bed16ceab631edf04de8580429589126_L

„Pokonać bezdomność” Edycja 2023. Nabór wniosków

Można już składać wnioski o dofinansowanie projektów związanych z pomocą osobom bezdomnym i zagrożonych bezdomnością. W tym roku na realizację programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym przeznaczono 5 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

Dotacje można otrzymać na:

• Moduł I: profilaktyka
Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

• Moduł II: wsparcie osób bezdomnych
Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

• Moduł III: infrastruktura
Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

• Moduł IV: innowacyjność
Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście do 10 lutego 2023 r.

Adres:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Na kopercie prosimy umieścić dopisek: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

Ogłoszenie, program, oświadczenia do pobrania – https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert4

Tags: No tags

Comments are closed.