1460x616 (2)

O Planie Strategicznym na Forum Rolniczym

Przyjęcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz wdrażanie reformy Wspólnej Polityki Rolnej i Krajowego Planu Strategicznego to główne tematy organizowanych na terenie Wielkopolski spotkań w ramach Forum Rolniczego. To inicjatywa realizowana we współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i oddziału terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

foto główne
O Forum Rolniczym
Spotkania mają ma charakter informacyjno-szkoleniowy, którego celem jest dotarcie do rolników z informacją na temat możliwości wykorzystania środków w ramach płatności bezpośrednich i ekoschematów.

Spotkanie w Strzałkowe – omówione zagadnienia
Jedno ze spotkań odbywało się 16 lutego w Strzałkowie. Uczestniczył w nim sekretarz stanu Ryszard Bartosik. Wiceminister omówił zagadnienie ekoschematów oraz możliwości ich łączenia.

Zachęcał rolników do korzystania z nowych mechanizmów wsparcia zawartych w Planie Strategicznym. Podkreślił, że są to znaczne środki finansowe wspierające dochody rolnicze.

Sekretarz stanu odniósł się też do sytuacji na rynku zbóż. Przedstawił informacje o wsparciu proponowanym rolnikom, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy z powodu agresji Rosji na Ukrainę.

W Forum w Strzałkowie uczestniczyli także przedstawiciele środowisk rolniczych i instytucji współpracujących z sektorem rolniczym oraz samorządowcy i parlamentarzyści.

Tags: No tags

Comments are closed.