729x308 (3)

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Transportu Produktów Rolnych i Spożywczych z Ukrainy

Pod przewodnictwem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka odbyło się dziś posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Transportu Produktów Rolnych i Spożywczych z Ukrainy.

foto główne
Uczestnicy spotkania
W spotkaniu uczestniczyli również sekretarze stanu: Janusz Kowalski i Lech Kołakowski oraz podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra. Ze strony ministerstwa infrastruktury obecni byli: sekretarz stanu Rafał Weber oraz podsekretarz stanu Grzegorz Witkowski.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli szefowie służb kontrolnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów z Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej.

Główne tematy posiedzenia
– Głównym naszym dzisiejszym tematem jest rozpatrzenie możliwości udrożnienia eksportu zboża z Ukrainy – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę, że każde zboże z Ukrainy podlega kontroli przez odpowiednie służby. Nie ma też zatorów na przejściach granicznych.

Oceniono ponadto, że zdolność przeładunkowa polskich portów wynosi w tym roku 12,6 mln ton zbóż. Aby ją wykorzystać analizowane są wszelkie możliwości zwiększenia zdolności transportowych i przeładunkowych.

Tags: No tags

Comments are closed.