729x308 (2)

Posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

W Rzeszowie odbyło się posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla województwa podkarpackiego kadencji 2018-2022, połączone z ogólnopolską konferencją naukową nt. „Aktualne problemy kurateli sądowej i izolacji penitencjarnej”.

W posiedzeniu Rady i konferencji wzięli udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, członkowie Rady oraz zaproszeni goście, m.in. Prokurator Regionalny w Rzeszowie Jerzy Dybus, Prokurator Okręgowy w Tarnobrzegu Janusz Woźnik, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie w Rzeszowie ppłk Krzysztof Kulczycki, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, dyrektorzy podkarpackich jednostek penitencjarnych i funkcjonariusze Służy Więziennej, a także szefowie oraz funkcjonariusze innych służb mundurowych.

Otwierając posiedzenie Rady i konferencję, wojewoda Ewa Leniart  podkreśliła rolę i znaczenie Rady w realizacji zadań z zakresu pomocy postpenitencjarnej i wsparcia dla skazanych, a także z zakresu kurateli sądowej.

– W ramach działalności Rady dyskutowane były propozycje zmian przepisów dotyczących funkcjonowania kurateli sądowej i systemu penitencjarnego, a zgłaszane propozycje stały się podstawą do dalszych prac na etapie rządowym i parlamentarnym – mówiła wojewoda.

Podziękowała również za pracę wyróżniającym się członkom Rady. Szczególne podziękowania skierowane zostały w stronę prof. dra hab. Czesława Kłaka, Prokuratora Prokuratury Krajowej, Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, pomysłodawcy, inicjatora i organizatora konferencji, seminariów i innych wydarzeń z zakresu penitencjarystyki, w tym Europejskiego Kongresu Penitencjarnego, a także płka Marka Grabka, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie w latach 2015-2021 oraz Kuratora Okręgowego w Rzeszowie Krystyny Worek i Zastępcy Kuratora Okręgowego w Rzeszowie Witolda Krupy.

W ramach konferencji prof. dr hab. Czesław Kłak wygłosił referat nt. „Nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych oraz kodeksu karnego wykonawczego, analizując zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druk sejmowy nr 2478) oraz w ustawie z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw”, zwracając uwagę m.in. na zmiany dotyczące procedowania sądu penitencjarnego, dozoru elektronicznego, pracy skazanych i innych aspektów wykonywania kary pozbawienia wolności, pozycji ustrojowej kuratora sądowego oraz nadzoru nad kuratorami sądowymi.

Tags: No tags

Comments are closed.