185b6f3d-a10a-4d47-86d7-e49ddfac6f3d

Powstaje Koncepcja Rozwoju Kraju 2050

Trwają prace nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050. To dokument, który wskaże możliwe ścieżki rozwoju kraju w długiej, prawie trzydziestoletniej perspektywie.

Powstaje Koncepcja Rozwoju Kraju 2050

W czwartek, 8 grudnia w siedzibie MFiPR odbyło się kolejne spotkanie eksperckie dotyczące prac prowadzonych przez MFiPR nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050. Spotkanie otworzyła p. Iga Zupok-Gierwatowska, zastępca dyrektora Departamentu Strategii.

Czwartkowy warsztat był drugim z całego cyklu poświęconego scenariuszom rozwoju. Praca miała formę dyskusji warsztatowej, w której uczestniczyło kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących resorty i urzędy marszałkowskie. Kanwą do dyskusji warsztatowej na temat przyszłości Polski były wyniki prac z warsztatów, które odbyły się w naszym ministerstwie 17 listopada i dotyczyły zalążków scenariuszy rozwoju otoczenia Polski. Całość moderowana była przez doświadczonych w technikach scenariuszowych przedstawicieli firmy foresightowej.

Kolejne spotkanie dotyczące scenariuszy dla Polski – z udziałem innych grup ekspertów – odbędzie się także 15 grudnia br. Wyniki całego cyklu warsztatów posłużą jako podstawa do dalszych prac nad scenariuszami rozwoju Polski i Koncepcją Rozwoju Kraju 2050.

KRK będzie wielowymiarowym dokumentem analityczno-prognostycznym, który powstaje w oparciu o najlepszą wiedzę dotyczącą procesów rozwojowych. Dokument będzie odwoływał się do trendów globalnych i będzie kreślił wyzwania oraz możliwe obrazy przyszłości w układzie wariantowym – w postaci scenariuszy.

Więcej o procesie KRK w zakładce: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/koncepcja-rozwoju-kraju-2050

Tags: No tags

Comments are closed.