1460x616

Polska aktywnie uczestniczy w berlińskim Dialogu Klimatycznym

2-3 maja 2023 r. Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, wziął udział w Petersberskim Dialogu Klimatycznym w Berlinie. Polska delegacja pod kierunkiem wiceministra klimatu i środowiska aktywnie uczestniczy w Dialogu Klimatycznym. W spotkaniu, pod przewodnictwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, organizatorów COP29 w Dubaju, udział wzięło liczne grono ministrów i przedstawicieli 35 państw z całego świata. Wydarzenie miało na celu wymianę oczekiwań w zakresie wyników tegorocznego szczytu klimatycznego.

Przede wszystkim COP29 musi przedstawić konkretne opcje i zalecenia dotyczące skutecznych działań – zarówno w zakresie mitygacji, jak i adaptacji do zmian klimatu. Wszyscy mamy różne uwarunkowania krajowe i każde zestawienie polityk będzie wyjątkowe. Ale to, co możemy zapewnić już teraz na poziomie globalnym, to zestaw rozwiązań dla decydentów, których wykonalność została potwierdzona naukowo i w praktyce

– powiedział wiceminister Adam Guibourge-Czetwertyński.

W dyskusji poświęconej globalnej transformacji energetycznej, Polska zwróciła uwagę na rolę energii jądrowej w obniżaniu globalnych emisji gazów cieplarnianych, oraz koncepcję sprawiedliwej transformacji, która bierze pod uwagę potrzeby grup społecznych najbardziej narażonych na skutki polityki klimatycznej oraz krajowych gospodarek. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakłada znaczące obniżenie emisyjności naszej gospodarki, zarówno dzięki zwiększeniu udziału energii odnawialnej, jak i włączeniu do miksu energetycznego energii jądrowej.

Uczestnicy zgodzili się, że jedną z głównych przeszkód dla intensyfikacji działań klimatycznych jest dostępność finansowania. W związku z tym COP29, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2023 r., podejmie problematykę zarówno poziomu oczekiwanej globalnej ambicji, jak i niezbędnego wsparcia międzynarodowego, w tym finansowego, oraz na skuteczną realizację polityki klimatycznej.

Tags: No tags

Comments are closed.