729x308

Ponad 18 mln złotych wsparcia na inwestycje drogowe Wejherowa

Władze Wejherowa pozyskały 18 mln zł dotacji na dalszą budowę węzła ZRYW na Śmiechowie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wyczekiwany przez mieszkańców i władze samorządowe węzeł połączy północną i południową część miasta oraz pozwoli kierowcom bezkolizyjnie włączyć się w krajową „szóstkę”. W uroczystości podpisania umowy na realizację kolejnego etapu budowy uczestniczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

Węzeł wraz z tunelami będzie bardzo dużym przedsięwzięciem podzielonym na etapy. Inwestycja węzeł ZRYW polegająca na budowie bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi obejmuje realizację połączeń drogowych pod drogą krajową nr 6, ronda pomiędzy krajową „6” a torami, włączenia do drogi krajowej nr 6 i do powiatowej ul. Sikorskiego i węzła integracyjnego. Znajdą się tam również miejsca postojowe, miejsca dla taksówek oraz rowerów.

Realizacja projektu drogowego w Wejherowie to odpowiedź na potrzeby komunikacyjne regionu i mieszkańców. Zakończą się wieloletnie problemy komunikacyjne, poprawią warunki transportowe i zwiększy bezpieczeństwo. Zapewnienie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to kolejny ważny krok wspierający samorządy w polepszaniu warunków życia mieszkańców

– mówi wiceminister Marcin Horała.

Realizacja inwestycji łącznie będzie kosztować 45 mln zł (ok. 37,5 mln zł – wydatki kwalifikowane), z czego blisko 18, 8 mln zł  (do roku 2025) pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę podpisali dziś Dariusz Drelich, wojewoda pomorski i Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa.

Rozbudowa węzła Zryw obejmuje budowę tunelu pod torami. Prace zrealizuje PKP Polskie Linie Kolejowe (zgodnie z umową z lipca 2017 roku, zawartą między PKP PLK S.A. i miastem Wejherowo, powiatem wejherowskim i województwem pomorskim). Koszt budowy wiaduktu kolejowego, przejścia dla pieszych pod torami i przebudowy infrastruktury kolejowej wyniesie 13 mln zł.

Tags: No tags

Comments are closed.