729x308 (1)

Powstanie Grupa Kapitałowa CPK

– Tylko silna grupa kapitałowa będzie mogła sprostać wymaganiom rynkowym, a w czasach kryzysu być oparciem dla całego sektora lotniczego – podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, zapowiadając powołanie Grupy Kapitałowej CPK w wyniku połączenia PPL z CPK. W wydarzeniu uczestniczyli też prezesi obu spółek Stanisław Wojtera i Mikołaj Wild.

Dzięki konsolidacji Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” i Centralnego Portu Komunikacyjnego powstanie podmiot, który w pełni wykorzysta położenie geograficzne Polski i potencjał rozwijającego się rynku lotnictwa w tej części Europy. Mamy szansę na stworzenie najsilniejszej grupy lotniskowej w Europie Środkowo-Wschodniej i istotnego podmiotu na lotniskowej arenie europejskiej

– powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała podczas konferencji prasowej na warszawskim Lotnisku im. Fryderyka Chopina, w której wzięli również udział: prezes CPK Mikołaj Wild oraz prezes PP „Porty Lotnicze” (PPL) Stanisław Wojtera.

Konsolidacja PPL i CPK jest podzielona na kilka etapów, które będą polegały na:

uporządkowaniu kwestii praw do nieruchomości znajdujących się we władaniu PPL,
przekształceniu PPL w spółkę akcyjną, co ma nastąpić do 2 kwietnia 2023 r.,
objęciu akcji nowopowstałej spółki Polskie Porty Lotnicze S.A. przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o. – do końca trzeciego kwartału 2023 r.
Dzięki temu docelowo powstanie Grupa Kapitałowa CPK, która będzie odpowiedzialna za realizację programów wieloletnich oraz pozyskiwanie na nie finansowania. Podmiot ten będzie kontrolowany przez Skarb Państwa.

Podstawa prawna połączenia PPL i CPK
Do konsolidacji PPL i CPK w jeden podmiot pod nazwą Grupa Kapitałowa CPK oraz do szeregu związanych z nią zmian dojdzie na mocy Ustawy z 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK, która weszła w życie 2 października br. To przyczyni się również do usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego, np. poprzez nadanie spółce CPK uprawnień, jakie przysługują innym inwestorom realizującym inwestycje celu publicznego czy też zmiany dotyczące zasad nabywania nieruchomości na rzecz inwestycji CPK.

Tags: No tags

Comments are closed.