodarcze Budownictwa „Build4Future”, które odbędzie się w dniach 30-31 stycznia 2023 r. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie budma.pl.

Materiały
Ministerstwo Rozwoju i Technologii na targach BUDMA 2023
Budma2023-ulotka.pdf 13.46MB

Tags: No tags

Comments are closed.