Uczestniczki_debaty-1024x1024

Potrzebujemy zielonych zmian w systemie żywnościowym. Debata kandydatek do Parlamentu Europejskiego

– Dopóki bardziej będzie się opłacać wrzucanie do sklepowego koszyka mleka krowiego czy mięsa, które często są tańsze niż roślinne odpowiedniki, to ludzie niestety będą te tańsze produkty wybierać – mówiła Ewa Surowiec, podczas debaty wyborczej przed eurowyborami. – Trzeba pamiętać, że zawsze na początku i na końcu każdego procesu są ludzie, a nie możemy całej odpowiedzialności przesuwać na konsumentów – dodała.

Aktywistki Green Rev Institute i Stowarzyszenia BoMiasto zapytały kandydatki do Parlamentu Europejskiego ze Śląska o sprawiedliwą transformację systemu żywnościowego, edukację klimatyczną i korzyści, jakie płyną z zielonych zmian. Do debaty zostały zaproszone osoby kandydujące w okręgu nr 11 z czołowych komitetów wyborczych. 

Uczestniczki debaty Ewa Surowiec (Razem) i Grażyna Kulik (Zieloni) odpowiadały na pytania Natalii Wrocławskiej i Morgan Janowicz, a dyskusję merytorycznie podsumował profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie jest dostępne online w serwisie YouTube.

Kandydatki do Parlamentu Europejskiego poruszały takie tematy jak: przyszłość rolnictwa, diety w szkołach i edukacji klimatycznej. 

– Konieczne jest systemowe rozwiązanie, które nie obciąży najuboższych, bo to te osoby najbardziej odczuwają skutki wszystkich zmian, rewolucji. Transformacja, która nas czeka to duże wyzwanie. Wiadomym jest, że jeśli większość rolników będzie produkowała ekologiczną żywność, to ludzie kupią ją taniej! – opowiadała Ewa Kulik. 

Kandydatkom towarzyszył profesor Piotr Skubała, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, ekspert Green REV Institute, współzałożyciel Klubu Myśli Ekologicznej. – Jeżeli nie zmienimy systemu żywnościowego, nie zmienimy systemu rolnictwa, to katastrofę mamy w kieszeni. Rolnictwo to jest co najmniej 25% emisji gazów cieplarnianych, to jest główny czynnik utraty bioróżnorodności, to jest rzecz, która niszczy nasz świat, sprawia, że jesteśmy ubożsi – mówił profesor Skubała. 

Dlaczego wybory do europarlamentu są tak ważne?

– Wszyscy i wszystkie jesteśmy dość znużone obietnicami, plakatami i ulotkami i dlatego przypomnę Państwu dlaczego te wybory, wybory do brukselskiej bańki są tak ważne: ponad 70 % legislacji w Polsce to legislacja – to dyrektywy, rozporządzenia przyjęte przez Parlament Europejski, opracowane przez Komisję Europejską. Aż 386 miliardów euro na latach 2023-2027 UE przeznaczyła na wspieranie i kształtowanie rolnictwa w Unii. Wspólna Polityka Rolna ma 3 główne cele: ochronę nas jako konsumentów i konsumentki i naszego prawa do zdrowej żywności, ochronę rolników i rolniczek poprzez wspieranie ich dochodów i wyznaczenie kierunku rolnictwa oraz ochronę klimatu. To Unia Europejska decyduje o kształcie umów międzynarodowych, na podstawie których do sklepów trafia żywność spoza Unii, to Unia Europejska decyduje kto jest zanieczyszczającym nasze powietrze, glebę, wodę i czy będzie za to płacił, to Unia decyduje czy na teren Wspólnoty trafią produkty, których wytwarzanie doprowadza do deforestacji, wylesiania. A na koniec – to Unia zdecydowała, że roślinne mleko to napój – rozpoczęła dyskusję Morgan Janowicz, Green Rev Institute. 

Debata została zorganizowana przez Stowarzyszenie BoMiasto oraz Green REV Institute we współpracy z Klubem Myśli Ekologicznej i Fundacją Rzecz Społeczna. Wydarzenie organizowane przy wsparciu Eurogroup for Animals.
Link do debaty: https://www.youtube.com/live/p7wJCVIrxrs?si=CkEhVC_V14bvGQwK

Tags: No tags

Comments are closed.