Paczka dla Bohatera

Paczka dla Bohatera: porozumienie o współpracy podpisane

– Pamięć o naszych bohaterach jest absolutnym obowiązkiem. Bez tej pamięci nasza tożsamość nie byłaby pełna – podkreślił wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przed podpisaniem porozumienia o współpracy w ramach akcji Paczka dla Bohatera. Stronami porozumienia – obok Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – są: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Krajowa Grupa Spożywcza.

Paczka dla Bohatera

Członkowie porozumienia

Szef resortu rolnictwa podkreślił,  że dzięki naszym bohaterom, ludziom, którzy poświęcali się w obronie ojczyzny, możemy dziś żyć w wolnej Polsce.

– Chcemy się włączyć w tę akcję jako ministerstwo rolnictwa wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Krajową Grupą Spożywczą, która dostarczyła produkty spożywcze do paczek, aby tym sposobem pokazać także naszą troskę, a przede wszystkim naszą pamięć o bohaterach – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

– Współpraca z ministerstwem rolnictwa ma swoje korzenie w czasie pandemii – podkreślił minister szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Przypomniał, że w latach 2020 i 2021 paczki z żywnością były dostarczane do domów kombatantów.

– Akcja Paczka dla Bohatera”, paczka, która zawiera wspaniałe produkty polskiej żywności, jest kontynuowana i już niebawem, w styczniu 2023 roku w Warszawie, na ogromnym spotkaniu z przedstawicielami kombatantów z całej Polski, przekażemy paczki ze zdrową, polską żywnością – poinformował minister.

– To jest wyraz naszej wdzięczności dla tych pokoleń, które nie myślały o sobie, tylko myślały o tych, co przyjdą po nich, czyli o nas – dodał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

– Dzisiejsze wydarzenie jest także wyrazem wdzięczności od polskich producentów i przedsiębiorców, od polskich rolników. Przez tę wdzięczność i pamięć wykazujemy, jak ważną wartością jest współczesny patriotyzm – podkreśliła zastępczyni dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Małgorzata Gośniowska-Kola.

Zwróciła przy tym uwagę, że ten współczesny patriotyzm pokazujemy np. podczas świadomych zakupów wybierając polskie produkty żywnościowe.

– Jesteśmy młodym tworem gospodarczym na rynku, ale jesteśmy zaszczyceni, że możemy wziąć udział w tej akcji – powiedział prezes zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Jan Wernicki.

Jednocześnie zadeklarował, że jeżeli będzie taka potrzeba, to Krajowa Grupa Spożywcza jest gotowa zwiększyć swój udział w akcji Paczka dla Bohatera.

O inicjatywie

Akcja Paczka dla Bohatera to inicjatywa, dzięki której Kombatanci i Weterani Walk o Niepodległość otrzymają noworoczne paczki z produktami spożywczymi.

Cel porozumienia

W tym czterostronnym chodzi o podjęcie wspólnych działań, mających na celu przygotowanie 250 paczek żywnościowych dla Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Powstańców Warszawskich, którzy posiadają uprawnienia kombatanckie przyznane decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Tags: No tags

Comments are closed.