0867a642-ff39-4d52-83be-121c2a2bac85

Olsztyn kontynuuje rozwój zielonego transportu miejskiego

Olsztyn stawia na nowoczesny, ekologiczny transport miejski. W stolicy Warmii i Mazur uroczyście otwarto nową linię tramwajową, która połączy osiedle Pieczewo z centrum miasta i dworcem kolejowym Olsztyn Główny. Inwestycję zrealizowano z udziałem Funduszy Europejskich Programu Polska Wschodnia.

Zielony tramwaj na torach

Nowoczesna infrastruktura tramwajowa w Olsztynie

W ramach projektu wybudowano ponad 12-km linię tramwajową we wschodniej części miasta, łączącą osiedla Jaroty i Pieczewo z centrum miasta i dworcem Olsztyn Główny. Wydłużono również już istniejącą linię do Placu Jedności Słowiańskiej z rozbudową do dwóch torów na krańcówce. 

Wraz z budową nowej linii tramwajowej przebudowano infrastrukturę drogową, wytyczono buspasy. Przebudowane ulice są bardziej przyjazne dla rowerzystów, pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej. Rozbudowano również zajezdnię przy ulicy Kołobrzeskiej. Nowa hala pomieści dodatkowo co najmniej 16 tramwajów. Oprócz budynku powstała m.in. nowa trakcja, torowisko, system sterowania i ogrzewania zwrotnic. W ramach projektu miasto kupiło też 6 tramwajów – dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpieczeństwo i efektywność transportu miejskiego zwiększy zmodernizowany system inteligentnego zarządzania ruchem. Rowerzyści zyskają nowe ścieżki, w tym bezkolizyjny przejazd pod Mostem Świętego Jakuba.

Wartość inwestycji to blisko 607 mln zł, w tym ponad 421 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

Polska Wschodnia stawia na zrównoważoną mobilność miejską

Inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską będą kontynuowane również w najbliższych latach w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Na ten cel zarezerwowano 420 mln euro. O wsparcie, oprócz miast wojewódzkich wschodnich województw mogą starać się również miasta średnie. Inwestycje obejmą między innymi:

  • zakup bezemisyjnego taboru komunikacji miejskiej (tramwajów, trolejbusów, autobusów elektrycznych i wodorowych),
  • budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego oraz komplementarnych form mobilności;
  • digitalizację systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

W lipcu i wrześniu wystartowały pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie. Kolejny, przeznaczony dla miast średnich zostanie uruchomiony w 2024 roku. 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to kontynuacja wsparcia rozwoju wschodnich województw naszego kraju: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz regionalnej części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów). Program jest dofinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i służy utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

programu dofinansowywane są inwestycje w małych i średnich firmach, projekty związane z adaptacją miast do zmian klimatu, rozwojem zeroemisyjnej mobilności miejskiej, ochroną bioróżnorodności, rozwojem inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększaniem dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwojem zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wynosi 12 mld 428 mln zł.

Tags: No tags

Comments are closed.