0ce691e1-b642-466b-8246-891ee1cbaebb

Parki Narodowe – skarby chronione dla przyszłości

Stan ochrony, bieżące potrzeby i wyzwania przyszłości – o tym w tym tygodniu rozmawiała z pracownikami Kampinoskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Spotkania były także okazją do podziękowań dla osób zasłużonych dla ochrony przyrody w Polsce.

Minister Paulina Hennig-Kloska spotkała się z pracownikami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Najważniejsze

  • 24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych.
  • W Polsce mamy 23 parki narodowe.
  • Każdy z Polskich Parków Narodowych posiada swój niepowtarzalny klimat i każdy wart jest zobaczenia. Przed wyprawą warto zapoznać się z wizytówką Bramą Parków Narodowych, czyli stroną promującą wszystkie najcenniejsze obszary w Polsce: https://ppn.gov.pl oraz ujednoliconymi, nowoczesnymi stronami poszczególnych parków.

Kampinoski Park Narodowy ma 65 lat

Chronimy rzeczy ponadczasowe. Przyroda to nasze bezcenne dobro. Każdego dnia pracujemy w MKiŚ, aby dbałość o przyrodę była jednym z priorytetów rządu. 65 lat to z punktu przyrody chwila, ale jednocześnie czas, w którym mogliśmy wiele stracić. Dzięki zaangażowaniu pracownic i pracowników Kampinoskiego Parku Narodowego mamy w sąsiedztwie Warszawy ostoję dla przyrody, niezwykły w skali Europy park narodowy

– mówiła podczas spotkania w Kampinosie minister Paulina Hennig-Kloska.

Kampinoski Park Narodowy to 65 lat historii ochrony przyrody, ochrony spuścizny historycznej regionu, szczególnie miejsc pamięci narodowej, z okresu powstań narodowych w czasach zaborów oraz II wojny światowej. Park swoją wyjątkowość zawdzięcza nie tylko naturze, ale przede wszystkim ludziom – wspaniałej kadrze Kampinoskiego Parku Narodowego, która nieprzerwanie przez 65 lat buduje to cudowne miejsce. I właśnie wszystkim ludziom, Kierownictwu i Pracownikom Kampinoskiego Parku Narodowego chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w tych trudnych, wymagających głębokiej wiedzy oraz osobistego zaangażowania działaniach na rzecz ochrony polskiej przyrody i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu

– dodała minister klimatu i środowiska.

Spotkanie w Kampinosie odbyło się 22 maja 2024 r.

W trosce o bagna i ludzi – Biebrzański Park Narodowy ma 30 lat

Największy Park Narodowy w Polsce ma 30 lat. W konferencji popularnonaukowej podsumowującej ochronę największego w Polsce i jednego z większych w Europie torfowisk niskich, które gdzie indziej zostały już bezpowrotnie zniszczone w wyniku osuszenia bagien, wzięli udział Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała oraz dyrektorzy parków narodowych oraz samorządowcy.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia i utrzymania stanu przyrody, który obecnie możemy podziwiać. Szczególne podziękowania kieruję do dyrektora i pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego. Biebrzański Park Narodowy powstał dla ochrony Bagien Biebrzańskich – jednego z największych i najlepiej zachowanych w Europie obszarów podmokłych tego typu, czyli nizinnych, bagiennych dolin rzecznych. Ze względu na niespotykane w Europie tereny bagienno-torfowe oraz bardzo zróżnicowaną faunę, a w szczególności bogaty świat ptaków, Park już w 1995 r. został umieszczony na liście obszarów chronionych konwencją RAMSAR – Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe. Biebrzański Park Narodowy to wyjątkowa w skali europejskiej ostoja ptaków wodnych i błotnych. Znajdują tu schronienie liczne gatunki ptaków lęgowych, żerujących, a także wypoczywających w czasie corocznych wędrówek

– napisała w mediach społecznościowych minister Paulina Hennig-Kloska po spotkaniu w Goniądzu.

Wiemy, że w związku z zależnościami w przyrodzie potrzebujemy tych chronionych rozlewisk, bagien, żebyśmy mogli rozwijać gospodarkę, dbając też o klimat i myśląc perspektywicznie

– mówił Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody.

Wszyscy widzimy, jak wielką rolę ten duży obszar odgrywa w ochronie różnorodności biologicznej, przede wszystkim w ochronie ptaków. Widzimy też, jak wiele znaczą torfowiska doliny Biebrzy dla ludzi: są naturalnym klimatyzatorem i potężnym rezerwuarem wody, przeciwdziałają skutkom globalnego ocieplenia. Park powstał „W trosce o bagna i ludzi”, jak głosi nasza misja, więc razem powinniśmy troszczyć się o ochronę doliny Biebrzy, by bagna nadal służyły także ludziom, szczególnie w kontekście zmieniającego się klimatu

– mówił Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy jest siedliskiem dla gatunków pływających, ptaków, ssaków oraz wielu innych istot. Ciekawostką jest, że na w tym regionie skupia się największa liczba łosi w Polsce.

Spotkanie w Goniądzu odbyło się 23 maja 2024 r.

Tags: No tags

Comments are closed.