bee-g0f656d8e3_1920

Ogólnopolski Wielki Dzień Pszczół

W skali całego świata niemal 90% wszystkich roślin kwiatowych (nasiennych) potrzebuje pomocy aby wyprodukować nasiona. Tej pomocy dostarczają przede wszystkim owady, które zapylają kwiaty, w tym bohaterka dzisiejszego dnia – pszczoła.  

Ochrona owadów zapylających leży w naszym interesie – zapylaczy potrzebuje ok. 75% gatunków roślin uprawnych. Należą do nich choćby jabłka, maliny, porzeczki i truskawki – produkty eksportowe polskiego rolnictwa. Również w przypadku roślin, które uprawiamy dla ich korzeni, cebul, liści czy kwiatów jak choćby marchew, cebula, kapusta czy kalafior – do ich upraw potrzebujemy przecież nasion.  

Gdy słyszymy o zagrożeniu jakim jest utrata owadów zapylających, w pierwszej kolejności myślimy o pszczole miodnej. Jest to zupełnie zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że bartnictwo i pszczelarstwo ma długą historię, a pszczoła miodna towarzyszy nam praktycznie jako gatunek hodowany. Zapominamy, że nie wszystkie rośliny mogą być zapylane przez pszczołę miodną, oraz że do owadów zapylających, należą zarówno dzikie gatunki pszczołowatych jak również motyle, muchówki, chrząszcze i wiele innych.  

Wszystkie te gatunki wymagają naszej uwagi i troski. Tak samo jak pszczoła miodna potrzebują pokarmu, miejsc do rozrodu i przejścia pełnego cyklu rozwojowego itd. Niestety zdarza się, że zakładając nowe pasieki – sprawiamy, że w środowisku, gdzie nie ma odpowiednio dużo kwitnących roślin – pszczoła miodna staje się ona konkurentem dla dziko występujących gatunków.  

Chroniąc pszczołę miodną chrońmy też inne owady zapylające – murarki, pszczolinki, trzmiele, motyle i wiele, wiele innych!   

UNEP/GRID-Warszawa 

Zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Od tego czasu realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

Funkcjonuje jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. UNEP/GRID-Warszawa ma status organizacji pozarządowej i działa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

Materiał autorstwa ekspertki geobotaniki UNEP/GRID-Warszawa dr Moniki Szewczyk


Więcej na: www.gridw.pl      

Tags: No tags

Comments are closed.