ac04a4a0-35f4-4657-a49b-f3e42ef6dfbf

O pomocy dla Ukrainy na Konferencji Warszawskiej

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się Konferencja Warszawska – Stała Robocza Konferencja Przeglądowa Wsparcia dla Ukrainy. Wydarzenie miało miejsce 6 lutego 2023 r.

Konferencja Warszawska w KPRM

Konferencję otworzył premier Mateusz Morawiecki, który w swoim wystąpieniu podkreślił konieczność przebudowy Europy, by zapewnić jej pokój i bezpieczeństwo na wiele dekad. Ministerstwo Klimatu i Środowiska na spotkaniu reprezentowały minister Anna Moskwa i wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, która zabrała głos w panelu „Wsparcie Ukrainy w zakresie elektroenergetyki jako czynnik stabilizacyjny”.

Dzięki skoordynowanym działaniom i współpracy polskiego rządu i polskich firm energetycznych, możliwe było przekazanie Ukrainie wsparcia materialnego zgodnie z jej potrzebami

– powiedziała wiceminister.

Bardzo ważne są też działania na arenie międzynarodowej. Wciąż podnosimy kwestię sankcji – uważamy, że bezzwłocznie powinniśmy wprowadzić kolejny ich pakiet. Federacja Rosyjska, jako państwo, które nie przestrzega żadnych zasad, powinna być wykluczona z organizacji międzynarodowych, jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

– podkreśliła.

Polska od początku wojny jest w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami ukraińskiego sektora energetycznego i udziela niezbędnej pomocy stronie ukraińskiej w stabilizacji jej systemu energetycznego. Terytorium naszego kraju jest również głównym HUBem pomocy napływającej z UE oraz innych kierunków. Transporty z pomocą materiałową realizowane są w porozumieniu z Ministerstwem Energetyki Ukrainy. Jednak wsparcie w utrzymaniu ciągłości pracy ukraińskiego systemu energetycznego i jego odbudowa po wojnie to wspólne zadanie społeczności międzynarodowej.

Tags: No tags

Comments are closed.