Ekonatura to ogólnopolski kwartalnik ekologiczny. Dewizą wydawnictwa jest stałe podnoszenie świadomości ekologicznej, dbanie o przyrodę, upowszechnianie proekologicznej działalności na rzecz środowiska, najnowszych technologii i produktów ekologicznych, a także promowaniu zdrowego stylu życia.
 
Ekonatura współpracuje z pracownikami naukowymi, specjalistami nauk przyrodniczych i technicznych oraz ekologami.Ekonatura adresowany jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej i nauczycieli, środowisk uczelnianych, resortu oświaty, samorządów wiejskich oraz miejskich, przedsiębiorców oraz rolników.
 
Nowa wersjaEkonatury oprócz dotychczasowych działów tematycznych poświęconych: prawu ochrony środowiska, zdrowia, świata roślin i zwierząt, rolnictwa ekologicznego, Polski w Unii Europejskiej, najnowszych technologii, architektury krajobrazu, zawiera również informacje dotyczące zdrowej żywności, agroturystyce, ekobudownictwie i kilku innym tematom, które mamy nadzieję uatrakcyjnią Magazyn. W każdym numerzeEkonatury znajdują się również artykuły publicystyczne, felietony, opinie, wywiady, porady, dyskusje, recenzje i informacje o konkursach oraz imprezach organizowanych przez naszą redakcję.
 
WEkonaturze publikujemy również artykuły dotyczące kultury i sztuki ekologicznej oraz wywiady z ludźmi zajmującymi się ekologią. Czytelnikom oferujemy również konkursy z nagrodami. Ekonatura to również strona internetowa, na której znajdziecie Państwo informacje dotyczące Targów, Konferencji i warsztatów związanych z ekologią. 
 
Ekonaturę wspóltworzą wybitni polscy i zagraniczni naukowcy, przedstawiciele Ministerstw i Urzędów, przedsiębiorcy oraz działacze społeczni. Ekonatura wspiera współpracę międzynarodową w dziedzinie ochrony środowiska, badań naukowych i ekonomii. Jako czasopismo z 20 letnim stażem popiera także dialog społeczny na temat zrównoważonego rozwoju. Głównym celem Ekonatury jest wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami, aby zapewnić zrównoważony i zintegrowany rozwój. W ramach swojej pracy Ekonatura wspiera wszelkie działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, w tym wdrażanie polityki edukacyjnej w tych zakresach.