c6dea403-5c49-4210-9889-6f8700d02293

O przyszłości sektora drobiarskiego

Sekretarz stanu w MRiRW Jacek Czerniak spotkał się z przedstawicielami Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej oraz Inspekcji Weterynaryjnej, aby rozmawiać o sytuacji w sektorze drobiarskim.

foto główne

Tematy spotkania

Przedstawiciele branży zaapelowali o wzmocnienie nadzoru weterynaryjnego nad dobrostanem zwierząt, bezpieczeństwem żywności w kontekście ochrony zdrowia publicznego oraz rejestracją zakładów drobiu, która umożliwia śledzenie zdarzeń dotyczących ptaków nie tylko z zakładów drobiu, lecz także z rzeźni.

Podczas rozmów poruszono kwestie unijnych propozycji legislacyjnych w zakresie dobrostanu zwierząt. – Zapewniam, że jesteśmy gotowi do współpracy oraz do szerokich konsultacji spodziewanych wniosków legislacyjnych – podkreślił wiceminister Jacek Czerniak.

W czasie spotkania omówiono też sytuację na rynku pasz, m.in. konieczność utrzymania ciągłości produkcji i ciągłości dostaw ustandaryzowanych surowców do ich wytwarzania. Kolejnym tematem było wzmocnienie konkurencyjności krajowej produkcji zwierzęcej, w kontekście działań Komisji Europejskiej, które zmierzają do zwiększenia udziału rodzimego białka w produkcji pasz, a w konsekwencji – do zwiększenia suwerenności białkowej Unii Europejskiej.

Rozmawiano również o wzmocnieniu bioasekuracji i wypracowaniu systemowych rozwiązań zmierzających do ograniczenia występowania bakterii Salmonelli oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Pozostałe kwestie poruszone podczas spotkania dotyczyły konieczności zredukowania zużycia antybiotyków oraz utworzenia elektronicznej bazy danych, niezbędnej do monitorowania zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w poszczególnych gospodarstwach, z podziałem na gatunki zwierząt.

Kończąc spotkanie sekretarz stanu Jacek Czerniak zachęcił przedstawicieli branży drobiarskiej do dalszej współpracy z organami urzędowej kontroli.

Spotkanie Sekretarza stanu Jacka Czerniaka z przedstawicielami Krajowej Rady Drobiarstwa (fot. MRiRW)

Tags: No tags

Comments are closed.