1460x616 (6)

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Zatwierdzenie metodyki i kryteriów wyboru projektów w ramach działania 1.1. Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego oraz ogłoszenie harmonogramu naboru konkursów w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 to główne tematy inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Obrady, które odbyły się 28 lutego 2023 r., otworzył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek.

Sala pełna ludzi.
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) to największy program, który w nowej perspektywie finansowej przyczyni się do rozwoju cyfrowego w Unii Europejskiej.

To 2 mld euro na wzmocnienie cyfrowej transformacji Polski. Te środki przyczynią się do upowszechnienia dostępu do szybkiego internetu szerokopasmowego, rozwoju usług cyfrowych oraz cyberbezpieczeństwa naszego kraju i stanowią priorytetowe zadania dla współczesnych gospodarek w całej Unii Europejskiej

– powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek.

FERC jest kontynuacją, dobiegającego końca, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. Dzięki niemu zostały dofinansowane różnorodne projekty realizowane m.in. przez administrację rządową i samorządową, jednostki naukowe, państwowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa telekomunikacyjne. Do tej pory w poprzedniej perspektywie finansowej zrealizowano już ponad 600 takich projektów.

Kontynuacja transformacji cyfrowej Polski
Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 z budżetem w wysokości 2 mld euro jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji. Głównymi odbiorcami tych środków będą: obywatele, administracja samorządowa i rządowa, przedsiębiorcy, instytucje kultury, podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Projekt programu FERC powstał w ścisłej współpracy MFiPR z partnerami społeczno-gospodarczymi, partnerami branżowymi, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami Związku Województw RP, innymi resortami, środowiskiem naukowym i akademickim, a także z ekspertami w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Tags: No tags

Comments are closed.